Технически спецификациижүктеу 0.49 Mb.
бет1/3
Дата28.03.2019
өлшемі0.49 Mb.
түріПрограма
  1   2   3
Програма БГ08

Културно наследство и съвременни изкуства“


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обособена позиция № 1: „Аерофотозаснемане на територията на изследваните обекти в община Тополовград”

І. Предмет на заданието
Предмет на заданието е аерофото заснемане най-ранните тракийски обекти на територията на Община Тополовград и тяхната географска среда, създаване на техни изображения и цифров модел, които да бъдат интегрирани в GIS системата.
ІІ. Обхват на проекта
В обхвата на проекта са избрани разпознатите към момента ранни тракийски обекти на територията на община Тополовград. Aрхеологическите обекти и тяхната заобикаляща ги среда, които ще се заснемат с безпилотен летателен апарат като минимум са:

 • Обект № 1, намира се в землището на с.Българска поляна, на 3,2 км северозападно от селото и на около 7км югозападно от с. Хлябово

 • Обект № 2, на 2.8 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището (източно от № 1)

 • Обект № 3, намира се в границите на землището на . Българска поляна, на около 2.8 км северозападно от селот, в границите на землището, източно от № 2

 • Обект № 4, на 2.8 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището, източно от № 2

 • Обект № 5, разположена на 2.8 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището (източно от № 2)

 • Обект № 6, намира се в землището на с.Българска поляна (североизточно от № 3)

 • Обект № 7, на 2.7 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището, на около 0.50м източно от № 5

 • Обект № 8, на около 2.7 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището ( намира се на няколко мерта северно от №7)

 • Обект № 9- на около 15 м югоизточно от № 8

 • Обект № 10, разположена на около 2.7км от с. Българска поляна (в границите на землището) и 20м източно от № 8

 • Обект № 11, разположена на 2.7 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището (на около 10 м източно от № 10)

 • Обект № 12, на около 2.6 км северозападно от с. Българска поляна ( на 10 м от № 11)

 • Обект № 13, намира се приблизително на 2.6 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището ( на около 30м североизточно от № 12)

 • Обект № 14, непосредствено долепена периферно до № 13

 • Обект № 15, на около 2.4 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището; на 40м източно от № 14

 • Обект №16, на около 2.2 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището и на около 200м северно от № 15- малък език в източна посока

 • Обект №17- на около 2.6 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището

 • Обект № 18, на около 3 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището и 700м северно от № 15

 • Обект № 19, разположена на около 3 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището и 70м северно от № 18

 • Обект № 20, на около 3.1 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището ( на около 50 м северно от № 19)

 • Обект № 21, разположена в границите на землището на с. Българска поляна, около 3.1 км северозападно от селото (на около 20м северно от могила № 20)

 • Обект № 22, непосредствено долепена до № 21

 • Обект № 23, на около 3.1 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището (на около 10м западно от № 22)

 • Обект № 24, намира се в границите на землището на с. Българска поляна, на 3.1 км северозападно от селото( на около 5м северно то № 22)

 • Обект № 25, 3.1 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището (на около 40м северно от № 24)

 • Обект № 26, на 3.2 км северозападно от с. Българска поляна , в границите на землището; 100м северозападно от № 25

 • Обект № 27 каменно струпване- стена, на около 25м югоизточно от № 26

 • Обект № 28, разположена на 3.1 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището; 120м североизточно от № 25

 • Обект № 29 долмен, намира се в землището на с. Българска поляна, на приблизително 3.1 км северозападно от селото; около 20м североизточно от № 28

 • Обект № 30, на 3.1 км северозападно от с. Българска поляна поляна , в границите на землището (на около 150м северно от долмен № 29)

 • Обект № 31, на 3.1 км северозападно от с. Българска поляна поляна , в границите на землището (на 40м северно от №30)

 • Обект № 32, в границите на землището на с. Българска поляна, на 3.1 км северозападно от селото; непосредствено до № 31

 • Обект № 33, намира се на около 3 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището (на 60м северно от № 32)

 • Обект № 34, в границите на землището на с.Българска поляна, на 3 км северозападно от селото и на около 6км западно от с. Хлябово

 • Обект № 35, намира се на около 2,5 км северозападно от с. Българска поляна в границите на землището на с. Българска поляна, на 3.1 км северозападно от селото

 • Обект № 36, в границите на землището нас. Българска поляна, на 2,5 км северозападно от селото и на около 6км югозападно от с. Хлябово

 • Обект № 37 (на около 25м югозападно от № 36)

 • Обект № 38, намира се приблизително на 2,5 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището и на около 6км югозападно от с. Хлябово, в землището Българска поляна

 • Обект № 39, на 40м южно от № 38

 • Обект № 40 (на около 10м северно от стария път), около 6км западно от с. Хлябово; в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 41 (на около 25м от № 40) в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 42, на около 10м северно от стария път и на 6км западно от с. Хлябово; в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 43, на около 80м северно от № 42

 • Обект № 44 , на около 6км западно с. Хлябово; в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 45 (проучена през сезон 2009 г.), на около 80м източно от № 44

 • Обект № 46 на 10м югоизточно от № 45

 • Обект № 47- долмен с ориентация север- юг, на около 5,8км западно с. Хлябово и 6км южно от с. Орлов дол; в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 48, намира се на около 6км южно от с. Орлов дол и 5.8км западно от с. Хлябово; в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 49, 50м северозападно от № 48; в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 50, намират се на около 6км южно от с. Орлов дол и 5.8км западно от с. Хлябово; в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 52, на около 5.7км западно от с. Хлябово; в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 53, на около 30м източно от №52

 • Обект № 54, на около 0.70м източно от № 53

 • Обект № 55, разположена на около 5.7км западно от с. Хлябово, в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 56, на около 90м североизточно от № 55

 • Обект № 57, намира се на 5км западно от с. Хлябово; в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 58, на около 5км западно от с. Хлябово; в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 59 (на около 2м западно от № 58)

 • Обект № 60, в землището на с.Българска поляна на около 3км северозападно от селото

 • Обект № 61, на около 30м северно от № 60

 • Обект № 62, на 150м северно от № 61

 • Обект № 63 (на 20м С от № 62) ; в землището на с.Българска поляна на около 3,5км северозападно от селото

 • Обект № 64, намира се на 10м севрно от № 63; в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 65, на около 3,5км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището и 5м северно от № 66

 • Обект № 66, 5м североизточно от № 64; в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 67, на 12м северно от № 65

 • Обект № 68, на около 100м от № 65. Разположена на 3,6км северозападно от с. Българска поляна, около 7,5км югозападно от с. Хлябово и 7,5км южно от с. Орлов дол; в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 69, в землището на с. Българска поляна на около 3,5км северозападно от селото и 7,6км южно от с. Орлов дол

 • Обект № 70, на около 500м южно от № 69

 • Обект № 71, намира се на 3,8км северозападно от с. Българска поляна (в границите на землището), на около 7,8км югозападно от с. Хлябово и около 7,7км южно от землището на с. Орлов дол

 • Обект № 72, намира се на 3,8км северозападно от с. Българска поляна (в границите на землището), на около 7,8км югозападно от с. Хлябово и около 7,5км южно от с. Орлов дол

 • Обект № 73, намира се на 3,9км северозападно от с. Българска поляна (в границите на землището), около 7,8км югозападно от с. Хлябово и около 7,4км южно от с. Орлов дол, североизточно от № 72

 • Обект № 74. по оста С- Ю, на около 4км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището

 • Обект № 75, на около 100м източно от № 74, в границите на землището на с. Българска поляна

 • Обект № 76, на около 4км северозападно от с. Българска поляна (в границите на землището), и на около 5м западно от № 75

 • Обект № 77, намира се на около 40м североизточно от № 4

 • Обект № 78, на около 7км южно от с. Орлов дол и 3.8км северозападно от с. Българска поляна; в границите на землището на с.Българска поляна

 • Обект № 79, непосредствено допряна с периферията си до № 78

 • Обект № 80, на около 5м северно от № 79

 • Обект № 81, на около 3м северно от № 80

 • Обект № 82, на 50м северно от № 81, в землището на с.Българска поляна, 3.8км северозападно от селото и на около 7км южно от на с. Орлов

 • Обект № 83 (до старият път), намира се на приблизително 4км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището

 • Обект № 84, в землището на с. Българска поляна, 4км северозападно от селото на около 7км южно от на с. Орлов дол

 • Обект № 85, разположена на 4км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището и на 7км южно от с. Орлов дол

 • Обект № 86, непосредствено С от № 85

 • Обект № 87, на 150м източно от № 85

 • Обект № 88, на 10м от № 87, в землището на с. Българска поляна, 4км северозападно от селото и 7км южно от с. Орлов дол

 • Обект № 89, на около 800м източно от № 83; 3,8км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището

 • Обект № 90, около 200м североизточно от № 88, на 6км западно от с. Хлябово и около 6км южно от с. Орлов дол, в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 91, на 6км южно от с. Орлов дол, в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 92, намира се на 5км южно от с. Орлов дол и около 5.2км западно от с. Хлябово

 • Обект № 93- каменно съоръжение, на около 4,3км западно от с. Хлябово и 5,2км южно от с. Орлов дол, в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 94, на около 200м югоизточно от № 93, около 4,2км западно от с. Хлябово, в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 95, около 200м южно от № 94

 • Обект № 96, непосредствено до № 57

 • Обект № 97, около 4,2км западно от с. Хлябово, в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 98, на около 0.40м Ю от № 97

 • Обект № 99, на 100м южно от № 98, около 4,2км западно от , с. Хлябово, в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 100, непосредствено на 3м южно от № 99

 • Обект № 101, на около 200 м южно от № 100

 • Обект № 102, намира се на около 4,2км югозападно от с. Хлябово, в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 103, на около 0.70м южно от № 102

 • Обект № 104, на около 50м южно от № 103, в землището на с. Българска поляна, на 2км северно от селото

 • Обект № 105, на около 4,5км югозападно от с. Хлябово, в землището на с.Българска поляна и приблизително 2км северно от селото,

 • Обект № 106, намира се в землището на с.Българска поляна, на 2км северно от селото и на около 4,5км югозападно от с. Хлябово

 • Обект № 107, на около 150м източно от № 106

 • Обект № 108, на 100м югозападно от № 107; 2км северно от с. Българска поляна, в границите на землището

 • Обект № 109, на 20м южно от № 108

 • Обект № 110, на около 3м южно от № 109, в землището на с. Българска поляна и около 2км северно от селото

 • Обект № 111, на 3м югоизточно от № 110

 • Обект №112, намира се в землището на с. Българска поляна, на 1,8км северно от селото и на около 5км югозападно от с. Хлябово

 • Обект № 113, на около 2,5 км северно от с. Българска поляна, в границите на землището и на около 6км югозападно от с. Хлябово

 • Обект № 114, разположена около 100м северозападно от № 113

 • Обект № 115- камък, намира се в землището на с.Българска поляна на 3 км северозападно от селото и на около 6км западно от с. Хлябово

 • Обект № 116, на 200м северозападно от № 115

 • Обект № 117, на 10м Ю от № 116

 • Обект № 118- камък (върху езика И-З на сев. склон под могилата проуч. през 2008г.) , намира се на 2,5 км северозападно от с. Българска поляна, в границите на землището и на около 6,5км югозападно от с. Хлябово

 • Обект № 119- камък, на около 150м югозападно от № 118

 • Обект №120, в землището на с.Българска поляна на 2,5 км северозападно от селото и на около 6км югозападно от с. Хлябово; североизточно от № 119

 • Обект №121, на 20м северозападно от № 120

 • Обект №122, разположена в землището на с.Българска поляна на около 1,8км североизточно от селото, западно от пътя и „Селското дере”

 • Обект №123, намира се 200 м западно от пътя, около 2км североизточно от с. Българска поляна, в границите на землището; на 200м СИ от № 122

 • Обект №124, 50м северно от №123

 • Обект №125, разположена 250м северозападно от пътя, в землището на с.Българска поляна, на 2,2км североизточно от селото и около 3км югозападно от с. Хлябово

 • Обект №126, в землището на с. Хлябово на около 3,5км югозападно от селото

 • Обект №127, на 200м северозападно от №126, на около 2,5км югозападно от с. Хлябово , в границите на землището

 • Обект №128, намира се в землището на с.Хлябово, на около 2,5км западно от селото

 • Обект №129, на около 50м северозападно от № 128

 • Обект №130, на около 15м северозападно от № 129, в землището на с.Хлябово

 • Обект №131, непосредствено източно от № 130 допрени периферно

 • Обект №132, югоизточно на 10м от № 14, в землището на с.Хлябово

 • Обект №133, на 2,5км западно от с. Хлябово, в границите на землището

 • Обект №134, на около 60-70м югоизточно от № 133

 • Обект №135, на около 50м северно от № 133, на 2,5км от с. Хлябово, в границите на землището

 • Обект №136, 50м северно от № 135, в землището на с. Хлябово, на около 2,5км западно от селото

 • Обект №137, на около 5м северно от № 136

 • Обект №138, на няколко метра северно от № 138, в землището на с.Хлябово, около 2,5км западно от селото

 • Обект №139, на 80м североизточно от № 138, на около 2,5км западно от с. Хлябово, в границите на землището,

 • Обект №141, на 30м южно от № 140,

 • Обект №142, на 4-5м югозападно от №141, в землището на с.Хлябово, около 2км западно от селото

 • Обект №143, долепен северозападно до № 142

 • Обект №144, намира се в землището на с. Хлябово, около 2км западно от селото (на север от №143 и №142)

 • Обект №145, на 8м северозападно от № 144

 • Обект №146, на 5м югозападно от № 144

 • Обект №147, в землището на с.Хлябово, около 2км западно от селото (на 1м югоизточно между могили № 144 и № 146)

 • Обект №148 непосредствено до № 146 и № 147)

 • Обект №149, на 10м западно от последната могила в групата № 148

 • Обект №150, намира се на около 2км западно от с. Хлябово, в границите на землището, на север от №149

 • Обект №151, на около 10м югозападно от №150, в землището на с.Хлябово

 • Обект №152, в землището на с.Хлябово, на около 2км западно от селото(на 150м северозападно от № 151)

 • Обект №154, в землището на с.Хлябово, на около 3км северозападно от селото

 • Обект № 155, на около 3км северозападно от с. Хлябово, в землището

 • Обект № 156, на около 150м югозападно от № 155, в землището на с.Хлябово

 • Обект №157, в землището на с.Хлябово, на 3км северозападно от селото

 • Обект №158, непосредствено северозападно от № 157

 • Обект №159, разположена на 700м северозападно от № 157, в землището на с.Хлябово, 3км северозападно от селото

 • Обект № 160, в землището на с.Хлябово, близо до границата на землището, 800м източно от Вряшка р.

 • Обект №161, 2км южно от № 160, , в землището на с.Хлябово, на около 3,4км от селото

 • Обект №162, на 2м западно от № 160

 • Обект №163, на 3.4км западно от с. Хлбово, в границите на землището и на 3км северно от с. Българска поляна

 • Обект №164, в землището на с.Българска поляна, на около 2,5км от селото, на 800м южно от №163

 • Обект № 165, на няколко м източно от № 164

 • Обект № 166, на 250м южно от № 165 и № 164, в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 167, на 850м южно от № 166, в землището на с.Българска поляна, на около 1,5км южно от селото

 • Обект № 168, на 400м източно от с. Българска поляна, на около 1км североизточно от Сарафов връх

 • Обект № 170, на 1,5км севроизточно от с. Българска поляна, в границите на землището

 • Обект № 171, в землището на с.Българска поляна, на около 2км североизточно от селото

 • Обект № 172, на 20м северно от № 171

 • Обект № 173, на 1м северно от № 172

 • Обект № 174, на 1м североизточно от № 173

 • Обект № 175, североизточно на около 100м от № 174, в землището на с.Българска поляна, на около 2км североизточно от селото

 • Обект № 176, на около 70м североизточно от № 175, в границите на землището на с.Българска поляна

 • Обект № 177, на 25м североизточно от № 176

 • Обект № 178, на 10м североизточно от № 177, в границите на землището на с.Българска поляна, на около 2,2км от селото

 • Обект №179, на 100м северозападно от № 178, в границите на землището на с.Българска поляна и на около 3км югозападно от с. Хлябово

 • Обект № 180, на 10м западно от № 179

 • Обект № 181, намира се между № 179 и № 180

 • Обект № 182-,на 30м западно от № 181, , в границите на землището на с.Българска поляна и на около 3км югозападно от с. Хлябово

 • Обект № 183-, в „Селското дере”- землище на с. Българска поляна

 • Обект № 184, в „Селското дере”, в границите на землището на с.Българска поляна

 • Обект № 185 – терен около 5 дек., в „Селското дере” и на около 3км югозападно от с. Хлябово

 • Обект № 186, в границите на землището на с.Българска поляна, на 200м североизточно от № 185

 • Обект № 187, намира се между „Селското дере” и „Сакарското дере”, в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 188, на 2м източно от № 187

 • Обект № 189, на 2м западно от № 187

 • Обект № 190, на няколко м северозапад от № 187, в границите на землището на с.Българска поляна

 • Обект № 191, на 30м западно от № 190, между „Селското дере” и „Сакарското дере”, в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 192, на 4м югоизточно от № 191

 • Обект № 193, на 1м северозападно от № 192

 • Обект № 194, на 2м южно от № 195, между „Селското дере” и „Сакарското дере”, в землището на с. Българска поляна

 • Обект № 195, на 3м северно от № 193

 • Обект № 196, на 1м западно от № 195, между „Селското дере” и „Сакарското дере”, в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 197, на 50м западно от № 196, на около 2.2км от с. Българска поляна

 • Обект № 198, на 50м югоизточно от№ 197

 • Обект № 199, намира се в землището на с.Хлябово, на по-малко от 2км от селото, до „Сакарското дере”

 • Обект № 200, на 30м североизточно от № 199

 • Обект № 201, на 10м северно от № 200, в землището на с.Хлябово

 • Обект № 202, в землището на с.Българска поляна, „Сакарското дере”

 • Обект № 203, на 800м южно от № 202, в землището на с.Българска поляна, на около 3км източно от селото и 3км югозападно от с. Хлябово

 • Обект № 204, в землището на с.Българска поляна, на 600м южно от № 203

 • Обект № 205, на 60м южно от № 204

 • Обект № 206, на 120м южно от № 205, в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 207- площадка около 3дек, на 200м южно от № 206, в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 208, на 200м южно от № 207

 • Обект № 209, на 150м южно от № 208, в землището на с.Българска поляна, на около 2,5км източно от селото

 • Обект № 210, на 80м югоизток от № 209, на 1км северозападно от Пещерата

 • Обект № 211, на 250м югозападно от Пещерата

 • Обект № 212, на около 60м южно от № 211

 • Обект № 213, на около 600м югозападно от № 212, на около 4км югоизточно от с. Българска поляна, в границите на землището

 • Обект № 214, на 1км югозападно от № 213, в землището на с.Българска поляна, на около 3км югоизточно от селото

 • Обект № 215, на около 250м северозападно от № 214, в землището на с.Българска

 • Обект №216-

 • Обект № 217- на изток от № 216

 • Обект № 218-

 • Обект № 219- долмен „Нъчеви чеири”, в землището на с.Хлябово , на около 2км от селото

 • Обект № 220, на около 150м северно от № 219

 • Обект № 221, в землището на с.Хлябово , на около 1,8км от селото, непосредствено до пътя – от източната страна

 • Обект № 222- долмен „Гайдаров Дулап”, в „Сакарското дере”, землището на с.Хлябово

 • Обект № 223, в землището на с.Хлябово , на 500м югоизточно от № 222

 • Обект № 224, на около 800м северно от Пещерата, в землището на с.Българска поляна

 • Обект № 225, на 5м северозападно от № 224

 • Обект № 226, на около 20м южно от № 225

 • Обект № 227 - циста, западно на 1км от долмена „Бялата трева” на 1-ят език

 • Обект № 228, на 40м югозападно от № 227

 • Обект №229, на 80м югозападно от № 228, в землището на с.Българска поляна, на около 3км югоизточно от селото

 • Обект № 230, на 100м южно от № 227

 • Обект № 231, на 5м източно от № 230

 • Обект № 232, на 20м южно от № 231

 • Обект № 233, на 60м югоизтчно от № 232, 400м северно от Пещерата

 • Обект № 235, на запад от кварцовата линия

 • Обект № 236, на около 200м южно от № 234, в землището на с.Българска поляна, на около 3км югоизточно от селото

 • Обект № 237, на 25м западно от № 238

 • Обект № 238- долмен с ниша , на 80м югоизточно от № 236, Пещерата, ГП IV 1953г- триангулачна точка- на около 700-800м от долмена „Бялата трева”

 • Обект № 239, на 100м югоизточно от долмена

 • Обект № 240 „Белите камъни”

 • Обект № 241, в югоизточния край на землището на с.Българска поляна

 • Обект № 242 на около 100-200м- Обект № 243- м. „Картал кая”

 • Обект № 244 м. „Картала”, на около 250м югоизточно от № 243

 • Обект № 245, на 40м севрно от № 244

 • Обект № 246, м. „Картала”, на около 10м източно от № 245

 • Обект № 247, м. „Картала”, на около 50м югоизточно от № 246

 • Обект № 248 над долмена „Бялата трева”, в югоизточния край на землището на с.Българска поляна, на около 4км източно от селото

 • Обект № 249 долмен „Бялата трева”, на около 70м северозападно от № 248

 • Обект № 250, на 10м северозападно от № 249, на границата на землището на с.Българска поляна

 • Обект № 251

 • Обект № 252, в землището на с. Хлябово, на 1км южно от селото

 • Обект № 253- долмен „Евджика”, на 200м западно от № 252

 • Обект № 254, на около 30м южно от № 253, в землището на с. Хлябово

 • Обект № 255, на 200м югозападно от № 252

 • Обект № 256, на 10м югозападно от № 255, източен край на боровата гора

 • Обект № 257, на 20м южно от № 256; на края на боровата гора

 • Обект № 258, на около 60м южно от № 257

 • Обект № 259, на около 450м южно от № 254, в землището на с. Хлябово, на 1,5км южно от селото

 • Обект № 260, долепена непосредствено до № 259

 • Обект № 261, на 200м югоизточно от № 260

 • Обект № 262, на 50м югозападно от № 258

 • Обект № 263, на 1м южно от № 262

 • Обект № 264, на 50м южно от № 260, , в землището на с. Хлябово, на 1,8км южно от селото

 • Обект № 265, на около 50м югозападно от № 264,

 • Обект № 266 (на югозапад от № 265), координати: N- 42 ̊ 02’ 18.0’’ E- 026 ̊ 15’ 27.9’’ НМВ- 499м

 • Обект № 267, на 10м северозападно от № 266, в землището на с. Хлябово, на 1,8км южно от селото

 • Обект № 268, на 150м северозападно от № 267 Обект № 269- могила, на 30м западно от № 268

 • Обект № 270, на 1м западно от № 269, в землището на с. Хлябово, на 1,8км южно от селото

 • Обект № 271, на 1м западно от № 270

 • Обект № 272, на 7м западно от № 271

 • Обект № 273, на 150м западно от № 272, в землището на с. Хлябово, на 1,5км южно от селото

 • Обект № 274 до № 273 в боровата гора

 • Обект № 275, южно от № 274 в боровата гора

 • Обект № 276- площ на изток от № 23 и 24, в землището на с. Хлябово, на около 2км южно от селото

 • Обект № 278, непосредствено до № 276

 • Обект № 279 точка- ГП 1953 IV, на около 500м западно от № 262

 • Обект № 280, в землището на с. Хлябово, на около 2км южно от селото

 • Обект № 281, в землището на с. Сакарци, северозападно от селото

 • Обект № 282, на 1м североизточно от № 281

 • Обект № 283, на 300м северозападно от № 281, в землището на с. Сакарци, около 500м северозападно от селото

 • Обект № 284, на 150м северозападно от № 283

 • Обект № 285, на около 400м западно от № 284

 • Обект № 286, в землището на с. Хлябово, на около 2,5км югоизточно от селото и на 1,2км северозападно от с. Сакарци

 • Обект № 287- долмен, на около 6-7м западно от № 286, в землището на с. Хлябово

 • Обект № 288, на около 15м западно от № 287

 • Обект № 289, на около 15м на юг от № 288, в землището на с. Хлябово

 • Обект № 290, в землището на с. Хлябово, на около 2км източно от селото

 • Обект № 291, в землището на с. Хлябово, на около 1,5км югоизточно от селото

 • Обект № 292 до гробището в с. Хлябово

 • Обект № 293 до GSM –станция, в землището на с. Хлябово, на около 1км северозападно от селото

 • Обект № 294, на около 50м западно от № 293

 • Обект № 295, в землището на с. Хлябово, на около 1 км северозападно от селото

 • Обект № 296, на 1.5м северно от № 295

 • Обект № 297, на 5м североизточно от № 296

 • Обект № 298, на 8м западно от №297

 • Обект № 299, на 6м западно от № 296, в землището на с. Хлябово, на около 1км северозападно от селото

 • Обект № 300 на 2м южно от № 299

 • Обект № 302, на около 500м югозападно от № 300

 • Обект № 303, на 15м югозападно от № 302, в землището на с. Хлябово, на около 2км северозападно от селото

 • Обект № 304, на около 40м северозападно от № 303

 • Обект № 305, в землището на с. Хлябово, на около 2км северозападно от селото, на склон с денивелация изток- запад

 • Обект № 306, на 30м северно от № 305

 • Обект № 307, на около 1км северно от № 306

 • Обект № 308, непосредствено северно на № 307

 • Обект № 309 3км северозападно от селото

 • Хорозов баир

 • Русенов баир

 • Обект № 310, на около 1км източно от № 309

 • Обект № 312, по поречието на Смесената р., в землището на с. Хлябово, на около 3км северно от селото

 • Обект № 313, на около 1км южно от № 312

 • Обект № 314, на 10м южно от № 313

 • Обект № 315, на 70м северно от № 313

 • Обект № 316, на около 15м от № 315

 • Обект № 317, на около 30м западно от № 313 в землището на с. Хлябово, на около 3км северно от селото

 • Обект № 318, на 5м източно от № 317

 • Обект № 319, на около 80м южно от № 314

 • Обект № 320, на 7м югоизточно от № 319, по Смесена река

 • Обект № 321, по поречието на Смесената р., западно от помпената станция, в землището на с. Хлябово, на около 1,5км северно от селото

 • Обект № 322, в землището на с. Сакарци, на около 2км южно от селото

 • Обект № 323, на 50м югоизточно от № 322

 • Обект № 324- долмен „Клифтинова нива”, на около 500м южно от № 323

 • Обект № 325, на около 250м източно от № 323

 • Обект № 326, на 20м източно от № 325

 • Обект № 327, в землището на с. Сакарци, на около 2км югоизточно от селото, на 250м северно от № 325

 • Обект № 329, в землището на с. Сакарци, на около 1км южно от селото

 • Обект № 330, на около 300м южно от № 329

 • Обект № 331, на около 150м южно от № 330

 • Обект № 332, на около 50м южно от № 331

 • Обект № 333, на около 500м южно от № 332

 • Обект № 334- долмен „Капаклия”, на около 15м югозападно от № 333, в землището на с. Сакарци

 • Обект № 335- долмен, на 200м южно от № 334. Долмен Мангъра -1 се намира до централния път от звездата към Вишеград- 10м северно

 • Обект № 337- долмен Мангъра -2, на границата на землището на с. Българска поляна, на около 6км югоизточно от селото и на 6км югоизточно от с. Хлябово

 • Обект № 338-, на 15м югозападно от № 337

 • Обект № 339- долмен „Бакалов кладенец”, на около 1км южно от Студения кл.

 • Обект № 340, на 2м югозападно от № 339

 • Обект № 341, на 2м западно от № 340

 • Обект № 342- долмен, на 3м западно от № 341

 • Обект № 343, на 4м югозападно от № 342

 • Обект № 344- могила, на 3м южно от № 343

 • Обект № 345- могила, на 4м източно от № 339

 • Обект № 346, в сечището южно на около 10м

 • Обект № 347- долмен (в сечището)

 • Обект № 348, на 10м североизточно от № 347

 • Обект № 349, непосредствено долепена до № 348

 • Обект № 350, долепена до № 349

 • Обект № 351, на 5м източно от № 350

 • Обект № 352, на 50м северно от № 351

 • Обект № 353, на 5м северно от № 352

 • Обект № 354, на 5м североизточно от № 353

Заснемането на горепосочените обекти включва землищата на Хлябово, Българска поляна, Орлов дол и Сакарци като бъдат заснети местата с концентрация на обектите (до 100 км2) с безпилотна летателна система и пространствена разделителна способност 15 см.

За следните 25 обекта да се направи заснемане с по-голяма подробност и точност:

 • В землище с. Хлябово –

 • Трикамерен долмен в местн. Начови чаири – 2.5км. ЮЗ от селото,

 • Двукамерен долмен в местн. Гайдарова пещера  2 км. ЮЗ от селото,

 • Вкопан долмен в месн. Евджика – 1 км.Ю от селото,

 • Еднокамерен долмен в местн.Евджика – 1км. Ю от селото,

 • Култова площадка в местн. Евджика – 1 км. Ю от селото,

 • Скално светилище на връх Каменна могила – 2км. Ю от селото,

 • Двукамерен долмен в местн.Бялата трева – 4 км. Ю от селото,

 • Двукамерен долмен /останки/ в местн Бялата трева – 4.5 км. Ю от селото,

 • Двукамерен долмен в местн. Мангъра и разкопки – 6 км.Ю от селото,

 • Двукамерен долмен в местн.Мангъра – 6 км. Ю от селото,

 • Останки от двукамерен долмен в местн.Стоева круша – 2 км.Ю от селото; 

 • В землище с. Планиново –

 • Останки на двукамерни долмени и кромлех  - 4 бр. в местн.Пясъците – 2км. СИ от селото,

 • Останки от двукамерен долмен в местн.Зайковец – 1км Ю от селото,

 • Останки от двукамерен долмен в местн.Солища /Китката/ - 3 км. СЗ от селото,

 • Останки от двукамерен долмен – 0.2 км над селото;

 • В землище с. Сакарци –

 • Двукамерен долмен в местн. Жельов тьол – 3 км. ЮЗ от селото,

 • Двукамерен долмен в местн. Капаклийка – 3 км. Ю от селото,

 • Двукамерен долмен в местн. Клифтинова нива – 3 км. ЮИ от селото,

 • Останки от двукамерни долмени в местн. Бакалов кладенец – 2 бр. – 4 км. ЮИ от селото,

 • Останки от двукамерен долмен в местн. Капаклийка – 3.5 км. Ю от селото;

 • В землище с. Българска поляна –

 • Двукамерен долмен в местн.Славова кория – 5 км. И от селото,

 • Останки от двукамерен долмен в местн.Славова кория – 5.5 км. И - СИ от селото, Култова плошадка в местн. Славова кория – 5.5 км. И-СИ,

 • Култова площадка в местн.Ребчева кория – 4 км. СИ от селото,

 • Останки от долмени в местн. Кайряците – 2 бр. – 5 км. З от селото

 • В землище с. Радовец –

 • Останки от долмени в местн. Капаклийка – 2 бр. – 2 км СИ от селото.ІІІ. Цел на проекта, в изпълнение на който се реализира настоящата обществена поръчка
Настоящото проектно предложение цели създаване с най-съвременни, високо технологични и експертни методи на изчерпателна база данни за актуалното състояние на недвижимото културно наследство в община Тополовград, която да се използва за научни цели, като основа за бъдещи проекти за консервация и реставрация на обектите, както и от интернет и музейни посетители. Продуктът ще доведе до опазване на културното наследство с възможност за мониторинг, диверсификация, популяризация и социализация.

Проектът цели дигитализиране, документиране и популяризиране на културното наследство на община Тополовград чрез:

1) Дигитализация на недвижимото културно наследство в община Тополовград с цел съхраняването му за бъдещите поколения;

2) Набавяне на информация за дигитален център в исторически музей Тополовград, предоставящ достъп до информация и специализирани изследвания за най-значимите недвижими обекти от културното наследство на община Тополовград и

3) Осигуряване на достъпност и популярност на културното наследство на община Тополовград.

Със конкретното аеро-фото заснемане трябва да бъде изграден точен и подробен дигитален модел на средата на разглежданите значими обекти, който да бъде предоставен в посочените формати, така че да бъде използван като основа в интегрираната база данни, максимално достъпен и полезен.IV.Изисквания към аерофото заснемането с безпилотен летателен апарат
Безпилотен летателен апарат (БЛА), известен още като безпилотен самолет или дрон е въздухоплавателно средство без пилот на борда,като полет се контролира или автономно от бордови компютър (автопилот) или чрез дистанционно управление от оператор.

С помощта на специализиран фотограметричен софтуер се изготвя детайлна цифрова орто-фото карта на местността и 3D модел на терена. Заснемането на горепосочените над 350 обекти включва землищата на Хлябово, Българска поляна, Орлов дол и Сакарци като ще бъдат заснети местата с концентрация на обектите (до 100 км2) с безпилотна летателна система и пространствена разделителна способност 15 см. В резултат от заснемането на Хлябово, Българска поляна, Орлов дол и Сакарци ще бъде изготвена цифрова ортофото карта на територията на землищата съставена от аерофото заснемане на до 100 км2 с безпилотна летателна система и пространствена разделителна способност 15 см. и национално аерофото заснемане от 2012 г. с пространствена разделителна способност 40 см. За местата с концентрация на обектите (до 100 км2) заснемането трябва да се извърши с безпилотна летателна система и пространствена разделителна способност 15 см.

При аерозаснемане на определени обекти с висока важност (гореизброените 25 обекта) е необходимо заснемането да се извърши от по-малка височина (50 м.) с цел постигане на по-висока детайлност в крайните орто-фото изображения (около 2 см/пиксел) с изключение на случаите, в който по-ниска височина на летене няма да бъде възможна поради особеностите на терена и околната дървесна растителност. Поради голямата площ, определена за заснемане, териториите, не попадащи в горното определение, да бъдат заснети от по-голяма височина (100-300 м.), така че избраната височина на полета да бъде оптимална за заснемане на големи територии, на, като същевременно се запазва достатъчно висока резолюция на получените изображения и се осигурява необходимата точност на 3Д модела в положение и във височина.
При аерофото заснемането да се изготви предварителен план за летене, в който се взема предвид територията, която трябва да бъде картографирана и желаната точност на цифровите изображения. За разглежданата територия да бъдат извършени минимум 60 полета, всеки от които с продължителност от над 40 минути. Чрез наземна станция да се зададат параметрите на полета и да се запишат в автопилота.
Дейността по аерофото заснемане на територии с голяма концентрация на мегалитни обекти в община Тополовград да се реализира или през пролетта или през есента (по възможност и двете). Това ще позволи да се приложи специфичен сравнителен анализ и извличане на специализирана фотограметрична информация.

Цялата дейност включва както камерални, така и теренни поддейности, изпълнявани в съответна последователност: • Поддейност 1: Предварително обсъждане на дейността, съгласуване с екипите на другите теренни дейности, определяне на обхвата на териториите за заснемане около съответните археологически, култови и природни забележителности в община Тополовград, доставяне на необходимите информационни източници като топографски карти, ортофотокарти и др., на базата на което се изгражда стратегия за изпълнение на дейността.

 • Поддейност 2: Обхождане на определените за заснемане обекти и изграждане на локална мрежа от наземни контролни точки, покриваща изцяло съответната територия предвидена за облитане и заснемане. Изграждането на мрежата от наземни контролни точки се осъществява като се поставят ясно различими маркери (GCP контролни точки), изработени от устойчив на атмосферни условия материал и прецизно геодезическо заснемане на позициите им с точност до 10 см. Изборът на брой и позиции на наземните контролни точки зависи от характера на релефа в съответния район на заснемане. GCP представляват марки, разположени на земната повърхност регулярно върху територията, определена за заснемане. Марките да се определят в планово и височинно положение посредством прецизни GPS измервания. За всеки полет да бъдат създадени минимум 5-6 контролни точки (GCP) , като броят им зависи от особеностите на терена и спецификата на съответния полетен план. Така изградената мрежа от наземни контролни точки да се използва и за двете предвидени заснемания и да служи за георегистрация при последващата софтуерна обработка на изображенията, получени при всеки индивидуален полет.

 • Поддейност 3: Разработване на летателен план за всеки индивидуален полет. При разработването на летателен план се отчитат следните параметри: крайни точки, описващи територията за заснемане, височина на полет съобразена с топографията на местността, скорост на летателния апарат, процент на припокриване на изображенията, ориентация на летателния план съобразена с посоката и скоростта на вятъра в момента и височината на слънцето над хоризонта. Летателният план се запазва и се използва (с корекции за скорост, посока на вятъра, височина на слънцето над хоризонта) при повторно облитане за заснемане на същата територия.

 • Поддейност 4: Осъществяване на полет с безпилотен летателен апарат и заснемане на съответната територия. При необходимост (некачестен фотоматериал) полетът се повтаря. В резултат се формира масив от индивидуални припокриващи се изображения.

 • Поддейност 5: Обработка на получените при полетите изображения със специализиран фотограметричен софтуер и извличане на информация за подготовка на продукти за директно интегриране в единната ГИС-база от данни. В резултат се създава ортофото мозайка за съответната територия и цифров модел на подстилащата повърхност за съответната територия

Всички резултати и продукти от дейността аерофото заснемане на територии с голяма концентрация на мегалитни обекти в община Тополовград (ортофото мозайки и цифрово модели на повърхността) се интегрират в единната ГИС-база от данни, както и остават на разположение на общинската администрация с възможност за използването им при оперативното управление на общината.

 • Поддейност 6: Верифициране на получените резултати чрез посещение на ключови участъци от територията на община Тополовград.

За нуждите на аерофото-заснемането е необходим минимум един безпилотен летателен апарат и 16 МР камера с висока резолюция.
V. Представяне на заснемането:
С помощта на специализиран фотограметричен софтуер да бъде изготвена детайлна цифрова 2D и 3D карта на местността и 3D модел на терена. Обработката на дигиталните изображения да осигури единични въздушни снимки, стереодвойки снимки, ортофотопланове, цифрови модели на релефа и цифрови модели на местността, които ще дадат заснемане на археологическите обекти и географската основа, на която ще бъдат разположени изследваните обекти и на базата на това ще могат да се изследват ситуационните връзки между тях. Чрез определените GCP точки да се постигне висока точност в планово и височинно положение на крайния продукт от порядъка на 1-2 пъти размера на пиксела в планово отношение и 2-4 пъти размера на пиксела във височинно положение. Крайния продукт да е във формат, позволяващ използването му в широк спектър от CAD и GIS програми.
Заснемането да бъде предоставено в 1 копие на хартиен носител и 2 копия на дигитален носител.

Обособена позиция № 2: „Видеозаснемане на археологически обекти в община Тополовград”
Описание на обектите:

 1. Каталог: assets -> resourcedocuments
  resourcedocuments -> Техническо задание
  resourcedocuments -> Агенция по обществени поръчки
  resourcedocuments -> Техническа спецификация
  resourcedocuments -> Ремонт на общинска пътна мрежа
  resourcedocuments -> Iii образци на документи образец №1 опис на документите, съдържащи се в офертата и последователност на подредбата им
  resourcedocuments -> Документаци я за участие в открита процедура на договаряне без обявление по реда на зоп с предмет
  resourcedocuments -> Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет