Спортният кросоувър за световни шампиониДата22.09.2018
өлшемі153.5 Kb.
#46099{0>INFINITI FX VETTEL EDITION:<}0{>INFINITI FX VETTEL EDITION:<0}

{0>THE SPORTS CROSSOVER FOR WORLD CHAMPIONS<}0{>СПОРТНИЯТ КРОСОУВЪР ЗА СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ<0}  • {0>The greatest Inspired Performance yet:<}0{>Най-добрият израз на Вдъхновената динамика досега:<0} {0>Sebastian Vettel’s road-car dream made real<}0{>шосейният автомобил мечта на Себастиан Фетел<0}

  • {0>Infiniti’s icon model reaches a sporting new level of dynamism and design<}0{>Моделът икона на Infiniti достига ново ниво на динамика и дизайн<0}

  • {0>Exclusivity guaranteed:<}94{>Гарантирана ексклузивност:<0} {0>globally just 150 available, 50 for Western Europe<}0{>за целия свят се предлагат само 150 броя, 50 от тях са предназначени за Западна Европа<0}

  • {0>Not just a new car – more part of a money-can’t-buy motoring experience<}0{>Това e не просто нов автомобил, а удоволствие от шофирането, което не може да се купи с пари<0}


{0>ROLLE, Switzerland (23 October 2012) – Combining exclusivity with exceptional levels of dynamism, the Infiniti FX Vettel Edition is a production car with a unique position in the global automotive market:<}0{>РОЛ, Швейцария (29 октомври 2012 г.) – Съчетание от ексклузивност и изключителни нива на динамика, Infiniti FX Vettel Edition е сериен модел със свое уникално място на световния автомобилен пазар:<0} {0>it was inspired by, and developed in conjunction with, the reigning Formula One World Champion.<}0{>вдъхновен и създаден в сътрудничество с настоящия световен шампион във Формула 1.<0}
{0>The most powerful and expensive Infiniti ever made is the realisation of Sebastian Vettel’s wish for an FX with even more focus and ability than standard, and endowed with a bespoke aerodynamic, aesthetic and technical nature that draws on Formula One practices.<}0{>Най-мощният и скъп автомобил на Infiniti, произвеждан някога, осъществява желанието на Себастиан Фетел за FX с още по-големи възможности и уникални аеродинамични, естетически и технически характеристики, вдъхновени от Формула 1.<0} {0>Crucially, the car had to achieve all this while keeping all driving elements in balance, preserving the sports car DNA at the heart of every FX.<}0{>И най-важното – всичко това трябваше да се постигне, без автомобилът да губи баланса на елементите при шофиране и залегналата в сърцето на всеки FX спортна идентичност.<0}
{0>“Vettel” badges show the world how satisfied Red Bull Racing’s double World Champion is with the result, but they can only hint at his full involvement.<}0{>Емблемите с надпис „Vettel” показват на света, че двукратният световен шампион на Red Bull Racing е останал изключително доволен от резултата, но едва загатват за сериозното му участие в проекта.<0} {0>In the journey from concept to production, Sebastian Vettel has been instrumental in the model’s development and, as part of the test driving team, in providing the crucial feedback needed by the engineers to bring his sporting vision to life.<}0{>От зараждането на концепцията до производството Себастиан Фетел оказва безценна помощ за разработката на модела и предоставя изключително ценни отзиви, от каквито се нуждаят инженерите, за да вдъхнат живот на неговата визия за спортен автомобил.<0}
{0>Sebastian Vettel continues to be central to the FX Vettel project by participating in the VIP hospitality for the 150 people around the world who will join him in this most exclusive of motoring clubs.<}0{>Себастиан Фетел продължава да заема централна роля в проекта FX Vettel, като участва в специалните събития за 150-те души от целия свят, които ще се присъединят към него в този възможно най-ексклузивен автомобилен клуб.<0}
{0>The money-can’t-buy experiences may include VIP invitations to exclusive events, high performance driver training with star drivers, sessions in an F1 simulator, passenger rides in a three-seater F1 car, unique test drives and what promise to be memorable handover celebrations when the first cars are delivered, starting March 2013. Owners are able to track the production status of their cars on complimentary bespoke iPads – also useful for recording every highlight of their FX Vettel Edition journey as the excitement unfolds.<}0{>Изживяванията, които не могат да се купят с пари, включват VIP покани за специални събития, високоскоростни курсове по майсторско шофиране с известни пилоти, сесии в симулатор на Формула 1, возене в състезателен болид от Формула 1 с три места, уникални пробни шофирания и незабравими церемонии по връчване на ключовете, когато започнат доставките на автомобилите през март 2013 г. Собствениците ще могат да следят докъде е стигнало производството на автомобила им чрез безплатен поръчков iPad, който също така ще им позволи да записват всеки момент от вълнуващото си приключение по пътя към FX Vettel Edition.<0}
{0>Each Infiniti FX Vettel Edition is powered by a naturally-aspirated 420PS 5.0-litre V8 engine which offers balanced high performance throughout the speed range of up to 250 km/h (limited) and an acceleration time from zero to 100 km/h of 5.6 seconds.<}0{>Всеки Infiniti FX Vettel Edition се задвижва от 5,0-литров V8 двигател с 420 к.с., който предлага балансирана динамика в целия скоростен диапазон до 250 км/ч (с ограничител) и ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунди.<0}
{0>Lighter and more aerodynamic, with more downforce at high speeds, the FX Vettel Edition uses the same standard of carbon-fibre as the Infiniti-partnered Red Bull Racing Formula One cars, and an Alcantara®-trimmed cabin to Sebastian Vettel’s design.<}0{>По-лек и по-аеродинамичен, с по-голямо аеродинамично притискане при висока скорост, FX Vettel Edition разполага със същия вид въглеродни влакна, които използва за болидите си отбора от Формула 1 и партньор на Infiniti Red Bull Racing, както и тапицерия Alcantara® по дизайн на Себастиан Фетел.<0}
{0>The Infiniti FX Vettel is available only in Moonlight White, and is priced from €120,000 (depending on country), with the carbon rear spoiler available at an extra cost.<}0{>Infiniti FX Vettel се предлага единствено в цвят Moonlight White на цени от €120 000 (в зависимост от страната) и заден спойлер от въглеродни влакна срещу допълнително заплащане.<0}
{0>BACKGROUND<}0{>ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ<0}

{0>Sitting at the summit of Infiniti’s range, the strictly-limited production crossover represents the fulfilment of Sebastian Vettel’s dream to turn his “company car” – an Infiniti FX50 S Premium – into an even more rewarding sports crossover with an extra emphasis on performance and handling, and with looks that take their cue from the world of Formula One.<}0{>Заемащият мястото на върха на гамата на Infiniti изключително лимитиран сериен кросоувър осъществява мечтата на Себастиан Фетел да превърне „служебния си автомобил” – Infiniti FX50 S Premium – в дори още по-вълнуващ спортен кросоувър с подчертано внимание към динамиката и управлението, както и вдъхновено от света на Формула 1 излъчване.<0}
{0>Sebastian’s idea came to life at the Geneva Motor Show in 2011 when in a classic motor industry “back of the envelope” moment he and Shiro Nakamura, Infiniti’s Senior Vice President and Chief Creative Officer, sketched out the basis for what would become the FX Vettel Edition.<}0{>Идеята на Себастиан оживява на автомобилното изложение в Женева през 2011 г., когато по класически за автомобилната индустрия начин двамата с Широ Накамура, старши вицепрезидент и главен технически директор на Infiniti, нахвърлят върху лист хартия основите на това, което ще се превърне в FX Vettel Edition.<0}
{0>Just six months later at the Frankfurt Motor Show of 2011 the FX Vettel concept had its world premiere to universal approval.<}56{>Само шест месеца по-късно концептуалният автомобил FX Vettel дебютира на автомобилното изложение във Франкфурт през 2011 г. и получава всеобщо одобрение.<0} {0>It had been six months when Shiro Nakamura and Sebastian Vettel collaborated closely, defining the key changes that would mark the transformation from an already powerful and sporting SUV to a sports car SUV that could deliver everything the reigning Formula One World Champion wanted in a road car.<}0{>През тези шест месеца Широ Накамура и Себастиан Фетел работят в близко сътрудничество върху ключовите промени и превръщат вече мощния и спортен SUV в истинска състезателна кола, притежаваща всички качества, които настоящият световен шампион във Формула 1 иска в един шосеен автомобил.<0}
{0>The production version was confirmed at the Geneva Motor Show in 2012 – just 12 months after the first discussions.<}0{>Потвърждението за серийно производство идва на автомобилното изложение в Женева през 2012 г. - само 12 месеца след първите разговори.<0} {0>And showing how right those early ideas were, the production version is about 95% identical to the concept.<}0{>Ранните идеи се оказват изключително правилни, защото моделът в производство е на 95 % идентичен с концептуалния.<0}
{0>Infiniti is working with CRD (Car Research & Development, a member of the Brabus Group) in Germany to assemble the 150 Vettel Edition models.<}0{>Infiniti работи в сътрудничество със CRD (Car Research & Development, член на Brabus Group) в Германия, за да сглоби 150-те броя от Vettel Edition.<0} {0>The first pre-production car made its dynamic debut, driven by Sebastian Vettel, at the Goodwood Festival of Speed in the UK in June.<}0{>Първият предпроизводствен автомобил дебютира със Себастиан Фетел зад волана на Фестивала на скоростта в Гудууд в Обединеното кралство през месец юни.<0} {0>Since then Infiniti has made six more pilot models for testing and development work, prior to full production commencing in February 2013.<}0{>Оттогава насам Infiniti произведе още шест пилотни версии за тестови и развойни цели, като серийното производство ще започне през февруари 2013 г.<0}
{0>The first car is promised for the hands of the double World Champion; customer deliveries are due to begin in March.<}0{>Първият автомобил е обещан на двукратния световен шампион, а доставките за клиенти трябва да започнат през месец март.<0}
{0>DESIGN<}80{>ДИЗАЙН<0}

{0>Exterior design merges the already dynamic form of the FX50 with elements of Sebastian Vettel’s other company car, the Red Bull Racing RB8.<}0{>Екстериорът обединява динамичните линии на FX50 с елементи от състезателния болид на Себастиан Фетел – Red Bull Racing RB8.<0} {0>F1-grade carbon-fibre replaces standard body sections to create the new look, one defined at the front by an entire new under-bumper section.<}0{>Стандартните панели по каросерията са заменени с такива, изработени от въглеродни влакна като във Формула 1, за да създадат новото излъчване, което се подчертава от изцяло променената секция под предната броня.<0}
{0>Inspired by the design of the RB8’s front wing profile, the multi-layer spoiler saves weight, reduces drag and smoothes the airflow under the car, playing a key role in helping to balance downforce.<}0{>Вдъхновеният от дизайна на профила на предното крило на RB8 многопластов сплитер е по-лек, намалява съпротивлението и омекотява въздушния поток под автомобила, като така спомага за баланса на аеродинамичното притискане.<0} {0>Designed by Shiro Nakamura, the spoiler section presents perhaps the most cohesive example yet of how F1 design elements can enhance a production road car.<}0{>Проектираният от Широ Накамура сплитер представлява особено ярък пример как елементи от дизайна във Формула 1 могат да се използват за подобряване на шосеен автомобил.<0}
{0>Carbon blades are fitted inside the Infiniti’s signature double-arch grille, and carbon shells, profiled with the aerodynamic efficiency of a cycle racing helmet, are fitted over the mirrors.<}0{>Вътре в специфичната радиаторна решетка с двойна арка на Infiniti са поставени перки от въглеродни влакна, а огледалата имат обвивка от същия материал с аеродинамичната ефективност на състезателен шлем.<0} {0>Carbon side skirts are installed, visually complementing the car’s 20mm lower ride height, while the wheelarch mouldings are body colour instead of black.<}0{>Страничните прагове от същия материал допълват визуално снижения с 20 мм просвет на автомобила, а веждите на калниците са в цвета на каросерията вместо в черно.<0} {0>Uniquely in the European markets where it will be sold, the Vettel Edition is the only FX not to have roof rails.<}0{>Vettel Edition е единственият FX, който ще се продава без релси на покрива на европейските пазари.<0}
{0>Head-on, the FX Vettel Edition presents a lower and even more purposeful stance, offering a new visual signature that is defined by a row of LED daytime running lights seamlessly incorporated in the new spoiler section.<}0{>FX Vettel Edition е още по-нисък, целенасочен и предлага ново запомнящо се визуално оформление с дневно светодиодно осветление, вградено безупречно в новия сплитер.<0} {0>The lights include new LED foglights – the smallest ever homologated, and among the most powerful.<}0{>То включва нови диодни фарове за мъгла, които са сред най-малките и най-мощните към момента.<0}
{0>At the rear the (optional) roof wing is made of carbon-fibre and mounted on milled alloy supports, the wing’s profile shaped for maximum aerodynamic efficiency.<}100{>Монтираният в покрива спойлер (опция) в задната част е изработен от въглеродни влакна и положен върху валцовани алуминиеви подпори, като профилът му е оформен за максимална аеродинамична ефективност.<0} {0>Ditto the rear diffuser, which defines the car’s look from the rear with twin exhaust pipes flanking one of the FX Vettel Edition’s most evocative features:<}0{>Същото се отнася и за задния дифузьор, който подчертава дизайна на задната част на автомобила с двойка изпускателни тръби, които обграждат една от най-изразителните екстри на FX Vettel Edition:<0} {0>the rear foglight in the form of an F1 car’s centre rain light.<}0{>задната светлина за мъгла, която е оформена като централната светлина за дъжд на болид от Формула 1.<0} {0>Attention to detail means it is clear-lensed and made up of 15 red LEDs, all exactly like an F1 car’s light.<}0{>Вниманието към детайла означава, че тя е с прозрачна леща и е съставена от 15 червени светодиода - точно копие на светлината за дъжд на болид от Формула 1.<0} {0>Alas, regulations mean it is not allowed to flash…<}0{>Уви, законовите разпоредби не й позволяват да премигва…<0}
{0>All the body-shaping work has been inspired by the aerodynamics of the Red Bull Racing F1 car.<}0{>Цялата дейност по оформянето на каросерията е вдъхновена от аеродинамиката на болида от Формула 1 на Red Bull Racing.<0} {0>With the carbon body additions including rear spoiler, the car boasts 30% more downforce than the standard car, as well as a reduction in drag of 5%.<}0{>С добавените елементи от въглеродни влакна, включително задният спойлер, автомобилът може да се похвали с 30 % по-голяма сила на притискане от стандартния модел, както и намаление на въздушното съпротивление с 5 %.<0}
{0>The wheel design was chosen primarily for strength and light weight.<}0{>Дизайнът на джантите е избран с цел издръжливост и леко тегло.<0} {0>Each of the forged alloy rims from BBS® weighs 3.5kg less than the standard car’s wheels, making a significant positive impact on the car’s unsprung weight – to the benefit of driving dynamics including steering behaviour and handling.<}0{>Всяка от джантите от кован алуминий на BBS® тежи с 3,5 кг по-малко от стандартните джанти и оказва значителен положителен ефект върху подресорното тегло на автомобила, което е от полза на динамиката при шофиране, включително отзивчивостта на волана и управлението.<0} {0>Finely spoked and finished in black, the wheels are 21-inches, like the standard car’s, and are shod with 265/45 tyres.<}0{>Прецизно оформени и боядисани в черно, джантите са с размер 21 инча и също като при стандартния автомобил са обути с гуми с размер 265/45.<0}
{0>Each of the 150 models is distinguished by a trio of special Vettel badges, two on the flanks and one on the tailgate.<}0{>Всеки от 150-те модела се отличава с три специални емблеми с надпис Vettel – две отстрани и една на капака на багажника.<0} {0>Each badge comprises seven components which are put in place using a special template.<}0{>Всяка емблема е съставена от седем компонента, които са поставени на място чрез специален шаблон.<0} {0>The first was affixed at Tochigi in Japan in early October by Sebastian Vettel when he visited the FX production to see “his” car being made.<}0{>Първата беше монтирана в Точиги в Япония в началото на октомври от Себастиан Фетел, когато той посети производствената линия на FX, за да види как се прави „неговият” автомобил.<0}
{0>INTERIOR<}67{>ИНТЕРИОР<0}

{0>There is one Vettel badge on the inside:<}0{>Вътре в интериорното пространство има една емблема с надпис Vettel:<0} {0>it is inlaid into a carbon-fibre panel on the centre console.<}0{>тя е поставена в панела от въглеродни влакна на централната конзола.<0} {0>Behind the cover is the glowing blue-rimmed push button that electrically opens the exhaust flaps – the FX Vettel Edition driver’s guarantee of V8 aural excitement.<}0{>Зад капака е бутонът със светеща синя рамка, който електронно отваря клапите на ауспуха – гаранцията за V8 слухова наслада за шофьора на FX Vettel Edition.<0}
{0>Carbon covers the centre stack and is additionally used on the door trims and above the glovebox.<}0{>Въглеродните влакна покриват централната конзола, а също така се използват за тапицерията на вратите и над жабката.<0} {0>The technical feel is enhanced by Alcantara® replacing the leather on the centre sections of the seats.<}0{>Високотехнологичното усещане е подчертано от замяната на кожата на централната секция на седалките с Alcantara®.<0} {0>The front seats, with 14-way electric adjustment (including adjustable thigh and backrest bolsters) offer the ideal cornering support such a car needs.<}0{>Предните седалки с електрическа настройка в 14 посоки (включително регулируеми подпори за бедрата и гърба) предлагат идеалната опора в завоите, от която има нужда един подобен автомобил.<0} {0>Alcantara® is also used on the A and B pillars and the rooflining.<}0{>Alcantara® се използва и за A и B колоните и за тапицерията на тавана.<0} {0>The steering wheel and gear selector are swathed in leather.<}0{>Воланът и скоростният лост са покрити с кожа.<0} {0>Purple stitching is used throughout – a uniquely Infiniti touch.<}0{>В целия салон са използвани шевове с лилав цвят – уникална типична особеност на Infiniti.<0}
{0>The enhancements are not at the expense of the FX’s trademark luxury or standard features.<}0{>Подобренията не са само за сметка на типичния лукс или стандартни екстри на FX.<0} {0>With plenty of legroom for up to five people and a 410-litre boot, the FX Vettel Edition can double up as a limousine or load carrier when required – part of the reason Sebastian Vettel gives for the FX fitting his lifestyle so well.<}0{>С достатъчно място за краката на петима души и багажник с капацитет от 410 литра, FX Vettel Edition може да бъде използван и като лимузина или за превозване на товари, ако се наложи – част от причините Себастиан Фетел да споделя, че FX се вписва толкова добре в начина му на живот.<0} {0>A power tailgate, with programmable height, is one of a number of recent additional features on all FX models.<}0{>Електрическата врата на багажника с програмируема височина е само от една от множеството скорошни допълнителни характеристики на всички модели FX.<0}
{0>PERFORMANCE AND HANDLING<}0{>ДИНАМИКА И УПРАВЛЕНИЕ<0}

{0>The FX Vettel Edition features mechanical changes that build on the responsiveness and handling of what is already a sporting machine without detracting from the innate balance of the whole – a key factor in guaranteeing the car’s pure driving enjoyment.<}0{>FX Vettel Edition предлага промени по механиката, които надграждат върху отзивчивостта и управлението на един и без това спортен автомобил, но без да отвличат вниманието от присъщия му цялостен баланс - ключов фактор в гарантирането на чистата наслада от шофирането.<0} {0>The FX Vettel Edition dynamics have been optimized, not revolutionized.<}0{>Динамичните способности на FX Vettel Edition са оптимизирани, а не революционизирани.<0}
{0>The muscular 5.0-litre V8, featuring VVEL (variable valve lift and timing) – Infiniti’s guarantee of power with maximum efficiency – develops 390PS in standard form, delivered to Infiniti’s intelligent torque-sensing all-wheel drive system via a 7-speed adaptive shift automatic transmission with solid magnesium gearshift paddles.<}0{>Мускулестият 5.0-литров V8 двигател, използващ VVEL (variable valve lift and timing – система за променливо включване и ход на клапаните) – гаранцията на Infiniti за мощност, съчетана с максимална ефективност – развива 390 к.с. в стандартно изпълнение, изпращани към интелигентната система за задвижване на всички колела, която отчита въртящия момент, чрез 7-степенна автоматична скоростна кутия с адаптивен контрол на смяната и солидни магнезиеви лостчета за смяна на предавките.<0} {0>For the FX Vettel Edition, power is increased to 420PS thanks to changes that include a new exhaust system.<}0{>Мощността на FX Vettel Edition е увеличена до 420 к.с. благодарение на няколко промени, които включват нова изпускателна система.<0} {0>Torque also benefits:<}0{>Въртящият момент също е нараснал:<0} {0>up to 520Nm from an already impressive 500Nm.<}0{>до 520 Нм от и без това впечатляващите 500 Нм.<0}
{0>The exhaust pipe with optimized flow features an exhaust flap system, operated from a button on the dashboard that boosts power and efficiency at the same time as enriching the drive with the highest calibre of V8 burble.<}0{>Изпускателната тръба с оптимизиран поток включва нова система за контрол на клапите на ауспуха, контролирана от бутон на таблото, който увеличава мощността и ефективността, като в същото време обогатява шофирането с V8 звук от най-висок калибър.<0} {0>The extra aural stimulation is noticed only when the engine is under load – or when in manual mode and the transmission blips the throttle for downchanges – and for normal cruising the car retains all the refinement of the standard model.<}0{>Допълнителната слухова стимулация се забелязва само когато двигателят е под натоварване – или когато сте в ръчен режим и трансмисията напасва оборотите при смъкване на предавка – при нормално шофиране автомобилът запазва изтънчеността на стандартния модел.<0}
{0>The new body profile and lowered stance bring aerodynamic improvements that work with suspension changes to endow an already agile and responsive car with a new higher level of ability at all speeds.<}0{>Новият профил на каросерията и снижената стойка допринасят за подобрения по аеродинамиката, които работят заедно с промените по окачването, за да дарят един вече пъргав и отзивчив автомобил с ново, по-високо ниво на способности при всякакви скорости.<0} {0>Where grip, precision, balance and traction are concerned, the FX Vettel Edition could be a sports car.<}0{>Ако съдим по сцеплението, прецизността и баланса, FX Vettel Edition може да бъде и спортен автомобил.<0}
{0>Sport springs and 20mm taken out of the ride height are the keys to unlocking the extra ability in the FM (front-midship) chassis with its near perfect weight distribution, low centre of gravity and features that include Continuous Damping Control (CDC) shock absorbers and, for agility with supreme high-speed stability, Rear Active Steering (RAS).<}0{>Спортните пружини и намаленият с 20 мм просвет са ключови в освобождаването на допълнителния потенциал в FM (front-midship – преден мидел) шасито с почти перфектно разпределение на теглото, нисък център на тежестта и екстри, включващи амортисьори с постоянен контрол на погасяване на трептенията (CDC - Continuous Damping Control), и за пъргавина с впечатляваща стабилност при висока скорост, активно управление на задните колела (RAS - Rear Active Steering).<0}
{0>Proving the excellence of the FX50 in standard form, little else had to be changed to suit the more dynamic character of the FX Vettel Edition.<}0{>Тъй като стандартният FX50 е почти съвършен, почти нищо друго не се е наложило да бъде подобрено, за да пасне на по-динамичния характер на FX Vettel Edition.<0} Що се отнася до спирачките, вентилирани дискове и 4 броя насрещни бутала на предните и 2 броя на задните спирачни апарати осигуряват впечатляваща спирачна мощ.<0} {0>In Vettel Edition form, the five-star EuroNCAP FX is naturally fitted with the whole suite of Infiniti’s advanced electronic safety systems.<}0{>Във версията Vettel Edition награденият с 5 звезди от EuroNCAP FX естествено е оборудван с пълен пакет от съвременни електронни системи за сигурност.<0}
{0>MANUFACTURE AND CRAFTSMANSHIP<}0{>ПРОИЗВОДСТВО И МАЙСТОРСТВО<0}

{0>FX Vettel production is limited to 150 editions worldwide.<}0{>Производството на FX Vettel е ограничено до 150 бройки за целия свят.<0} {0>Fifty cars are for Western Europe, 50 for Russia and 50 for the Middle East.<}0{>Петдесет автомобила са предназначени за Западна Европа, 50 за Русия и 50 за Близкия изток.<0} {0>Production is due to start on 1 February 2013 in a new assembly hall, currently under construction, in Bottrop, Germany.<}0{>Производството ще започне на 1 февруари 2013 г. в нов монтажен цех, който в момента се строи в Ботроп, Германия.<0} {0>All the cars will be complete by mid June.<}0{>Всички автомобили ще бъдат готови до средата на юни.<0}
{0>Each FX Vettel Edition requires 320 man-hours to build by a team of 25 craftsmen, with all the work done by hand – with help from the occasional laser.<}0{>Изработката на всеки FX Vettel Edition отнема 320 човекочаса на екип от 25 майстори, като цялата работа се извършва на ръка – и понякога с помощта на лазер.<0}

{0>That is used to perforate the Alcantara® so that the front seats’ cooling function remains; only lasers provided the necessary accuracy.<}0{>Той се използва за перфориране на кожата Alcantara®, така че функцията за охлаждане на предните седалки да се запази; само лазерите могат да предоставят нужната прецизност.<0}

{0>Further illustrating the exceptional attention to detail, special thread that is an exact match for Infiniti purple had to be imported from Japan for use in the car’s distinctive stitching in the retrimmed cabin.<}0{>Друга демонстрация на впечатляващото внимание към детайла е фактът, че специален конец - точно копие на лилавия цвят на Infiniti, е трябвало да бъде внесен от Япония, за да се използва за отличителните шевове на автомобила в претапицирания салон.<0}
{0>The FX Vettel Edition body is transformed by 13 pieces of light but extremely strong carbon-fibre, the same grade and the result of the same “Prepreg”-carbonprocess as that used by the Red Bull Racing F1 team.<}0{>Каросерията на FX Vettel Edition е преобразена от 13 елемента от леки, но изключително здрави въглеродни влакна от същия вид и произведени чрез процеса Prepreg, който се използва от отбора на Red Bull Racing във Формула 1.<0} {0>Each piece is hand-crafted and finished with 12 coats before assembly.<}0{>Всеки елемент е изработен на ръка и покрит с 12 слоя боя преди монтирането му.<0}
{0>The FX Vettel Edition has been extensively tested in Japan and Germany.<}0{>FX Vettel Edition е обстойно тестван в Япония и Германия.<0} {0>Infiniti engineers and the CRD development team have racked up 13,000 miles in each pre-production model, mostly on autobahns, including drives on test tracks like in Papenburg with its re-creation of many of the Hockenheim F1 circuit’s corners.<}0{>Инженерите на Infiniti и отдела по разработката на CRD изминаха по 21 000 км с всеки предпроизводствен модел, главно по магистрали, включително по тестови писти като в Папенбург, която пресъздава много от завоите на пистата „Хокенхайм” от Формула 1.<0} {0>Each of the 150 cars will be subject to a intense final test drive before being approved for delivery.<}0{>Всеки от 150-те автомобила ще бъде подложен на натоварващо финално пробно шофиране, преди да бъде одобрен за доставка.<0}
{0>VIP drive events continue to play an important role in the FX Vettel Edition program, consistent with Infiniti’s ethos of hospitality.<}0{>VIP събитията за шофиране продължават да играят важна роля в програмата FX Vettel Edition, верни на духа за гостоприемство на Infiniti.<0} {0>The most recent was at Le Castellet circuit in France where Sebastian Vettel demonstrated the car for an invited audience that included many of the people who have already put their names down to buy it.<}0{>Най-скорошното събитие беше на пистата „Льо Кастеле” във Франция, където Себастиан Фетел показа автомобила на поканените зрители, много от които вече са се записали в списъка с чакащи за закупуването му.<0} {0>Many more such events are planned, all part of a money-can’t-buy experience that ownership of the FX Vettel Edition unlocks.<}0{>Планирани са много други такива събития, част от изживяване, което не може да се купи с пари, но върви ръка за ръка с притежанието на FX Vettel Edition.<0}
{0>– Ends –<}84{>– Край –<0}
{0>Notes to editors about Infiniti<}100{>Бележки за редакторите относно Infiniti<0}
{0>Infiniti comes from Japan.<}100{>Infiniti идва от Япония.<0} {0>Its line-up of performance saloons, coupйs, convertibles, SUVs and crossovers is now being launched across the globe through a dedicated network of Infiniti Centres or dealerships which share a commitment to individualised and exceptional customer service.<}100{>Гамата от седани, спортни автомобили, кабриолети, SUV и кросоувъри на марката вече се предлага в цял свят чрез мрежа от специализирани Infiniti центрове и търговски представителства, поели споделен ангажимент за отлично индивидуално обслужване на клиента.<0}

{0>For more information, see www.infiniti.com.<}96{>За повече информация вижте www.infiniti.com.<0}{0>Press information, Photographs and videos are available from www.infinitipress.eu.<}98{>Информация, снимки и видеоматериали за пресата може да се намерят на адрес www.infinitipress.eu.<0} {0>No password is required.<}100{>Не е необходима парола.<0}{0>Eva Ng Kon Tia
Communications and Events Manager
T:<}100{>Ева Нг Кон Тиа (Eva Ng Kon Tia)
Директор комуникации и събития
Телефон:<0} {0>+41 21 822 4951
E:<}100{>+41 21 822 8230
Имейл:<0} {0>eva.ngkontia@infiniti.eu<}100{>eva.ngkontia@infiniti.eu<0}

INFINITI FX VETTEL EDITION PRESS KITДостарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет