Студенттердің Өзіндік жұмысына арналғАНДата12.04.2019
өлшемі173.5 Kb.
#94129


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ПРОПЕДЕВТИКАСЫ

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМАЛАР
Терапиялық стоматология пропедевтикасы модулі

Пән, пәннің коды – терапиялық стоматологияның пропедевтикасы, ПДО 01

Мамандығы: 051302 «Стоматология»

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМА


ТАҚЫРЫБЫ: «Тістің қатты тіндерінің тұқымқуалағышты жарақаттар»

Оқу сағатының көлемі – 5 академ сағат

Курс - 4

Семестр - 7-8

Алматы, 2012 ж.Құрастырған: м.ғ.д. доц. Баяхметова А.А., м.ғ.к. доц. Баскакова И.В., м.ғ.к. доц. Кунанбаева Т.С., м.ғ.к., доц. Сағатбаева А.Д.

Аударған: асс. Манғытаева Б.Б., асс. Байгутдинова Б.А., Оразбаева Б.М.

Терапиялық стоматологияның пропедевтикасы модулінің отырысында талқыланды

« ___ » ___________ 2012 ж. № хаттама

Терапиялық стоматологияның пропедевтикасы модулінің жетекшісімен бекітілді

М.ғ.д., профессор __________ Баяхметова А.А.1.Тақырып №2.Тістің қатты тіндерінің тұқымқуалағышты жарақаттар

2.Мақсаты: Тістің қатты тіндерінің тұқым қуалау жарақаттарын оқып үйрену

3.Тапсырма: берілген тақырыпты өздігенен төмендегі сұрақтар бойынша оқу

1) Тістің қатты тіндерінің тұқым қуалау жарақаттарының жүйесі

2) Тістің қатты тіндерінің тұқым қуалау жарақаттарының клиникалық көрінісі

3) Тістің қатты тіндерінің тұқым қуалау жарақаттарының салыстырмалы диагностикасы

4) Тістің қатты тіндерінің тұқым қуалау жарақаттарын емдеу әдістері

5.Орындау критерийлері (талаптар):

СӨЖ дің таңдаған түрін сұрақтар боынша кафедраның талаптарына сай көрсетілген уақытта өткізу.Рефераттың структурасы:

 • титульді беті;

 • мазмұны ( рефераттың тарауын парақтарды көрсетіп бір ізбен баяндау);

 • кіріспе (зерттеген проблеманың мағызын тұжырымдан айту , актуальдігін, мақсатын және міндеттерін анықтау);

 • негізгі бөлімі (рефераттың бұл бөлігінің әр бір тарауы бөлек проблеманы немесе оның бір жағын дәлелдеп ашады, алдыңғының қисынды жалғасы болып табылады, бұл бөлігінде кестелерде, схемаларды , графиктарді, суреттерді және т.б. келтіруге болады);

 • соңы (рефераттың тақырыбына бойынша қорытынды бақылау немесе түйінді талдап қорыту);

 • әдебиеттің тізімі

Мультимедилі форматтағы презентация структурасы:

 • Титульді слайдтар;

 • Кіріспе (зерттеген проблеманың маңызын тұжырымдап айту, актуальдігін, мақсатын және міндетерін анықтау);

 • Негізгі бөлімі( презентациянын бұл бөлігінің әр бір слайды бөлек проблеманы немесе оның бір жағын дәлелдеп ашады, алдыңғынын қисынды жалғасы болып келеді, бұл бөлігінде таблицаларды, схемаларды, графиктерді, суреттерді және.т.б. келтіруге болады);

 • соңы(презентацияның тақырыбы бойынша қорытынды бақылау немесе түйінді талдап қорыту);

 • әдебиетін тізімі.

Кестелердің структурасы:

 • Кестенің аты;

 • Бөлек проблеманы түгел немесе бір жағын толық ашатын кесте;;

 • Тақырыптық альбомдың структурасы;

Тақырыптық альбомның титульді беті.

Негізгі болімі (әрбір тарау бөлек проблеманы немесе оның бір жағын суреттеп толық ашады бұл бөлігінде кестелерді ,схемаларды, графиктерді, суреттерді ж.т.б. келтіруге болады).Кестенің структурасы (микрокестелер, логика-дидактикалық кесте)

 • аталуы;

 • Зерттеген проблеманың маңызын немесе оның бір бөлігінің схема түрінде;

 • Реттеп жазу;

6.Тапсыру уақыты: 3 сабақтан кешікпей

7.Бағалардың белгілері:
Рефератты бағалау критериі

п/п

Критерий

Балл түріндегі баға, деңгейі

керемет

жақсы

Коррекцияны қажет етеді

қанағатсыз

1.

Рефераттың мазмұны тақырыпқа және қойылған талаптарға сай

13

9,75

6,5

0

2.

Тақырыптың толық ашылғаны

13

9,75

6,5

0

3.

Материалды бір-бірімен ұштастыра білу,қортынды шығаруы

13

9,75

6,5

0

4.

Ақпарат көздерімен жұмыс істей білу

13

9,75

6,5

0

5.

Реферат бойынша қойылған сұрақтарға жауап бере білу

12

9

6

0

6.

Реферат өңдеудің талаптарына сай

12

9

6

0

7.

Иллюстрациялар толық және сапалы

12

9

6

0

8.

Әдебиеттер жинағы

12

9

6

0

Максимальды балл – 100.
Мультимедилі форматтағы презентацияны бағалау критерилері

Критерий

Балл түріндегі баға, деңгейі

керемет

Қолайлы

Коррекция керек

Қолайсыз

1.

Титульді парағы, слайд атаулары, презентация жоспары, қолданған әдебиет тізімі және Internet көздері.

10

7,5

5

0

2.

Презентацияның мазмұны тақырыпқа және қойылған талаптарға сай

10

7,5

5

0

3.

Слайдтарды логикалық реттілікпен орналастыру

10

7,5

5

0

4.

Материалдың мазмұнын көрсету (қысқаша мазмұны, құрылымы)

10

7,5

5

0

5.

Заманауи ақпарат көздерін жеткілікті түрде қолдану

10

7,5

5

0

6.

Материалды бір-бірімен ұштастыра білу, нақтылап, қортынды шығаруы

10

7,5

5

0

7.

Презентация материалыда ориентация деңгейі .

10

7,5

5

0

8.

Ғылыми терминдерді қолдана отырып реттілікпен сауатты, анық айту

10

7,5

5

0

9.

Өзінің позициясын қоғай білу және критиканы конструктивті қабылдау

10

7,5

5

0

10.

слайдтарды сапалы бейнелеу (әдемілігі, көрнекілігіжәне т.б.).

10

7,5

5

0

Максималды балл – 100.
Тақырыптық кроссвордты бағалау критерилері
п/п

Критерий

Балл түріндегі баға, деңгейі

Керемет

Қолайлы

Коррекцияны қажет етеді

қолайсыз

1.

Кроссвордтың мазмұны таңдалған тақырыпқа сай

20

15

10

0

2.

Сұрақтарды қоюдағы білімділік пен сауыттылық

20

15

10

0

3.

Кроссвордтағы сұрақтар саны

20

15

10

0

4.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

20

15

10

0

5.

Крассвордты өңдеудің эстетикалық жағы

20

15

10

0

Максималды балл – 100.
Максимальный балл – 100.
8. әдебиеттер.

 1. Боровский Е.В., Макеева И.М., Вагнер В.Д. Терапевтическая стоматология. 3-е изд., перераб и доп.- М., 2002.- 544 с.

 2. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика терапевтической стоматологии. Ростов-на Дону, 2002.- «Феникс».- 246 с.

 3. Боровский Е.В.. Фантомный курс. - Москва, 2005 - с. 2- 150.

 4. Гажва С.И. Особенности реставрации твердых тканей зуба при некариозных поражениях. - М., 2003.

 5. Шопен Франк. Некариозные поражения в стоматологии.- 1997.

 6. Ламли Ф. Практическая клиническая эндодонтия (пер. с англ.). – М., 2007.

 7. Трезубов В.Н., Мишнев Л.М., Соловьев М.М., Краснослободцева О.А. Заболевания твердых тканей з-уба. Под ред. Проф. В.Н.Трезубова.- С-Петербург, 2002.- 142 с.

 8. Троуп М., Дебелян Д. Наследственные заболевания твердых тканей зуба для стоматологов общей практики. – Азбука, 2005.


9. Бақылау

сұрақтар:

 1. жетілмеген амелогенез. Клиника, диагностика, салыстырмалы диагностика.

 2. Жетілмеген дентиногенез. Клиника, диагностика, салыстырмалы диагностика.

 3. Жетілмеген остеогенез. Клиника, диагностика, салыстырмалы диагностика.

 4. Дисплазия Капдепона. Клиника, диагностика, салыстырмалы диагностика.

 5. Мраморлы ауру. Клиника, диагностика, салыстырмалы диагностика.


Тест түріндегі тапсырмалар:

1 тапсырма

Тістің қатты тіндерінің тұқым қуалаушы ауруларына төмендегі берілгеннің барлығы жатады, ТЕК ҚАНА :

1. жетілмеген амелогенез

2. жетілмеген дентиногенез

3. жетілмеген остеогенез.

4. Капдепон дисплазиясы

5. Гетчинсон тістерітапсырма №2

кіреуке қатпарлы, тік-сайлы, қатпарлар пигменттелген, көкшіл түстес, бұдырлы тіс?

1. эрозия

2. жетілмеген амелогенез

3. Капдепон дисплазиясы

4 .гиперплазия

5 .флюороз

тапсырма №3

сауыттың көлемі қысқарған, түбірі қысқа, жіңішке, кіреуке көкшіл-сұр түстес, жарып шыққаннан кейін дентиннен бөлінеді

1. жетілмеген остеогенез.

2. жетілмеген дентиногенез

3. жетілмеген амелогенез

4 . Дисплазия Капдепона

5 .мраморлы ауру

тапсырма №4

тіс тішіні және көлемі өзгермеген, кіреуке түсі бір қалыпты, рентген суретте түбір ұшы толық қалыптаспаған, сүйек тіндері деструкциясы байқалады:

1. жетілмеген остеогенез.

2. жетілмеген дентиногенез

3. жетілмеген амелогенез

4 . Дисплазия Капдепона

5 Фурьне тісі

тапсырма №5

тіс сауытының көлемі және пішіні өзгермеген, қысқа, жіңішке, кең түбірлер байқалады, кіреуке- сулы сұр түстес сарғыш немесе шағылысқан түстес.

1. жетілмеген остеогенез.

2. жетілмеген дентиногенез

3. жетілмеген амелогенез

4 . Дисплазия Капдепона

5 Фурьне тісі

тапсырма №6

қандай тұқым өқуалаушы ауыру кезінде сүйек тіндері жарақаттанбайды:

1. жетілмеген остеогенез.

2. жетілмеген дентиногенез

3. жетілмеген амелогенез

4 . Дисплазия Капдепона

5 мраморлы ауру

тапсырма №7

қандай ауру кезінде тістердің қажалуы байқалады, кіреуке бор түстес, борпылдақ, ыдырайды және сынғыш келеді

1. жетілмеген остеогенез.

2. жетілмеген дентиногенез

3. жетілмеген амелогенез

4 . Дисплазия Капдепона

5 мраморлы ауру

тапсырма №8

жүйелі аурулар анықталады; анемия, кеуде клеткасының деформациясы, көптеген ауыратын сүйек сынуы, жақ сүйегінің склерозы, тістердің шығуының аномалиясы:

1. жетілмеген остеогенез.

2. жетілмеген дентиногенез

3. жетілмеген амелогенез

4. Дисплазия Капдепона

5. Мраморлы ауру

тапсырма №9

тұқым қуалаушы ауруларды емдеу: 1. эндодонттық

 2. жүргізілмейді

 3. хирургиялық

 4. ортодонтиялық

 5. ортопедиялық

тапсырма №10

жетілмеген амелогенезде тістердің қалыптасуының бұзылыс типтерінің саны:   1. 6

   2. 5

   3. 3

   4. 2

   5. 4
беттің беті
Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет