Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасыжүктеу 173.95 Kb.
Дата14.04.2018
өлшемі173.95 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бетҚазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

М ж КФ деканы

_____________ М.В. Дудкин

«____» _______________2014 ж.


ӨНДІРІСТІК ДАЙЫНДАМАЛАРДЫ ЖОБАЛАУ


Силлабус
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЗАГАТОВОК
Силлабус
Мамандық: 5В071200 – Машина жасау

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 3

Семестр: 5Кредит саны: 2

Дәрістер: 15 сағат

Зертханалық сабақтар: 15 сағат

СОӨЖ: 30 сағат

СӨЖ: 30 сағат

Емтихан: 5 семестр


Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Машина жасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасында дайындалып 5В071200 - «Машина жасау» мамандығындағы студенттерге арналған.

«Машина жасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасының отырысында талқыланды

Кафедра меңгерушісі К.Комбаев
№____ хаттама ____________________ж.

Машина жасау және көлік факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды


Төраға А.Вавилов
№____ хаттама ____________________ж.
Дайындады М. Капкенова

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

1 ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Машинажасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасы, МжК факультеті ауд. Г1-429

Пән жүргізетін оқытушы: М. Капкенова.

Жұмыс телефоны: 541476

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.
  1. Пән пререквизиті

Өндірістік дайындамаларды жобалау пәні – келесі пәндер бойынша білімдерін міндетті түрде қажет етеді: • Машина жасау өндірісінің технологиялық процесі;

 • Құрылмалау негізі мен машина тетігі;

 • Өзара ауыстырымдылық пен стандарттау негіздері;

 • Материалдарды құрылмалау мен термиялық өңдеу;
  1. Пән постреквизиті

Өндірістік дайындамаларды жобалау пәні – келесі пәндерде қолданылады:

- Машина жасау технологиясының негіздері;

- Өндірістік машина технологиясы;


2 КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ
2.1 Пән міндеті
Келесі механикалық өңдеу кезінде тетікті алу үшін өндірістегі дайындаманың қазіргі кездегі технологиясымен студенттерді таныстыру, дайындаманы алу жолы мен әдісі, технологиялық жабдықтар, берілген материалдар, дайындаманың техникалық талаптары, дайындаманы алу әдісіне қарай тетік және дайындама құрылмасының принціпі жайлы студенттерге білім беру.
2.2 Пән мақсаты
Өндірістік дайындамаларды жобалау пәнінің мақсаты – студенттерді тетік сызбасының техникалық талаптарына, өндіріс түрінің нақты кәсіпорын шартына, механикалық өңдеу кезінде дайындаманы алу жолы мен әдісіне, таңба мен құйма формасының жазықтық ажырамасы орналасу нұсқасына талдау жасау және осы әдістерді қолдануға, олардың техникалық талаптарын қойып, кез келген түріне дайындама сызбасын безендіруге оқыту.
2.3 Тақырыптық жоспар

Тақырып атауы
Сабақты бөлу көлемі (сағ)

Дәрісхана

сабағы

СОӨЖ

Жалпы

көлем


(сағ)

1


А Дәрістік курс

Кіріспе. “ Өндірістік дайындамаларды жобалау ” пәнінің мазмұны, машина жасау бакалаврларының дайындығына оның мәні, басқа да пәндермен байланысы. Дайындама алудың негізгі технологиялық процестері. Машина жасаудың дамуына және жетілдіруге өндірістік дайындаманың орны.

0,340,39


0,73


1 Тақырып Дайындама туралы түсінік

Дайындаманың негізгі түрлері, оларды алу әдісі мен сипаттамасы. Өндіріс түрі. Дайындаманы таңдау туралы түсінік пен оған әсер ететін факторлар. Дайындаманы алуға арналған бастапқы материалдар мен олардың шығын нормасы.1,141,38


3,25


2 Тақырып Құйма дайындаманың өндірісі

2.1 Құйма дайындаманың негізгі өндірістік әдістері, оның дәлдігі мен беттің сапасы, қолдану жерлері. Құйма материалдар, олардың құрамы мен шарттары.
1,79


2,69


7,73


2.2 Құмды – саз қоспа формасынан құйманы құю арқылы алу технологиясы, технологиялық жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдану, осы құйма әдісінің ерекшеліктері. Әртүрлі металлдан құйманың термиялық өңделуі. Құйма ақаулары, оларды алдын алу және түзету жолдары.

2,58


3,58


13,89


2.3 Құйманың нақты әдісі, қысқаша технологиялық түсініктемесі: қабықша формасы , еріту үлгісі, кокиль, құйма қысым арқылы, центробеждік құйма, электрошлакты құйма, жартылай үздіксіз бен үздіксіз құйма.

0,53


0,89


15,29


2.4 Құйма арқылы алынған тетіктің құрылымының тәртібі, құйма – дайындама сызбасын өңдеу. Механикалық өңдеудің құйма – дайындама тетік сызбасын безендіру ережесі, құйма сызбасы , әдіп, формалық еңіс, қабырғаның жанасуы, кеменгердің дөңгеленуі, терезе және тесік формалары, қабырға, қыр қалыңдығы, және басқа да техникалық талаптарды безендіру ережесі.

1,33

1,95

18,57


3 Тақырып Дайындама өндірісінің металл қысымымен өңделуі

3.1 Дайындаманың негізгі өндірістік әдісі, дәлдік пен дайындама бетінің сапасы, оның қолдану жерлері. Дайындама алудың бастапқы материалдары, пластикалық деформация процессі кезінде олардың құрамының өзгеруі.1,33


1,95

21,85


3.2 Механикалық өңдеудің еркін соғуы, яғни соғылма арқылы дайындама технологиясын алу, технологиялық жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдану. Соғылма сапасы, еркін соғуды қолданатын жер, оған керек бастапқы материалдар, соғылма сызбасын өңдеу.

0,7

1,14

23,69


3.3 Қалыптасу соғылмасының (қалып) алу технологиясы, технологиялық құралдар мен технологиялық жабдықтарды қолдану әдісі, оның түрлері, қалыптың түрлі әдістерін қолдану, бастапқы материалдар және олардың нормалық шығыны.

1,7


2,8


28,19


3.4 Қалып арқылы алатын тетіктің технологиясы, алу әдістеріне қарай дәлдік пен қалыптың техникалық талаптары. Қалыптан жасалған тетікті құрылмалау тәртібі, дайындама-қалыптың сызбасын өңдеу, қалып , әдіп, қалыптық еңіс, қабырғаның жанасуы, кемердің дөңгеленуі, сызбаларды және басқа да техникалық талаптарды безендіру ережесі.

1,2

2,1

31,49


3.5 Арнайы прессті-ұсталық жабдықта, иілгіш-көлбеу машинасында, иілте-соғу, ротоционды-соғу және радиалды-қысылма машиналарында, бүрлеу және жаймалау машиналарында металл қысымында өңдеудің қысқаша түсініктемесі және қолдануы.

0,51


0,8


32,8


4 Тақырып Пісіру арқылы алатын дайындама өндірісінің ерекшеліктері, қолдануы, қолданатын материалдар, дайындаманың термоөңдеуі, пісіру арқылы алатын дайындама сызбасын безендіру.

0,33

0,66

33,79


5 Тақырып Әр түрлі металл прокатынан алынған дайындаманың өндірістік технологиясы, қолданатын технологиялық құралдар мен технологиялық жабдықтар, дайындама алудың түрлі әдістерін қолдануы, әдіп, дайындама өлшемінің есебі, металл прокатының ашылуы, оның нормалық шығыны.

1,12


2,04


36,95


6 Тақырып Типті тетік дайындамасының алу жолы мен әдісі: ауқымы мен өндіріс түріне қарай білік, төлке, тісті доңғалақ, шкив, иінтірек, корпус, станина.

0,4

0,65

38


Б Тәжірибелік жұмыс ( ТЖ )

1ТЖ Құйма дайындамасының сызбасын өңдеу. Дросселдік клапандағы пісірілген мойынтірек корпусының функционалдық орны, құйма әдісін таңдау, құю әдісін алуына қарай тетік сызбасының технологиялық өңделуі, жазықтық ажырама формасындағы құйманың орналасу нұсқасына талдау жасау, құйма болаттың маркасын таңдау, тетік пен құймаға техникалық талаптар қою ГОСТ 26645-85* - “Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку”, дайындама-құйма сызбасын түсіндірме қағазымен безендіру.

8,8

4

12,8


2ТЖ Қалып сызбасын өңдеу. Дросселдік клапындағы мойынтірек корпусының пісірілген нұсқасының орнына қалып әдісін таңдау, қалып әдісін алуына қарай тетік сызбасының технологиялық өңделуі, жазықтық ажырама формасындағы қалыптың орналасу нұсқасына талдау жасау, тетік пен дайындамаға техникалық талаптар қою ГОСТ7505-89 “Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски”, дайындама-қалып сызбасын түсіндірме қағазымен безендіру.

6,2


3


22


БАРЛЫҒЫ:

15

7

22  1. Пән тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Машықтану жұмысты қорғау
*


*
Аралық тестілеу*


*

Барлығы

2

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

5

*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады


3 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
  1. Негізгі әдебиеттер

1 Минаков А.П. и др. Проектирование и производство заготовок. Учебник. – М.: Машиностроение, 2000.
2 Мачульский А.Г. Проектирование и производство заготовок. Методические указания по выполнению практических работ. – ВКГТУ, 2004.


 1. Анисимов Н.Ф., Благов Б.Н. Справочник «Проектирование литых деталей» - М.: Машиностроение, 1967. – 272 с.

4 Справочник. Ковка и штамповка. /Под ред. Семенова В.Н. в 4-х томах. – М.: Машиностроение, 1985.


3.2 Қосымша әдебиеттер

5 Салтыков В.А. Технология машиностроения. Технология заготовительного производства. – СПб изд. Михайлова В.А., 2004.


6 Литейное производство. /Под.ред. А.М. Михайлова и др. – М.: Машиностроение, 1987.
7 Титов Н.Д., Степанов Ю.А. и др. Технология литейного производства. – М.: Машиностроение, 1985.
8 Литейное производство. Уч.пособие под ред. Куманина Н.В. – М.: Машиностроение, 1971.
9 Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства. – М.: Машиностроение, 1976.

10 Брюханов А.Н. Ковка и объемная штамповка. – М.: Машиностроение, 1975.

11 Энциклопедия «Машиностроение», том 3 – 2. Технология заготовительных производств./Под ред. Мануйлова В.Ф. – М.: Машиностроение, 1996.
12 Баспақова Ш. Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік; механика және машинатану.№4. А., «Рауан», 2000.
13 Нүсіпбай Т. Орысша-қазақша сөздік.А., «Дайк-Пресс», 2002.
14 Тоқтамысов И. Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік;механика және машинатану.№7. А., «Рауан», 2000
3.3 Нормативтік негіз

ГОСТ 3. 1125-88. Правила выполнения графических документов на отливки.

ГОСТ3. 1126-88. Правила выполнения графических документов на поковки.
ГОСТ 977-88. Отливки стальные. Общие технические условия.
ГОСТ 7062-90. Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на прессах. Припуски и допуски.
ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски.
ГОСТ 7829-70. Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах. Припуски и допуски.
ГОСТ 26645-85*. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку.
ГОСТ 8479-70. Общие технические условия для поковок из конструкционной стали.

СТП164-08-98. Работы учебные. Общие требования к оформлению текстового и графического материала. – КазНТУ, 1997.


3.4 Периодттық әдебиеттер
1 Ежемесячный журнал «Литейное производство».- Россия.
2 Ежемесячный журнал «Кузнечно-штамповочное производство». - Россия.
3 Ежемесячный журнал «Сварочное производство». - Россия.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары:

 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және машықтану сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %


Сабаққ қатысу

Зертханалық жұмыс

Карточкамен сұрау

Ауызша сұрау

Тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1


5

40

10

5

40

100

Рейтинг 2


5

40

10

5

40

100

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.


Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:
, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет