Тарих Элективті пәндербет2/5
Дата19.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
#1195
1   2   3   4   5

Постреквизиттер: Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы, Жалпы кәсіби шетел тілі, Арнайы кәсіби шетел тілі.
Құзырлылығы:

- шетел тілінен ана тіліне немесе ана тілінен шетел тіліне экономикалық;

- саяси- әлеуметтік, ғылыми;

- техникалық мәтіндерді, ресми қағаздар мен халықаралық дипломатиялық мәтіндерді жазбаша

және ауызша түрде аударуға дағдыландыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Аудармадағы түрлі трансформациялар: грамматикалық, лексикалық, синтаксистік. Аудармашылық біліктілікке қажетті дағдылар мен шеберлікті кезеңдер бойынша қалыптастыру, аударманың практикалық дағдыларын игеру және дамыту, аудару процессінде пайда болатын лексикалық, грамматикалық және стилистикалық қиындықтарды жеңіп шығу тәсілдерін меңгерту. Тапсырыс берушімен қарым-қатынас. Жеке аралық қарым-қатынас негіздері. Аудармашыны дайындаудағы психолингвистикалық дайындық: ақпаратты қабылдау стилі, есте сақтау қабілеті, интуиция, ақпаратты талдау оны сыртқа шығару бейімділігі. Аудармашы іс-әрекеттерін ұйымдастыру. Аудармадағы ақпаратты технологиялар. Интернет ресурстары. Аудармашының жұмыс орны.

Бағдарламаның жетекшілері: Жылқыбаева А.Қ.

Әбдіғаниева А.С.


3а. Пәннің атауы: Ағылшын және орыс/қазақ тілдерінің салыстырмалы типологиясы
Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, қазақ/ орыс тілдерінің практикалық курсы.

Құзырлылығы: Ана тілі мен ағылшын тіліндегі тілдік құбылыстарды жан-жақты талдап, біліктілік тұрғысынан түсіндіре алу дағдысын қалыптастыру.
Постреквизиттер: Қазіргі қазақ/орыс тілдері.
Құзырлылығы:

- тіл теориясының қазіргі даму кезеңдері мен фонетика, лексика және грамматика салаларындағы

ерекшеліктері мен ұқсастықтарды ажырата біліп, талдау әдістерін қолдану;

- генетикалық туыстас емес тілдер жүйесін салыстыруда типологиялық категориялар мен

олардың негізгі параметрлері туралы салыстырмалы және салғастырмалы типология негізінде

талдау әдістерін қолдана білу үшін алған білімдерін ғылыми зерттеу және практикалық

жұмыста пайдалана алу дағдысын дамыту.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақ/орыс және шетел тілдерінің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құрылымы. Түрлі тілдер жүйесінің жалпы және арнайы сипаттамалары. Грамматикалық материалдарды қарастырудың семасиологиялық және ономосиологиялық әдістері. Аударма теориясы мен практика саласындағы контрастивті лингвистиканың ролі. Лингвистикалық типологияның жалпы теориялық мәселелері және ағылшын/қазақ/орыс тілдерінің фонетикалық және морфологиялық жүйелерінің типологиясы. Тілдердің типологиялық классификациясы. Тілдердің типологиялық сипаттамасы.
Бағдарламаның жетекшілері: Ташенова Ж.А.

Мамырбаева М.Қ.3б. Пәннің атауы: Типологиялық зерттеу негіздері
Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, қазақ/ орыс тілдерінің практикалық курсы

Құзырлылығы: Ана тілі мен ағылшын тіліндегі тілдік құбылыстарды жан-жақты талдап, біліктілік тұрғысынан түсіндіре алу дағдысын қалыптастыру.
Постреквизиттер: Қазіргі қазақ/орыс тілдері.

Құзырлылығы:

- тіл теориясының қазіргі даму кезеңдері мен фонетика, лексика және грамматика салаларындағы

ерекшеліктері мен ұқсастықтарды ажырата біліп, талдау әдістерін қолдану;

- генетикалық туыстас емес тілдер жүйесін салыстыруда типологиялық категориялар мен

олардың негізгі параметрлері туралы салыстырмалы және салғастырмалы типология негізінде

талдау әдістерін қолдана білу үшін алған білімдерін ғылыми зерттеу және практикалық

жұмыста пайдалана алу дағдысын дамыту.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақ/орыс және шетел тілдерінің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құрылымы. Түрлі тілдер жүйесінің жалпы және арнайы сипаттамалары. Грамматикалық материалдарды қарастырудың семасиологиялық және ономосиологиялық әдістері. Аударма теориясы мен практика саласындағы контрастивті лингвистиканың ролі. Лингвистикалық типологияның жалпы теориялық мәселелері және ағылшын/қазақ/орыс тілдерінің фонетикалық және морфологиялық жүйелерінің типологиясы. Тілдердің типологиялық классификациясы. Тілдердің типологиялық сипаттамасы.
Бағдарламаның жетекшілері: Ташенова Ж.А.

Мамырбаева М.Қ.4а. Пәннің атауы: Экономикалық терминдерінің аударылу ерекшеліктері
Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Аударма теориясы, Аударманың лингвистикалық қиындықтары.
Құзырлылығы:

-жазбаша толық аударма ережелері;

- Адекватты аудармаға қатысты жалпы талаптар;

- мәтін тақырыбының аудармасы;

- Реферативті аударма, аннотациялық аударма;

- «Жедел ақпарат» түріндегі аударма түсінігін қалыптастырады.

Постреквизиттер: Жазбаша аударма практикасы, Арнайы кәсіби шетел тілі, Ауызша аударма практикасы, Ақпараттық аударма практикасы.
Құзырлылығы:

-ақша нарығы, баға, кіріс және сұраныс;

- микроэкономика және макроэкономика мәселелеріндегі аударма;

- нарық және пайыз нормалары;

- халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық терминдерді қолдана білуге дағдыландыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жазбаша толық аударма ережелері. Адекватты аудармаға қатысты жалпы талаптар. Мәтін тақырыбының аудармасы. Реферативті аударма. Аннотациялық аударма. «Жедел ақпарат» түріндегі аударма. Ілеспе аударма. Түсіндірме аударма. Жарнама және оның аудармасы. Потент және оның аудармасы. Ақша нарығы. Баға, кіріс және сұраныс. Микроэкономика және макроэкономика мәселелеріндегі аударма. Нарық және пайыз нормалары.

Шикізатты өңдеу. Мұнай өңдіру және өңдеу. Газ құбырларының атомдық және энергетикалық реакторлары. «Атыраудың алтын мұнайы». Құмкөлден Новосібірге дейін.


Бағдарламаның жетекшілері: Мамырбаева М.Қ.

4б. Пәннің атауы: Мұнай-газ терминдерінің аударылу ерекшеліктері
Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Аударма теориясы, Аударманың лингвистикалық қиындықтары.
Құзырлылығы:

- аударма ғылымының негізгі жағдайын;

- аудармашының іс-әрекетінің негізгі концепцияларын;

-аударманың әр түрлі типтері мен формаларын;

- практикалық білімді игеріп, оны кейіннен негізгі мамандық бойынша өздік кәсіби және ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуде пайдалану үшін аударматанудың теориялық базасын меңгертуге қалыптастыру.

Постреквизиттер: Жазбаша аударма практикасы, Арнайы кәсіби шетел тілі, Ауызша аударма практикасы, Ақпараттық аударма практикасы.
Құзырлылығы:

- шикізатты өңдеу;

- мұнай өңдіру және өңдеу;

- газ құбырларының атомдық және энергетикалық реакторлары

- аударма шеберлігі мен машықтарын қалыптастыру;

- аударманы адекватты түрде орындаудың негізгі кепілі болатын жан-жақты лингвомәдени білімді

қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жазбаша толық аударма ережелері. Адекватты аудармаға қатысты жалпы талаптар. Мәтін тақырыбының аудармасы. Реферативті аударма. Аннотациялық аударма. «Жедел ақпарат» түріндегі аударма. Ілеспе аударма. Түсіндірме аударма. Жарнама және оның аудармасы. Шикізатты өңдеу. Мұнай өңдіру және өңдеу. Газ құбырларының атомдық және энергетикалық реакторлары. «Атыраудың алтын мұнайы». Құмкөлден Новосібірге дейін.

Бағдарламаның жетекшілері: Мамырбаева М.Қ.

5а. Пәннің атауы: Заң терминдерінің аударылу ерекшеліктері
Пререквизиттер: Базалық шетел тілі, Аударманың лингвистикалық қиыншылықтары, Аудармашының кәсіби қызметінің негізі
Құзырлылығы:

-аударманың теориялық негіздерін зерттеуге;

-аудармашылық біліктілікке қажетті дағдылар мен шеберлікті кезеңдер бойынша қалыптастыру;

-аударманың практикалық дағдыларын игеру және дамыту;

- аудармашының шетелдік, кәсіби тереңдетілген жағдайында дайындау.
Постреквизиттер: Ақпараттық аударма практикасы, Ауызша аударма практикасы, Оқылатын тіл елінің әдебиеті және аударма проблемасы, Мәдениетаралық қарым қатынас теориясы мен практикасы.
Құзырлылығы:

- қоғамдық саяси өмірді суреттейтін ақпараты бар газет және журналдар шығаруда;

-ақпараттың басқа тілдерге аударылып, бұқара ақпарат құралдарына басылып, шығып жеткізілуін;

- арнайы заң терминологиясымен танысуға;

-заң термин аудармасының теориялық негізімен танысуға дағдыландыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жазбаша толық аударма ережелері. Адекватты аудармаға қатысты жалпы талаптар. Мәтін тақырыбының аудармасы. Реферативті аударма. Аннотациялық аударма. «Жедел ақпарат» түріндегі аударма. Ілеспе аударма. Түсіндірме аударма. Заң терминдерінің аудармадағы берілу ерекшеліктері. Заң дегеніміз не? Құқық дегеніміз не ? Отбасы құқығы. Азаматтық және қоғамдық құқық. Қазақстандағы және Ресейдегі құқық жүйелері. Ұлыбритания мен АҚШ елдеріндегі заң және құқық жүйелері.
Бағдарламаның жетекшілері: Мамырбаева М.К.

Жылқыбаева А.Қ.5б. Пәннің атауы: Экологиялық терминдерінің аударылу ерекшеліктері
Пререквизиттер: Базалық шетел тілі, Аударманың лингвистикалық қиыншылықтары, Аудармашының кәсіби қызметінің негізі
Құзырлылығы:

-меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру;

- мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыру;

- танымдық және коммуникативтік әрекет жасауға мүмкіндік беретін нақты когнитивтік тәсілдерді игеру, әлеуметтік әрекеттік қабілеттілігін дамыту.


Постреквизиттер: Ақпараттық аударма практикасы, Ауызша аударма практикасы, Оқылатын тіл елінің әдебиеті және аударма проблемасы, Мәдениетаралық қарым қатынас теориясы мен практикасы.
Құзырлылығы:

- қоршаған ортаны қорғаудағы проблемалары;

-қазіргі экологияның мақсаты мен міндеттері;

- экологияның негізгі даму кезеңдері;

- экологияның құрылымы;

- экологияның зерттеу әдістері тәсілдерін жетік меңгеруге дағдыландыру.Бағдарламаның қысқаша курсы: Экологиялық терминдерінің аударылу ерекшеліктері. Жер – ортақ планетамыз. Қоршаған ортаны қорғаудағы проблемалары. Қазіргі экологияның мақсаты мен міндеттері. Экологияның негізгі даму кезеңдері. Экологияның құрылымы. Экологияның зерттеу әдістері. Биологиялық жүйелердің экологиялық негіздері. Экожүйелердің өнімділігінің заңдары. Экожүйелердің динамикасы мен дамуы.

Бағдарламаның жетекшілері: Мамырбаева М.К.

Жылқыбаева А.Қ.

4 курсЦиклы

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

А) Іскерлік жазу

Б) Медиа-мәтін аудармасының ерекшеліктеріАмиралиева Э.А.

Әбдіғаниева А.С.2

7

2

БП

А)Лингвоелтану

Б) ЛингвомәдениеттануНұржанова Г.А.

Ташенова Ж.А.4

7-2

8-2


3

БП

А) Мәтінге салыстырмалы аудармашылық талдау

Б) Мәтінге лингвистикалық талдауНұржанова Г.А.

Ташенова Ж.А.2

7

4

КП

А) Аударманың жазу техникасы

Б) Жазу техникасының элементтеріТашенова Ж.А.

Хегай Н.Р.3

7

5

КП

А) Экономикалық терминдердің аударылу ерекшеліктері

Б) Мұнай-газ терминдерінің аударылу ерекшеліктеріЖылқыбаева А.Қ.

Әбдіғаниева А.С.2

8


1а. Пәннің атауы: Іскерлік жазу
Пререквизиттер: Лингвомәдениеттану, Лингвоелтану, Тіл тарихы, Базалық шетел тілі.
Құзырлылығы: Іскерлік қарым-қатынас жағдайларында кездесетін түрлі жағдайларда ауызша және жазбаша іскерлік қатынас жасай білу негіздерін үйрету.
Постреквизиттер: Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы, Жалпы кәсіби шетел тілі, Арнайы кәсіби шетел тілі.
Құзырлылығы:

- оқылатын шетел тілінің ресми іскерлік стилінің ерекшеліктерін білу;

- студенттер бойында өзіндік ойлау дағдысын қалыптастырып, ағылшын тілінде жазбаша және

ауызша диалог жүргізуде өз ойларын дұрыс жеткізе білу құзырлылығын қалыптастыру.


Бағдарламаның қысқаша курсы: Шетел тілінен ана тіліне немесе ана тілінен шетел тіліне экономикалық, саяси- әлеуметтік, ғылыми, сондай-ақ техникалық мәтіндерді, ресми қағаздар мен халықаралық дипломатиялық мәтіндерді жазбаша және ауызша түрде аудара алатын білімі мен қабілеті бар мамандар даярлау болып табылады.Ресми іскерлік стиль нормалары. Активті іскерлік лексика және терминология. Екі жақты іскерлік әңгіме жүргізу. Іскерлік хаттар жазу, жіберу, қабылдау.
Бағдарламаның жетекшілері: Амиралиева Э.А.

Әбдіғаниева А.С.


1б. Пәннің атауы: Медиа-мәтін аудармасының ерекшеліктері
Пререквизиттер: Лингвомәдениеттану, Лингвоелтану, Тіл тарихы, Базалық шетел тілі.
Құзырлылығы:

- оқылатын шетел тілінің ресми іскерлік стилінің ерекшеліктерін білу;

- студенттер бойында өзіндік ойлау дағдысын қалыптастырып, ағылшын тілінде жазбаша және

ауызша диалог жүргізуде өз ойларын дұрыс жеткізе білу құзырлылығын қалыптастыру.


Постреквизиттер: Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы, Жалпы кәсіби шетел тілі, Арнайы кәсіби шетел тілі.
Құзырлылығы: Ағылшын тіліндегі медиа түрлері: масс-медиа, баспа медиа, электронды медиа, жаңалықтар медиасы. БАҚ және олардың қоғамдағы ролі. Саясат және бизнес. Дипломатия және соғыс. Газет мәтіндегі адресант пен адресат жасай білу дағдысын қалыптастыру.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Ағылшын тіліндегі медиа түрлері: масс-медиа, баспа медиа, электронды медиа, жаңалықтар медиасы. БАҚ және олардың қоғамдағы ролі. Саясат және бизнес. Дипломатия және соғыс. Газет мәтіндегі адресант пен адресат.
Бағдарламаның жетекшілері: Амиралиева Э.А.

Әбдіғаниева А.С.


2а. Пәннің атауы: Лингвоелтану
Пререквизиттер: Оқытылатын тіл теория негіздері, Тіл біліміне кіріспе, Мамандыққа кіріспе, Мәдениеттану, Философия, Әлеуметтану.
Құзырлылығы:

-әр түрлі ғылыми амал-тәсілдерді пайдалана отырып, нақты тілдік материалға талдау жасау алуы;

- тілдің кумулятивтік қызметі;

- оқылатын тіл елі халқының менталитеті, ұлттық-психологиялық мінез-құлқы тани білу құзырлылығын қалыптастыру.


Постреквизиттер: Аударма практикасы, Функциональды стилистика, Мәдениетаралақ қарым-қатынас теориясы мен практикасы.
Құзырлылығы:

- линвоелтанудың шетел тілін үйренудегі ролі;

- лингвоелтанудың лингвистикалық аспектілері

- мәдениет аралық қарым-қатынас компетенция ұғымының құрылы мен мазмұны;

- ұлттық симантикалық тіл бірліктері білу дағдысын қалыптастыру


Бағдарламаның қысқаша курсы: Линвоелтанудың шетел тілін үйренудегі ролі. Мәдениет аралық қарым-қатынас компетенция ұғымының құрылы мен мазмұны. Ұлттық симантикалық тіл бірліктері. Лингвоелтанудың лингвистикалық аспектілері. Тілдің кумулятивтік қызметі. Оқылатын тіл елі халқының менталитеті, ұлттық-психологиялық мінез-құлқы
Бағдарламаның жетекшілері: Нұржанова Г.А.

Ташенова Ж.А.2б. Пәннің атауы: Лингвомәдениеттану
Пререквизиттер: Оқытылатын тіл теория негіздері, Тіл біліміне кіріспе, Мамандыққа кіріспе, Мәдениеттану, Философия, Әлеуметтану.
Құзырлылығы:

- мәдениет аралық қарым-қатынас компетенция ұғымының құрылы мен мазмұны;

- ұлттық симантикалық тіл бірліктері;

- тілдің кумулятивтік қызметі;

- оқылатын тіл елі халқының менталитеті, ұлттық-психологиялық мінез-құлқы ғылыми зерттеу және практикалық жұмыста тану дағдысын дамыту;
Постреквизиттер: Аударма практикасы, Функциональды стилистика, Мәдениетаралақ қарым-қатынас теориясы мен практикасы.
Құзырлылығы:

- лингвомәдениеттану және этнолингвистика ғылымдарының байланысы;

- антропологиялық лингвистика;

- адам мен тілге қатысты мәселелер;

- көркем шығармадығы мәдени лексика;

- мәдени және фондық лексика;

- мәтінге лингвомәдени талдау жасау;

- топонимика атаулары;

- қазақ/орыс және ағылшын тілдері фразеологизмдеріндегі концептілік құрылым білу дағдыларын

қалыптастыру.


Бағдарламаның қысқаша курсы: Лингвомәдениеттану және этнолингвистика ғылымдарының байланысы. Антропологиялық лингвистика. Адам мен тілге қатысты мәселелер. Көркем шығармадығы мәдени лексика. Мәдени және фондық лексика. Мәтінге лингвомәдени талдау жасау. Топонимика атаулары. Қазақ/орыс және ағылшын тілдері фразеологизмдеріндегі концептілік құрылым.

Линвомәдениеттанудың шетел тілін үйренудегі ролі. Мәдениет аралық қарым-қатынас компетенция ұғымының құрылы мен мазмұны. Ұлттық симантикалық тіл бірліктері. Лингвоелтанудың лингвистикалық аспектілері. Тілдің кумулятивтік қызметі. Оқылатын тіл елі халқының менталитеті, ұлттық-психологиялық мінез-құлқы.


Бағдарламаның жетекшілері: Нұржанова Г.А.

Ташенова Ж.А.


3а. Пәннің атауы: Мәтінге салыстырмалы аудармашылық талдау
Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, Мамандыққа кіріспе, Оқылатын тіл теориясының негіздері, Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері, Ауызекі сөйлеу мәдениетінің практикумы.
Құзырлылығы:

- коммуникативті лингвистика және аударма;

- аударманың сапасын анықтаудағы баламалық пен адекваттылықтың маңызы;

- аудармадағы инварианттылық.


Постреквизиттер: Көркем аударма практикасы, Жазбаша аударма практикасы, Қазақ/орыс және шетел тілдерінің функционалды стилистикасы, Ақпараттық аударма практикасы, Ауызша аударма практикасы.
Құзырлылығы:

- аудармашылық қателіктер классификациясы;

- аударматанудағы функционалды стилистиканың маңызы;

- мәдени компонент, мәтінді салыстырмалы талдау алгоритмі алған білімдерін ғылыми зерттеу

және практикалық жұмыста пайдалана алу дағдысын дамыту

- мәтінді салыстырмалы талдаудың мәні мен маңызы біліктілік тұрғысынан түсіндіре алу

дағдысын қалыптастыру.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Коммуникативті лингвистика және аударма. Аударманың сапасын анықтаудағы баламалық пен адекваттылықтың маңызы. Аудармадағы инварианттылық. Мәтінді салыстырмалы талдаудың мәні мен маңызы. Аудармашылық қателіктер классификациясы. Мәтін ауларма нысаны ретінде. Анықтамасы. Аударматанудағы функционалды стилистиканың маңызы. Мәдени компонент. Мәтінді салыстырмалы талдау алгоритмі.
Бағдарламаның жетекшілері: Нұржанова Г.А.

Ташенова Ж.А.3б. Пәннің атауы: Мәтінге лингвистикалық талдау
Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, Мамандыққа кіріспе, Оқылатын тіл теориясының негіздері, Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері, Ауызекі сөйлеу мәдениетінің практикумы.
Құзырлылығы:

- лингвистикалық талдау принциптері;

- шығарманың жазылуының тілдік дәуірі (историзм);

- шығарма формасының мазмұнының өзара байланысы.


Постреквизиттер: Көркем аударма практикасы, Жазбаша аударма практикасы, Қазақ/орыс және шетел тілдерінің функционалды стилистикасы, Ақпараттық аударма практикасы, Ауызша аударма практикасы.
Құзырлылығы:

- мәтіндегі тілдік жүйе деңгейлері (грамматикалық, лексикалық, фонетикалық);

- жеке және жалпы принциптерді үйлестіру: мәтіндегі және жеке авторға қатысты жалпытілдік, жалпыстилдік, жалпыжанрлық өзара ерекшеліктер ізденіс-зерттеу жұмыстарына бейімдеу;

- мазмұн мен әсер ету сипатына бағытталған тілдік тәсілдер, оның прагматикалық қызметі жөнінде

талдай білу дағдысын қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Лингвистикалық талдау принциптері: шығарманың жазылуының тілдік дәуірі (историзм). Шығарма формасының мазмұнының өзара байланысы: мазмұн мен әсер ету сипатына бағытталған тілдік тәсілдер, оның прагматикалық қызметі. Мәтіндегі тілдік жүйе деңгейлері (грамматикалық, лексикалық, фонетикалық). Жеке және жалпы принциптерді үйлестіру: мәтіндегі және жеке авторға қатысты жалпытілдік, жалпыстилдік, жалпыжанрлық өзара ерекшеліктер.
Бағдарламаның жетекшілері: Нұржанова Г.А.

Ташенова Ж.А.


4а. Пәннің атауы: Аударманың жазу техникасы
Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері, Аударма теориясы.
Құзырлылығы:

- символдар арқылы ақпаратты жазу;

- қолданылатын символдар көлемі білу дағдысын қалыптастыру
Постреквизиттер: Жазбаша аударма практикасы, Ауызша аударма практикасы, Ақпараттық аударма практикасы.
Құзырлылығы:

- жазу техникасының конспектілерден, стенографиядан айырмашылығы;

- универсалды аудармашылық жазу ұғымы;

- универсалды аудармашылық жазудың ауызша аудармадағы орны мен ролі;

- ілеспе аудармадағы жазу әдістері, Вертикализм ережелері;

- жазу техникасы - түпнұсқа мәтіндегі баламалы аударма мазмұнын берудегі әдіс-тәсілдердің бірі

ретінде;

- жазу техникасы – есте сақтауды дамыту әдісі ретінде. Аудармада қолданылатын белгілердің

нақтылығы, дәлдігі, қарапайымдылығы;

- әріптік жазудағы қысқарту әдістері аудару барысында қолдана білу дағдыларын қалыптастыру.


Бағдарламаның қысқаша курсы: Жазу техникасы - түпнұсқа мәтіндегі баламалы аударма мазмұнын берудегі әдіс-тәсілдердің бірі ретінде. Жазу техникасы – есте сақтауды дамыту әдісі ретінде. Аудармада қолданылатын белгілердің нақтылығы, дәлдігі, қарапайымдылығы. Символдар арқылы ақпаратты жазу. Қолданылатын символдар көлемі. Жазу техникасының конспектілерден, стенографиядан айырмашылығы. Универсалды аудармашылық жазу ұғымы (скоропись). Универсалды аудармашылық жазудың ауызша аудармадағы орны мен ролі. Ілеспе аудармадағы жазу әдістері. Вертикализм ережелері. Әріптік жазудағы қысқарту әдістері. Символдар көмегімен ақпаратты кодытау әдістері(кодирование). Ассоциативті және туынды символдар.
Бағдарламаның жетекшілері: Ташенова Ж.А.

Хегай Н.Р.


4б. Пәннің атауы: Жазу техникасының элементтері
Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері, Аударма теориясы.
Құзырлылығы:

- символдар арқылы ақпаратты жазу;

- қолданылатын символдар көлемі білу дағдысын қалыптастыру
Постреквизиттер: Жазбаша аударма практикасы, Ауызша аударма практикасы, Ақпараттық аударма практикасы.
Құзырлылығы:

- жазу техникасының конспектілерден, стенографиядан айырмашылығы;

- универсалды аудармашылық жазу ұғымы;

- универсалды аудармашылық жазудың ауызша аудармадағы орны мен ролі;

- ілеспе аудармадағы жазу әдістері, Вертикализм ережелері;

- жазу техникасы - түпнұсқа мәтіндегі баламалы аударма мазмұнын берудегі әдіс-тәсілдердің бірі

ретінде;

- жазу техникасы – есте сақтауды дамыту әдісі ретінде. Аудармада қолданылатын белгілердің

нақтылығы, дәлдігі, қарапайымдылығы;

- әріптік жазудағы қысқарту әдістері аудару барысында қолдана білу дағдыларын қалыптастыру.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет