Тарих Элективті пәндер


Бағдарламаның қысқаша курсыбет3/5
Дата19.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
#1195
1   2   3   4   5

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жазу техникасы - түпнұсқа мәтіндегі баламалы аударма мазмұнын берудегі әдіс-тәсілдердің бірі ретінде. Жазу техникасы – есте сақтауды дамыту әдісі ретінде. Аудармада қолданылатын белгілердің нақтылығы, дәлдігі, қарапайымдылығы. Символдар арқылы ақпаратты жазу. Қолданылатын символдар көлемі. Жазу техникасының конспектілерден, стенографиядан айырмашылығы. Универсалды аудармашылық жазу ұғымы (скоропись). Универсалды аудармашылық жазудың ауызша аудармадағы орны мен ролі. Ілеспе аудармадағы жазу әдістері. Вертикализм ережелері. Әріптік жазудағы қысқарту әдістері. Символдар көмегімен ақпаратты кодттау әдістері(кодирование). Ассоциативті және туынды символдар.
Бағдарламаның жетекшілері: Ташенова Ж.А.

Хегай Н.Р.


5а. Пәннің атауы: Экономикалық терминдерінің аударылу ерекшеліктері
Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Аударма теориясы, Аударманың лингвистикалық қиындықтары.
Құзырлылығы:

-жазбаша толық аударма ережелері;

- Адекватты аудармаға қатысты жалпы талаптар;

- мәтін тақырыбының аудармасы;

- Реферативті аударма, аннотациялық аударма;

- «Жедел ақпарат» түріндегі аударма түсінігін қалыптастырады.

Постреквизиттер: Жазбаша аударма практикасы, Арнайы кәсіби шетел тілі, Ауызша аударма практикасы, Ақпараттық аударма практикасы.
Құзырлылығы:

-ақша нарығы, баға, кіріс және сұраныс;

- микроэкономика және макроэкономика мәселелеріндегі аударма;

- нарық және пайыз нормалары;

- халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық терминдерді қолдана білуге дағдыландыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жазбаша толық аударма ережелері. Адекватты аудармаға қатысты жалпы талаптар. Мәтін тақырыбының аудармасы. Реферативті аударма. Аннотациялық аударма. «Жедел ақпарат» түріндегі аударма. Ілеспе аударма. Түсіндірме аударма. Жарнама және оның аудармасы. Потент және оның аудармасы. Ақша нарығы. Баға, кіріс және сұраныс. Микроэкономика және макроэкономика мәселелеріндегі аударма. Нарық және пайыз нормалары.

Шикізатты өңдеу. Мұнай өңдіру және өңдеу. Газ құбырларының атомдық және энергетикалық реакторлары. «Атыраудың алтын мұнайы». Құмкөлден Новосібірге дейін.


Бағдарламаның жетекшілері: Жылқыбаева А.Қ.

Әбдіғаниева А.С.5б. Пәннің атауы: Мұнай-газ терминдерінің аударылу ерекшеліктері
Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Аударма теориясы, Аударманың лингвистикалық қиындықтары.
Құзырлылығы:

- аударма ғылымының негізгі жағдайын;

- аудармашының іс-әрекетінің негізгі концепцияларын;

-аударманың әр түрлі типтері мен формаларын;

- практикалық білімді игеріп, оны кейіннен негізгі мамандық бойынша өздік кәсіби және ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуде пайдалану үшін аударматанудың теориялық базасын меңгертуге қалыптастыру.

Постреквизиттер: Жазбаша аударма практикасы, Арнайы кәсіби шетел тілі, Ауызша аударма практикасы, Ақпараттық аударма практикасы.
Құзырлылығы:

- шикізатты өңдеу;

- мұнай өңдіру және өңдеу;

- газ құбырларының атомдық және энергетикалық реакторлары

- аударма шеберлігі мен машықтарын қалыптастыру;

- аударманы адекватты түрде орындаудың негізгі кепілі болатын жан-жақты лингвомәдени білімді

қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жазбаша толық аударма ережелері. Адекватты аудармаға қатысты жалпы талаптар. Мәтін тақырыбының аудармасы. Реферативті аударма. Аннотациялық аударма. «Жедел ақпарат» түріндегі аударма. Ілеспе аударма. Түсіндірме аударма. Жарнама және оның аудармасы. Шикізатты өңдеу. Мұнай өңдіру және өңдеу. Газ құбырларының атомдық және энергетикалық реакторлары. «Атыраудың алтын мұнайы». Құмкөлден Новосібірге дейін.

Бағдарламаның жетекшілері: Жылқыбаева А.Қ.

Әбдіғаниева А.С.
5В020800-Археология және этнология

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
1 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыКредит саны

Семестр

1

БП

ТК

1201


а)Археологияға кіріспе

б)Археология негіздері2

1

2

БП

ТК

1202


а)Қазақстан археологиясы

б)Орта Азия археологиясы2

1

2 курс

1

БП

2405

а)Номадизмнің қалыптасуы мен дамуы

б)Қазақтың отырықшылық мәдениетінің дамуы (ХҮІІ-ХІХғғ)2

4

3 курс


-4 курс

1

БП

ТК 4715

а)Орталық Азия археологиясы

б)Шығыс археологиясы3

7

2

БП

ТК 4727

а)Тарихи антропология

б)Тарихи география2

7

3

КП

ТК 4704

а)Кеңес мемлекетінің тарихы

б)Екінші дүниежүзілік соғыс тарихы3

8

4

КП

ТК 4713

а)Әлемдік археологиялық ескерткіштер

б)Сақ скиф археологиясы2

8

5

КП

ТК 4716

а)Қазақстан және Орталық Азия нумизматикасы

б)Ресей нумизматикасы2

8


1 –курс

Пәннің атауы: Археология пәніне кіріспе

Бағдарламаның қысқаша курсы: Археология ғылымының жалпы даму тарихымен таныстыру. Археологиялық зерттеу жұмысының бағыттары. Барлау жұмыстары. Затарды жинау, саралау. Археологиялық ғылыми есеп, ескерткіштер тізімі, қорытынды жасау. Студенттерді археологиялық деректерді талдауға, жіктеуге машықтандыру. Әлемдік тарихи процестерді тану тұрғысында жалпы археология ғылымымен және оның даму, қалыптасу тарихын, зерттеу әдістерін, мәдениеттердің мәнін ұғындыру.
Пәннің атауы: Археология негіздері

Бағдарламаның қысқаша курсы: Археология ғылымының жалпы даму тарихымен таныстыру. Археологиялық мәдениет және этнос мәселесі. Археологиялық деректерді талдау және жіктеу. Археологиялық зерттеулердің құрылымы. Далалық жазба жүргізу және оның маңызы. Жіктеудің түрлері. Археологиялық түрлік әдістің шығуы. Пән география, мәдениеттану, тарих, тіл, антропология пәндерімен тығыз байланыста оқытылады.
Пәннің атауы: Қазақстан археологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақстан археологиясы тарихы курсының басты мақсаты студенттердің тарихи санасын қалыптастыру, оны қазіргі талаптарға сай оқытудың әдіс-тәсілдерін жүзеге асыру болып табылады. Студенттерге археологиялық деректерді талдауға, жіктеуге машықтандыру; Әлемдік тарихи прцестерді тану тұрғысында жалпы археология ғылымымен және оның даму, қалыптасу тарихын, зерттеу әдістерін, мәдениеттердің мәнін ұғындыру.
Пәннің атауы: Орта Азия археологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Орта Азия елдерінің Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан жеріндегі археологиялық мәдениеттер. Олардың ашылу мен зерттелуі. Негізгі ерекшеліктері, таралу аймағы. Көршілес және алыс, жақын археологиялық мәдениеттермен байланысы. Курс барысында студенттер Орта Азияның археологиялық ескерткіштері мен мәдениеттері жайлы түсінік қалыптастырады..
2-курс

Пәннің атауы: Номадизмнің қалыптасуы мен дамуы

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Көшпелілік эволюциясы және Қазақстан жеріндегі этногенетикалық процесстер ерекшеліктері. Шаруашылықтың, өмір салтының, заттай және рухани мәдениеттің, тіл мен шығу тегінің, мінез-құлқымен болмыстың ортақтығы.


Пәннің атауы: Қазақтың отырықшылық мәдениетінің дамуы (ХҮІІ-ХІХғғ)

Бағдарламаның қысқаша курсы: Орта ғасырлардағы қалалардың дамуын, рухани және материалдық мәдениет дамуын, діндер алуан түрлілігі мен мәдени құндылықтар т.б. экономика, сауда дамуы, жол соқпақтары бағытын ашып көрсету.
3-курс

-

4-курс

Пәннің атауы: Орталық Азия археологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Монғолия жеріндегі археологиялық мәдениеттер. Олардың ашылу мен зерттелуі. Негізгі ерекшеліктері, таралу аймағы. Көршілес жіне алыс, жақын археологиялық мәдениеттермен байланысы. Курс барысында студенттер Орталық Азияның археологиялық ескерткіштері мен мәдениеттері жайлы оқып үйренеді.
Пәннің атауы: Шығыс археологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қытай археологиясы. Монғолия археологиясы. Оңтүстік-Шығыс Азия елдері археологиясы. Қазақстан археологиясы. Негізгі археологиялық мәдениеттер мен ескерткіштер. Тарихи, мәдени сабақтастық мәселелері. Студенттер курс барысында шығыс елдерінің археологиялық мәдениеттерімен, ескерткіштерімен танысып, мағлұматтар алады.
Пәннің атауы: Тарихи антропология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тарихи антропология пәні студенттерге антропологиялық жағынан салыстырмалы талдауға, адамның шығу тегі мен дамуын, дене құрылысын, Нәсілдік ерекшеліктерін зерттей отырып баламалы түрде оқыту. Тарихи антропология пәнінің қазіргі күндегі өзекті проблемалыры яғни адамның дене құрылыс ерекшеліктеріне, шығу тегі мен оның дамуына, этникалық құрамының қалыптасуын қарастырады.
Пәннің атауы: Тарихи география

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тарихи география курсы студенттерге Қазақстанның жер бедерінде болып жатқан экзлгендік табиғи құбылыстарды, анторпогендік факторлардың әсерінен өзгеріп жатқан құрылымдарды зерттей отырып мәлімет береді. Сонымен бірге Қазақстан аумағындағы ландщафтық өзгерістерді картаға түсіру, шөлді және таулы жерлердің ландшафтарын одан әрі жіктеуді, бүкіл республика жері мен жекелеген аудандар сұлбасына қатысты мәселелерді қарастырады.
Пәннің атауы: Кеңес мемлекетінің тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы:. Кеңес мемлекетінің құрылуы. Бұрынғы Ресей құрамындағы республикалардың тарихын қамтиды. Кеңес Одағы ыдыраған соң, аталған республикалар жеке-жеке тәуелсіз мемлекеттерге айналды. КСРО кезінде бұл елдердің тарихы тек Ресей мемлекеті негізінде келді. Мемлекеттердің даму процесінің әрқилы жолдары, экономикалық және саяси дамуының негізгі заңдылықтары. Әрбір мемлекеттің ұлттық тарихын есепке ала отырып, соның негізінде студенттерге тыңғылықты білім қалыптастыру.
Пәннің атауы: Екінші дүниежүзілік соғыс тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Екінші дүниежүзілік соғыстың туу себептері. Австрия-Венгрия, Германия, Италия мемлекеттерінің арасындағы алауыздық. Соғыстың әлеуметтік, экономикалық, саяси себептері. Екінші дүниежүзілік соғыстың барысы. Аяқталуы мен нәтижелері.
Пәннің атауы: Әлемдік археологиялық ескерткіштер

Бағдарламаның қысқаша курсы: Курс Европа, Азия, Африка, Америка елдерінің тарихымен, мәдениетін жан-жақты танып-білуге, әлемдік археология ғылымының даму тарихы және археологиялық зерттеу мәселелерімен танысуға мүмкіндік жасайды. Курс ежелгі дүние, ортағасырлар тарихымен, мәдениеттану, архитектура курстарымен тығыз байланыста оқытылады. Студенттердің білімін одан әрі жетілдіру, бұрынғы және қазіргі уақыттағы маңызды археологиялық ашылулармен, археология ғылымындағы зерттеу проблемаларымен таныстыру. Әдістемелік археологиялық тарихи танымды меңгеру және шетелдік зерттеулердің археология бойынша әдістемелерімен таныстыру.
Пәннің атауы: Сақ, скиф археологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Сақ және скиф археологиясы курсы студенттерге осы кезең ескерткіштері туралы мәліметтер береді. Сонымен бірге археологиялық кезеңдерге бөлу, Хронологиялық кезеңдергң бөлу және оның басқа ғылымдармен байланысы туралы құнды ақпараттар көзі болып табылады. Сақ, скиф археологиясының қалыптасуы және дамуы. Сақ, скиф археология курсының басты мақсаты студенттердің тарихи санасын қалыптастыру, оны қазіргі талаптарға сай оқытудың әдіс-тәсілдерін жүзеге асыру болып табылады.

Студенттерге Сақ,скиф археологиясының деректерін талдауға, жіктеуге машықтандыру, әлемдік тарихи прцестерді тану тұрғысында жалпы археология ғылымымен және оның даму, қалыптасу тарихын, зерттеу әдістерін, мәдениеттердің мәнін ұғындыру.


Пәннің атауы: Қазақстан және Орталық Азия нумизматикасы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Курс барысында студенттер Қазақстан және Орталық Азия нумизматикасы туралы оқып үйренеді. Ежелгі және ортағасырлық монеталар. Зерттелуі мен ғылыми айналымға қосылуы.
Пәннің атауы: Ресей нумизматикасы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Курс барысында студенттер Ресей нумизматикасы туралы оқып үйренеді. Оның ерекшеліктері мен қалыптасуымен танысады. Ежелгі және ортағасырлық монеталар. Зерттелуі мен ғылыми айналымға қосылуы.

5В020500-Филология:шетел филолгиясы (түрік филологиясы)

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
1 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

1

а) Базалық шетел тілі А2 деңгейі (Осман түрікшесі)

б) Орта ғасырлардағы түрік тіліӘ.Сейтжанов
Ә.Башенова

3

1

2

БП

2

а)Түрік халық әдебиетіне кіріспе

б) Түркі халық ауыз әдебиетінің тарихыХ.Раймен

Б.Дүндар


2

1

3

БП

3

а) Ежелгі түрік әдебиетіне кіріспе

б) Заманымыздан бұрынғы аңыз-жырларХайреттдин Раймен

2

1

4

БП

4

а)Жаңа дәуір түрік әдебиетіне кіріспе

б) Танзимат кезеңіндегі жаңа дәуір түрік әдебиетіБану Дүндар

2

1

5

Бп

5

а) Халық ауыз әдебиеті үлгілері

б) Түрік халық ауыз әдебиетіХайреттдин Раймен

2

2

6

БП

6

а)Түрік қағанаты дәуіріндегі әдебиет (5-8 ғғ)

б) Ежелгі түрік әдебиетіӘ.Сейтжанов

2

2

7

БП

7

а) Сервет –и – Фунун кезеңіндегі жаңа дәуір түрік әдебиеті

б) Жаңа дәуір түрік әдебиетіБану Дүндар

2

2


1а. Пәннің атауы: Базалық шетел тілі А2 деңгейі (Осман түрікшесі)

Пререквизиттер: Базалық шетел тілі А1 деңгей және жалпы түрік тарихындағы Османлы дәуірі мен олардың ерекшеліктері туралы жалпы мағлұмат пен орта мектепте алған білім жеткілікті.

Постреквизиттер: Базалық шетел тілінің В деңгейлері мен Осман филологиясы, осман тілін оқыту әдістемесі оқытылып, жалпы сол тіл туралы жалпы мағлұматтар алынады.

Курстың қысқаша сипаты: Коммуникативті-интермәдениетті компетенция негізінде сөйлеу әрекетінің төрт түрі бойынша: тыңдап түсіну, сөйлеу, оқу және жазу арқылы бастапқы деңгей жетістіктеріне жету қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар жалпы түрік тарихында Осман империясының алатын орны ерекше. Сондықтан аталған курста сол дәуірдің жазуы ен жазба ескерткіштері туралы мол мағлұмат беріледі.

Бағдарлама жетекшісі: Ә.Сейтжанов

1б.Пәннің атауы: Орта ғасырлардағы түрік тілі

Пререквизиттер: Базалық шетел тілі А1 деңгей және жалпы түрік тарихындағы Османлы дәуірі мен олардың ерекшеліктері туралы жалпы мағлұмат пен орта мектепте алған білім жеткілікті.

Постреквизиттер: Базалық шетел тілінің В деңгейлері мен Осман филологиясы, осман тілін оқыту әдістемесі оқытылып, жалпы сол тіл туралы жалпы мағлұматтар алынады.

Курстың қысқаша сипаты: Орта ғасырлардағы түрік тілінің ерекшеліктері мен қолданылу аясы, сол тілде жазылған әдеби ескерткіштер мен олардың қазіргі түрік тіл ғылымындағы орны туралы білім беріледі.

Бағдарлама жетекшісі: Ә.Башенова

2а. Пәннің атауы: Түрік халық әдебиетіне кіріспе

Пререквизиттер: Аталған курсқа пререквизит ретінде «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті», «Сервет-и-Фунун кезеңіндегі түрік әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы алынған білімдері пайдаға жаратылады.

Постреквизиттер: ХІХ ғ.Түрік әдебиеті , ХҮІ ғасырдағы түрік әдебиетінің тарихы, ХҮІІ ғасырдағы түрік әдебиетінің тарихы, Қазіргі кезеңдегі жаңа дәуір түрік әдебиеті , ХХ ғасырдағы түрік әдебиеті пәндерінен әр кезеңнің өзіндік ерекшеліктері мен даму барысы туралы білім беріледі.

Курстың қысқаша сипаты: Эпостық жырлар, олардың түрлері, фольклор тарихы, ежелгі дәуірдегі түрік әдебиетінің көркемдік ерекшеліктері мен даму тенденциялары оқытылады. Түрік халық ауыз әдебиеті оқу бағдарламасындағы басқа пәндермен қатар жүргізіледі. Түріктердің сөз өнерiнiң тегi әрiден, түркi тiлдес тайпалардың өз алдына халық болып қалыптаспай тұрған кезiнен басталады. Халық фольклоры мен поэзиясының негiзi сол тайпалар шығарған ертегi, аңыз, мақал-мәтелдерде жатыр. Әр мемлекеттің тарихы әр түрлі аңыздары, дастандары, батырлық жырлары, наным жүйесі, ертегілері мен әңгімелерін өз құрамында сақтайды. Анатолы тарихы да осылай.

Бағдарлама жетекшісі:Х.Раймен

2б.Пәннің атауы: Түркі халық ауыз әдебиетінің тарихы

Пререквизиттер: Аталған курсқа пререквизит ретінде «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті», «Сервет-и-Фунун кезеңіндегі түрік әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы алынған білімдері пайдаға жаратылады.

Постреквизиттер: ХІХ ғ.Түрік әдебиеті , ХҮІ ғасырдағы түрік әдебиетінің тарихы, ХҮІІ ғасырдағы түрік әдебиетінің тарихы, Қазіргі кезеңдегі жаңа дәуір түрік әдебиеті , ХХ ғасырдағы түрік әдебиеті пәндерінен әр кезеңнің өзіндік ерекшеліктері мен даму барысы туралы білім беріледі.

Курстың қысқаша сипаты: Түрік фольклорының алғаш хатқа түскен нұсқалары көне түркі жазбаларында кездесетін мифтік сюжеттер мен нақыл сөздер, арнау, жоқтау үлгісінде жазылған шумақтар. (Орхон-Енисей жазуларындағы Күлтегін, Білег қаған, Тоныкөктерге арналған жырлар, «Оғызнама», «Қорқыт ата кітабы» т.б.). Түрік фольклорының орта ғасырларда хатқа түскен  үлгілері Махмұд Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түрік», Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» және «Кодекс кумманикус» еңбектері арқылы жетті. Қөркем шығармалардағы фольклорлық дәстүр сабағы барысында әдебиет не, оның анықтамаы, кезеңдері үйретіледі. Фольклорлық дәстүр, анықтамасы, мақсаттары, халық білімінің басқа білімдермен байланысы үйретіледі.

Бағдарлама жетекшісі:Ж.Ботабаева

3а. Пәннің атауы: Ежелгі дәуір түрік әдебиетіне кіріспе

Пререквизиттер: Аталған курсқа пререквизит ретінде «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы орта мектептер мен колледждерде алынған білімдері пайдаға жаратылады.

Постреквизиттер: Орта ғасырлардағы түрік әдебиеті, Сервет-и-Фунун кезеңіндегі түрік әдебиеті, Оқылатын тіл елінің әдебиеті пайда болғаннан қазіргі заманға дейін пәндерінен аталған кезеңдердегі түрік әдебиетінің ерекшеліктері мен даму заңдылықтары туралы мағлұмат беріледі.

Курстың қысқаша сипаты: Ежелгі дәуірдегі түрік әдебиеті, оның көрнекті өкілдері мен көне жазба ескерткіштері, «Орхон-Енисей», «Китаб аль-Адаб» жазба ескерткіштерінің ерекшеліктері мен сол дәуірдегі әдебиеттің көрнекті өкілдері туралы білім беріледі.

Бағдарламаның жетекшісі:Х.Раймен3б. Пәннің атауы: Заманымыздан бұрынғы аңыз-жырлар

Пререквизиттер: Аталған курсқа пререквизит ретінде «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы орта мектептер мен колледждерде алынған білімдері пайдаға жаратылады.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет