Т. С. Намазбаев 2016 жбет2/4
Дата24.09.2017
өлшемі0.61 Mb.
#1663
1   2   3   4

7

5/3

IMOMN 25 модулі

IMOMN 2215 «Информатика, метрология, өлшеудің математикалық негіздері» 2-0-1-3

Пререквизиттер:

Inf 1102 1-0-2-2

Mat (II) 1204 1-2-0-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSAT 3218 2-0-1-5

AOK 3219 1-0-2-5

CZOK 3220 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өндірістің әр түрлі салаларындағы ақпараттық-өлшеуіш процестері мен ақпараттық-өлшеуіш жүйелерді зерттеуде, жасауда және ұйымдастыруда жүйелік әдістерді қалыптастыру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу негіздері. Ақпараттың, хабарлардың, дабылдардың модельдері. Өлшеу модельдері. Энтропия және ақпарат. Аналитикалық модельдер. Имитациялық модельдер. Техникалық жүйе сипаттамасының математикалық сұлбалары. Объектілер және жүйелердің статикалық зерттеу әдістері. Өлшеу нәтижелерін бағалау.

Оқыту нәтижелері: кездейсоқ шамалардың таралу заңдары туралы білуге; үздіксіз уақытты эргодикалық Марковтық үрдістер туралы білуге; сигналдар, хабарламалар және ақпарат жайлытуралы түсінікке ие болуға; информатика негіздерін, логика негіздерін, ақпараттық үрдістерді бейнелеудің алгебралық әдістерін; таралудың негізгі заңдарын, үздіксіз уақытты эргодикалық Марковтық үрдістерін білуге; бақылау нәтижелерін өңдеу әдістерін, өлшеу дәлдігін жоғарылату әдістерін білуге; сигналдарды сызықтық кеңістіктерде келтіруді; ақпаратты өңдеу нәтижесінде жаңа ақпарат құруды; басқарудың ақпараттық контурларын құруды істей білуге; ақпараттық ағындарды жаңартуда; құрылымдық зерттеулерде; негізгі арифметикалық операциялардың қателіктерін модельдеуде; модельдеуші кешендердің техникалық және бағдарламалық құралдарын қолдануда.

IMOMN 25 модулі

IMOMN 2215 «Информатика, метрология, өлшеудің математикалық негіздері» 2-0-1-3

Пререквизиттер:

Inf 1102 1-0-2-2

Mat (II) 1204 1-2-0-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSAT 3218 2-0-1-5

AOK 3219 1-0-2-5

CZOK 3220 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өндірістің әр түрлі салаларындағы ақпараттық-өлшеуіш процестері мен ақпараттық-өлшеуіш жүйелерді зерттеуде, жасауда және ұйымдастыруда жүйелік әдістерді қалыптастыру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу негіздері. Ақпараттың, хабарлардың, дабылдардың модельдері. Өлшеу модельдері. Энтропия және ақпарат. Аналитикалық модельдер. Имитациялық модельдер. Техникалық жүйе сипаттамасының математикалық сұлбалары. Объектілер және жүйелердің статикалық зерттеу әдістері. Өлшеу нәтижелерін бағалау.

Оқыту нәтижелері: кездейсоқ шамалардың таралу заңдары туралы білуге; үздіксіз уақытты эргодикалық Марковтық үрдістер туралы білуге; сигналдар, хабарламалар және ақпарат жайлытуралы түсінікке ие болуға; информатика негіздерін, логика негіздерін, ақпараттық үрдістерді бейнелеудің алгебралық әдістерін; таралудың негізгі заңдарын, үздіксіз уақытты эргодикалық Марковтық үрдістерін білуге; бақылау нәтижелерін өңдеу әдістерін, өлшеу дәлдігін жоғарылату әдістерін білуге; сигналдарды сызықтық кеңістіктерде келтіруді; ақпаратты өңдеу нәтижесінде жаңа ақпарат құруды; басқарудың ақпараттық контурларын құруды істей білуге; ақпараттық ағындарды жаңартуда; құрылымдық зерттеулерде; негізгі арифметикалық операциялардың қателіктерін модельдеуде; модельдеуші кешендердің техникалық және бағдарламалық құралдарын қолдануда.

8

5/3

BKT 26 модулі

BKT 2216 «Бағдарламалау және компьтерлік технологиялар» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

Inf 1102 1-0-2-2

Mat (II) 1204 1-2-0-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSАT 3218 2-0-1-5

MB 4311 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өз кәсіби қызыметінде заманауи компьютерлік технологиялар әдістерін тиімді колдану, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде қолданбалы бағдарламаларды талдау және инженерлік есептерді шешу кезінде алгоритмдерді жүзеге асыру әдістерін оқып үйрену болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Алгоритмдер. Программалау тілдері. Паскальдағы басқару конструкциялар. Объективті-бейімделген программалау. Компьютерлік ақпараттық технологияның негізгі ұғымдары. Компьютерлік ақпараттық технологияның техникалық қамсыздандырылуы. Компьютерлік акпараттык технологияларды бағдарламалық және акпараттык камтамасыз ету АЖЖ мақсаты және түрлері. Технологиялық процестерді баскарудың заманауи автоматтандырылған жүйесі (ТП АБЖ). Желілік компьютерлік технологиялар. Пәндік аймактардын компьютерлік акпараттык технологиялары.

Оқыту нәтижелері: заманауи компьютерлік технологиялар, алгоритмнің және бағдарламалауды әзірлеу әдістері туралы түсінкке ие болу; заманауи компьютерлік технологияларды қолдану саласын және кызметін, бағдарламалаудың негіздік құрылымдарын, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды әзірлеу үдерісінін ерекшеліктерін білу; компьютерлік технологияның аспаптық құралдарын қолданып, алгоритмді және бағдарламаны әзірлей және пәндік аймақта модель құра білу; компьютерлік технологияның аспаптық құралдарымен, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды және модельді әзірлеу жұмысы бойынша дағдыны игеру

BKT 26 модулі

BKT 2216 «Бағдарламалау және компьтерлік технологиялар» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

Inf 1102 1-0-2-2

Mat (II) 1204 1-2-0-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSАT 3218 2-0-1-5

SZhTZSh 4311 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өз кәсіби қызыметінде заманауи компьютерлік технологиялар әдістерін тиімді колдану, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде қолданбалы бағдарламаларды талдау және инженерлік есептерді шешу кезінде алгоритмдерді жүзеге асыру әдістерін оқып үйрену болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Кіріспе. Алгоритмдер. Программалау тілдері. Паскальдағы басқару конструкциялар. Объективті-бейімделген программалау. Компьютерлік ақпараттық технологияның негізгі ұғымдары. Компьютерлік ақпараттық технологияның техникалық қамсыздандырылуы. Компьютерлік акпараттык технологияларды бағдарламалық және акпараттык камтамасыз ету АЖЖ мақсаты және түрлері. Технологиялық процестерді баскарудың заманауи автоматтандырылған жүйесі (ТП АБЖ). Желілік компьютерлік технологиялар. Пәндік аймактардын компьютерлік акпараттык технологиялары.

Оқыту нәтижелері: заманауи компьютерлік технологиялар, алгоритмнің және бағдарламалауды әзірлеу әдістері туралы түсінкке ие болу; заманауи компьютерлік технологияларды қолдану саласын және кызметін, бағдарламалаудың негіздік құрылымдарын, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды әзірлеу үдерісінін ерекшеліктерін білу; компьютерлік технологияның аспаптық құралдарын қолданып, алгоритмді және бағдарламаны әзірлей және пәндік аймақта модель құра білу; компьютерлік технологияның аспаптық құралдарымен, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды және модельді әзірлеу жұмысы бойынша дағдыны игеру

9

5/3

BKT 26 модулі

AOUBKE 2217 «Ақпараттық-өлшеуіш үрдістерін бағдарламалық қамтамасыз ету» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

Inf 1102 1-0-2-2

Mat (I) 1204 1-2-0-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSAT 3218 2-0-1-5

CZOK 3220 1-0-2-6

A-OTN 3302 1-0-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән қазіргі ақпараттық-өлшеу жүйелердің (АӨЖ) программалық қамтамасыз-дандыруларды (ПҚ) оқып білу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеуіш жүйелерін БҚ жіктемелері. ӨЖ БҚ жүмыс режимі. Технологиялық процестерді және объектілерді бақылау және диагности-калау үшін арналған ӨЖ автоматтандырылған жобалау БҚ жүйелері. Ғылыми зерттеулер үшін арналған ӨЖ БҚ талдау үшін бағдарламалық орталар. Визуалды бағдарламалау. Бағдарламалаудың негізгі қү-рылымы. Микропроцессорлык өлшеу қүралдарын бағдарламалық қамтамасыз етуді талдау. Бағдарламалық қамтамасыз етуде талдаудың негізгі кезеңдері. Микропроцессорлык жүйелерді багдарламалау автоматтандыру қүралдарының архитектурасы. Бағдарламалар-ды жэне алгоритмдерді жазу қүралдары. Аспаптық багдарламалық қүралдар. Бағдарламалау стилі. Бағдарламаларды кодтау. Бағдарламаларды тестілеу жэне өңдеу. Багдарламалық қамтамасыз етуді жобалау.

Оқыту нәтижелері: қазіргі заманға сай өлшемдік жүйе бағдарламалық қамтамасыз етулі, бағдарла-малық қамтамасыз етудің жобалау эдістерімен принциптары бойынша түсінікке ие болуы керек; бағдарламалау автоматизациясының қүралдарың, бағдарламалық аспаптық қүралдары - ассемблер тілі, жоғары деңгейдегі тілдерді білуі керек; ғылыми зерттеулерге, технологиялық процесстеріне жэне объектілеріне арнайы бағдарламалық қамтама-сыз ету өндеуге есебін еңгізуді, өлшемдік жүйе есебінің шешіміне қажетті қолданбалы бағдарламалардың қазіргі заман пакеттерін, дербес компьютерлерді пайдалануды жасай білуі керек; операционды жүйелер, бағдарлама аралық, бағдарламаларды кодтау, берілістер қүрылыстар модельдеу, бағдарламаларды оптимизациялау жэне өндеу жэне оларды тестілеу, бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалауды пайдалану, қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жүмысын машықтану дағдысына ие болу керек.


BKT 26 модулі

KOAN 2217 «Квалиметрия және өзара алмасымдылық негіздері» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

Inf 1102 1-0-2-2

Mat (I) 1204 1-2-0-2

MT 1210 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSAT 3218 2-0-1-5

CZOK 3220 1-0-2-6

A-OTN 3302 1-0-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерді квалиметрия аймағында теориялық білім және практикада дағдылануын, сапамен басқаруды қалыптастыру, өнімнің сапасын бақылау болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Квалиметрия пән және ғылым ретінде. Квалиметрия анықтамасы. Өлшеудің және бағалаудың негізгі теориясы. Өнімнің сапасын бақылау. Дәлдік – сапаның негізгі көрсеткіштерінің бірі. Өзара алмасу. Мөлшерлі талдау және функционалды өзара алмасу. Дәлдік қатары. Негізгі ұғымдар және біркелкі шынжырлардың классификациясы. Біркелкі шынжырлардың дәлдігін қамтамасыз ету мақсаттары. Біркелкі шынжырларды шешу әдістері. Өзара алмасу, дәлдік стандартизациясы, Резьбалы қосылыстар бақылаудағы әдістер мен құралдар. Өзара алмасу, дәлдік стандартизациясы, тісті және червякты берілістерді бақылаудағы әдістер мен құралдар. Өзара алмасу, дәлдік стандартизациясы , шпонкалы және шлицты қосылудағы әдістер мен құралдар. Өлшеудің және бақылаудың әдістері мен құралдары. Өлшеу нәтижесін және бақылау процестерін өңдеуде автоматтандыру.

Оқыту нәтижелері: заң шығаратын және нормативті заңға сүйінген актілерін, стандарттаудан, метрологиядан және сапамен басқарудың әдістемелік материалдарын; стандарттарымен, техникалық регламентпен және өлшеу бірлігімен мемлекеттік қадағалау жүйесіне және бақылаудың, жалпы техникалық стандарттардың комплексті жүйелерінің жалпы сұрақтарын (ГСС, ЕСДП, ЕСКД, ЕСТД, КСИ); өндірісте метрологиялық қамтамасыз етуде, эксплуатацияда және өлшеу аспаптарын жөндеуде өлшеу құралын таңдай білу және қолдана білу, өлшеу нәтижесін бағалай білу; жобалау этапында, өндірісте, эксплуатацияда және аспап жөндеуде өнімнің сапасын бағалауда сандық әдісті қолдану; өнім сапасы туралы анализ әдісін және анализдің жарамсыз болу себептерінің тәсілдерін қолдану; өлшеу құралының әдістері мен тексеріс құралдарын қолдану, метрологиялық және нормативті экспертизалар құжаттамасын өткізу ережесі практикалық дағдыларға ие болу: нормативті – техникалық документпен жұмыс; кейінгі әдісті қолданумен дәлдік көрсеткішін анықтау; дәлдік параметрлерді бақылауда өлшеу құралдарымен жұмыс жасау.

10

5/3

MSSAT 27 модулі

MSSAT 3218 «Метрология, стандарттау, сертификаттау және анықталмағандық теориясы модулі» 2-0-1-5

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

Постреквизиттер:

A-OZhZh 4308 2-0-2-7

MB 4311 1-0-2-7

TUOA 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән стандарттау, метрология және сертификация, олардың шарттары, түрлері мен стандарттардың категорияларына қатысты өлшеу техниканың стандарттарын оқыту мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Стандарттау. Мемлекеттік стандарттар. Салалық стандарттар. Техникалық шарттар. жалпы техникалық талаптардың, жалпы техникалық шарттардың, параметрлердің, конструкциялар мен мөлшерлердің, маркалардың, сортаменттің, сы-нау әдістерінің, шамалар мен өлшеу аспаптарын тексеру әдістері мен кұрал-дарының стандарттары. Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ISO). Шама. Шамалар жинағы, шамалар дүкені. Стандарттық үлгі. Қазақстан Республикасының «Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңының негізгі ережелері мен баптары. Эталондар және тексеру сұлбалары. Жіктелуі. Алғашқы және екінші реттік эталондар. Тексеру сүлбалары. Олардың даму перспективалары. Мемлекеттік метрологиялық қызмет. Сертификаттау. Сертификаттаудың негізгі мақстатары мен объектілері. Сынау сапасы. Сынау әдістері мен программалары. Сынау әдістемелерін аттестациялау. Сынауды метрологиялық қамтамасыз ету. Сертификаттау бойынша органның жұмыс қүжаттамасы.

Оқыту нәтижелері: қандай мекемелер мөлшерге, тәртіпке, талаптарға, объектілерге және т.б. стандарттарды орнатуға құқықтары бар,құралдардың құрылымы туралы; олардың классификациялары және оларды дамыту бағыттары жөнінде туралы түсінікке ие болуға;

– МЕСТ, ЕСТ анықтамаларын, стандарт түрлерін және олардың ерекшеліктерін,Ұлттық стандартизация және Халықаралық стандартизацияның өзара ерекшеліктерін, сертификацияның ұйымшылдық-әдістемелік негіздерін; өлшеу құралдарының қолданылу саласын білуге; стандарттарды қолданып объектілердің, тәртіптердің, нормалардың, талаптардың және т.б. қандай да басқа категорияларға жататынын анықтау істей білуге; тандарттарды тәжірибеде қолданып өлшеу құралдарды пайдалануды,сертификаттарды толтыру және қолдануды практикалық дағдыларды меңгеруге.
MSSAT 27 модулі

MSSAT 3218 «Метрология, стандарттау, сертификаттау және анықталмағандық теориясы модулі» 2-0-1-5

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

Постреквизиттер:

KMMS 4308 2-0-2-7

SZhTZShM 4311 1-0-2-7

POKMS 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән стандарттау, метрология және сертификация, олардың шарттары, түрлері мен стандарттардың категорияларына қатысты өлшеу техниканың стандарттарын оқыту мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Стандарттау. Мемлекеттік стандарттар. Салалық стандарттар. Техникалық шарттар. жалпы техникалық талаптардың, жалпы техникалық шарттардың, параметрлердің, конструкциялар мен мөлшерлердің, маркалардың, сортаменттің, сы-нау әдістерінің, шамалар мен өлшеу аспаптарын тексеру әдістері мен кұрал-дарының стандарттары. Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ISO). Шама. Шамалар жинағы, шамалар дүкені. Стандарттық үлгі. Қазақстан Республикасының «Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңының негізгі ережелері мен баптары. Эталондар және тексеру сұлбалары. Жіктелуі. Алғашқы және екінші реттік эталондар. Тексеру сүлбалары. Олардың даму перспективалары. Мемлекеттік метрологиялық қызмет. Сертификаттау. Сертификаттаудың негізгі мақстатары мен объектілері. Сынау сапасы. Сынау әдістері мен программалары. Сынау әдістемелерін аттестациялау. Сынауды метрологиялық қамтамасыз ету. Сертификаттау бойынша органның жұмыс қүжаттамасы.

Оқыту нәтижелері: қандай мекемелер мөлшерге, тәртіпке, талаптарға, объектілерге және т.б. стандарттарды орнатуға құқықтары бар,құралдардың құрылымы туралы; олардың классификациялары және оларды дамыту бағыттары жөнінде туралы түсінікке ие болуға;

– МЕСТ, ЕСТ анықтамаларын, стандарт түрлерін және олардың ерекшеліктерін,Ұлттық стандартизация және Халықаралық стандартизацияның өзара ерекшеліктерін, сертификацияның ұйымшылдық-әдістемелік негіздерін; өлшеу құралдарының қолданылу саласын білуге; стандарттарды қолданып объектілердің, тәртіптердің, нормалардың, талаптардың және т.б. қандай да басқа категорияларға жататынын анықтау істей білуге; тандарттарды тәжірибеде қолданып өлшеу құралдарды пайдалануды,сертификаттарды толтыру және қолдануды практикалық дағдыларды меңгеруге.
11

5/3

OK 28 модулі

AOK 3219 «Аналогтық өлшеуіш құрылғылар» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

AAFN 2211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

CZOK 3220 1-0-2-6

A-OZhZh 4308 2-0-2-7

TUOA 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән аналогты өлшеуіш құрылғыларын берілген дәлдікпен қамтамасыз ету мен есептеу, жобалау әдістері және құру принциптерін меңгеру және оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Аналогтық өлшеу құралдарының құрылымы және жіктемелері. Аналогтық өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары. Аналогтық аспаптар көмегімен электрлік шамаларды өлшеу. Электродинамикалық, ферродинамикалық, электростатистикалық және индукциялық механизмдер. Айнымалы тоқы және кернеуді өлшеу. Түзеткіш және термоэлектрлік жүйелердің аспаптары. Айнымалы тоқтың үшфазалық тізбектеріндегі активті және реактивті қуатты өлшеу. Өлшеуіш көпірлерді есептеу және жобалау. Жұмыс принципі. Кедергіні өлшеу үшін арналған көпірлер. Индуктивтік, сыйымдылықты өлшеу үшін арналған көпірлер. Жиілікті өлшеу үшін арналған көпірлер. Автоматты көпірлер және компенсаторлар. Аналогтық тіркеу аспаптары. Өлшеуіш каналдар және автаномды аспаптардың электронды түйіндер. Сигналдарды түрлендіргіштер. Күшейткіштер. Коммутаторлар. Қазіргі заманғы элементтік базада арнаулы аналогтық өлшеуіш құрылғыларды жобалау

Оқыту нәтижелері: өлшеуіш құрылғылардың жіктемесі, олардың жұмыс принципі, талдау сатылары туралы; аналогтық өлшеуіш құрылғылардың тәжірбиелік зерттеу әдістерін білу; берілген дәлдікпен аналогтық өлшеуіш конструктивтік-технологиялық, схемотехникалық, құрылымдық, алгоритмдік және кешендік әдістері туралы түсінікке ие болу; аналогтық өлшеуіш құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын және параметтрлерін талдауды істей білу; қазіргі заманғы элементтік базада аналогтық өлшеуіш құрылғылардың есептеуде және жобалауда практикалық дағдыларды меңгеру.

OK 28 модулі

AOK 3219 «Аналогтық өлшеуіш құрылғылар» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

AAFN 2211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

CZOK 3220 1-0-2-6

KMMS 4308 2-0-2-7

POKMS 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән аналогты өлшеуіш құрылғыларын берілген дәлдікпен қамтамасыз ету мен есептеу, жобалау әдістері және құру принциптерін меңгеру және оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Аналогтық өлшеу құралдарының құрылымы және жіктемелері. Аналогтық өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары. Аналогтық аспаптар көмегімен электрлік шамаларды өлшеу. Электродинамикалық, ферродинамикалық, электростатистикалық және индукциялық механизмдер. Айнымалы тоқы және кернеуді өлшеу. Түзеткіш және термоэлектрлік жүйелердің аспаптары. Айнымалы тоқтың үшфазалық тізбектеріндегі активті және реактивті қуатты өлшеу. Өлшеуіш көпірлерді есептеу және жобалау. Жұмыс принципі. Кедергіні өлшеу үшін арналған көпірлер. Индуктивтік, сыйымдылықты өлшеу үшін арналған көпірлер. Жиілікті өлшеу үшін арналған көпірлер. Автоматты көпірлер және компенсаторлар. Аналогтық тіркеу аспаптары. Өлшеуіш каналдар және автаномды аспаптардың электронды түйіндер. Сигналдарды түрлендіргіштер. Күшейткіштер. Коммутаторлар. Қазіргі заманғы элементтік базада арнаулы аналогтық өлшеуіш құрылғыларды жобалау

Оқыту нәтижелері: өлшеуіш құрылғылардың жіктемесі, олардың жұмыс принципі, талдау сатылары туралы; аналогтық өлшеуіш құрылғылардың тәжірбиелік зерттеу әдістерін білу; берілген дәлдікпен аналогтық өлшеуіш конструктивтік-технологиялық, схемотехникалық, құрылымдық, алгоритмдік және кешендік әдістері туралы түсінікке ие болу; аналогтық өлшеуіш құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын және параметтрлерін талдауды істей білу; қазіргі заманғы элементтік базада аналогтық өлшеуіш құрылғылардың есептеуде және жобалауда практикалық дағдыларды меңгеру.

12

5/3

OK 28 модулі

CZOK 3220 «Цифрлық және зияткерлік өлшеуіш құрылғылар» 1-0-2-6

Пререквизиттер:

Elе 2212 1-1-1-3

EN 2213 1-1-1-3

AOTEK 2214 1-0-2-4

Постреквизиттер:

A-OZhZh 4308 2-0-2-7

TUOA 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән жалпылай қолданылатын және зияткерлік қасиеттері бар сандық өлшеуіш құрылғыларды құрастыру қағидаларын, берілген дәлдікпен жобалау, есептеу және қамтамасыз ету мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сандық өлшеуші құрылғылар. Сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Тізбектелген САТ. Аналогтық-сандық түрлендіргіштер. Тізбектелген АСТ. Сандық құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын нормалау және талдау. Нормалау принціптері. СӨҚ-ның статикалық және динамикалық метрологиялық сипаттамалары. Қазіргі заманғы элементтік базада сандық құрылғыларды жобалау. Электрлік тізбектердің параметрлерін өлшегіштер. Сандық вольтметрлер және амперметрлер; кедергіні, сыйымдылықты, индуктивтілікті, жиілікті, периодты, уақытты өлшегіштер; мультиметрлер. Интеллектуалдық техникалық жүйелер ұғымы. Өлшеу жүйелерін интеллектуализациялау мәселелері. Микропроцессор негізінде өлшеу жүйелерін тарату әдістері. Интеллектуалдық жүйелерді аппараттық қамтамасыздандыру. Микропроцессорлар және микроконтроллерлер. Жады құрылғысы. Ақпаратты енгізу және шығару интерфейстері. Ақпаратты бейнелеу құрылғылары мен жүйелері. Интеллектуалдық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыздандыру. Басқару, түрлендіру, сүзу, түзету, жөндеу алгоритмдері мен бағдарламалары.

Оқыту нәтижелері: әр түрлі шамадағы сандық-аналогтық және аналогтық-сандық түрлендіргіштер принціптері; құру принціптері және күрделі сандық өлшеуші құрылғыларды әзірлеу кезеңдері туралы түсінікке ие болу; берілген дәлдікпен өлшеу құрылғыларын конструктивтік-технологиялық, схемотехникалық, құрылымдық, алгоритмдік және кешендік әдістерін қамтамасыз ете білу; нормалау әдістерін пайдалануды және сандық құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын талдауды істей білу; қазіргі заманғы элементтік базада қарапйым және интеллектуалдық сандық өлшеуші құрылғыларды есептеуде және жобалауда практикалық дағдыларды меңгеру.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет