Студенттік жадынамажүктеу 0.76 Mb.
бет1/5
Дата10.04.2019
өлшемі0.76 Mb.
  1   2   3   4   5


СТУДЕНТТІК ЖАДЫНАМА
Құрметті Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің студенті!

Сіздің қолыңызда – Элективті пәндер каталогы! Бұл элективті оқу пәндердің жүйеленген аннотациялық тізімі. Каталог Сіздің білім алу траекториясын жан-жақты қалыптастыруыңызға, өз бетіңізбен шапшаң әрі икемді етіп таңдауыңызға мүмкіндік беру мақсатында құрастырылған: Ол сіздерге өзінше оперативті, икемді және жан-жақты оқу жобасын қалыптастыру үшін мүмкіндіктер жасау мақсатында жүзеге асырылады. Бұл Сізге жеке оқу жоспарыңызды құруға көмекші.

Кредиттік технология кезінде барлық білім беру пәндері үш циклге бөлінеді: жалпы білім (ЖБ), деректер базасы (ДБ) және профильдеу (ПБ). Білім беру пәндері екі түрге бөлінеді – міндетті және таңдалған компонент (элективті, яғни таңдалған оқу пәндері).

Міндетті компоненттік пәндер Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сай тағайындалған және бұл мамандақтың барлық студенттерінің оқуы тиіс.

Элективті оқу пәндері кафедрада қарастырылуы үшін Сізге жіберіліп отыр. Элективті оқу пәндерінің тізімінен Сіз қызығушылық тұдыратын пәндерді таңдауға құқығыңыз бар. Осылайша әр-бір оқу пәндерінің циклы Сіздің жеке қалауыңыз бойынша екі бөлімді қамтуы тиіс: Міндетті компонент және Таңдау компоненті (элективті оқу пәндері).

Сіздің жеке оқу жоспарыңызға Каталог бойынша қандай элективтік пәндерді таңдауға болады?

1. Тізім бойынша Сізді оқытатын семестр кестесін табыңыз.

2. Типтік оқу жоспарындағы элективтік оқу пәндеріне қанша кредит саны бөлінетінін анықтап алыңыз.

3. Сізге ұсынған элективтік оқу пәндері тізімімен танысыңыз. Тақырыптық мәселелерге тиісті қосымша курстар біріктірілген екенін ескеріңіз. Элективті пәндердің әр тобынан бір ғана элективті оқу пәні таңдалуы мүмкін.

4. Сізді қызықтырып жатқан элективті пәндердің сипаттамасын қарап, өз таңдауыңызды жасаңыз.

5. Сіз таңдаған пән бойынша Кредит санының Типтік оқу жоспарында қарастырылған көлеміне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

6. Элективті оқу пәндерін таңдауға Сіздің эдвайзеріңіз жәрдем береді.Пәннің

циклы

Пән

атауы

Кредит саны РК

Кредит саны ECTS

Семестр

Пререквизиті/ постреквизиті

Пәннің мақсаты мен қысқаша мазмұны

Дублин дескрипторларының негізіндегі оқытудың нәтижелері (5 нәтиже)

Берілген пәндері оқитын ПОҚ А.Ж.Т.

1

2

3

4

5


6


7

8

9

10
1 - курс

1

ЖБП

а) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

2

3

1

Пререквизиттер:

Жоқ


Постреквизиттер:

Мәдениет және дін, Тұлғалық және әлеуметтік жетістіктер этикасы

Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздерін үйрету, Қазақстан Республиксындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық заңдарды білу және мәдениет негіздерін анықтау.

Мазмұны: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы және мәдениет салаларын зерттеп, солардың қоғамға әсер ететін ерекшеліктерін анықтап түсінуге болады.Білімі мен түсінігі: Сыбайлас жемқорлыққы қарсы мәдениет негіздерін талқылаудың тәжірибелік маңызын қолана білуі;

Білімі мен түсінігін қолдана білу:
осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білуі;
Пайымдаулар:
кәсіпкерлік нормативтер мен заңдылықтарды білуі;
Коммуникативтік қабілеттілік:
кәсіпкерлік құқық аясында қатынастар, меншіктің әрқилы нысандарының теңдігі, экономикалық ақпараттарды жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
мемлекетіміздегі экономикалық саясатты жасауға, білім алуды өздігінен жалғастыруға қабілеттерінің болуы.

З.ғ.к., аға оқытушы Қалқанова Ж.С.

З.ғ.к., аға оқытушы

Имашев Б.Е.


2
б) Құқық мәдениет және құқықтық тәрбие


Пререквизиттер:

Жоқ


Постреквизиттер: Мәдениет және дін, Тұлғалық және әлеуметтік жетістіктер этикасы


Пәннің мақсаты: Құқық жүйесі қоғамдық қатынастарды ретеуші бірқатар жекелеген салалардан тұрады. Бір құқық саласын өзгесінен бөліп қарастыру құқық жүйесінің ішкі салаларының өзара айырмашылықтарына, нақты құқық саласын реттеу пәні мен әдістерінің сипаттамасына байланысты жүзеге асырылады. Мазмұны: Кәсіпкерлікті құқықтық реттеу пәнін берілген құқық саласы реттейтін белгілі-бір қоғамдық қатынастар жиынтығы деп түсінуге болады. Кәсіпкерлік туралы, Кәсіпорын туралы және т.б. ҚР Заңдарын талқылау

Білімі мен түсінігі: Экономикада жекеменшіктің, шаруашылықтың нарыққа деген көзқарасы, құқық аясындағы нормаларды талқылаудың тәжірибелік маңызын қолана білуі;

Білімі мен түсінігін қолдана білу:
осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білуі;
Пайымдаулар:
кәсіпкерлік нормативтер мен заңдылықтарды білуі;
Коммуникативтік қабілеттілік:

кәсіпкерлік құқық аясында қатынастар, меншіктің арқилы нысандарының теңдігі, экономикалық ақпараттарды жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.


Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
мемлекетіміздегі экономикалық саясатты жасауға, білім алуды өздігінен жалғастыруға қабілеттерінің болуы.
3

БП

а) Цитология, эмбриология және гистология

4

6

1

Пререквизиттері:
Жоқ

Постреквизиттері: Адам және жануарлар морфологиясы, Адам және жануарлар физиологиясы, Микробиология және вирусология негіздері, Адам анатомиясы

Пәннің мақсаты:

Тіршіліктің негізгі көзі болып табылатын жасушалардың құрылысын, оның органоидтары мен құрылымдарының құрылысымен қызметін терең түсіндіру, жануарлар мен адамдардағы ұлпалар жүйелерінің құрылысындағы, қызметтеріндегі ерекшеліктерімен және дамуымен таныстыру.

Студенттерде ағзаның толық қалыптасуына дейінгі ұрық жапырақшаларының пайда болуы және олардан мүшелердің түзілуі жайында түсінік қалыптастыру.
Пәннің мазмұны:

Жасушаның морфологиясы, жасушаның репродукциясы, жыныс жасушалары, эпителиалдық ұлпа, ішкі ортаның ұлпалары, бұлшықет ұлпалары, жүйке ұлпасы. Жыныс жасушаларының құрылысы, жыныс жасушаларының дамуы, ұрықтану процесі, эмбриондық даму сатыларына сипаттама.Білімі мен түсінігі:

Жасуша мен ұлпаның құрылымы мен құрамын, дамуын білу тіршіліктің қалыптасуы жайында түсініктің түзілуіне ықпал етеді; Ұрықтың құрсақта даму кезеңдерін толық білу толық қалыптасқан ағзаның бастамасы табиғи ұрықтану барысындағы алғашқы дене жасушасынан бастама алатындығын көрсетеді;Білімі мен түсінігін қолдана білу: жасуша мен ұлпа бойындағы жүріп жатқан жалпы физиологиялық процестерді білу тіршілік заңдылық-тарын айқындауға мұрсат береді; Ұрық жапырақшаларынан қалыптасатын дене мүшелерінің түзілу мерзімдерін білу ұрпақты дүниеге әкелуде қандайда-бір шешім қабылдаудың алдын алуға мұрсат береді.

Пайымдаулар: жасуша мен ұлпаның бойындағы құрылымдық компоненттердің қызметі мен қасиеттерін білу белгілер мен қасиеттердің ұрпаққа берілу заңдылықтарын ашуға, белгілері мен қасиеттері адамзаттың қажетіне сай тіршілік иелерін, жаңа тұқымдар мен сорттардың алынуына ықпал ететін жаңа ғылым саласы гендік инженерияның дамуына септігін тигізді;

Коммуникативтік қабілеттілік: жасушаның құрамдық және құрылымдық элементтеріндегі ауытқуларды айқындай білу ағзаға сыртқы әсерлердің теріс ықпалының алдын алуға мұрсат береді;

Өздігінен білім алу қабілеттілігі: жасуша мен ұлпалардың құрылысындағы, қызметтеріндегі және дамуындағы ерекшеліктерін танып білу адам мен жануарлар морфологиясы адам мен жануарлар анатомиясы, морфологиясы, физиологиясы және генетика, молекулалық биология, микробиология, биотехнология пәндерін оқып, үйренуге септігін тигізеді.

а.ш.ғ.к., аға оқытушы Жигитеков Т.А.

а.ш.ғ.к., аға оқытушы Жумабаев Ш.А.4
б) Адам дамуы


Пререквизиттері:

жоқ


Постреквизиттері: Адам және жануарлар физиологиясы, Омыртқалылар зоологиясы, Адам анатомиясы

Пәннің мақсаты:

“Адам дамуы” пәнінің мақсаты - ұрықтық дамуды зерттеу болып табылады. Сонымен қатар, ұрыққа дейінгі кезең –гаметогенез және ұрық жарыққа шыққаннан кейінгі кезеңдер де қарастырылады. Биолог – маманды даярлауда осы пәннің маңыздылығы түсіндіріледі.Пәннің мазмұны:

Студенттер сперматогенез бен оогенездің ерекшеліктерін, гаметалардың физиологиясы мен морфологиясын, жеке эмбрионалдық дамудың негізгі заңдылықтарын, ұрықтану мен бөлшектенудің маңызын, гаструляцияны, нейруляцияны, ұрық жапырақшалар ережелерін, провизорлық мүшелердің құрылысы мен қызметін, әр түрлі омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың ұрықтық дамуының ерекшеліктерін білуі тиіс.
Білімі мен түсінігі:

гаметогенез және ұрық жарыққа шыққаннан кейінгі кезеңдер де қарастырылады; Биолог – маманды даярлауда осы пәннің маңыздылығы түсіндіріледі.Білімі мен түсінігін қолдана білу: Студенттер адам және жануарлардың даму сатыларын гистологиялық препараттарда зерттеп, сипаттай білуі және микросуреттерде олардың даму сатысын анықтай алуы керек;
Пайымдаулар: курсты оқу барысында студенттер жануарлар мен адам организмінің жеке дамуы жөнінде эмбриологиялық-гистологиялық препараттарды өз бетімен қарап, сипаттама беріп дағдылануы керек.

Коммуникативтік қабілеттілік: Эмбриологиялық препараттармен жұмыс жасауда тәжірибелік білім алу. Зерттелетін негізгі құрылымдарын суреттеп үйрену, сонымен қатар теориялық материалдарды бекіту.

Өздігінен білім алу қабілеттілігі: сперматогенез бен оогенездің ерекшеліктерін, гаметалардың физиологиясы мен морфологиясын, жеке эмбрионалдық дамудың негізгі заңдылықтарын, ұрықтану мен бөлшектенудің маңызын, гаструляцияны, цитология және гистология, эмбриология, генетика, биохимия, омыртқалылар зоология пәндерін оқып, үйренуге септігін тигізеді.

5

БП

а) Основы безопасности жизнидеятельности (русс.яз.)

3

5

1

Пререквизиты: Нет

Постреквизиты: Основы микробиологии и вирусологии, Валеология

Цель дисциплины:

Ознакомление студентов с основами безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской) и основами защиты от негативных факторов в опасных и чрезвычайно опасных ситуациях.Содержания дисциплины:

Каждый человек должен знать, какие осложнения могут возникнуть при нарушении технологического режима, какие стихийные бедствия являются наиболее характерными для определенной местности и как действовать в ходе ликвидации последствии чрезвычайной ситуации. Каждый человек должен быть ознакомлен с работой государственных структур, нацеленных на предупреждение, опознание и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также знать правовые акты по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
Знание и умение: Ознокомить и научить нормам и правилам основ безопасности жинедеятельности. Наряду с этим ознакомить и дать понятие о мерах защиты при крупных авариях, катастрофах, а также о современных поражающих средств.

Использовать полученное знание и умение: Применяет знания об организации и теоретических основ безопасности жизнедеятельности

Эффективно использует знания и умения в области безопасности, ориентируется в области социально-гуманитарных, естественных, общепрофессиональных и специальных наук; имеет культуру мышления, излагает выводы, рекомендации в области окружающей средыПонимать: Учитывая через-вычайные ситуации, природные и техногенные катастрофы уметь собирать информацию и его использовать.

Коммуникативные способности: выходить из черезвычайных ситуации, действовать не принося вред здоровью, предвидеть проишествие и уметь донести до любого специалиста ОБЖ.

Способность самообразования: рассматривает совершенствование и самостоятельность развития полученных знаний по дисциплине основы безопасности жизнедеятельности.

PhD., аға оқытушы Ш.Қ. Шапалов

а.ш.ғ.к., доцент Алимбаев Д.Т.6
б) Экология и устойчивое развитие (на рус.)


Пререквизиты: нет

Постреквизиты:

Биогеоценология, Флора и фаунаЦель дисциплины:

Формирование основ экологических знаний, являющихся теоретическим фундаментом всех природоохранных мероприятий, в том числе, мероприятий по обеспечению экологической безопасности человека, сохранению его здоровья, экологизация сознания и воспитание экологической культуры, позволяющие будущему специалисту использовать экологические знания не только в узкопрофессиональных интересах, но и содействовать выходу общества из экологического кризиса и движению по пути устойчивого развития.Содержания дисциплины:

Изучение дисциплины способствует формированию у студентов логического мышления, дает представления об общих закономерностях взаимодействия живых организмов со средой обитания, о проблемах, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду, рассмотрению конкретных задач и приоритетов природоохранной деятельности, осознание единства человека и природы.Знание и умение: основные закономерности, определяющие взаимодействия живых организмов со средой обитания, распространение и динамику численности организмов, структуру сообществ и их динамику

Использовать полученное знание и умение:

Использование принцип «эмерджентности» и закон толерантности В.Шелфорда в практической деятельности, выделять лимитирующие факторы и учитывать влияние взаимодействия и компенсации действия экологических факторов на пределы толерантностиПонимать: основные задачи и принципы обеспечения экологической безопасности.

Коммуникативные способности:

в вопросах применения промышленных способов и технических средств защиты окружающей среды от воздействия промышленного загрязнения.Способность самообразования: сформировать у студентов широкий комплексный, объективный и творческий подход к обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны окружающей среды и устойчивого развития.

7

БП

а) Inorganic Chemistry

2

3

2

Prerequisites: No

Post-requisites of discipline:

Organic Chemistry, BiochemistryPurpose of the discipline: Formation of a chemical complex education system, obtaining the necessary knowledge to study and understand other disciplines. Able to analyze the Mendeleev system. Solution of electrochemical laws.

Discipline content: The emergence and development of atomic molecular education. Classification and nomenclature of inorganic compounds. Atomic structure. Periodic law and DI Mendeleev's periodic system of chemical elements.

Knowledge and understanding: Knowledge and understanding in this area

Ability to apply knowledge and understanding: Use this knowledge and understanding in a professional manner;

Vision: To be able to collect and interpret information needed to make judgments based on social, ethical and scientific considerations;

Communicative Ability: Provides information, ideas, problems and solutions to professionals and non-professionals.

Self-Learning Capability: Provides Ability to Continue to Have Self-Education at a Proper Level

PhD, senior teacher

Myrzakhmetova B.B.

senior teacher Altybayev Zh.M.


8
б) General chemistry


Prerequisites: No

Post-requisites of discipline:

Fundamentals of organic chemistry theory,

Animal Biochemistry


Purpose of the discipline: The general chemistry is the creative thinking, the formation of scientific approach in students, the discovery of chemistry in life, the formation of future teachers with knowledge, the formation of knowledge and skills for active pedagogical activity.

Discipline content: The content of the general chemistry substance course is that students are involved in deep study of other parts of chemistry:

Knowledge and understanding: Knowledge of learning, ability to behave consciously in different situations;

Ability to use knowledge and understanding: ability to draw conclusions and apply knowledge and understanding in the field of research;

Vision: The collection and interpretation of the information needed to make judgments based on social, ethical and scientific considerations;

Communicative Ability: Provides information, ideas, problems and solutions to professionals and non-professionals.

Self-learning ability: It involves the ability to have self-sustained education in a certain sense.
9

ЖБП

а) Мәдениет және дін

3

5

2

Пререквизиті: жоқ

Постреквизиті:

Әлеуметтану, ФилософияПәннің мақсаты: Студенттерге жоғарғы кәсіби білім беруге байланысты қазіргі таңғы Қазақстан Республикасындағы және әлемдегі діни ахуал, оның негізгі проблемаларымен таныстыра отырып жастардың бойына діни толеранттылықты қалыптастыру, ҚР заңдарына қайшы келетін өзге діни ағымдарға бой алдырмауды насихаттау. Мазмұны: Дінтану – пәнаралық жиынтық білім саласы болып саналады. Ол антропология, этнология, лингвистика, психология, әлеуметтану, тарих, мәдениеттану, саясаттану және тағы басқа ғылымдармен тығыз байланысты. Дінтану философиялық ілімінің құрамдас бөлігі болғандықтан философиялық ойшылдықтың мұрагерлігіне сүйенеді. Алайда, философияның қалыптық жүйесіне қарамастан дінтану тарихи-дискриптивтік зерттеулерді қолдана отырып, дүниетанымдық ұстанымнан тыс, объективтік, толеранттық, нақты тарихи зерттеулерге сүйенген дербес ғылымы болуға тырысады.

Білімі мен түсінігі: діннің басқа мәдениет пен қоғамдық ортамен өзара байланысын; Білімі мен түсінігін қолдана білу:
- түпдеректермен жұмыс істеуді дамыта отырып, өз бетінше арнаулы және қосалқы оқулықтарды пайдалана білу;

Пайымдаулар:
- өзінің дүниетанымдық көзқарастарын шынықтырып, қорғай білуді жүзеге асыру; Коммуникативтік қабілеттілік:
ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
Өздігінен білім алу қабілеттілігі:
- философиялық ой мәдениеті мен дүниетанымдық пікір алмасу өнерін үйренеді. Белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.

Аға оқытушы

Кашкинбаева А.

с.ғ.к.,

аға оқытушы

Ертаев М.


10
б) Тұлғалық және әлеуметтік жетістіктер этикасы


Пререквизиті: жоқ

Постреквизиті:

Саясаттану, Философия
Пәннің мақсаты: Студенттердің әлеуметтік саладағы тұлғалық және кәсіби қызметінің жетістігін өлшеу жолдары мен формаларын, тұлғалық және әлеуметтік жетістіктерді жобалаудың ғылыми негізделген тәсілдерін меңгеруін қалыптастыру
Мазмұны: Адамның болмысы, дамуы және тіршілік әрекеті кеңістігі ретінде социум. Рухани бостандық және тұлғаның адамгершілікті жауапкершілік. Кәсіби қызметтегі этикалық өлшемдер.

Білімі мен түсінігі:

Әлеуметтік-философиялық жетістік ұғымының феномені мен мәнін білуі;


Білімі мен түсінігін қолдана білу:

Тұлғалық және әлеуметтік жетістікті жобалау тәсілдері, әлеуметтік педагогтың жетістікті кәсіби қызметі негіздері түсіне және білуі;


Пайымдаулар:

Кәсіптегі жетістіктің этикалық, адамгершілік-гуманистік, құндылықты-нормативтік негіздерін қалыптастыру;


Коммуникативтік қабілеттілік:

Білім беру саласындағы кәсіби қызмет қабілеттілігі болуы


Өздігінен білім алу қабілеттілігі:

Қазіргі жағдайдағы тұлғалық және кәсіби өзіндік білім алу қабілетінің болуы.


11

БП

а) Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы

3

5

2

Пререквизиттері: Цитология эмбриология және гистология

Постреквизиттері: Өсімдіктер систематикасы, Өсiмдiктер физиологиясы

Пәннің мақсаты: Өсімдіктердің құрылымдық деңгейі, өсімдік жасушасының құрылымы, ұлпалардың жіктелуі және олардың сипаттамасы, өсімдіктердің вегетативтік мүшелерінің сыртқы және ішкі құрылысы, өсімдіктердің көбеюі, генеративті мүшелерінің сыртқы және ішкі құрылысымен таныстыру; Пәннің мазмұны:

Гүлдің құрылысы, оның шығу тегі (жалған және нағыз гүл концепциясы, стробилярлық теория). Жоғары сатыдағы өсімдіктер, олардың жер бетінде тіршілік етуіне байланысты анатомиялық және морфологиялық құрылысындағы ерекшеліктері. Гүлді өсімдіктердің микро және мегоспорогенезі, қосарынан ұрықтану. Жабық тұқымдылардың жалаңаш тұқымдылармен салыстырғанда қалыптасу цикліндегі жетістіктері. Өсімдіктердің көбеюі жайында жалпы мәлімет.Білімі мен түсінігі:

Өсімдік клеткасы, өсімдік ұлпасы, өсімдіктердің вегетативтік және генеративтік мүшелерінің сыртқы және ішкі құрылысы, өсімдіктердің көбеюі және ұрпақ беруі, өсімдіктердің экологиялық топтары және тіршілік формалары, жастық және маусымдық өзгерістерін оқып-үйрену.Білімі мен түсінігін қолдана білу: өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы; алған білімдерін және қолданған әдебиеттерін өздерінің теориялық білімдерін одан әрі тереңдету үшін пайдалана білу.

Пайымдаулар:

Биология ғылымдар жүйесінде өсімдік анатомиясы мен морфологиясы алатын орны мен ғылыми көзқарастарды ескере отырып, ақпараттар жинауды және оны пайдалана білуді жүзеге асыру.Коммуникативтік қабілеттілік:

Өсімдіктердің морфологиялық өзгерістерін бақылау, пәнаралық байланыстарды қамту, сонымен бірге өсімдіктердің табиғаттағы ролін кез келген тұлғаға жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.Өздігінен білім алу қабілеттілігі: лекциялық курста, лабораториялық жаттығуларда және оқу-далалық тәжірибелерді, білуі қажет.

б.ғ.к., м.а., доцент Мамыкова Р.У.

б.ғ.к., аға оқытушы Ибрагимов Т.С.Каталог: assets -> images -> news -> files -> ked
ked -> Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайды
ked -> Кафедра: «Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту»
files -> Южно-казахстанский педагогический
ked -> Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайды
ked -> Кафедра: «Бейнелеу өнері және кәсіптік оқыту»
files -> Шымкент қаласының 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті. Құрметті сайтқа кірушілер!


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет