Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасыДата14.03.2018
өлшемі300.52 Kb.
#21143Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Д. Серикбаева

ШҚМТУ
БЕКІТЕМІН


факультет деканы

___________Е.В. Варавин

___________________ 2014ж.

Силлабус

МАРКЕТИНГ


Силлабус
МАРКЕТИНГ

Мамандығы: 5В050800-Есеп және аудит, 5В050900-Қаржы, 5В030400- Кеден ісі

Оқыту нысаны: күндізгі

Курс: 2


Семестр: 3

Кредиттер саны: 3

Дәрістер: 15

Практикалық сабақтар: 30

СӨЖ: 30

Емтихан: 3

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Силлабус : В050800-Есеп және аудит, 5В050900-Қаржы, 5В030400-Кеден ісі бағыттары бойынша күндізгі оқу түрінде оқитын студенттерге арнайы Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес «Инновациялық менеджмент» кафедрасында құрылды.

Инновациялық менеджмент кафедрасының отырысында бекітілді
Кафедра меңгерушісі Ж.Конурбаева
Хатама №____ ____________________ж.

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды (ЭжМ)


Төраға Г. Пестунова
Хаттама №____ ______________________ж.

Дайындаған А.Казыкешова


Лауазымы оқытушы

Нормабақылаушы Т.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ ОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Инновациялық менеджмент» кафедрасы, «Экономика және менеджмент» факультеті (ауд. Г-3-204)

Оқытушылар: Казыкешова Акмарал Турсынбековна

Жұмыс телефоны: 540-939

Аудиториялық сағаттар және кеңес беру уақыты: сабақ кестесі мен оқытушының жұмыс кестесіне сәйкес.
 1. ПӘННІҢ СИПТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ ОРНЫ
  1. Оқытылатын пәннің сипаттамасы

Теориялық материалдың тематикасы Қазақстан Республикасында маркетингтің құрылуы мен даму ерекшелітерін ескере отырып, дүниежүзілік маркетингтің ұстанымдары мен қағидалары негізінде, жоғарғы оқу орындарындарына арналған типтік бағдарламаға сәйкес жасалған.

Курстың пәні келесідей сұрақтарды оқытуды қарастырады: • маркетингтің теориялық негізі және қағидасы;

 • маркетинг ортасы мен элементтері;

 • маркетингтік ақпараттар және маркетингтік зерттеулер жүйесі;

 • әртүрлі нарықтағы тұтынушылық мінез-құлқының теориялық негіздері;

 • нарықты сегменттеудің әдістемелік негіздері және тауарды орналастыру;

 • маркетинг жүйесіндегі тауарлық, бағалық, тарату және коммуникациялық саясат;

 • маркетинг стратегиясы, жоспарлау және бақылау, маркетингтік қызмет көрсетулердің және халықаралық маркетингтің ерекшеліктері.


  1. Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті

«Маркетинг» курсының мақсаты – маркетинг аппаратының ақпараттық жүйесі мен теориялық негіздерін зерттеу, сонымен қатар маркетинг принциптер мен элементтерін пайдаланудың тәжірибелік құралдарын меңгеру.

Нарықтық экономика мамандар дайындау және жоғарғы білім беру жүйесіне жаңа бағыттар әкелді. Мамандарды дайындау процесі оларға нарық талаптарына сай білім беру әрбір пәннің мақсаты. Осы бағытта болашақ мамандарға маркетинг саласынан курстық білім беріледі.

«Маркетинг» – нарықта қызмет ететін мамандар үшін негізгі пәндердің бірі болып табылады.

Пәнді оқытудың міндеті


 • маркетинг концепциялары және теориялық негіздері;

 • маркетинг орта мен оның құрама бөліктері;

 • маркетинг зерттеулер және маркетингақпарат жүйесі;

 • тауардың позициясы мен нарықты сегменттерге бөлудің әдістемелік негіздері;

 • маркетинг жүйесінде тауар саясаты;

 • баға қою стратегиясы;

 • тауар өткізу жүйесі;

 • қызмет көрсету нарығының ерекшеліктері;

 • жарнама, коммуникация жүйесі;

 • халықаралық маркетинг.
  1. Пререквизиттер

Курстың теориялық және әдістемелік негізі болып экономикалық теория, экономикалық ілімдер тарихы болып табылады. «Маркетинг» пәнін оқыту микро және макроэкономика, менеджмент, қолданбалы экономика пәндерімен тығыз байланысты.
  1. Постреквизиттер

Маркетинг оқу пәні ретінде экономикамен, социологиямен және психологиямен өте тығыз байланысты, сонымен бірге маркетингтік зерттеу, паблик рилейшнз, халықаралық маркетинг, өндірісті басқару және ұйымдастыру, экономиканы мемлекеттік реттеу, және т.б. пәндердің меңгеруге ықпал етеді.1.5 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі :

Білім алушылар білуге тиіс:

- Маркетинг пәнінің негізгі түсініктерін,маркетингтің тұжырымдамаларын, нарықта тауарды позицилауды талдауды, маркетингтік ортаның негізгі факторларын фирма мүмкіндіктері мен мақсаттарына байланысты нарықты жаулап алу стратегиясын құруды сатып алу туралы шешім қабылдауды уйренуге;


 • Нарықтың мақсатты сегменттерін бағалауды.

Дағдылары:

- әр түрлі нарықтық шараларды ескеру арқылы фирма мүмкіндіктерін, қауіп қатерін, әлсіз және күшті жақтарын анықтай білу;

- маркетингтік стратегияларды нақты жағдайларға байланысты қалыптастыру;

- маркетингтік жоспарлау мен бағдарламаларды құрастыра білу;

- шаруашылық шешімдерді қабылдау кезінде алынған білімді қолдана білу;

Құзыреттері:

Түйінді құзыреттер болып табылады: • маркетингтік ақпаратпен жұмыс істеу, оларды алу көздерін таңдау, талдай білу;

 • меңгерілген маркетингтік білімді және арнаулы арнаулы бағдарламалар жайындауда қолдана білу;

 • кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу мен қодану қабілеті;

 • экономикалық терминдерді ажырата білу қабілеті;

 • өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті;

 • Қазақстан экономикасының оның географикалық, ұлттық ерекшелігіне байланысты талдай білу;

 • стандартты емес жағдайларда басқару шешімдерін қабылдай білу;

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырытың атауы

Еңбек сыйымдылығы, сағ.

Ұсынылатын әдебиеттер

1

2

3

Дәріс сабақтары

1 Маркетингтің концепциялары және теориялық негіздері

1

10,13

2 Маркетинг ортасы

1

10,11

3 Маркетингтік зерттеулер

1

10,14

4 Нарықты сегменттеу

1

10,16

5 Тауар нарығындағы тұтынушылардың мінез-құлығы

1

10, 18

6 Маркетинг жүйесіндегі тауар

1

10,21,23,14

7 Марктингтегі тауар саясаты

1

10,23,24

8 Маркетингтің баға саясаты

1

10,11,14,16

9 Маркетинг жүйесіндегі тарату саясаты


1

11,14,16

10 Маркетингтегі коммуникациялық саясат


1

10,19

11 Маркетинг жүйесіндегі жарнама


1

10,22,23

12 Маркетингті жоспарлау және бақылау1

10,23

13Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау

1

10,18,19

14 Халықаралық маркетинг

1

13,15,16

15 Қызметтер және бейкоммерциялық әрекеттер маркетингі

1

12,13,18

Семинарлық (практикалық) сабақтар1 Тақырып

Маркетингтің әлеуметтік-экономикалық мәні мен маркетингтің дамуы2

10,13

1

2

3

2-тақырып

Маркетингтік ақпарат жүйесі және маркетингтік зерттеулер2

10,11,12

3-тақырып

Маркетингтік ортаның негізгі элеметтері2

10,11,24

4-тақырып

Соңғы тұтынушылардың және өндірістік тұтынушылар нарығы2

10,23

5-тақырып

Нарықты сегменттеу және тауарды жайғастыру2

11,13,24

6-тақырып

Тауар маркетинг кешенінің негізгі элементі ретінде2

12,13

7-тақырып

Тауарды және сауда белгісін басқару2

13,15

8-тақырып

Маркетингтегі баға құру2

11,12,18

9-тақырып

Маркетингтегі тауар таратуды және таура қозғалысын ұйымдастыру2

10,19

10-тақырып

Маркетингтегі коммуникациялық саясат2

10,19

11-тақырып

Жарнама қызметін ұйымдастыру2

11,13,20

12-тақырып

Маркетингтегі жоспарлау және бақылау211,13

13-тақырып

Дамудың маркетингтік стратегиясын әзірлеу2

11,18

14-тақырып

Халықаралық маркетингтің ерекшеліктері2

10,19

15-тақырып

Қызметтер және бейкоммерциялық әрекет маркетингі2

13,20

Студентің оқытушымен өздік жұмысы

1-тақырып

Маркетингтің тарихи даму аспектісі. Тауар өндірушінің алдында тұратын бес мәселе. «Тауарлар» және «Сатып алушы» нарығында өнімдерді өткізу ерекшеліктері.1

10,11

2-тақырып

1

2

3


Маркетингтің құрылымы және қызметтері. Кәсіпорынның қызметіне әсер ететін маркетинг жүйесінің бақыланатын және бақылауға әсерлері. Ішкі және сыртқы орта

1

10,12


3-тақырып

Маркетинг комплексі ұғымы, оның негізгі элементтері: тауар, баға, тауарды өткізу әдістері (орын таңдау), өтімді ынталандыру әдістері.

Қоршаған орта, микро және макро орталардың кәсіпорынның қызметіне әсері.


1

11, 14


4-тақырып

Кәсіпорындағы маркетинг жүйесі. Маркетинг жоспарын жасау, талдау және қолдану. Маркетинг шығындары, өткізуді ұйымдастыру, маркетингтік бақылау және тексеріс.1

11,13,24

5-тақырып

Маркетингтік мәліметтерді жинау, зерттеулер жүргізу және олардың көлемдері.1

11,13

6-тақырып

Зерттеулер қорытындылары. Зерттеу әдістері: жауап алу, бақылау, тәжірибе, еліктеу. Маркетингтің ақпарат жүйелері.1

11,22

7-тақырып

Жаңа өнім, жаңа өнімді жоспарлау кезеңдері.1

13,14

8-тақырып

Мақсатты нарық. Мақсатты нарықты қанағаттандырудағы үш альтернативті әдіс: жаппай маркетинг, нарық сегментациясы, нарықтық көптік сегментация.
1

11,15

9-тақырып

Сегментеудің мақсаттары мен белгілері, өнімдерінің өзара шарттастығы.1

11,12,13

10-тақырып

«Нарықтық сегмент» ұғымының мәні. Нарықтық саралаудың мақсаттары мен принциптері: географиялық, демографиялық, психографиялық және мінез-құлықтық белгілері бойынша тұтынушыларды топтастыру.1

10,11,12

11-тақырып

Саралау стратегиясын жоспарлау. Соңғы тұтынушыларды қамтамасыз ету. Нарықты сегментациялаудағы қажетті талаптар және шек қою жүйесі.1

10,11,12

12-тақырып

Тауардың өтім болжамы. Сату жоспарын жетілдіру. Өтім, бағдарлаушы әдістері.1

10,11,12

1

2

3

13-тақырып

Нарық «ойықшасы». Вертикальды және горизонтальды маркетинг. Нарық «ойықшасының» анықтамасы. Нарық «ойықшасы» жұмысындағы қаржы мәселері1

11,19

14-тақырып

Тұтынушы нарығы. «Сатушы нарығынан» «тұтынушы нарығына» көшуге әсер ететін факторлар.1

11,19

15-тақырып

Сатып алушылардың іс-әрекеті моделінің құрама бөліктері: маркетингтің ынталандыру факторлары және басқа кері әсерлер.1

13,19

16-тақырып

Тұтынушыларды зерттеу. Тұтынушылардың іс-әрекеттерін маркетингтік тұрғыдан бағалау. Тұтынушылардың қажеттіліктері және оларды толық қамсыздандыру.1

11,22,24

17-тақырып

Қажеттілік теориясының негізі: рационалды тұтыну теориясы, экономикалық теория, Фрейд және Маслоудың ынталандыру теориясы. Тәртіпті рационалды және эмоционалды ынталандыру1

11,13,19

18-тақырып

Тұтынушы құқығы. Тұтынушы суверинеті. Консъюмеризм. Қазақстандағы тұтынушы құқығын қорғау. Қазақстан Республикасының «Тұтынушы құқығын қорғау» заңы.1

11,13,19

19-тақырып

Кәсіпорындар нарығы және оның түрлері.

Аралық сауданың және мемлекеттік мекемелердің (бекітілген кәсіпорын тауарлары) нарығының ерекшеліктері.


1

11,112,13

20-тақырып

Аралық сауда нарығы, түсінігі мен ерекшеліктері. Мемлекеттік мекеме нарығы. Мемлекеттік мекеме атынан сатып алуға шешім қабылдау кезінде әсер ететін факторлар.1

3,4,11

21-тақырып

Маркетинг тұрғысынан «тауар» ұғымынның анықтамасы және мазмұны. Тауарлар мен қызметтер көрсетудің классификациясы. Тұтынушылық және өнеркәсіптік тауарлар. Ұзақ мерзімде және қысқа мерзімде пайдаланылатын тауарлар.


1

11,12,13

1

2

3

22-тақырып

Ассортименттік саясат. Тауарлық саясат, оның кеңдігі, тереңдігі, үйлесімдігі. Тауарлық марка, маркалық атау, маркалық белгі. Авторлық белгі. Орам және этикетка, олардың қызметтері, белгіленуі. Тауарлық саясаттың элементтерінің бірі ретінде тұтушылардың сервисті пайдалану.1

11,12

23-тақырып

Жаңа тауар ойлап табудың негізгі кезеңдері. Бастапқы зерттеуді жүргізу. Өндірістің және тауар өткізудің мүмкіндіктері. Тауардың өмір сүру кезеңдері. Тауарды нарыққа шығару. Өндірістің дамуы. Нарыққтың толуы. Тауарды нарықтан алу. Тауардың өмірлік циклының S – түріндегі қисықтары.1

11,22,24

24-тақырып

Баға жасау және баға саясаты. Тауарға баға қою алгоритмі. Баға бекіту стратегиясы.1

4,5,10

25-тақырып

Бағаның өзгеруіне сыртқы және ішкі ортаның әсері. Бағаға әсер ететін факторлар: тұтынушылар, өкімет, өнім каналына қатысушылар, бісекелестер және шығын деңгейі. Баға қоюға әсер ететін өкіметтік шаралар: баға бекіту, бағаны тежеу, ең аз бағаны белгілеуге тыйым, антидемпинг.
1

10,19

26-тақырып

Жаңа өнімге қойылатын баға түрлері. Тауардың өмірлік айналымының кезеңдеріне байланысты баға қою. Баға стратегиясын жасау негіздері мен кезеңдері. Баға стратегиясының мақсаты, саясаты, бағаны бейімдеу.
1

11,12

27-тақырып

Тауар қозғалысын ұйымдастыру және делдалдардың қызметі. Тауар өткізу түрлерін таңдауға әсер ететін факторлар. Тауар қозғалысындағы түзу және жанама каналдар.1

13,19

28-тақырып

Толайым сауданың экономикадағы орны және оның қызметі. Толайым сауда мен тұтынушылар арасындағы қарым-қатынас. Бөлшекті сауда, тауарды өткізу және бөлудегі оның орны мен қызметі.1

13,19

1

2

3

29-тақырып Саралау стратегиясын жоспарлау. Соңғы тұтынушыларды қамтамасыз ету. Нарықты сегментациялаудағы қажетті талаптар және шек қою жүйесі.


1


4,5,13


Маркетингтегі коммуникациялар жүйесі және тауарды жетелеу Өнімділікті қамтамасыз етудегі коммуникациялар

1

2,3,6,8

30-тақырып

Маркетингтік бақылау құралдары. Контроллинг және аудит.1

2,3,4,11


2.2 Жеке жұмысқа арналған тапсырмаларТақырыптар

Тапсырманың мақсаты мен мазұны

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындауға берілетін уақыт

Бақылау нысаны

Өткізу уақыты

1

2

3

4

5

6

Маркетингтің мәні, мазмұны және негізгі түсініктері

Теориялық зерттеу

10, 11, 13,

14, 22, 241 апта

Слайд

PowerPointАпта соңында

Маркетингтің негізгі принциптері және функциялары

Нақты кәсіпорын мысалында


10,22,24

1 апта

Реферат

Апта соңында

Нарықтық экономиканың концептуалды негіздері

Нақты кәсіпорын мысалында

11,13,15

1 апта

Слайд

PowerPointАпта соңында

Маркетингтің теориясының пайда болуы және эволюциясы

Теория мен практиаканы ұштастыру

13,14,22

1 апта

Слайд

PowerPointАпта соңында

Маркетингтің жүйесі

Нақты ұйым мысалында

13,15,18

1 апта

Эссе

Апта соңында

Кәсіпорынның маркетингтің ортасы

Теориялық шолу


18,19

1 апта

Баяндама

Апта соңында

Маркетингтің ақпарат жүйесі


Тәжірибелік талдау


21,22,231 аптаСлайд

PowerPoiтnt
Апта соңында


Нарықты сегменттеу принциптері

Теория мен практиаканы ұштастыру

19,24

1 апта

Ауызша сұрау

Апта соңында

1

2

3

4

5

6

Нарықта мақсатты сегменттерді таңдау

Тәжірибелік талдау

19,24

1 апта

Конспектілеу

Апта соңында

Нарықта тауарды позициялау

Тәжірибелік талдау

10,19,22

1 апта

Слайд

PowerPointАпта соңында

Бәсекелестілікке төзімділік және


Теория мен практиаканы


11,13,221 аптаЭссеАпта соңында


Кәсіпорынның маркетингтік стратегиялары

ұштастыру

11,5,8

1 апта

Презентация дайындау

Апта соңында

Кәсіпорынның тауарлық саясаты

Тәжірибелік талдау

12,13,14

1 апта

Слайд

PowerPointАпта соңында

Тауардың қоршаған ортасының элементтері

Тәжірибелік талдау

13,15

1 апта

Тесттілеу

Апта соңында

Баға саясаты. Бастапқы бағаны есептеп бекіту әдістері

Теория мен практиаканы ұштастыру

10,21,23

1 апта

Слайд

PowerPointАпта соңында

Тауарды жетелеу және маркетингтік коммуникациялар

Теориялық және практикалық зерттеу

19,21,23

1 апта

Слайд

PowerPointАпта соңында2.3 Пән тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі*


Бақылау түрі

Оқытудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатысуы

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектілері
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум**
Тесттік тапсырма

*

*

*

Реферат


*


*


Шекаралық тесттілеу*


*

Барлығы

2

2

2

3

3

2

4

3

2

4

2

2

2

3

5 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Есімжанова С.Р. Маркетинг негіздері: Оқулық – Алматы: 2011жыл.

2 Герчикова И.Н. Менеджмент. Практикум: Учебн. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. – 335 с.

3 Герчикова И.Н. Маркетинг (методические рекомендации по организации маркетинговых исследований): М.: АО Факт, 2001.- 2 части.

4 Энджел Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 2008.

5 Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. – М.: Русская деловая литература, 2008. – 416 с.

6 Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 320 с.

7 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент – СПб: Питер Ком, 2008. – 896 с.: ил. (Серия «Теория и практика менеджмента»).

8 Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изд./ Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 960 с.: ил. – Парал. тит. англ.

9 Маркетинговые исследования / Божук С.Г., Ковалик Л.Н. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с.: ил. (Серия «Маркетинг для профессионалов»).

11 Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 2008. – 416 с.

12 Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2008. – 752 с.: ил. (Серия «Маркетинг для профессионалов»).

13Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корглюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. – 560 с.: ил.

14 Гражданский кодекс Республики Казахстан, Алматы, 1995

15 Программа действия правительства Республики Казахстан по углублению реформ на 1996-1998 годы // Вести Казахстана, 21 декабря 1995

16 Закон Республики Казахстан «О защите и поддержке частного предпринимательства» // Казахстанская правда, 18 августа 1992

17 Закон Республики Казахстан «О стандартизации и спецификации» // Казахстанская правда, 17 февраля 1993

18 Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Казахстанская правда, 23 февраля 1993

19 Указ Президента Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах» // Казахстанская правда, 17 мая 1995

20 Указ Президента Республики Казахстан «О государственном предприятии» // Казахстанская правда, 27 июня 1995

21 Ахметов К.Ғ., Сағындықов Е.Н., Байжомартов Ү.С., Жүнісов Б.А., Жұмаев Ж.Ж. Мекнеджмент негіздері. – Ақтөбе-Орал: «А-Полиграфия», 2005

22 Бердалиев К.Б. и др. Основы менеджмента. Учебное пособие. – Алматы, КазГАУ, 1995. – 245 с.

12 Бердалиев К.Б., Өмірзақов С.Ы., Есенғазиев Б.К., Ерғалиев Қ.Р. Басқару негіздері.- Алматы: - Экономика, 1998.

23 Бердалиев К.Б., Өмірзақов С.Ы., Тұрсынбаева А.А., Саткалиева Т.С. Менеджмент теориясы мен тәжірибесі.- Алматы, 2002.

24 Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: 1997. – 564 с.

25 Гадькович Р.О., Набоков В.И. Менеджмент и менеджер. – Пермь, 1995. – 478 с.

26 Галькович Р.С. Основы менеджмента. – М.: 1998. – 451 с.

27 Деловое планирование (методы, организация, современная практика): Учеб. Пособие / Под ред. В.М.Попова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 368 с.

28 Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 560

29 Егоршин А.П. Управление персоналом. – М.: 1997. – 465 с.

30 Игнатьева А.В. Основы менеджмента. – М.: 1995. – 455 с.


 1. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талаптары
Оқытушының талаптары:

 • кестеге сәйкес дәрістік және практикалық сабақтар міндетті болып табылады.

 • студенттерді сабақ басталған кезде тексеріледі, кешіккен жағдайда аудиторияға ақырын кіріп отыра қалуы керек, ал үзілісте кешіккен себебін түсіндіру қажет.

 • екі рет кешігу бір рет сабақты босатқан болып есептеледі.

 • студенттердің жұмысын бағалау үшін ең бірінші жұмыс уақтылы орындалып өткізілуі тиіс.

 • шекаралық бақылаудан қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда, қайта жазуға рұқсат берілмейді.

 • орташа рейтинг рср = (р1 + р2)/2 50% кем болғанда, емтиханға жіберілмейді.

 • сабақ барысында ұялы телефон өшірулі болуы қажет.

 • студент сабаққа университеттің ішкі ережесіне сәйкесінше киініп келуі қажет.


4.2 Бағалау критериилары
Барлық тапсырмаларды бағлау 100 балдық жүйемен жүзеге асырылады.

Ағымдық бақылау әр аптаның соңында жасалынады, оған дәріске, семинар сабақтарына және өздік жұмысты орындауларына байланысты қортындыланады.

Шекаралық бақылау семестрдің 7 және 15 апталарында тест түрінде алынады. Рейтинг келесі бақылау түрлерінің қортындысы бойынша есептеледі*:


Аттестациялық кезең

Бақылау түрлері, үлес салмағы, %

Қатысуы

Дәріс конспектілері


Ауызша сұрау


Коллоквиум

Тесттік сұрау


Реферат


Эссе

Шекаралық тесттілеу


Барлығы


1 рейтинг

5

5

15

15

15

10

10

25

100

2 рейтинг

5

5

15

15

15

10

10

25

100

*Ескерту: ағымдағы бақылаудың түрі мен кезеңдерін тьютор пәннің ерекшелігіне байланысты өзі бекіте алады.


Пән бойынша емтихан емтихан кезеңінде тест нысаны түрінде өткізіледі.

Пән бойынша студенттің соңғы қортынды бағасы, құралады:

- нәтиженің 40%, емтиханның бағасы;

- 60% ағымдағы үлгерім.

Қортынды бағаны есептеу формуласы:
, (1)
Мұндағы, Р1, Р2 – бірінші және екінші рейтингтің цифрлік эквиваленті;

Э – емтихан бағасының цифрлік эквиваленті.

Қортынды әріптік баға және оның балдық цифрлік эквиваленті:


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Цифрлік эквивалент

Пайыздық , %

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95–100

өте жақсы


А–

3,67

90–94

жақсы


В+

3,33

85–89

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлықС

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанарлықсыз


4.3 Қорытынды бақылауға арналған материалдар
Қорытынды бақылау тесттік тәсілмен арнайы компьютерлік сыныпта емтихан түрінде өткізіледі. Тесттік тапсырмалар 3 бөлімге бөлінген. Бірінші бөлімде жеңіл сұрақтар, екінші бөлімде орташа ауырлықтағы сұрақтар және үшінші бөлімде аса ауыр сұрақтар шоғырланған. Барлық сұрақтар дәріс, практика, СОӨЖ толықтай қаралып, пысықталған.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Лекции: 5 Практические работы: 30 срмп: 15 срм: 75 Экзамен: семестр Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Силлабус «Геодезия, жерге орналастыру және кадастр»
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет