Тарих Элективті пәндербет5/5
Дата19.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
#1195
1   2   3   4   5

Постреквизиттер: Жалпы түрік әдебиетінің тарихы мен оның кезеңдері туралы ғылыми-зерттеу еңбектері және ХХІ ғасырдағы түрік әдебиетінің негізгі идеясы мен көрнекті өкілдері, түрік әдебиетінің әлемдік әдеби аренада алатын орны туралы мәліметтер аталған курстан алған білімді бекітеді.

Курстың қысқаша сипаты: Түрік әдебиетіндетарихи жырлар кеңінен дамыған. Әр кезеңнің тарихи оқиғасы міндетті түрде жыр, аңыз-афсана арқылы баяндалып, халыққа таратылып отырған. Бұл курста ауыз ідебиетінде пайда болып, дамыған тарихи жырлар мен дастандар, олардың жалпы түрік әдебиетіне тигізген ісері туралы білім беріледі.

Бағдарламаның жетекшісі:Вакансия2

2а. Пәннің атауы: ХҮІ ғасырдағы түрік әдебиетінің тарихы

Пререквизиттер: Аталған курсқа пререквизит ретінде «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті», «Сервет-и-Фунун кезеңіндегі түрік әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы алынған білімдері пайдаға жаратылады.

Постреквизиттер: Жалпы түрік әдебиетінің тарихы мен оның кезеңдері туралы ғылыми-зерттеу еңбектері және ХХІ ғасырдағы түрік әдебиетінің негізгі идеясы мен көрнекті өкілдері, түрік әдебиетінің әлемдік әдеби аренада алатын орны туралы мәліметтер аталған курстан алған білімді бекітеді.

Курстың қысқаша сипаты:15-16 ғасырларда өмір сүрген Низами; Юсуф Синан, Хамди Челеби, Месехи; махмуд абдуль Баки т.б. сияқты түріктің атақты шайырларының өмір жолдары мен әдеби мұралары туралы білім беріледі. 16 ғасырдағы түрік әдебиетінің даму бағытына талдау жасалады.

Бағдарламаның жетекшісі: Вакансия1

2б. Пәннің атауы: Түрік әдебиетінің тарихи кезеңдері ХҮІ ғ.

Пререквизиттер: Аталған курсқа пререквизит ретінде «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті», «Сервет-и-Фунун кезеңіндегі түрік әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы алынған білімдері пайдаға жаратылады.

Постреквизиттер: Жалпы түрік әдебиетінің тарихы мен оның кезеңдері туралы ғылыми-зерттеу еңбектері және ХХІ ғасырдағы түрік әдебиетінің негізгі идеясы мен көрнекті өкілдері, түрік әдебиетінің әлемдік әдеби аренада алатын орны туралы мәліметтер аталған курстан алған білімді бекітеді.

Курстың қысқаша сипаты: 17 ғасырда түрік әдебиеті дидактикалық бағытта оқырманға тілм-тәрбие беретін, жол көрсететін әдеби шығармалармен, сынай отырып, тәрбиелейтін сатиралық еңбекпен толықты. Бұл курста сол кезеңдегі түрік әдебиетіне тереі талдау жасалады.

Бағдарламаның жетекшісі:Вакансия2

3а. Пәннің атауы: Түрік тілінің өзекті мәселелері

Пререквизиттер: «Жалпы тіл білімі», «Базалық шетел тілі», «Османлы түрікшесі», «Лингвистикалық ілім тарихы» пәндерінен түрік тілінің грамматикасы мен ондағы заңдылықтар туралы білім алынса, «Классикалық филология» пәнінен жалпы түрік тілінің әдеби қолданысы туралы дағдылар мен машықтар игерілді.

Постреквизиттер: «Арнайы кәсіби шетел тілі», «Хорезм түрікшесі», «Қараханлы түрікшесі» курстарынан аталған кезеңдердегі түрік тілі грамматикасының тарихи және өзекті мәселелері туралы білім алынады.

Курстың қысқаша сипаты: Аталған курстың негізгі ерекшелігіне оқытудың жалпыкәсіптік және мәдениетаралық бағыты; болашақ мамандыққа қызығушылығын дамыту; түрік тілінің мемлекеттілігі, тарихы, грамматикасындағы қазіргі таңдағы өзекті мәселелері сөз болады.

Бағдарламаның жетекшісі:Вакансия2

3б. Пәннің атауы: Түрік тілі грамматикасының проблемалары

Пререквизиттер: «Жалпы тіл білімі», «Базалық шетел тілі», «Османлы түрікшесі», «Лингвистикалық ілім тарихы» пәндерінен түрік тілінің грамматикасы мен ондағы заңдылықтар туралы білім алынса, «Классикалық филология» пәнінен жалпы түрік тілінің әдеби қолданысы туралы дағдылар мен машықтар игерілді.

Постреквизиттер: «Арнайы кәсіби шетел тілі», «Хорезм түрікшесі», «Қараханлы түрікшесі» курстарынан аталған кезеңдердегі түрік тілі грамматикасының тарихи және өзекті мәселелері туралы білім алынады.

Курстың қысқаша сипаты: Грамматика ғылымының ұғымдылық аппараты. Грамматиканың анықтамасы және оның морфология және синтаксис тарауына бөлінуі. Грамматиканың басқа пәндермен байланысы. Грамматикалық үлгілердің жүйесі, құрылымы, нормасы. Грамматикалық категориялар мен нормалардың өзекті мәселелері талқыланады.

Бағдарламаның жетекшісі:Вакансия1

4а. Пәннің атауы: Түрік әдебиетінің тарихы

Пререквизиттер: Аталған курсқа пререквизит ретінде «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті», «Сервет-и-Фунун кезеңіндегі түрік әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы алынған білімдері пайдаға жаратылады.

Постреквизиттер: Жалпы түрік әдебиетінің тарихы мен оның кезеңдері туралы ғылыми-зерттеу еңбектері және ХХІ ғасырдағы түрік әдебиетінің негізгі идеясы мен көрнекті өкілдері, түрік әдебиетінің әлемдік әдеби аренада алатын орны туралы мәліметтер аталған курстан алған білімді бекітеді.

Курстың қысқаша сипаты:Ислам діні пайда болып, таратылғаннан кейінгі түрік әдебиетінде пайда болған оғыздық эпостан бастап, тарихи негізге сүйенген «Көроғлы» дастаны, Қожа Насреддинге қатысты шыққан әдеби аңыздар мен түрік халық ауыз әдебиетіндегі өлең түрлері мани, «тюркюи кошма (лирикалық жырлар)», «хулы ташлама (трагедиялық жырлар)» туралы мағлұмат беру; түрік әдебиетінің даму кезеңдерімен, оның көрнекті өкілдерімен таныстыру.

Бағдарламаның жетекшісі: Вакансия 1.

4б. Пәннің атауы: ХҮІІ ғасырдағы түрік әдебиеті

Пререквизиттер: Аталған курсқа пререквизит ретінде «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті», «Сервет-и-Фунун кезеңіндегі түрік әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы алынған білімдері пайдаға жаратылады.

Постреквизиттер: Жалпы түрік әдебиетінің тарихы мен оның кезеңдері туралы ғылыми-зерттеу еңбектері және ХХІ ғасырдағы түрік әдебиетінің негізгі идеясы мен көрнекті өкілдері, түрік әдебиетінің әлемдік әдеби аренада алатын орны туралы мәліметтер аталған курстан алған білімді бекітеді

Курстың қысқаша сипаты: 17 ғасырдан бастап түрік әдебиетінде дидактикалық мақсатты көздеген сатиралық шығармалар көптеп шыға бастады. Оның көрнекті қкілдері Омер Нефи, Юсуф Наби, Алладдин Сабит т.б. шығармашылықтарымен таныстыру, сол кезеңдегі әдебиеттің даму бағытына талдау жасау.

Бағдарламаның жетекшісі:Вакансия2

5а. Пәннің атауы: Қазіргі кезеңдегі жаңа дәуір түрік әдебиеті

Пререквизиттер: Аталған курсқа пререквизит ретінде «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті», «Сервет-и-Фунун кезеңіндегі түрік әдебиеті», «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Әлем әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы алынған білімдері пайдаға жаратылады.

Постреквизиттер: Жалпы түрік әдебиетінің тарихы мен оның кезеңдері туралы ғылыми-зерттеу еңбектері және ХХІ ғасырдағы түрік әдебиетінің негізгі идеясы мен көрнекті өкілдері, түрік әдебиетінің әлемдік әдеби аренада алатын орны туралы мәліметтер аталған курстан алған білімді бекітеді

Курстың қысқаша сипаты: Түрік халықтарының әдебиеті, оның даму кезеңдері мен жағдайы туралы мағлұмат беру.Қазіргі кездегі қазақ, татар, өзбек әдебиетінің даму тенденцияларын айқындау оқытылады.

Бағдарламаның жетекшісі:Вакансия2

5б. Пәннің атауы: Қазіргі кезеңдегі түрік халықтарының әдебиеті

Пререквизиттер: «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті», «Сервет-и-Фунун кезеңіндегі түрік әдебиеті», «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Әлем әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы алынған білімдері пайдаға жаратылады.

Постреквизиттер: Жалпы түрік әдебиетінің тарихы мен оның кезеңдері туралы ғылыми-зерттеу еңбектері және ХХІ ғасырдағы түрік әдебиетінің негізгі идеясы мен көрнекті өкілдері, түрік әдебиетінің әлемдік әдеби аренада алатын орны туралы мәліметтер аталған курстан алған білімді бекітеді.

Курстың қысқаша сипаты: Қазіргі кезеңдік түркі әдебиеті мен оның тарихы, кезеңдері, дамуындағы ортақ мәселелер мен өзіндік даму ерекшеліктері туралы оқытылады. Сонымен қатар кеңестік империя құрамында болған қазақ, қырғыз, татар, өзбек, әзербайджан әдебиеттері мен түрік әдебиеті туралы салыстырмалы талдау жұмыстары да жүргізіледі.

Бағдарламаның жетекшісі:Вакансия1

6а. Пәннің атауы: ХХ ғасырдағы түрік әдебиеті

Пререквизиттер: «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті», «Сервет-и-Фунун кезеңіндегі түрік әдебиеті», «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Әлем әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы алынған білімдері пайдаға жаратылады.

Постреквизиттер: Жалпы түрік әдебиетінің тарихы мен оның кезеңдері туралы ғылыми-зерттеу еңбектері және ХХІ ғасырдағы түрік әдебиетінің негізгі идеясы мен көрнекті өкілдері, түрік әдебиетінің әлемдік әдеби аренада алатын орны туралы мәліметтер аталған курстан алған білімді бекітеді.

Курстың қысқаша сипаты: ХХ ғасырдың басында түрік поэзиясы екі түрлі тенденциямен дамыды: бірі- көне әдеби даму жолдарын ұстанса, екіншісі азаматтық лирика бағытныда дамыды. Сонымен қатар 1950-1960 жылдардағы түрік революциясының нәтижесінде түрік әдебиетінде зар заман бағыты пайда болды. Бұл курста осы кезеңдердегі әдеби шығармалармен қатар 20 ғасырдың соңғы жылдарында батыста танымал болған түрік әдебиетінің көрнекті өкілдерінің әдеби мұралары таныстырылады.

Бағдарламаның жетекшісі: Вакансия2

6б. Пәннің атауы: Фольклорлық дәстүр мен әдебиеттік мәнер

Пререквизиттер: Классикалық филология, «Ежелгі түрік әдебиеті», «Жаңа дәуірдегі түрік әдебиеті», «Сервет-и-Фунун кезеңіндегі түрік әдебиеті», «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Әлем әдебиеті» пәндерінен жалпы түрік әдебиті туралы , оның жанрлық ерекшеліктері мен көрнекті өкілдері туралы алынған білімдері пайдаға жаратылады.

Постреквизиттер: Жалпы түрік әдебиетінің тарихы мен оның кезеңдері туралы ғылыми-зерттеу еңбектері және ХХІ ғасырдағы түрік әдебиетінің негізгі идеясы мен көрнекті өкілдері, түрік әдебиетінің әлемдік әдеби аренада алатын орны туралы мәліметтер аталған курстан алған білімді бекітеді.

Курстың қысқаша сипаты: Түрік әдебиетінің Исламға дейінгі кезеңі әлемнің пайда болуы мен дамуы туралы мифтерден бастау алады. Түрік фольклорындағы Қорқыт ата туралы оғыздық эпостар мен сельджүктер заманындағы араб тілі арқылы пайда болып, таратылған шығармалар туралы мәліметтер беріледі. Сонымен қатар сопылық дәуірдің көрнекті өкілдері туралы тың мағлұматтар таныстырылады.

Бағдарламаның жетекшісі: Вакансия1

7а. Пәннің атауы: Түрік тілінің тарихи мәселелері

Пререквизиттер: Лингвистикалық әләм тарихы, жалпы тіл білі, тіл біліміне кіріспе және базалық шетел тілі, оның ішінде түркия түрікшесі мен осман түрікшесінен алынған білім қажет.

Постреквизиттер: Тіл білімінің пайда болуы мен тіл білімі мәселелеріне қатысты лингвистикалық тұжырымдамалар туралы білімді дамыту қажет.

Курстың қысқаша сипаты:Түрік тілі тарихы мен оның тарихында,ы байланыс. Тілдің сыртқы және ішкі тарихы; тіл өзгерістеріндегі мәселелер; түрік тілінің қалыптасуындағы тарихи және лингвистикалық шарттар, оның дамуының негізгі кезеңдері сөз болады.

Бағдарламаның жетекшісі: Вакансия1

7б. Пәннің атауы: Түрік тілінің тіл тарихы

Пререквизиттер: Лингвистикалық әләм тарихы, жалпы тіл білі, тіл біліміне кіріспе және базалық шетел тілі, оның ішінде түркия түрікшесі мен осман түрікшесінен алынған білім қажет.

Постреквизиттер: Тіл білімінің пайда болуы мен тіл білімі мәселелеріне қатысты лингвистикалық тұжырымдамалар туралы білімді дамыту қажет.

Курстың қысқаша сипаты: Түрік тілінің кезеңдік тарихы, кезеңге бөлу өлшемі, негізгі кезеңдерінің сипаттамасы, тарихи даму кезеңіндегі тіршілік етуінің өрістеуі, фонетикалық жүйе, грамматикалық құрылыс, сөздік құрам дамуындағы негізгі тенденциялар туралы мағлұматтар беріледі.

Бағдарламаның жетекшісі:Вакансия2


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет