Су дайындау физика-химиялық әдістемелері пәнінен зертханалық және практикалық жұмыстарды орындауға арналған Әдістемелік қҰралы павлодаржүктеу 0.75 Mb.
бет1/5
Дата09.07.2018
өлшемі0.75 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3   4   5


Қазакстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Жылу энергетикасының кафедрасы

220140 «Жылу электр станциялары»

220440 «Өнеркәсіптік жылу энергетикасы»

220240 «Су және отын технологиясы»

мамандықтарының күндізгі оқу түрінің тәлімгерлері үшін

«Су дайындау физика-химиялық әдістемелері» пәнінен

зертханалық және практикалық жұмыстарды орындауға арналған
ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫ

Павлодар


УДК 621.1

?????


?????

ИЗБН


С. Торайғыров атындағы ПМУ ғылыми кеңесімен ұсынылған
Рецензенттер:

Техникалық ғылымдарының докторы, профессор Никитин Г.М.


Глазырин С.А., Талипов О.М., Глазырин А.И.

Су дайындау физико-химимиялық әдістемелері. Әдістемелік нұсқаулар. – Павлодар, 2004
Әдістемелік нұсқауда «Тәсілдік жылуқозғалым» пәнінен зерханалық жұмыстарының алғашқы мәліметтері, жұмыс жасау үшін ұсыныстар, теориялық кіріспе, ДЭСМ бағдарламамен жұмыс істеу тәртібі, бақылау сұрақтары берілген.

Әдістемелік нұсқаулар ГОСО РК 3.07.096-2001 стандарт бойынша өңделген

Глазырин С.А., Талипов О.М., Глазырин А.И., 2004

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2004БЕКІТЕМІН

ОТЖ проректоры

Пфейфер Н.Э.
«___»__________200_г.
Құрастырушы: ст. преподаватель Глазырин Сергей Александрович

ассистент Талипов Олжас Манарбекович

профессор Глазырин Александр Иванович
Жылуэнергетикасының кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы мамандық мемлекеттік стандартына, оқу жоспарына негізделіп құрастырылған және ПМУ ғылыми кенесінің мәжілісінде бекітілген. «___»____________200_ г. протокол №______

Кафедра мәжілісінде бекітілген.

Хаттама № «___»______________200_ г.

Кафедра менгерушісі _____________ Белоглазов В.П.

Энергетика және автоматтандыру институтының методикалық кенесімен мақұлданған «____»___________200_ г. Протокол №____
ОӘК төрағасы _____________ Хацевский К.В.

КЕЛІСІЛГЕН

Институттын директоры __________Кислов А.П. «___»__________200_ г.

ОӘБ мақұлданған

ОӘБ бастығы __________Амбарников Г.А. «___»__________200_ г.


Кіріспе
Су дайындау электр энергияның және жылудың өндіру процестердің ажыратылмайтын бөлігі болып келеді. Ана немесе басқа су дайындау сүлбесі бастапқы судың сапасымен сонымен қатар тазаланған суға қойылған талаптармен, және тәсіл – үнемдіктік пікірлермен таңдалады.

Осы жұмыстын бірінші бөлігінде назариялық мәліметтер осындай тақырыптармен берілген: бастапқы суды алдын ала тазалау (предочистка), суды жұмсарту әдістерді, қондырғылардың тәсілдемелік сүлбелері және сүзгілердің құрылмалары, олардың жіберуі және пайдалануы, қондырғылар жұмысының жақсарту кепілдемелері.

Жұмыстын екінші бөлігінде тәсілдемелік есептің және түсіздендіргіштерде су алдын ала тазалау кіретің су дайындау қондырғыларды таңдау әдістемелері ұсынылған, сонымен қатар жоғары және орташа қысым қазандарды, жылу торабтарды, булану қондырғыларды сумен жабдықтау үшін екі сатылы натрий-катиондаумен сутегі-натрий катиондау қолданылады.


2 Су дайындағыш қондырғыны есептеу әдістемесі
Жұмыс мақсаты: түссіздендіргіште алдын аламен су тазалауы натрий - катиониттау, сутегі - натрий катиондау сұлбесымен жұмыс істеушінің су даярлығында ион алмасушы сүзгілердің жұмыс технологиясымен теориялық білімдерді нығайту, тәлімгерлерді есептін әдісімен және су дайындау жабдықтарды іріктеп алуымен таныстыру.

Технологиялық есепті орындауға талап қойылады және негізгі жабдықтау таңдау, су дайындау принциптік сұлбесін жасау, құру бөлек түйіндерінің құрастыруын беру .

Есепке арналған негізгі мәліметтерді 2.1 кестесінен таңдау керекті
3. Есеп шығаруы


  1. Қондырғының есебін ЖЭО-қа керекті судың мөлшерің таңдауынаң және II-сатыдағы натрий-катионитті сүзгілердің таңдауынаң басталады, ол технологиялық процесстін артынан, оның себебі қондырғының бас бөлімі қосымша су мөлшерін откізу керек, ол су әрбір су тазалау сатыларда өзіне меншікті мұқтаждықтарға барады.

Қондырғының өнімділігінін есебі

Анқтама мәліметтер арқылы қондырғының өнімділігің және жұмыс ортасының рұқсатты қозғалыс жылдамдығын біліп, сүзулік беттін ауданың табамыз, содан кейін стандарттық сүзгіні қабылдаймыз (олардың саны екіден кем емес, ал диаметрі ен максималды болу керекті).

Есепке арналған П-1-9 кесте қосымшалардың мәліметтері қолданылады

3.1.1 II-сатыдағы натрий-катионитті сүзгілердің өнімділігі анықталады, м3


,
мұндағы – ЖЭО-ның бу және су шығындарының толтырылуына арналған су шығын, м3/ч, қазандардың жалпы өндіргіштігінен 2-4% қабылданады;

– қазандардың үрлеуіне су шығын, м3/ч, қазандардың жалпы өндіргіштігінен жұмыс істеу қысымы 10 МПа-дан төмен болса 1,5% қабылданады, ал 10 МПа тең немесе жоғарырақ болса 1% қабылданадыоизводительности котлов;

- мазут жылытуына керекті бу шығыны, м 3| ч , мазут тоннасына будың 0,15 т қабылданады.

- конденсаттың сыртқы шығынның үлесі (сыртқы тұтынушылардағы), ?? кесте бойынша қабылданады

- 25 м3/ч су көлемі, қосымша - жобалау нормалары бойынша қабылданады.

  1. II сатылы натрий-катиониттік сүзгілерді тандау

3.1.2. Тәсілдемелік құбылыс дұрыс өту үшін жұмыс істейтін сүзгілердін саның табамыз (екіден кем емес және резервтік, ал диаметры ен максималды)


,
мұнда – натрий-катиониттік сүзгілердің сузулік ауданы, м2. Екі сүзгіден кем емес П-3 кестесінен қабылданады.

– натрий-катионитті сүзгілердің сүзулік жадығатының жалпы ауданы, м2.
,
где – қондырғының жалпы өнімділігі, м3/ч;

– сүзгідегі су қозғалысының сызықтық жылдамдығы, м/ч. Жұмсартылатың судың керметігіне қарай П-1 кестесінен қабылданады.   1. Қабылданатың жұмыс сүзгілердін көлемін және мөлшерін тапқаннаң кейін сүзулік жылдамдықтың саның анықтаймыз, м/ч.


,
Катиониттін алмасу сыйымдылығының төмендеуінің мұмкіндігі болғанынаң сүзулік жылдамдық , м/сағ, 5 м/сағ кем ұсынылмайды (30 м/сағ-тан жоғары қабылданылмайды).

   1. II сатылы сүзгілердің бір регенерацияға арналған асқа салынатың тұзың шығыны анықталады.

Бір регенерацияға арналған асқа салынатың 100%-тік тұздың шығыны, кг осылай анықталады
,
мұнда - катиониттің жұмыстық алмасу қабілеттілігі, г-экв/м3. СУ = 300 г-экв/м3 және КУ-2 = 800 г-экв/м3 катиониттар ұшін қабылданады (катиониттердің біреуі еркінді тандалады).

- регенерацияда қолданылатың тұздың меншікті шығыны, катиониттің алмасу қабілеттілігінің, г/г-экв. П-1 кестесінен қабылданады;

- натрий-катиониттік сүзгінің сүзулік ауданы, м2;

– катионит қабатының биіктігі, м. Сүзгінің маркасына қарай П-3 кестесінен қабылданады.

Бір регенерацияға қажеттілікті кұшті тұздың (24%-тік) ерітіндінің шығыны, м3


,
мұнда – 20°C-ға сәйкес 24%-тік тұз ерітіндінің тығыздығы, г/м3, П-2 кестесі.

II сатының сүзгілердің регенерациясына 1 тәулікке қажеттілікті техникалық тұздың шығыны, кг/тәулмұнда – сүзгіде бір тәулікте өтетің регенерация саны;

– жұмысқа қатысатың сұзгілердің саны;

93 – техникалық тұзда NaCl-дың проценттік құрамы, %.

Әр-бір сүзгінің бір тәуліктің ішінде регенерациялау саны осы формуламен анықталады
,
мұнда – сүзгілердін I-ші сатыдаң кейінгі және II-ші сатысының алдындағы қалдық кермектік, =0,7-1 мг-экв/ дм3;


   1. Натрий–катиониттік сүзгілердің II - сатысының регенерациясының өзіндік мұқтаждықтарға керекті су шығыны

Сүзгіні қопсытып жууға жұмсалатың су шығыны, м3:
,
мұнда – материалды қопсытып жууының жиілігі, дм32·с, П-1 кестесі бойынша алынады;

– сүзгі қопсытуға керекті уақыт мерзімі, мин, П-1 кестесі;

–екінші сатының сұзгісінің сүзулік ауданы, м2.

Регенерациялау тұздың ерітіндісінің дайындауға керекті судың мөлшері, м3


,
мұнда – регенерациялау ерітіндінің концентрациясы, % = 20°С-ға сәйкес П-1 кестесінен қабылданады;

– регенерациялау ерітіндінің тығыздығы, г/м3, П-2 кестесінен қабылданады.

Регенерациялау өнімдерінен катионитті жууға керекті су шығыны, м3


,
мұнда – от NaCl-дан катионитті жууға қажеттілікті судың меншіктік шығыны, м33, П-1 кестесі.

Қопсытып жууға алынатын қалдық судың 20% санап тұрып, II сатылы натрий-катиониттік сүзгінің регенерациясына керекті судың шығыны, м3


.
Натрий-катиониттік сүзгілердің өзіндік судың ортасағаттық шығыны, м3
,
мұнда – әр-бір сүзгінің регенерациялау саны;

– II сатылы натрий-катиониттік сүзгілердің саны.

Регенерациялау жылдамдығың, регенерациялау ерітіндінің көлемін және сүзулік ауданың біле тұра регенерациялау уақытың табуға болады


,

мұнда - регенерациялау ерітіндінің откізу жылдамдығы, м/ч, П-1 кестесінен қабылданады.


Режим работы натрий катионитового фильтра принимается в соответствии таблицы ??? Сюда перенести таблицу 2 и 3

9 Декарбонизаторды есептеп алу жолдары
9.1Төменде керамикалық Рашиг сақиналарынан жасалған қондырғысы бар декарбонизаторды есептеу жолдары келтірілген [3]. Есептеу үшін бастапқы білімдер: суға бойынша өніміділігі – 100 м3/сағ; бастапқы су температурасы 200С; карбонатты кермектік 6 мг-экв/л; құрғақ қалдық 500 мг/л; рН мөлшері 7,1; декарбонизатордан кейінгі көмір қышқылының шамасы 5 мг/л; суды өңдеу кезінде 5 мг-экв/л карбонатты кермектік (көмір қышқылына айналып) бұзылады.

Декарбонизаторға келетін суда еріген көмір қышқылының (кг/м3) концентрациясы мына формуламен анықталады


(кг/м3)
Мұндағы Керк – бастапқы судың карбонатты кермектігі, ол су өңдеу кезінде жойылады: мг-экв/л; Ссо2 – бастапқы судағы еріген бос көмір қышқылының концентрациясы (тепе-теңдік), мг/л.

Бастапқы судағы бос көмір қышқылының концентрациясын сілтілік арқылы (карбонатты кермектік) және судың рН көрсеткіші бойынша номограмманың көмегімен анықтауға болады. Бұл номограмма 200С температурада құрғақ қалдығы 200 мг/л болатын су үшін жасалған.

Берілген сілтілік пен рН мөлшерлері үшін бос көмір концентрациясы номограмма бойынша: Ссо2 46 мг/л болады. Бастапқы судың басқадай көрсеткіштері (құрғақ қалдық) үшін бос көмір қышқылы концентрациясын мынандай формуламен анықталады:

ССО2 = ССО2α мг/л
мұндағы Ссо2 – бастапқы судың құрғақы қалдығының мөлшеріне түзету коэффициенті. 500 мг/л құрғақ қалдық үшін λ = 0,92.

Қондырғының қажетті беттігі (десорбция беттігі) м2 (көмір қышқылының әсерін жоятын) мына формуламен анықталадымұндағы G – декарбонизатордан шығарылатын көмір қышқылының мөлшері, кг/сағ;

Кж – көмір қышқылының десорбция коэффициенті, м/сағ;

Карбонизаторлар қондырғыны суару тығыздығы 60 м32 сағ) болатындай Рашиг сақиналарымен (25 х 25 х 3) толтырылған. Берілген температураға сәйкес десорбция коэффициенті 0,4 м/сағ тең болады.Кж – көмір қышқылының десорбция коэффициенті және декарбонизаторлардың бастапқы судың температурасының өз-ара байланысының графигі 11-суретінде

Декарбонизатордан кейінгі көмір қышқылының концентрациясына байланысты десорбцияның орташа қозғалыс кұштің ΔСср табу үшін 12-суретінде график корсетілген.

1 – қисығы декарбонизатордан кейінгі көмір қышқылына сәйкес келеді

2 – қисығы сәйкес келеді

3 – қисығы сәйкес келеді


10 – суреті. Бастапқы судың бос көмір қышқылының концентрациясын сілтілік арқылы және рН көрсеткіші бойынша берілген номограмма көмегімен анықтауға болады.

11 – сурет. Десорбция коэффмциентінің Кж карбонизатор үшін қажет бастапқы судын температурасына байланысты графигі көсетілген. Карбонизаторлар қондырғыны суару тығыздығы 60 м3/(м2*ч) болатындай Рашиг сақиналарымен (25х25х3) толтырылған.

12 – сурет. Десорбцияның орташа қозғау күшін Сср карбонизаторға дейін болатын көмір қышқылың концентрациясна байланысты анықтау графигі. Графиктегі 1 - қисық декарбонизатордан кейінгі көмір қышқылының концентрациясы Свых 3 (мл/дм3), 2 қисық – 5 (мл/дм3) , 3 қисық – 10 (мл/дм3).
Декарбонизатордағы шығарып тастауға жататын көмір қышқылының мөлшері

G = Q ∙(Ссо2 – Ссо2) кг/сағ
Рашиг сақиналарының ретсіз салу кезіндегі қондырғының қажетті көлемі оның белгілі ауданы бойынша анықталады
, (м3)
Декарбонизатордың көлденең қиығының ауданы мына формуламен анықталады.


мұндағы Q – декарбонизатордың өнімділігі, м3/сағ

60 – қондырғыны суарудың қолайлы тығыздығы, м3/ (м2/сағ)

Декарбонизатордың диаметрі м, мына формуламен анықталады

Өлшемдері 25 х 25 х 3 Рашиг сақиналарынан жасалған қондырғының биіктігі мына формуламен анықталады
, м
Декарбонизаторға берілетін ауаның шығыны м3/сағ, мына формуламен есептеледі

мұндағы b – Рашиг сақинасы қондырғысындағы салыстырмалы ауа шығыны м3 ауа/м3 су (жұмсартылған жағдайда 25 м33 деп алуға, тұзсызандырғанда – 40 м33 деп алу ұсынылады).

Декарбонизатор арқылы жүретін ауа қозғалысына кедергі былай есептеледі.мұндағы 40 – декарбонизатордың конструктивтік элементерінің ауаның жүрісіне кедергісі, мм су болған;

25 – 25 х 25 х 3 Рашиг сақиналарынан жасалған қондырғының І болған.

Көрсетілген декарбонизаторға арналған желдеткіш ауаның шығынын Q-дан кем емес және су тегеуіріні Р болатындай етіп қызмет істеу қажет.

Қондырғының өндіргіштігі мен судың карбонаттық кремектігі белгілі болған жағдайда декарбонизатордың типін, Рашиг сақиналары қондырғысының биіктігі мен көлемін таңдап алуға болады.
8 Кесте – Декарбонизаторларды топтарға таптастыру


Көрсеткіштер

Топтар

1

2

3

4

Өнделген судың карбонатты кермектігі, мг-экв/дм3

4 – 5

6 – 8

9 – 12

12 – 14

Высота насадки колец Рашига, м

2,9 – 3

3,1 – 3,3

3,4 – 3,6

3,7 – 3,9

10 Кесте - Бастапқы судың құрғақ қалдығына есептелген түзету коэффициенттеріСу Жағынан өнімділігі, м3

Алғашкы судың температура, °С

Карбонатты кермек,

мг-экв/дм3Құрғақ қалдығы мг/дм3

рН шамасы

Декарбонизатордан кейінгі көмірқышқылының көлемі, мг/дм3

Разрушается в процессе карбонаттық кермелігі сумен өңдегенде бұзылады, мг-экв/дм3

100

20

6

500

7,1

5

5
Құрғақ қалдық

100

200

300

400

500

750

1000

Түзету коэффициенті

1,05

1,0

0,96

0,94

0,92

0,87

0,83  1. Натрий-катионитті сүзгілердің I сатысының есебі

Есеп екінші сатының есебіне ұқсас осындай жүйелілігі бойынша басқарылады:

Натрий–катионитті сүзгілердің I сатысының өнімділігін табу үшін сүзгілердің II сатысының өнімділігін, II сатылы сүзгілердің өзіндік мұқтаждықтарға керекті су шығыны және жылу торабына керекті су шығыны (жылу торабының шығынының 0,5% - бұл сумен көректендіру мөлшері).

Натрий–катионитті сүзгілердің I сатысының өтетін су шығының табамыз , м3


,
мұнда - II сатылы сүзгілердің өзіндік мұқтаждықтарға керекті орта сағатты шығыны, м3/сағ;

- жылу торабының сумен көректендіру шығыны, м3/сағ.

Тәсілдемелік процесс жүру үшін I сатыда жұмыс істейтің сүзгілердің саның табамыз , дана., және бір резервті сүзгіні орнатуды ескеріп орнатылған сүзгілердін жалпы саның табамыз , дана.


.
,
мұнда – натрий-катионитті сүзгілердің сүзулік жадығаттың жалпы ауданы, м2.
,
мұндағы – қондырғының жалпы өнімділігі, м3/ч;

– сүзгідегі судың қозғалысының сызықтық жылдамдығы, м/ч. Жұмсартылатың судың керметігіне қарай П-1 кестесінен қабылданады (I саты үшін).

– натрий-катиониттік сүзгілердің сузулік ауданы, м2. Екі сүзгіден кем емес П-3 кестесінен қабылданады (I саты үшін).

Регенерацияға бір сүзгі тоқтатылғанда, сүзу максималды жылдамдығын табамыз , м/ч


.
П-3 кестесінен I сатының үлгіқалыпты натрий-катионитты сүзгілерді қабылдаймыз.

Егер де сүзу максималды жылдамдығы болымды максималды шамасынан аспаса, онда сүзгі дұрыс қабылданған.

Резервтегі сүзгіні жөндеу уақытында және бастапқы судың сапасы нашарлықты болса әрбір сүзгінің регенерацияларының саны үшеудің көбірек емес болу керек және үлкен диаметрлі сүзгілері бірдең кемірек емес болуынан I сатының сүзгілерінің көлемі және саны қабылданады.

Әр-бір сүзгінің бір тәуліктің ішінде өтетің регенерациялау саны осы формуламен анықталады


,
мұндағы – I сатылы натрий-катионитті сүзгілеріне түсетің бастапқы судың кермектігі, г-экв/м3, (П-1 кесте);

- катиониттің жұмыстық алмасу қабілеттілігі, г-экв/м3. СУ = 300 г-экв/м3 және КУ-2 = 800 г-экв/м3 катиониттар ұшін қабылданады (сүзгілердің II - сатысының есебінде катиониттердің біреуі еркінді қабылданған).

мұнда – сүзгілердін I-ші сатыдаң кейінгі және II-ші сатысының алдындағы қалдық кермектік, =0,7-1 мг-экв/ дм3;

Бір регенерацияға керекті 100%-тік пісіру тұздың шығыны, кг
,
мұнда – регенерацияда қолданылатың тұздың меншікті шығыны, катиониттің алмасу қабілеттілігінің, г/г-экв. П-2 кестесінен қабылданады;

Бір регенерацияға қажеттілікті кұшті тұздың (24%-тік) ерітіндінің шығыны, м3


,
мұнда – 20°C-ға сәйкес 24%-тік тұз ерітіндінің тығыздығы, г/м3, П-2 кестесі.

I сатының сүзгілердің регенерациясына 1 тәулікке қажеттілікті техникалық тұздың шығыны, кг/тәул,
мұнда – сүзгіде бір тәулікте өтетің регенерация саны;

– жұмысқа қатысатың сұзгілердің саны;

93 – техникалық тұзда NaCl-дың проценттік құрамы, %.

Регенерациялау тұздың ерітіндісінің дайындауға керекті судың мөлшері, м3
,
мұнда – регенерациялау ерітіндінің концентрациясы, % = 20°С-ға сәйкес П-1 кестесінен қабылданады;

– регенерациялау ерітіндінің тығыздығы, г/м3, П-2 кестесінен қабылданады.

Регенерациялау өнімдерінен катионитті жууға керекті су шығыны, м3


,
мұнда – от NaCl-дан катионитті жууға қажеттілікті судың меншіктік шығыны, м33, П-1 кестесі.

Сүзгіні қопсытып жууға жұмсалатың су шығыны, м3


,
мұнда – материалды қопсытып жууының жиілігі, дм32·с, П-1 кестесі бойынша алынады;

– сүзгі қопсытуға керекті уақыт мерзімі, мин, П-1 кестесі;

– бірінші сатының сұзгісінің сүзулік ауданы, м2.

Қопсытып жууға алынатын қалдық судың 20% санап тұрып, II сатылы натрий-катиониттік сүзгінің регенерациясына керекті судың шығыны, м3


.
I – сатылы натрий-катионитті сүзгілердің өзіндік судың орта сағатты шығыны, м3  1. 24%-тік пісіру тұздың ерітіндісінің тәулік шығынының көлемі, м3/тәул.


.
Бір тәулікті пісіру тұздың қорына кажетті өлшемдіктің сыйымдылығы, м3
.
Натрий-катионитті сүзгілерді қопсытып жууға арналған күбінің (бак) көлемі, м3  1. Тұздың сулы сақтау қоймасың есептейміз

пісіру тұздың сақтауы сулы түрінде орындалады, оның себебі аз және үлкен тұз мөлшерін сақтау үшін бұл түрі қойылған мақсатқа лайықты.

Тұздың сулы сақталуы екі темірлі бетон қоймасынынаң кем есес жүзеге асырылады. Олар бірі бірінен жұмыс барысына қатысады, бірі тұзбен толтыра артылғанда екіншісі батпақтан тазаланады.

Қоймалардың колемі осы формуламен анықталады
,
мұндағы - тектескіштің (реагенттің) “сулы” түрінде сақтау қойманың көлемі, м3;

1,5 – тектескіштің (реагенттің) бір тоннасына арналған күбінің (бактың) есепті көлемі, м3;- тәсілдік (техникалық) тұздың шығыны, кг/тәул.;

- ЖЭС-ны 10 немесе 30 тәулікке дейін тұзбен жабдықтау үшін керекті тұздың қоры (ЖЭС-дан тұз шығару орнына дейінгі қашықтығымен байланысты), тәулік;

- Резервті тұз қоры керекті тәуліктердің саны 5-10, тәул.


  1. Каталог: arm -> upload -> umk
   umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
   umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
   umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
   umk -> АќША, несие, банктер
   umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
   umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
   umk -> Программа дисциплины для студентов
   umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
   umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


   Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет