Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы


Топырақтың бөлшектік құрамын М.М. Филатов әдісімен анықтаубет2/21
Дата19.09.2017
өлшемі3.38 Mb.
#1404
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1. Топырақтың бөлшектік құрамын М.М. Филатов әдісімен анықтау.


2. Топырақтың құрылымдық құрамын аңықтау.

Бақылау сұрақтары:

 1. Топырақ құрылымы дегеніміз не?

 2. Топырақ құрылымының типтері, пішіндері,түрлері ?

 3. Топырақтың құрылымдық құрамың қалай аңықтайды?

 4. Топырақтың механикалық құрамы дегеніміз не?

 5. Механикалық құрамын далада қалай анықтайды?

 6. Топырақтың бөлшектік құрамы дегеніміз не?

 7. Бөлшектік құрамы бойынша топырақтар қандай топтарға бөлінеді?

 8. Топырақты талдауға қалай дайындайды?

 9. Топырақтың бөлшектік құрамың М.М. Филатов әдісімен аңықтау?

 10. Бөлшектік құрамның маңызы?

ОЖСӨЖ: Топырақ түзілу процесінің жалпы сызбанұсқасы.

СӨЖ: Топырақтың микроморфологиясы

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Апта 3

Кредит сағат 7

Дәріс №5

Тақырып: Топырақтың органикалық бөлігі.

Дәріс мазмұны: Топырақтың органикалық бөлігі. Топырақ қара шіріндісі, оның құрамы. Топырақ коллоидтары, оның құрамы. Гумификация мен дегумификация процесстері. Қара шіріндінің негізгі компонентері: фульвоқышқылдар мен фульваттар, қарашірінді қышқылдары мен гуматтар, гуминдік қосылыстар.

ОЖСӨЖ: Топырақта гумусты заттардың географиялық таралу заңдылықтары.

СӨЖ: Топырақ ертіндісі

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Кредит сағат 8

Дәріс №6

Тақырып: Топырақтың ұсақдисперсті бөлігі және сіңіру қабілеті.

Дәріс мазмұны: Топырақ көпфазалы түзілім. Топырақтың сіңіру бөлшегінің құрылысы. Топырақтың ұсақдисперсті бөлігі. Топырақтың сіңіру қабілеті. Механикалық, физикалық, физико-химиялық, химиялық, биологиялық сіңіру қабілеті. К.К.Гедройц еңбектері. Топырақ орта реакциясы. Топырақтың сіңіру сыйымдылығы.

ОЖСӨЖ: Қарашірік құрамын зерттеудің қысқаша тарихы.

СӨЖ: Топырақ түзудегі қарашіріктің ролі.

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Кредит сағат 9

Лабораториялық жұмыс№3:

Тақырыбы: Топырақтың жұту қабілетін анықтау.

1. Топырақтың жұту қабілетін анықтау. (методикалық нұсқау).Бақылау сұрақтары:

 1. Жұту қабілетінің түрлері?

 2. Топырақтың механикалық жұту қабілеті.

 3. Топырақтың физикалық жұту қабілеті.

 4. Топырақтың биологиялық жұту қабілеті.

 5. Коагуляция дегеніміз не?

 6. Пептизация дегеніміз не?

 7. Золь және гель дегеніміз не?

 8. Коагуляция шегі дегеніміз не?

ОЖСӨЖ: Қарашірікті биологиялық және биохимиялық әдістермен зерттеу.

СӨЖ: Күн энергиясының, органикалық заттарының, топырақ ылғалының және химиялық элементтерінің таралуына мезо- және микрорельефтің ролі

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Апта 4

Кредит сағат 10

Дәріс №7

Тақырып: Топырақ сулары мен топырақтың сулы қасиеттері.

Дәріс мазмұны: Топырақ сулары мен топырақтың сулы қасиеттері.

Топырақтың су режимі. Топырақтағы су түрлері (гигроскопиялық, гравитациялы, қылтүтік, химиялық байланысқан). Су өткізгіштігі, су көтеруі, су сыйымдылық. Г.П.Высоцкий еңбектеріОЖСӨЖ: Ауа режимінің реттелуі.

СӨЖ: Топырақ түзілу және климат.

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Кредит сағат 11

Дәріс №8

Тақырып: Топырақтың жылулық қасиеттері.

Дәріс мазмұны: Топырақтығы жылу көздері. Күн радиациясы. Топырақтың радиациялық және жылулық балансы. Топырақтың жылулық қасиеттері. Топырақтың жылусыйымдылығы. Топырақтың жылу өткізгіштігі.

ОЖСӨЖ: Топырақтың қатуы мен жібуі.

СӨЖ: Топырақ зональдығы және топырақты аудандастыру.

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Кредит сағат 12

Лабораториялық жұмыс №4:

Тақырыбы: Топырақтың органикалық затын анықтау.

1. Тюрин әдісі бойынша органикалық затың анықтау.Бақылау сұрақтары:

Гумус дегеніміз не?

Гумустың маңызы?

Гумустың құрамы?

Гумус қоры?

Гумустың шіру денгейлері?ОЖСӨЖ: Топырақтың жылулық режимінің реттелуі.

СӨЖ: Топырақ температурасын реттеу тәсілдері.

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Апта 5

Кредит сағат 13

Дәріс №9

Тақырып: Топырақ құнарлығы.

Дәріс мазмұны: Топырақ құнарлығы. Құнарлылық түрлері. Табиғи және жасанды топырақ құнарлығы. Топырақ құнарлығын арттыру жолдары.

ОЖСӨЖ: Топырақ құнарлығын арттыру жолдары.

СӨЖ: Топырақ құнарлығының түрлері.

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Кредит сағат 14

Дәріс №10

Тақырып: Топырақтың негізгі типтеріне шолу. Тундралық топырақтар.

Дәріс мазмұны: Арктикалық ландшафттар мен тундра зонасының топырақтары. Арктикалық топырақтар – таралуы, географиялық түзілу жағдайлары. Топырақ құрылысының қысқалығы. Тундралық топырақтар. Топырақ құраушы жағдайлар. Жіктелуі. Морфологиялық және шаруашылық сипаттамасы. Ауа-райы ерекшеліктері – қысқа аязсыз кезең, ауаның жоғары ылғалдылығы мен топырақтың жазда толық ылғалдануы, қыстағы желдер. Мәңгілік тоң әсері. Тундралық өсімдік жамылғысы.Тундралық-глейлі, тундралық-батпақты және т.б. топырақтар.

ОЖСӨЖ: Топырақтың таксономиялық бірліктері.

СӨЖ: Адамзат баласының топыраққа әсері.

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Кредит сағат 15

Лабораториялық жұмыс№5

Тақырыбы: Топырақтың сулы қасиеттері

1. Топырақтың гигроскопиялық ылғалдылын анықтау

2. Топырақтың қылтүтіктік ылғалсыймдылығын анықтау

3. Топырақтың сукөтергіш қасиетін анықтауБақылау сұрақтары:

 1. Топырақтың гигроскопиялық ылғалдылығы дегеніміз не?

 2. Топырақтың гигроскопиялық ылғалдылығың қалай аңықтайды?

 3. Гигроскопиялық ылғалдылықты қалай есептейді?

 4. Топырақтың далалық су сиымдылығы дегеніміз не?

 5. Топырақтың толық су сиымдылығы дегеніміз не?

 6. Топырақтың қылтүтіктік су сиымдылығы дегеніміз не?

 7. Топырақтың қылтүтіктік су сиымдылығың қалай анықтайды?

ОЖСӨЖ: Тундра топырақтарын ауыл шаруашылығында пайдалану.

СӨЖ: Тундра топырақтарын пайдалану және қорғау.

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Апта 6

Кредит сағат 16

Дәріс №11

Тақырып: Тайга-орман ландшафттарының топырақтары.

Дәріс мазмұны: Тайга зонасының күлгінді, шымды-күлгінді топырақтары.Шымды-күлгін топырақтар. Топырақ құраушы жағдайлар. Жіктелуі. Күлгін, шымды, батпақ топырақтарының морфологиялық белгілері. Батыстан шығысқа қарай құрлықтың ұлғаюы. Өсімдік жамылғысы, биомасса мен құрғақ бөлік көрсеткіштері. Еуропалық, батыс және шығыс сібір тайгаларының айырмашылықтары.

ОЖСӨЖ: Тайга орман ладшафттары топырақтарын ауыл шаруашылығында пайдалану және құнарлылығын арттыру жолдары.

СӨЖ: Әлсіз дамыған топырақтар: литосольдер, ареносольдер, регосольдер, пелосольдер.

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Кредит сағат 17

Дәріс 12

Тақырып: Аралас және жапырақты орман топырақтары

Дәріс мазмұны: ТМД мен шетелде таралуы.Ауа райы жағдайы. Жер бедері мен топырақтүзуші жыныстар. Өсімдік жамылғысы, биомасса мен құрғақ бөлік көрсеткіштері. Шымды-күлгін топырақтар. Топырақ құраушы жағдайлар. Жіктелуі. Күлгін, шымды, батпақ топырақтарының морфологиялық белгілері. Сұр орман топырақтары.ТМД-да таралуы.Ауа райы жағдайы. Жер бедері мен топырақтүзуші жыныстар. Өсімдік жамылғысы, биомасса мен құрғақ бөлік көрсеткіштері. Сұр орман топырақ морфологиясы. Топырақ құраушы жағдайлар. Жіктелуі. Кұба орман топырақтары.

ОЖСӨЖ: Батпақты топырақтар.

СӨЖ: Адамзат қоғамының басқа салаларына топырақтың маңызы.

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Кредит сағат 18

Лабораториялық жұмыс№6

Тақырыбы: Топырақтың физикалық қасиеттері

1. Топырақтың сыбағалы салмағын немесе қатты фазасының тығыздығын анықтау

2. Топырақтың көлемдік салмағын немесе тұтқырлығының тығыздығын анықтау

3. Топырақтың кеуектілігін және аэрацииясынаңықтауБақылау сұрақтары:

 1. Топырақтың сыбағалы салмағы дегеніміз не?

 2. Топырақтың сыбағалы салмағын қалай аңықтайды?

 3. Сыбағалы салмақты қалай есептейді?

 4. Топырақтың көлемдік салмағы дегеніміз не?

 5. Топырақтың кеуектілігі дегеніміз не?

 6. Топырақтың аэрацииясы дегеніміз не?

 7. Топырақтың көлемдік салмағың қалай аңықтайды?

ОЖСӨЖ: Топырақтың физико-механикалық қасиеттері.

СӨЖ: Құба орман топырақтары

Әдебиеттер:

 1. Асанов Ж.А. Ауыл шаруашылық негіздері (топырақ тану, егің шаруашылығы, агрохимия) курсы бойынша методикалық нұскау. Алматы, 1987.

 2. Мырзаханов Н. Ауыл шаруашылық негіздеріне арналған тәжірибе құралы. Окулық Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1992.

 3. Жамалбеков Е.,Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, 2000.

 4. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М., «Просвещение», 1987.

 5. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

 6. Мириманян К.П. Почвоведение. М., «Колос», 1965.

 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., «Просвещение», 1976 (1967, 1982, 2000).

 8. Биғалиев А., Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. (Оқу құралы) .- Алматы, Санат ,1995.

 9. Добровольский В.В. Руководство к лабораторным работам по курсу „ Основы почвоведения и географии почв” М., Учпедгиз, 1962

 10. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. М., Агропромиздат, 1986.


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Барлығы – 72 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет