Т. С. Намазбаев 2016 жбет3/4
Дата24.09.2017
өлшемі0.61 Mb.
#1663
1   2   3   4

OK 28 модулі

CZOK 3220 «Цифрлық және зияткерлік өлшеуіш құрылғылар» 1-0-2-6

Пререквизиттер:

Elе 2212 1-1-1-3

EN 2213 1-1-1-3

AOTEK 2214 1-0-2-4

Постреквизиттер:

KMMS 4308 2-0-2-7

POKMS 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән жалпылай қолданылатын және зияткерлік қасиеттері бар сандық өлшеуіш құрылғыларды құрастыру қағидаларын, берілген дәлдікпен жобалау, есептеу және қамтамасыз ету мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сандық өлшеуші құрылғылар. Сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Тізбектелген САТ. Аналогтық-сандық түрлендіргіштер. Тізбектелген АСТ. Сандық құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын нормалау және талдау. Нормалау принціптері. СӨҚ-ның статикалық және динамикалық метрологиялық сипаттамалары. Қазіргі заманғы элементтік базада сандық құрылғыларды жобалау. Электрлік тізбектердің параметрлерін өлшегіштер. Сандық вольтметрлер және амперметрлер; кедергіні, сыйымдылықты, индуктивтілікті, жиілікті, периодты, уақытты өлшегіштер; мультиметрлер. Интеллектуалдық техникалық жүйелер ұғымы. Өлшеу жүйелерін интеллектуализациялау мәселелері. Микропроцессор негізінде өлшеу жүйелерін тарату әдістері. Интеллектуалдық жүйелерді аппараттық қамтамасыздандыру. Микропроцессорлар және микроконтроллерлер. Жады құрылғысы. Ақпаратты енгізу және шығару интерфейстері. Ақпаратты бейнелеу құрылғылары мен жүйелері. Интеллектуалдық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыздандыру. Басқару, түрлендіру, сүзу, түзету, жөндеу алгоритмдері мен бағдарламалары.

Оқыту нәтижелері: әр түрлі шамадағы сандық-аналогтық және аналогтық-сандық түрлендіргіштер принціптері; құру принціптері және күрделі сандық өлшеуші құрылғыларды әзірлеу кезеңдері туралы түсінікке ие болу; берілген дәлдікпен өлшеу құрылғыларын конструктивтік-технологиялық, схемотехникалық, құрылымдық, алгоритмдік және кешендік әдістерін қамтамасыз ете білу; нормалау әдістерін пайдалануды және сандық құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын талдауды істей білу; қазіргі заманғы элементтік базада қарапйым және интеллектуалдық сандық өлшеуші құрылғыларды есептеуде және жобалауда практикалық дағдыларды меңгеру.

13

5/3

OAK 29 модулі

OST 3221 «Өлшеуіш сигналдарды түрлендіру» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

AAFN 2211 2-0-1-2

Elе 2212 1-1-1-3

Постреквизиттер:

CZOK 3220 1-0-2-6

A-OZhZh 4308 2-0-2-7

AOTMZhZh 3309 2-1-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеуіш сигналдарын математикалық тұрғыдан сипаттауын, орындайтын қызметіне байланысты өлшеуіш сигналдар түрлендіргіштердің метрологиялық сипаттамаларын бағалауын оқып білу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Үзіліссіз сигналдар. Сигналдардың идеалды моделдері. Энергетикалық сипаттамалары. Сигналдарды талдау үшін Фурье түрлендіруін және қатарын қолдану. Периодты сигналдардың гармоникалық талдау. Униполярлы тік бұрышты импульстардың периодтық тізбегін гармоникалық талдау. Периодты емес сигналдарды гармоникалық талдау. Модуляция түрлері және оларды өлшеу техникасында қолдану. АМ, ЧМ, ФМ типті модуляциялар.АИМ, КИМ, ЖИМ, ФИМ типті модуляциялар. Модуляцияланған сигналдардың демодуляциясы. Сигналдарды сызықты тізбектермен түрлендіру. Сигналдарды сызықты емес тізбектермен түрлендіру. Аналогты сүзгілер. Сүзгілер құрылысы. Дискретизация және сигналдарды қалпына келтіру. Сандық тізбектерді түрлендіру. Аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіру әдістері Дискретті Фурье түрлендіруі. Сандық сүзгілер. Сандық сүзгілердің құрылымдық сұлбасы.

Оқыту нәтижелері: студенттер ақпаратты тасу құралы ретіндегі сигналдар туралы, сигналдарды түрлендіру ережелері және әдістері туралы түсінікке ие болу; студенттер өлшеу сигналдарын түрлендірудің негізгі әдістерін, қойылған есепті неғұрлым қысқа жолмен есептеу үшін олардың математикалық модульдерін білу; студенттер өлшеу сигналдарының математикалық және физикалық модельдерін құра және салыстыра білу керек; қабылданған әдістің ерекшеліктерін ескере отырып өлшеу сигналдарын түрлендіру қателігін істей білу; түрлендіргіштер құрылымын таңдағанда және өлшеу есептеріне мен метрологиялық сипаттамаларға байланысты оларды есептеуде практикалық дағдыларды меңгеру.


OAK 29 модулі

OST 3221 «Өлшеуіш сигналдарды түрлендіру» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

AAFN 2211 2-0-1-2

Elе 2212 1-1-1-3

Постреквизиттер:

CZOK 3220 1-0-2-6

KMMS 4308 2-0-2-7

OMKETR 3309 2-1-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеуіш сигналдарын математикалық тұрғыдан сипаттауын, орындайтын қызметіне байланысты өлшеуіш сигналдар түрлендіргіштердің метрологиялық сипаттамаларын бағалауын оқып білу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Үзіліссіз сигналдар. Сигналдардың идеалды моделдері. Энергетикалық сипаттамалары. Сигналдарды талдау үшін Фурье түрлендіруін және қатарын қолдану. Периодты сигналдардың гармоникалық талдау. Униполярлы тік бұрышты импульстардың периодтық тізбегін гармоникалық талдау. Периодты емес сигналдарды гармоникалық талдау. Модуляция түрлері және оларды өлшеу техникасында қолдану. АМ, ЧМ, ФМ типті модуляциялар.АИМ, КИМ, ЖИМ, ФИМ типті модуляциялар. Модуляцияланған сигналдардың демодуляциясы. Сигналдарды сызықты тізбектермен түрлендіру. Сигналдарды сызықты емес тізбектермен түрлендіру. Аналогты сүзгілер. Сүзгілер құрылысы. Дискретизация және сигналдарды қалпына келтіру. Сандық тізбектерді түрлендіру. Аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіру әдістері Дискретті Фурье түрлендіруі. Сандық сүзгілер. Сандық сүзгілердің құрылымдық сұлбасы.

Оқыту нәтижелері: студенттер ақпаратты тасу құралы ретіндегі сигналдар туралы, сигналдарды түрлендіру ережелері және әдістері туралы түсінікке ие болу; студенттер өлшеу сигналдарын түрлендірудің негізгі әдістерін, қойылған есепті неғұрлым қысқа жолмен есептеу үшін олардың математикалық модульдерін білу; студенттер өлшеу сигналдарының математикалық және физикалық модельдерін құра және салыстыра білу керек; қабылданған әдістің ерекшеліктерін ескере отырып өлшеу сигналдарын түрлендіру қателігін істей білу; түрлендіргіштер құрылымын таңдағанда және өлшеу есептеріне мен метрологиялық сипаттамаларға байланысты оларды есептеуде практикалық дағдыларды меңгеру.


14

5/3

OAK 29 модулі

OAK 3222 «Өлшеудің әдістері және құралдары» 1-0-2-6

Пререквизиттер:

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

AAFN 2211 2-0-1-2

Elе 2212 1-1-1-3

Постреквизиттер:

A-OZhZh 4308 2-0-2-7

TUOA 4310 2-0-1-7

MB 4311 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеу әдістерін, құралдарын, өлшеу үшін қолданылатын аспаптардың ерекшеліктерін пайдалану, тәжірибелік жұмыстарды, сынақтарды жүргізу, мүмкін болатын қателіктер көздерін және оларды азайту тәсілдерін оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу құралдарын (ӨҚ) анықтау және жіктеу. Өлшеу құралдарының сипаттамасы. Өлшеу бірлігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйе. Электрлік шамаларды өлшеу. Магниттік шамаларды өлшеу. Электрлі емес шамаларды түрлендіру. Механикалық күштерді өлшеу әдістері мен құралдары. Температураны өлшеу әдістері мен құралдары. Заттардың құрамы мен концентрациясын өлшеу. Бұрыштық және сызықтық өлшемдерді өлшеу. Ара қашықтықты өлшеу. Деңгейлерді өлшеу. Қозғалыс параметрлерін бақылау. Сұйықтар мен газдардың шығынын бақылау. Сұйықтар мен газдардың қысымын бақылау. Сынақтарды жіктеу.

Оқыту нәтижелері: студенттердің өндіріс орындарында және зерттеу жұмыстарында өлшеудің, бақылаудың және сынаудың әдістері мен құралдары туралы түсінікке ие болу; студенттер электрлік және электрлі емес шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін білу; студенттер өлшеу шектерін, тәжірибенің және сынақтың ерекшеліктері мен мақсаттарын ескере отырып, өлшеудің метрологиялық сипаттамаларын істей білу; студенттер нақты өндіріс орындарында, сынақты жүргізу тәжірибелерінде өлшеу нәтижесінің дәлдігін қамтамасыз ететін өлшеу құралдарын, өлшеу әдістерін таңдау үшін практикалық дағдыларды меңгеру.

OAK 29 модулі

OAK 3222 «Өлшеудің әдістері және құралдары» 1-0-2-6

Пререквизиттер:

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

AAFN 2211 2-0-1-2

Elе 2212 1-1-1-3

Постреквизиттер:

KMMS 4308 2-0-2-7

POKMS 4310 2-0-1-7

SZhTZShM 4311 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеу әдістерін, құралдарын, өлшеу үшін қолданылатын аспаптардың ерекшеліктерін пайдалану, тәжірибелік жұмыстарды, сынақтарды жүргізу, мүмкін болатын қателіктер көздерін және оларды азайту тәсілдерін оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу құралдарын (ӨҚ) анықтау және жіктеу. Өлшеу құралдарының сипаттамасы. Өлшеу бірлігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйе. Электрлік шамаларды өлшеу. Магниттік шамаларды өлшеу. Электрлі емес шамаларды түрлендіру. Механикалық күштерді өлшеу әдістері мен құралдары. Температураны өлшеу әдістері мен құралдары. Заттардың құрамы мен концентрациясын өлшеу. Бұрыштық және сызықтық өлшемдерді өлшеу. Ара қашықтықты өлшеу. Деңгейлерді өлшеу. Қозғалыс параметрлерін бақылау. Сұйықтар мен газдардың шығынын бақылау. Сұйықтар мен газдардың қысымын бақылау. Сынақтарды жіктеу.

Оқыту нәтижелері: студенттердің өндіріс орындарында және зерттеу жұмыстарында өлшеудің, бақылаудың және сынаудың әдістері мен құралдары туралы түсінікке ие болу; студенттер электрлік және электрлі емес шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін білу; студенттер өлшеу шектерін, тәжірибенің және сынақтың ерекшеліктері мен мақсаттарын ескере отырып, өлшеудің метрологиялық сипаттамаларын істей білу; студенттер нақты өндіріс орындарында, сынақты жүргізу тәжірибелерінде өлшеу нәтижесінің дәлдігін қамтамасыз ететін өлшеу құралдарын, өлшеу әдістерін таңдау үшін практикалық дағдыларды меңгеру.

15

5/3

AN 30 модулі

AN 3223 «Автоматика негіздері» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

AAFN 2211 2-0-1-2

Elе 2212 1-1-1-3

Постреквизиттер:

A-OZhZh 4308 2-0-2-7

TUOA 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән автоматика жүйелерін және автоматикалық реттеуді қүрудың жалпы принциптерін құруды, автоматика жүйелерін және элементтерін таңдау және есептеу әдістерін оқып үйрену мақсатын алга қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Автоматиканың негізгі ұғымдары. Автоматтық жүйелердің даму кезеңдері және олардың теориялары. Реттеу мен басқарудың негізгі принциптері. Функционалды сұлбалар. Автоматтық жүйелердің негізгі элементтері. Автоматтық жүйелер элементтерінің сииаттамалары. Типтік динамикалық буындар. Реттеу сапасының көрсеткіштері. Жалпы тағайындалған датчиктер, параметрлік және генераторлық. Реле және таратқыштар. Электр-механикалық және қатты денелі релелер. Геркондар. Типтік релелік сұлбалар. Автоматтык коммутациялық аппараттар. Тиристорлық коммутация. Электр-механикалық атқарушы құрылғылар мен механизмдер. Гальваникалық ағыту құралдары.

Оқыту нәтижелері: автоматика қүралдарының және басқарудың қазіргі әдістері, әдістер мен басқару және бақылау қүралдарын, әдістерін жетілдірудің есептсрі және жолдары туралы; автоматика жүйесін функционалдау негіздерін, автоматика жәпс жүйелер элементтерін жобалау және модельдеу әдістері туралы түсінікке ие болу; автоматика жүйелерінің және түйіндерінің есебін, автоматика жүйелерііт зерттеуді жүргізе, жалпытехникалық және метрологиялық сипаттамаларды багалай, негізгі сапалық көрсеткіштерді есептей, реттеуішті таңдауды істей білу; Релені, реттеуіштерді, орындауыш қүралдарын, датчиктерді, реттеуші жәнс орындаушы қүралдарды таңдау және автоматты басқару және реттеу жүйелсрінде сигналдар деңгейлерін келістіруді таңдаудың практикалык дагдыларын меңгеру.

SzhSA 30 модулі

SzhSA 3223 «Сынау жабдықтары және сынауды автоматтандыру» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Mat 1204 1-2-0-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Inf 1102 1-0-2-2

Постреквизиттер:

KMMS 4308 2-0-2-7

POKMS 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән оқу мақсаты қазіргі заманғы есептеуіш техникасын қолданып өлшеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдерін, аспаптар мен жүйелерді сынау бойынша инженерлік тәжірибелерді ұйымдастыру ерекшеліктерін студенттерге оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Пәннің мәні және мазмұны. Сынаудың қызметі және негізгі міндеттері. ЭҚ сынау үшін ықтималдылық териясын қолдану. Зертханалық, стендттік, үлгілік сынауларды жүргізу Сынау бағдарламасы және әдісі. Механикалық әсердегі ЭҚ сынау техникасы. Вибротөзімділікке және виброберіктікке сынау техникасы. Акустикалық шуға және соққылы, сызықты жүктеме әсеріндегі сынау техникасы. Климаттық әсердегі ЭҚ сынау техникасы. Температура әсеріндегі сынау. Атмосфералық қысым және ылғалдылық әсеріндегі сынау. Сынау нәтижелерін өңдеу. Өлшеуіш құрылғылардың дәлдікке әсері. ЭҚ сынауды автоматтандыру және техникалық қамтамасыз етілуі. Сынау станцияларын құру принциптері.

Сынауды математикалық, техникалық, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз ету.Оқыту нәтижелері: әртүрлі салалардағы және өндірістегі сынау жабдықтары және сынау туралы;  электрндық аспаптар және жүйелердің сынау әдістері және құралдары туралы түсінікке ие болу; сынауды жүргізу кезінде тәжірибе шарты, сыртқы ортаның әсері арқылы өлшеуіш құралдарының метрлгиялық сипаттмасын бағалай білу;  нақты өндірістік жағдайларда сынау нәтижелерінің дұрыстығымен қамтамасыз ететін өлшеу әдістерін, өлшеу құрылғыларын, сынау жабдықтарын таңдау үшін практикалық дағдыларды меңгеру.Бейінді пәндер циклі

16

5/3

OPZhK 33 модулі

OPMK 3303 «Өлшеуіш приборларының механизмдерін конструкциялау» 1-1-1-6

Пререквизиттер:

MT 1210 2-0-1-2

KM 2209 1-0-1-3

Постреквизиттер:

A-OZhZh 4308 2-0-2-7

TUOA 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеуіш приборлардың теориясын, бөлшектер мен түйіндерін есептеу және конструкциялауды меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Механизмдер кинематикасы. Механизмдер динамикасы. Механизмдердің жылдамдыѓын реттеу. Конструкциялық материалдардыњ механикалық қасиеттері. Деформацияныњ негізгі түрлерінде беріктік пен қаттылыққа механизм элементтерін есептеу негізі. Жобалау және конструкциялау негіздері. Бөлшектер өзара ауыстырмалылық және техникалық өлшеулер. Механикалық берілістерді жобалау. Бөлшектердіњ механикалық қосылыстары. Біліктер және осьтер. Біліктер мен осьтердіњ тіректері. Серпімді элементтер. Электромеханикалық түйіндер. Корпустар және корпустық бөлшектер.

Оқыту нәтижелері: аспаптардыњ бөлшектері және механизмдері, сенімділігі, механикалық жүйелердіњ динамикалық қасиеттері және дәлдігі, сонымен қатар олардыњ дәлдігінін арттыру жолы туралы түсінікке ие болуға; әрекет принциптерін, өлшеу аспаптарында типтік механизмдерді қолдану аймақтарын және олардыњ негізгі қасиеттерін, бөлшектерді беріктікке, қатањдық пен дәлдікке есептеу негізін, механикалық берілістерді конструкциялау негізін білуге; түйін немесе механизмініњ құрылым сұлбасын тањдау, жұмыстыњ берілген шарты бойынша механизмніњ оптималды параметрлерін тауып істей білуге; аспаптық құралдар механизмдерін конструкциялау және пайдалану, механизмдердіњ негізгі параметрлерін анықтау үшін өлшеу аппаратура мен есептеуіш техника құралдарын қолдану практикалық дағдыларды меңгеруге.

OPZhK 33 модулі

OPMK 3303 «Өлшеуіш приборларының механизмдерін конструкциялау» 1-1-1-6

Пререквизиттер:

MT 1210 2-0-1-2

KM 2209 1-0-1-3

Постреквизиттер:

KMMS 4308 2-0-2-7

POKMS 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеуіш приборлардың теориясын, бөлшектер мен түйіндерін есептеу және конструкциялауды меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Механизмдер кинематикасы. Механизмдер динамикасы. Механизмдердің жылдамдыѓын реттеу. Конструкциялық материалдардыњ механикалық қасиеттері. Деформацияныњ негізгі түрлерінде беріктік пен қаттылыққа механизм элементтерін есептеу негізі. Жобалау және конструкциялау негіздері. Бөлшектер өзара ауыстырмалылық және техникалық өлшеулер. Механикалық берілістерді жобалау. Бөлшектердіњ механикалық қосылыстары. Біліктер және осьтер. Біліктер мен осьтердіњ тіректері. Серпімді элементтер. Электромеханикалық түйіндер. Корпустар және корпустық бөлшектер.

Оқыту нәтижелері: аспаптардыњ бөлшектері және механизмдері, сенімділігі, механикалық жүйелердіњ динамикалық қасиеттері және дәлдігі, сонымен қатар олардыњ дәлдігінін арттыру жолы туралы түсінікке ие болуға; әрекет принциптерін, өлшеу аспаптарында типтік механизмдерді қолдану аймақтарын және олардыњ негізгі қасиеттерін, бөлшектерді беріктікке, қатањдық пен дәлдікке есептеу негізін, механикалық берілістерді конструкциялау негізін білуге; түйін немесе механизмініњ құрылым сұлбасын тањдау, жұмыстыњ берілген шарты бойынша механизмніњ оптималды параметрлерін тауып істей білуге; аспаптық құралдар механизмдерін конструкциялау және пайдалану, механизмдердіњ негізгі параметрлерін анықтау үшін өлшеу аппаратура мен есептеуіш техника құралдарын қолдану практикалық дағдыларды меңгеруге.

17

5/3

OPZhK 33 модулі

PZhZhN 3304 «Приборлар және жүйелерді

жобалау негіздері» 1-1-1-6

Пререквизиттер:

MT 1210 2-0-1-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

A-OZhZh 4308 2-0-2-7

TUOA 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән қазіргі әдістерді қолдана отырып өлшеуіш аспаптар мен жүйелерді жобалау негіздерін меңгеру мен оқып-үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жобалау - өзгеше түрі ретінде инженерлік қызмет. Өлшеу физикалық өлшемді ақпараттық сигналға түрлендіру ретіндегі процесс. Аспаптардың қолдану аймақтары. Аспаптардың негізгі қасиеті және оларды сипаттау. Аспаптардың статикалық және динамикалық сипаттамалары. Пайдалану шарттары, аспапқа сыртқы ықпалдар және олардың аспап конструкциясына әсері. Аспаптар өндірісінің конструкторлық дайындау процесі. РЭА құрылуының иерархиялық принциптері. Тағайындау, құрылу принциптері, конструкцияларды стандарттау элементтері. Аспаптың құрылымы, құрылымдық сұлбаның негізгі элементтері. Аспаптардың функционалдық түйіндері. Өлшенетін физикалық шаманың алғашқы түрлендіргіші (датчик). Әртүрлі датчиктерді жобалаудың негізгі принциптері. Техникалық жүйелердің АЖЖ. Жобалау процесін автоматтандыру мүмкіндіктері. обалауды автоматтандыру бойынша жұмысты ұйымдастыру.

Оқыту нәтижелері: жүйелер мен өлшеу аспаптарын жобалау тәсілдері, түрлі бағыттағы жүйелер мен аспаптардың құрылу принциптері және жобалық жұмыстарды автоматизациялау құралдары мен әдістері туралы түсінікке ие болу; түрлі тағайындаулардағы жүйелер мен өлшеу аспаптарын жобалау негізін, өлшеу аспаптарының статикалық және динамикалық мінездемелерін есептеу әдістерін, өлшеу аспаптары мен жүйелерінің сапасын анықтау әдістерін білу; электрондық аспаптар мен жүйелердің элементтік базасын және олардың құрылымын таңдауды істей білуге; жобалық құжаттаманы құру, аспаптардың құрылымын өңдеу, түрлі бағыттағы өлшеу аспаптарының есебі мен жобалаудың практикалық дағдыларды меңгеру.

OPZhK 33 модулі

PZhZhN 3304 «Приборлар және жүйелерді

жобалау негіздері» 1-1-1-6

Пререквизиттер:

MT 1210 2-0-1-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

A-OZhZh 4308 2-0-2-7

TUOA 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән қазіргі әдістерді қолдана отырып өлшеуіш аспаптар мен жүйелерді жобалау негіздерін меңгеру мен оқып-үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жобалау - өзгеше түрі ретінде инженерлік қызмет. Өлшеу физикалық өлшемді ақпараттық сигналға түрлендіру ретіндегі процесс. Аспаптардың қолдану аймақтары. Аспаптардың негізгі қасиеті және оларды сипаттау. Аспаптардың статикалық және динамикалық сипаттамалары. Пайдалану шарттары, аспапқа сыртқы ықпалдар және олардың аспап конструкциясына әсері. Аспаптар өндірісінің конструкторлық дайындау процесі. РЭА құрылуының иерархиялық принциптері. Тағайындау, құрылу принциптері, конструкцияларды стандарттау элементтері. Аспаптың құрылымы, құрылымдық сұлбаның негізгі элементтері. Аспаптардың функционалдық түйіндері. Өлшенетін физикалық шаманың алғашқы түрлендіргіші (датчик). Әртүрлі датчиктерді жобалаудың негізгі принциптері. Техникалық жүйелердің АЖЖ. Жобалау процесін автоматтандыру мүмкіндіктері. обалауды автоматтандыру бойынша жұмысты ұйымдастыру.

Оқыту нәтижелері: жүйелер мен өлшеу аспаптарын жобалау тәсілдері, түрлі бағыттағы жүйелер мен аспаптардың құрылу принциптері және жобалық жұмыстарды автоматизациялау құралдары мен әдістері туралы түсінікке ие болу; түрлі тағайындаулардағы жүйелер мен өлшеу аспаптарын жобалау негізін, өлшеу аспаптарының статикалық және динамикалық мінездемелерін есептеу әдістерін, өлшеу аспаптары мен жүйелерінің сапасын анықтау әдістерін білу; электрондық аспаптар мен жүйелердің элементтік базасын және олардың құрылымын таңдауды істей білуге; жобалық құжаттаманы құру, аспаптардың құрылымын өңдеу, түрлі бағыттағы өлшеу аспаптарының есебі мен жобалаудың практикалық дағдыларды меңгеру.

18

3/2

ЕЕК 34 модулі

EOU 4305 «Экономика және өндірісті ұйымдастыру» 1-1-0-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пәннің мақсаты әрбір инженер-экономист мемлекеттің, өз кәсіпорынының, цехтың, учаскенің экономикалық саясатының бағытын білуі қажет.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Экономика мәселелерін жүйелік зерртеу және өндірісті ұйымдастырудың әртүрлі салаларын қосқанда, күрделі қаржылардың мөлшерін жоспарлау, өндірістің техникауэкономикалық көрсеткіштерін анықтау, ИСО-9000, ИСО-14000 стандартау және сертификаттау көрсеткіштерін сипаттау.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет