Т. С. Намазбаев 2016 жбет1/4
Дата24.09.2017
өлшемі0.61 Mb.
#1663
  1   2   3   4

Келісілген: «Казчерметавтоматика» АҚ президенті, т.ғ.д., профессор

___________ Т.С. Намазбаев

«___» ____________ 2016 ж.
5В071600 - «Приборлар жасау» мамандығы (2013 жылғы қабылдау)


р/к №

ECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

Элективтік пәндер тізімі

«Ақпараттық-өлшеуіш техника және технология» білім беру бағдарлаамсы

«Приборлар жасау» білім беру бағдарлаамсы

1

2

3

4Базалық пәндер циклі

1

3/2

КМ 20 модулі

KM 2209 «Қолданбалы механика» 1-0-1-3

Пререквизиттер:

Mat (ІІ) 1204 1-2-0-2

Fiz (І) 2205 1-1-1-2

IG 1201 1-1-0-1

Постреквизиттер:

OPMK 3303 1-1-1-6

PZhZhN 3304 1-1-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: болашақ бакалаврларды механизмдердің сараптарын жобалау және зерттеулердің негізгі тәсілдерімен қамсыздандыру, машина жасау, приборлар дайындау, автоматикалық құрылғылардың осы заманғы түрлерімен және технологиясымен таныстырып, оларды дайындағанда нәтижелігін, дұрыстығын, сенімділігін, пайдалылығын қамтамасыз ету мақсатың алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жазықты механизмдердің құрылымдық талдау. Созылу – сығылу. Таза ығысу. Бұралу. Иілу. Механика бөлшектерінің классификациясы, жұмыс істеу қабілеттілігінің критерилері, машина жасау материалдары. Тісті берілістер. Цилиндірлі тісті берілістерді есептеу. Червякты берілістерді есептеу. Белдікті және шынжырлы берілістерді есептеу. Муфталар. Остер мен біліктер. Домалау подшипниктері.

Оқыту нәтижелері: материялық нүктелердің қозғалу және тепе-теңдік заңдарын түсіндіру, қозғалудың сипаттамасы мен физикалық дәлелдердің арасындағы тәуелділікті белгілеу туралы; конструкция элементтерінің сенімділік, пайдалылық жақтарына қарап, оларды беріктікке, қатаңдылыққа және орнықтылыққа есептеу тәсілдерін қарастыру туралы түсінікке ие болуға; механикалық қондырғылардың жалпы міндеттерінің және машина бөлшектерін жобалаудың негізгі есептеулерін, қолдану облыстарын үйренуді білуге; өзіндік жұмыс істеуге дағдылану және орындалған шешімдерге сынды баға, кең және қатал талдау істей білуге; есептеу схемаларын таңдау, конструкция мен құрылыстардың беріктікке, қатаңдылыққа және орнықтылыққа есептеу, механикалық берілістерді жобалау және құрылыстардың негізгі түрлерін есептей алу керек, машиналардың бөлшектері мен тораптарын есептеудегі практикалық дағдыларды меңгеруге.

КМ 20 модулі

KM 2209 «Қолданбалы механика» 1-0-1-3

Пререквизиттер

Mat (ІІ) 1204 1-2-0-2

Fiz (І) 2205 1-1-1-2

IG 1201 1-1-0-1

Постреквизиттер:

OPMK 3303 1-1-1-6

PZhZhN 3304 1-1-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: болашақ бакалаврларды механизмдердің сараптарын жобалау және зерттеулердің негізгі тәсілдерімен қамсыздандыру, машина жасау, приборлар дайындау, автоматикалық құрылғылардың осы заманғы түрлерімен және технологиясымен таныстырып, оларды дайындағанда нәтижелігін, дұрыстығын, сенімділігін, пайдалылығын қамтамасыз ету мақсатың алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жазықты механизмдердің құрылымдық талдау. Созылу – сығылу. Таза ығысу. Бұралу. Иілу. Механика бөлшектерінің классификациясы, жұмыс істеу қабілеттілігінің критерилері, машина жасау материалдары. Тісті берілістер. Цилиндірлі тісті берілістерді есептеу. Червякты берілістерді есептеу. Белдікті және шынжырлы берілістерді есептеу. Муфталар. Остер мен біліктер. Домалау подшипниктері.

Оқыту нәтижелері: материялық нүктелердің қозғалу және тепе-теңдік заңдарын түсіндіру, қозғалудың сипаттамасы мен физикалық дәлелдердің арасындағы тәуелділікті белгілеу туралы; конструкция элементтерінің сенімділік, пайдалылық жақтарына қарап, оларды беріктікке, қатаңдылыққа және орнықтылыққа есептеу тәсілдерін қарастыру туралы түсінікке ие болуға; механикалық қондырғылардың жалпы міндеттерінің және машина бөлшектерін жобалаудың негізгі есептеулерін, қолдану облыстарын үйренуді білуге; өзіндік жұмыс істеуге дағдылану және орындалған шешімдерге сынды баға, кең және қатал талдау істей білуге; есептеу схемаларын таңдау, конструкция мен құрылыстардың беріктікке, қатаңдылыққа және орнықтылыққа есептеу, механикалық берілістерді жобалау және құрылыстардың негізгі түрлерін есептей алу керек, машиналардың бөлшектері мен тораптарын есептеудегі практикалық дағдыларды меңгеруге.

2

5/3

MT 21 модулі

MT 1210 «Материалтану» 2-0-1-2

Пререквизиттер:

Mat (І) 1203 1-2-0-1

Постреквизиттер:

A-OTN 3302 1-0-1-6

IMS 3301 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән негізгі электр-техникалық материалдардың физикалық және химиялық қасиеттерін және конструкциялық материалдар технологиясын зерделеу және меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Конструкциялық материалдар. Дайындамаларды құю және илемді деформациялау арқылы алу. Материалдарды дәнекер-леу, дәнекерлерлеу түрлері және материалдар-ды желімдеу, тетіктердің беттерін кесу арқылы, электр-физикалық және электр-химиялық тә-сілдермен сырт пішінін құру. Тетіктердің бет-терін жемірлі құрал-сайманмен өңдеу, тетіктер-ді өңдеу дәлдігі және бетінің кедір-бұдырлығы, типтік технологиялық жаб-дықтар мен құрал-саймандар. Арнайы материалдар. Өткізгіштік материал-дар. Қолдану облыстары. Жартылай өткізгіштік материалдар.. Диэлектриктер.. Талшықты материалдар. Балауыз тәрізді диэлектриктер. Илемді массалар. Қабатты пластиктер. Керамикалық материалдар. Магниттік материалдар. Магниттік материалдардың параметрлері. Магнитті-жұмсақ материалдар. Темір, болаттар, пермаллои, альсиферлер, магнитті-жұмсақ ферриттер

Магнитті-қатты материалдар. Материалдардың механикалық қасиеттерінің негізгі сипаттамалары.Оқыту нәтижелері: конструкциялық, электр-техникалық материалдарды өндіру технологиясы туралы, материалдардың жеке қасиеттерін есепке алғанда оларды өңдеу ерекшеліктері, өлшеуді орындаудың, нақты жағдайларда болжанатын қасиеттердің сипаттамаларын есептеудің, әр түрлі материалдарды сынау бойынша жұмыс-тарды ұйымдастырудың практикалық дағдыларды меңгеруге; приборлар жасаудағы жаңа электр-техникалық материалдарды жасауда білікті болу керек.

MT 21 модулі

MT 1210 «Материалтану» 2-0-1-2

Пререквизиттер:

Mat (І) 1203 1-2-0-1

Постреквизиттер:

3302 A-OTN1-0-1-6

3301 IMS 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән негізгі электр-техникалық материалдардың физикалық және химиялық қасиеттерін және конструкциялық материалдар технологиясын зерделеу және меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Конструкциялық материалдар. Дайындамаларды құю және илемді деформациялау арқылы алу. Материалдарды дәнекер-леу, дәнекерлерлеу түрлері және материалдар-ды желімдеу, тетіктердің беттерін кесу арқылы, электр-физикалық және электр-химиялық тә-сілдермен сырт пішінін құру. Тетіктердің бет-терін жемірлі құрал-сайманмен өңдеу, тетіктер-ді өңдеу дәлдігі және бетінің кедір-бұдырлығы, типтік технологиялық жаб-дықтар мен құрал-саймандар. Арнайы материалдар. Өткізгіштік материал-дар. Қолдану облыстары. Жартылай өткізгіштік материалдар.. Диэлектриктер.. Талшықты материалдар. Балауыз тәрізді диэлектриктер. Илемді массалар. Қабатты пластиктер. Керамикалық материалдар. Магниттік материалдар. Магниттік материалдардың параметрлері. Магнитті-жұмсақ материалдар. Темір, болаттар, пермаллои, альсиферлер, магнитті-жұмсақ ферриттер

Магнитті-қатты материалдар. Материалдардың механикалық қасиеттерінің негізгі сипаттамалары.Оқыту нәтижелері: конструкциялық, электр-техникалық материалдарды өндіру технологиясы туралы, материалдардың жеке қасиеттерін есепке алғанда оларды өңдеу ерекшеліктері, өлшеуді орындаудың, нақты жағдайларда болжанатын қасиеттердің сипаттамаларын есептеудің, әр түрлі материалдарды сынау бойынша жұмыс-тарды ұйымдастырудың практикалық дағдыларды меңгеруге; приборлар жасаудағы жаңа электр-техникалық материалдарды жасауда білікті болу керек.

3

5/3

AAFN 22 модулі

AAFN 2211 «Ақпаратты алудың физикалық негіздері» 2-0-1-2

Пререквизиттер:

Him 1202 1-0-1-1

Mat (I) 1203 1-2-0-1

Постреквизиттер:

AОК 3219 1-0-2-5

CZOK 3220 1-0-2-6

OST 3221 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән физикалық заңдар мен заттардың қасиеттері негізінде объектілер туралы өлшеу ақпаратты алу принциптерін оқып білу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпарат. Сигнал. Хабар. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын механикалық құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын электрлік және магниттік құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын оптикалық құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын химикалық және ядролық құбылыстар мен эффектлер. Физикалық эффекттерді техникалық жүзеге асыру. Әсер ету, өз ара әсер етуді ақпаратқа түрлендірудің түсінігі. Әртүрлі түп негізді физикалық шамаларды өлшеу. Өлшеу, басқару, диагностикалу және бақылау құралдарын жасау үшін физикалық құбылыстар мен эффектлерді ақпаратты іздеу, талдау және синтездеу мәселелерді шешу әдістері және ондай мәселелерді қою.

Оқыту нәтижелері: жалпы ақпарат туралы, өлшеу ақпарат туралы, оларды алу, өндеу, беру, бейнелеу әдістері туралы; күрделі процестер, механизмдер, жүйелер, кешендерді бақылау мен басқару үшін ақпаратты қолдану туралы түсінікке ие болу; қандай түп негізі, күрделігі болса да объектілер мен процестерден өлшеу ақпаратын алудың физикалық негіздерін білуі керек; сигналдар мен ақпаратты өндеу мен бейнелеу математикалық әдістерін білу; процестер мен объектілерді талдап жіктеу өткізіп, олардан сенімді және керекті ақпаратты жеткілікті көлемде алу әдісі туралы шешім қабылдауды істей білу; бірінші түрлендіргіштерді - процестер мен объектілердің әртүрлі қасиеттері туралы датчиктерді қолдануға, өлшеу ақпаратты алу, өндеу, беру, бейнелеу аппараттық және бағдарламалық құралдарды қолдануға практикалық дағдыларды менгеру.

AAFN 22 модулі

AAFN 2211 «Ақпаратты алудың физикалық негіздері» 2-0-1-2

Пререквизиттер:

Him 1202 1-0-1-1

Mat (I) 1203 1-2-0-1

Постреквизиттер:

AОК 3219 1-0-2-5

CZOK 3220 1-0-2-6

OST 3221 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән физикалық заңдар мен заттардың қасиеттері негізінде объектілер туралы өлшеу ақпаратты алу принциптерін оқып білу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпарат. Сигнал. Хабар. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын механикалық құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын электрлік және магниттік құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын оптикалық құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын химикалық және ядролық құбылыстар мен эффектлер. Физикалық эффекттерді техникалық жүзеге асыру. Әсер ету, өз ара әсер етуді ақпаратқа түрлендірудің түсінігі. Әртүрлі түп негізді физикалық шамаларды өлшеу. Өлшеу, басқару, диагностикалу және бақылау құралдарын жасау үшін физикалық құбылыстар мен эффектлерді ақпаратты іздеу, талдау және синтездеу мәселелерді шешу әдістері және ондай мәселелерді қою.

Оқыту нәтижелері: жалпы ақпарат туралы, өлшеу ақпарат туралы, оларды алу, өндеу, беру, бейнелеу әдістері туралы; күрделі процестер, механизмдер, жүйелер, кешендерді бақылау мен басқару үшін ақпаратты қолдану туралы түсінікке ие болу; қандай түп негізі, күрделігі болса да объектілер мен процестерден өлшеу ақпаратын алудың физикалық негіздерін білуі керек; сигналдар мен ақпаратты өндеу мен бейнелеу математикалық әдістерін білу; процестер мен объектілерді талдап жіктеу өткізіп, олардан сенімді және керекті ақпаратты жеткілікті көлемде алу әдісі туралы шешім қабылдауды істей білу; бірінші түрлендіргіштерді - процестер мен объектілердің әртүрлі қасиеттері туралы датчиктерді қолдануға, өлшеу ақпаратты алу, өндеу, беру, бейнелеу аппараттық және бағдарламалық құралдарды қолдануға практикалық дағдыларды менгеру.

4

5/3

EЕ 23 модулі

Ele 2212 «Электртехникасы» 1-1-1-3

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

Fiz (I) 1205 1-1-1-2

Постреквизиттер:

AOK 3219 1-0-2-5

CZOK 3220 1-0-2-6

OST 3221 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқылуы сәйкес электротехникалық дайындықсыз мүмкін емес пәндер қатарын ары қарайғы курстарда өту үшін базалық болып табылатын студенттердің электротехникалық дайындығы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Кіріспе. Электр тізбегінің элементтері жайлы негізгі түсініктер. Электр тізбектері теориясының негізгі заңдары. ЕҚК бір көзімен тұрақты тоқтың электр тізбектерін талдау. ЕҚК біршнеше көзімен тұрақты тоқтың электр тізбектерін талдау. Синусойдалдық электр шамаларының негізгі параметрлері. Синусоидалы электр шамаларын бейнелеудің тәсілдері. Синусойдалдық тоқтардың электр тізбектерінің элементтері. R-L-C-элементтердің тізбектей және параллельді қосылуымен синусойдалдық тоқтың электрлік тізбектері. Үшфазалық тізбектер.

Оқыту нәтижелері: студенттер білуі қажет: электротехниканың негізгі заңдарын қолданумен электрлік және магниттік тізбектердің талдауы жайлы; электротехникалық жабдықтардың қолданылу сұрақтары жайлы; эксперименталдық-зерттеу жұмыстарын жүргізу жайлы мәліметке ие болуы; электр тізбектерін есептеу тәсілдерін; электр тізбектерінде орын алатын физикалық процесстер жайлы; электр тізбектерін есептеу әдістерін; электр машиналарының жұмыс істеуінің жалпы принциптерін білу; электр сұлбаларын оқи алуы; эелектр тізбектерін есептеу әдістерін қолдана алуы; электр тізбектерінң сұлбаларын құрастыру және жинай алуы қажет.

EЕ 23 модулі

Ele 2212 «Электртехникасы» 1-1-1-3

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

Fiz (I) 1205 1-1-1-2

Постреквизиттер:

AOK 3219 1-0-2-5

CZOK 3220 1-0-2-6

OST 3221 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқылуы сәйкес электротехникалық дайындықсыз мүмкін емес пәндер қатарын ары қарайғы курстарда өту үшін базалық болып табылатын студенттердің электротехникалық дайындығы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Кіріспе. Электр тізбегінің элементтері жайлы негізгі түсініктер. Электр тізбектері теориясының негізгі заңдары. ЕҚК бір көзімен тұрақты тоқтың электр тізбектерін талдау. ЕҚК біршнеше көзімен тұрақты тоқтың электр тізбектерін талдау. Синусойдалдық электр шамаларының негізгі параметрлері. Синусоидалы электр шамаларын бейнелеудің тәсілдері. Синусойдалдық тоқтардың электр тізбектерінің элементтері. R-L-C-элементтердің тізбектей және параллельді қосылуымен синусойдалдық тоқтың электрлік тізбектері. Үшфазалық тізбектер.

Оқыту нәтижелері: студенттер білуі қажет: электротехниканың негізгі заңдарын қолданумен электрлік және магниттік тізбектердің талдауы жайлы; электротехникалық жабдықтардың қолданылу сұрақтары жайлы; эксперименталдық-зерттеу жұмыстарын жүргізу жайлы мәліметке ие болуы; электр тізбектерін есептеу тәсілдерін; электр тізбектерінде орын алатын физикалық процесстер жайлы; электр тізбектерін есептеу әдістерін; электр машиналарының жұмыс істеуінің жалпы принциптерін білу; электр сұлбаларын оқи алуы; эелектр тізбектерін есептеу әдістерін қолдана алуы; электр тізбектерінң сұлбаларын құрастыру және жинай алуы қажет.

5

5/3

EЕ 23 модулі

EN 2213 «Электроника негіздері» 1-1-1-3

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

Fiz (I) 1205 1-1-1-2

Inf 1102 1-0-2-2

Постреквизиттер:

AOK 3219 1-0-2-5

CZOK 3220 1-0-2-6

AOTMZhZh 3309 2-1-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән электрониканың теориялық және практикалык негіздерін зерделеу және меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Аналогтық және цифрлық электрониканың түсінігі. Электрониканың даму кезендері. Жартылай өткізгішті аспаптар, құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Жартылай өткізгішті диодтар. Жартылай өткізгішті диодтардың түрлері. Биполярлық транзисторлар, құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Транзистордың Н-параметрлері. Өрістік транзисторлар. Тиристорлар. Резисторлар, конденсаторлар, индуктивтілік орауышы. Электрондық аппаратура трансформаторлары. Негізгі электрондық сұлбалар. Электрондық түзеткіштер және тұрақтандырғыштар. Электрондық күшейткіштер. Модуляторлар. Тандаушы сұлбалар. Мультивибраторлар.

Оқыту нәтижелері: электрондық техниканың элементтік базасын, пайдаланылатын материалдардың, құрамдар мен аспаптардың негізгі түрлерін; электрондық техника жұмысының физикалық принциптерін, сипатта-маларын, параметрлері мен балама сұлбаларын; электрондық сұлбаларды құру кезіндегі типтік сұлба-техникалық шешімдерді; электрондық сұлбаларды талдау мен есептеу негіздерін білу;электрлік сұлбаларда әр түрлі электрондық аспаптарды пайдалануды, оларды қолдану ерекшеліктеріне байланысты электрондық аспаптардың типтерін таңдауды; электрондық сұлбалардың жұмысын талдау; техникалық әдебиеттермен, анықтамалықтармен, МЕСТ-тармен және техникалық кұжаттамамен жұмыс істей білу; жартылай өткізгішті аспаптардың және оларда іске асырылған қарапайым құрылғылардың параметрлерін зерттеудің; электрондық техниканың электрондық функционалды тораптары мен құрылғыларын әзірлеу мен есептеудің практикалық дағдыларды меңгеру.

EЕ 23 модулі

EN 2213 «Электроника негіздері» 1-1-1-3

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

Fiz (I) 1205 1-1-1-2

Inf 1102 1-0-2-2

Постреквизиттер:

AOK 3219 1-0-2-5

CZOK 3220 1-0-2-6

AOTMZhZh 3309 2-1-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән электрониканың теориялық және практикалык негіздерін зерделеу және меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Аналогтық және цифрлық электрониканың түсінігі. Электрониканың даму кезендері. Жартылай өткізгішті аспаптар, құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Жартылай өткізгішті диодтар. Жартылай өткізгішті диодтардың түрлері. Биполярлық транзисторлар, құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Транзистордың Н-параметрлері. Өрістік транзисторлар. Тиристорлар. Резисторлар, конденсаторлар, индуктивтілік орауышы. Электрондық аппаратура трансформаторлары. Негізгі электрондық сұлбалар. Электрондық түзеткіштер және тұрақтандырғыштар. Электрондық күшейткіштер. Модуляторлар. Тандаушы сұлбалар. Мультивибраторлар.

Оқыту нәтижелері: электрондық техниканың элементтік базасын, пайдаланылатын материалдардың, құрамдар мен аспаптардың негізгі түрлерін; электрондық техника жұмысының физикалық принциптерін, сипатта-маларын, параметрлері мен балама сұлбаларын; электрондық сұлбаларды құру кезіндегі типтік сұлба-техникалық шешімдерді; электрондық сұлбаларды талдау мен есептеу негіздерін білу;электрлік сұлбаларда әр түрлі электрондық аспаптарды пайдалануды, оларды қолдану ерекшеліктеріне байланысты электрондық аспаптардың типтерін таңдауды; электрондық сұлбалардың жұмысын талдау; техникалық әдебиеттермен, анықтамалықтармен, МЕСТ-тармен және техникалық кұжаттамамен жұмыс істей білу; жартылай өткізгішті аспаптардың және оларда іске асырылған қарапайым құрылғылардың параметрлерін зерттеудің; электрондық техниканың электрондық функционалды тораптары мен құрылғыларын әзірлеу мен есептеудің практикалық дағдыларды меңгеру.


6

5/3

AOTEK 24 модулі

AOTEK 2214 «АӨТ электронды құралдары» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

AAFN 2211 2-0-1-2

Elе 2212 1-1-1-3

EN 2213 1-1-1-3

Постреквизиттер:

AOK 3219 1-0-2-5

CZOK 3220 1-0-2-6

OST 3221 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеу құралдарының электронды түйіндерін талдау мен есептеу әдістерін және құру принциптерін оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу аппаратурасындағы функционалды электрондық түйіндерінің негізгі типтері. Пассивті RC- және LRC- тізбектері. Төменгі жиіліктер фильтрлері, жоғары жиіліктер фильтрлері. Пассивті фильтрлеу түрлері. Өлшеу аспатарында және түрлендіргіштерінде ОК қолдану. Басқарушы қорек көздері: кернеу, ток. ОК негізіндегі кернеу стабилизаторлары. Тіректі кернеу көздері. Тоқ стабилизаторлары: транзистор-лердегі – биполярлы, өрістік; ОК негізіндегі. Өлшеуіш сұлбалар: кернеуді, тоқты өлшеу. Өлшеуіш түзеткіштер: амплитудалы күшейткіштер; таңдау-сақтау сұлбасы; орта мәнді түзеткіштер; фазосезімтал түзеткіштер. Белсенді фильтрлер: қолдану аймағы; есептеу және тарату. Сигналдар компараторлары Сигналдар генераторлары. Негізгі принциптері. Қосқыш генераторлар. Арнаулы үлгілі сигналдар генераторлары. Мультивибраторлар. Көбейтудің аналогты сұлбалары. Сигналдардың сызықсыз түрлендіргіштері. Өлшеу техникасында қазіргі электрондық құралдарды қолдану жетістіктері.

Оқыту нәтижелері: принципиалдық сұлбалардағы шартты графикалық белгілеулері және электрондық құрылғылардың құрылу бағыты мен әдістері жайлы түсінікке ие болу; радиоэлектрондық және өлшеуіш аппаратураның классификациясы мен маркировкасын, қолданылу облысын білу; электрондық құрылғылардың берілген параметрлерінің элементтік базасын, схемотехникалық, құрылымдық және кешендік қамтамасыз ету әдістерін қолдана білу; жартылайөткізгіштік құралдар және қарапайым құрылғылар параметрлерін, оларға сай құрылған электрондық функционалдық түйіндер және өлшеуіш техника құрылғыларын құру және есептеуді зерттеу тәжірибелік машығына ие болу.

AOTEK 24 модулі

AOTEK 2214 «АӨТ электронды құралдары» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

AAFN 2211 2-0-1-2

Elе 2212 1-1-1-3

EN 2213 1-1-1-3

Постреквизиттер:

AOK 3219 1-0-2-5

CZOK 3220 1-0-2-6

OST 3221 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеу құралдарының электронды түйіндерін талдау мен есептеу әдістерін және құру принциптерін оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу аппаратурасындағы функционалды электрондық түйіндерінің негізгі типтері. Пассивті RC- және LRC- тізбектері. Төменгі жиіліктер фильтрлері, жоғары жиіліктер фильтрлері. Пассивті фильтрлеу түрлері. Өлшеу аспатарында және түрлендіргіштерінде ОК қолдану. Басқарушы қорек көздері: кернеу, ток. ОК негізіндегі кернеу стабилизаторлары. Тіректі кернеу көздері. Тоқ стабилизаторлары: транзистор-лердегі – биполярлы, өрістік; ОК негізіндегі. Өлшеуіш сұлбалар: кернеуді, тоқты өлшеу. Өлшеуіш түзеткіштер: амплитудалы күшейткіштер; таңдау-сақтау сұлбасы; орта мәнді түзеткіштер; фазосезімтал түзеткіштер. Белсенді фильтрлер: қолдану аймағы; есептеу және тарату. Сигналдар компараторлары Сигналдар генераторлары. Негізгі принциптері. Қосқыш генераторлар. Арнаулы үлгілі сигналдар генераторлары. Мультивибраторлар. Көбейтудің аналогты сұлбалары. Сигналдардың сызықсыз түрлендіргіштері. Өлшеу техникасында қазіргі электрондық құралдарды қолдану жетістіктері.

Оқыту нәтижелері: принципиалдық сұлбалардағы шартты графикалық белгілеулері және электрондық құрылғылардың құрылу бағыты мен әдістері жайлы түсінікке ие болу; радиоэлектрондық және өлшеуіш аппаратураның классификациясы мен маркировкасын, қолданылу облысын білу; электрондық құрылғылардың берілген параметрлерінің элементтік базасын, схемотехникалық, құрылымдық және кешендік қамтамасыз ету әдістерін қолдана білу; жартылайөткізгіштік құралдар және қарапайым құрылғылар параметрлерін, оларға сай құрылған электрондық функционалдық түйіндер және өлшеуіш техника құрылғыларын құру және есептеуді зерттеу тәжірибелік машығына ие болу.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет