Стратеги я за подобряване безопасността на движението на територията на Габровска област до 2020гбет2/4
Дата04.03.2018
өлшемі409.45 Kb.
#19324
түріРешение
1   2   3   4

Настъпили ПТП по видове:

Сблъскване между МПС – общо 408 ПТП /20 тежки ПТП, 4 убити, 30 ранени/.

Преобръщане на МПС на и извън пътя – общо 28 ПТП /5 тежки ПТП, 5 ранени/.

Блъскане в крайпътно съоръжение, препятствие на пътя, в скат, в стълб, в дърво, в предпазна ограда – общо 127 ПТП /17 тежки ПТП,1 убит и 20 ранени/.

Блъскане на паркирано и спряно ППС – общо 100 ПТП само с мат. щети.

Блъскане на пешеходец – общо 30 тежки ПТП, 2 убити, 30 ранени.

Блъскане на велосипедист – общо 14 ПТП /7 тежки ПТП, 1 убит, 6 ранени/.

Блъскане на каруца, животно и др. вид ПТП – общо 61 ПТП /7 тежки ПТП, 8 ранени/.


Основните причини, довели до тежките ПТП са следните:

Нарушение/състояние на водача – 77 ПТП, 7 убити и 91 ранени.

Нарушение на пешеходеца – 3 ПТП, 3 ранени.

Пътни условия – 2 ПТП, 2 ранени.

Друга причина – 4 ПТП, 1 убит и 3 ранени.

От горните данни е видно, че при 86 тежки ПТП за годината, 77 от тях или 90% са по вина на водачите на МПС.


Основни нарушения на водачите, довели до тежки ПТП са следните:

  • движение с несъобразена скорост – 36 тежки ПТП / 47 % /

  • неспазване предимство, знаци и сигнали – 6 тежки ПТП / 8 % /

  • отнемане предимство на пешеходец – 11 тежки ПТП / 14% /

  • неправилно изпреварване при насрещно движещо се ППС, навлизане в насрещно движение или преминаване в съседна пътна лента – 14 тежки ПТП / 18 % /

  • неспазване дистанция и неправилно движение назад – 5 тежки ПТП /6 %/

  • употреба на алкохол – 2 тежки ПТП / 3 % /

  • друго нарушение на водача - 3 тежки ПТП / 4 % /

Статистическите данни за ПТП по място на настъпване сочат, че места с повишена аварийност и риск от ПТП са кръстовищата, където са настъпили 196 ПТП с 1 убит и 10 ранени. По пътища от републиканската пътна мрежа на територията на област Габрово са настъпили общо 214 ПТП /28%/ с 4 убити /50%/ и 39 ранени /39%/. Останалите 554 ПТП /72% / са по уличната мрежа в населените места, 4 убити /50 %/ и 60 ранени /61 %/.

450 ПТП с 5 убити и 53 ранени са настъпили при ясно време. 154 ПТП, с 3 убити и 22 ранени са регистрирани при облачно време. При дъжд са възникнали 83 ПТП с 16 ранени. При снеговалеж са регистрирани 64 ПТП, като са ранени 7 души. При мъгла са настъпили общо 17 ПТП, с 1 ранен. Тези данни отново показват, че атмосферните условия са важен рисков фактор за ПТП и пряко влияят върху безопасността на движението, особено през зимата и пролетта.

По месеци най-значителен брой ПТП са възникнали през месец декември – общо 96 ПТП, от тях 11 тежки, с 15 ранени. Нивото на пътно-транспортния травматизъм е било най-високо през първите пет месеца от годината /януари – май/, когато при 31 тежки пътно-транспортни произшествия /36%/ са загинали 8 и са ранени 36 души. Ръст на тежките ПТП се наблюдава и през последното тримесечие /октомври, ноември, декември/, когато са настъпили 27 тежки ПТП /31%/ с 33 ранени.

По дни от седмицата през годината най-много ПТП са регистрирани в петък – общо 134 ПТП, от тях 16 тежки, с 1 убит и 17 ранени. Друг ден от седмицата с повишена аварийност е понеделник - настъпили общо 107 ПТП, от тях 14 тежки с 4 убити и 17 ранени. През 2011 г. най-значителен брой ПТП са настъпили в часовия отрязък от 17,00 до 21,00 часа – 144 /19%/, като е загинал 1 и са ранени 22 души /22%/. В този часови интервал на денонощието, през зимния период и пролетта, аварийността е по-висока заради намалената видимост, влошени пътни условия и интензивен трафик на ППС и пешеходци по уличната мрежа в населените места.

От анализа на статистическите данни за настъпилите ПТП през 2011 г. могат да се направят следните изводи:

Регистрираните пътно-транспортни произшествия на територията на областта през 2011 г. са общо 768, спрямо 931 ПТП през 2010 г. /намаление с 163 ПТП/. Сравнението с предходните години показва, че от 2007 г. до 2011 г. броя на пътно-транспортните произшествия е спаднал наполовина, както и броя на тежките произшествия, убитите и ранените в следствие на пътни инциденти. Въпреки лекото увеличение на тежки ПТП през 2011 г. спрямо 2010 г., като цяло се наблюдава устойчива тенденция към намаляване на аварийността и пътно-транспортния травматизъм на територията на област Габрово за последните пет години.

Положителен момент в обстановката по безопасност на движението през 2011 г. е и фактът, че смъртните случаи, настъпили при ПТП, са от месеците януари до май. През летния сезон, когато трафикът е бил най-интензивен и до края на година няма тежки ПТП с убити, за разлика от 2010 г., когато през летния период са загинали двама души. Може да се каже, че през лятото на 2011 г. се е наблюдавала доста по-спокойна пътна обстановка по републиканските пътища на наша територия и по уличната мрежа в населените места спрямо предходни години. Водещите причини за възникване на пътно-транспортните произшествия са превишената и несъобразена скорост, неправилното изпреварване и отнемането предимство на ППС и пешеходци.

От 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. на територията на област Габрово са настъпили общо 30 ПТП с участие на пешеходци /35% от всички тежки ПТП/, при които са загинали двама /от общо 8 убити или 25%/ и са ранени 30 пешеходци - 30% от всички ранени. През 2010 г. са настъпили 25 ПТП с участие на пешеходци или 32% от тежките ПТП. От общо 7 загинали в следствие на ПТП през 2010 г., трима са пешеходци или 43%. Ранените са 22 души - 27% от всички пострадали.

През 2009 г. са настъпили общо 26 ПТП с участие на пешеходци или 24% от всички тежки ПТП. Загинали са 4 и са ранени 22 пешеходци. През 2008 г. са регистрирани 21 ПТП /18%/ с пешеходци, с 4 загинали и 17 ранени.В табличен вид тези числа изглеждат така:

Година

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

Тежки ПТП с пешеходци

30

25

26

21

Убити пешеходци

2

3

4

4

Ранени пешеходци

30

22

22

17

Данните показват тревожна тенденция към ръст на пътно-транспортните произшествия с пешеходци през последните години. Прави впечатление постоянното нарастване на техния дял спрямо общия брой настъпили тежки ПТП, като през 2011г. и 2010г. те вече формират една трета от всички произшествия с убити и ранени. Водещи фактори за настъпване на произшествията с пешеходци са несъобразената скорост, неправилното движение назад на МПС и отнемането предимство на пешеходците от страна на водачите на пешеходни пътеки.

През региона преминават две от основните транспортно-комуникационни направления на страната: пътищата І-4/Е-772 “София – Варна” и път І-5/Е-85 “Русе –В.Търново – Габрово – Стара Загора – Маказа”, съвпадащ с Общоевропейски транспортен коридор № 9.

Проблемите с безопасността на движението по път І-4/Е-772 “София – Варна” и път І-5/Е-85 “Дряново – Габрово” са почти разрешени с извършената рехабилитация по проект „Транзитни пътища ІV” през 2010г. Извършените видове ремонтни работи осигуряват значително по-голяма безопасност на движението: асфалтови работи за постигане равност на пътната настилка и по-добри сцепителни качества; отводнителни мероприятия за подсигуряване устойчивостта на пътното тяло и предпазване от преовлажняване на настилката; осигуряване на по-добра видимост в кривите; подмяна на вертикалната сигнализация и др. През тази година се очаква дозавършване на 4 бр. свлачищни участъка по път І-4/Е-772 „София-Варна”, с което окончателно ще се подобри технико-експлоатационното състояние на най-натоварения в областта път през летния сезон и ще се намали риска от възникване на ПТП.

Състоянието на пътно-транспортната обстановка в региона се следи и анализира постоянно както от органите на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - Габрово, така също и от ОПУ – Габрово. Определят се опасните пътни участъци с концентрация на ПТП, конфликтните точки, тесните и проблемни участъци на РП, наситеността с автомобили по отделните пътища, чрез периодични преброявания на МПС по видове и тонажи.

Към Областна дирекция на МВР - Габрово са структурирани четири РУП в градовете Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Дейността по линия на пътния контрол се осъществява от служителите на сектор Пътна полиция за Община Габрово и обособените звена за пътен контрол към РУП в общините Севлиево, Дряново и Трявна, както и от останалия състав на охранителна полиция с правомощия за работа по ЗДвП.

За предходните години проблемен се оказа път ІІ-44 „Севлиево-Габрово” в участъка от пътен възел „Поповци” до гр. Габрово. Наличието на две платна за движение с разделителна ивица между тях доведе до значително превишаване на допустимите скорости на движение и оттам до ПТП. По тази причина е изградена двустранна предпазна еластична ограда в зелената разделителна ивица между двете платна за движение в участъка от разклона за кв.Войново до гр.Габрово, с което значително се намали риска от ПТП.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет