Телефон аппараттары


Қазақша сөйлеуді пайдалануға талаптарбет11/11
Дата19.09.2017
өлшемі0.9 Mb.
#1124
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Қазақша сөйлеуді пайдалануға талаптар

   1. ТА қазақ тілінде дауысты поштаны қабылдау және жіберу функциясын қолдауы міндетті.

   2. Егер ТА дауысты (сөйлеу) технологиясын қолдайтын жағдайда, онда ТА келесі функцияларды қолдауы міндетті:

   1. шығыс нөмірлерін қазақ тілінде дауыстап теру (қазақша сөйлеуді анализдеу тану);

   2. кіріс нөмірлерін және осы нөмір иесінің атын қазақ тілінде дауыстау (қазақша сөйлеуді синтездеу - тудыру).
 1. Құрылымға қойылатын талаптар

   1. ТА сыртқа шығарылған түріне және өңделу сапасына байланысты белгіленген тәртіп бойынша бақыланған үлгі-эталонға сәйкес келуі тиіс.

   2. ТА үстелдік немесе қабырғалық даярлау бойынша дайындалуы тиіс. ТА үстелдік орындау құрылымы оның бір қолмен ауыстырылуын қамтамасыз ету керек.

   3. ТА габариттік және орнатылған өлшемдері ТА нақты түріне ТШ көрсетілуі тиіс. ТА салмағы мыналардан кем болмауы керек:

 1. 3 күрделіліктегі ТА тобына 1,5 кг;

 2. 2 күрделіліктегі ТА тобына 1,1 кг;

 3. 0 және 1 күрделіліктегі ТА тобына ТШ көрсетілген ТА жәдігерлік орындауда.

   1. Микротелефондық түтікшенің салмағы электроакустикалық түрлендіргішпен бірге қосқанда 0,35 кг жоғары болмауы тиіс.

   2. Кез-келген нөмір теруші батырмалар мен функционалдық батырмаларға басу күші 1,5 Н жоғары болмауы тиіс. Күшейтудің "нашар" диафрагмасында болатын батырманы басу күші 2,5 Н жоғары болмауы тиіс.

   3. Нөмір терушінің батырмаларындағы сандар мен таңбалардың орналасуы 6 кестеге сәйкес келуі тиіс.

   4. ТА акустикалық тұрақты болуы тиіс.

   5. Негізгі ерекшеленетін функциялар және қосымша мүмкіндіктер (осы стандарттағы 2 кесте) ТА нақты түрі үшін ТШ көрсетілуі тиіс.
 1. Құжаттауға қойылатын талаптар

 1. Техникалық құжаттау (техникалық шарттар және пайдалану нұсқаулары) қазақ тілінде орындалған болуы тиіс.

 2. Тапсырыс берушінің келісімімен жеткізілетін құжаттамалардың тізімі кеңейтілуі мүмкін.
 1. Таңбалауға қойылатын талаптар

   1. ТА таңбалау аппараттың атауын, тауарлық белгіні немесе өндірушінің атауын, техникалық шарттар номерін, шығарылу айы мен жылын, зауыттық номерін қамтуы керек.

   2. Таңбалау ТА-ң барлық қызмет көрсету мерзімінде тұрақты болуы тиіс.

   3. Тасымалдау таңбасы конструкторлық құжаттамаға сәйкес негізгі, қосымша және ақпараттық жазбаларды қамтуы тиіс.

   4. ТА және оның құрама бөліктеріне, қаптама мен техникалық құжаттамасына Қазақстан Республикасының Байланыс және ақпарат министрлігінің талабына сәйкес сертификат белгісі соғылуы керек.
 1. Қаптамаға қойылатын талаптар

   1. АС әзірлеуші-кәсіпорынның нұсқауларымен сәйкес қапталуы тиіс. Сонымен қатар қосалқы бөліктері, керек-жарақтары мен пайдалану құжаттамасы да қапталады.

   2. ТА-ң қаптамасы аппараттың атауын, тауарлық белгіні немесе өндірушінің атауын, техникалық талаптар номерін, шығарылу айы мен жылын, зауыттық номерін қамтитын анық таңбалануы керек.

   3. ТА-ды қаптау сақтағанда және тасымалдағанда, сонымен қатар тиеп-түсіру жұмысы кезінде де ТА-ның зақымдалмауын қамтамасыз етуі тиіс.
 1. Тасымалдау мен сақтауға қойылатын талаптар

   1. ТА қапталған күйде қоршаған ауаның минус 50 ден минус 55°С дейін температурасында және минус 25°С температурада салыстырмалы ауаның ылғалдылығы 100% болғанда оларды ГОСТ 23088 талаптарына сәйкес тура атмосфералық жауын-шашын мен механикалық зақымнан қорғап көліктің кез келген түрінде тасымалдауға тұрақты болуы керек.

   2. ТА қапталған күйде авиатасымалдау кезінде қоршаған ауа температурасы минус 50ºС болғанда 12 кПа (90 мм рт. ст.) төмендетілген атмосфералық қысымның ықпалына шыдауы керек.

   3. ТА қапталған күйде Л тобының шартында ГОСТ 15150 талаптарына сәйкес сақталуы қажет.
 1. Әзірлеушінің кепілдігі

 1. Әзірлеуші сақтау, тасымалдау және пайдалану шарттарын орындалғанда нақты моделдегі аппараттың техникалық шарттары мен осы стандарттың талаптарына ТА-дың сәйкес екендігіне кепілдеме беруі қажет.

 2. Әзірлеушілердің (жеткізушілердің) кепілдік міндеттері нақты моделдегі аппараттың техникалық шарттарында көрсетілуі қажет.

 3. Техникалық шарттардағы ТА-ның мынадай нақты мәндері көрсетілуі қажет:

 1. пайдалануға енгізу сәтінен бастап немесе бөлек сатылған күннен бастап аймен есептелетін пайдалану кепілдігінің нақты мезгілі;

 2. жасалған күннен бастап аймен есептелетін сақтау кепілдігінің нақты мезгілі.

А Қосымшасы (анықтамалық)Абонент жолы мен қорек көпірінің параметрлері, шақыру режіміндегі қосынды сигналдарды және айнымалы токтың кернеуін беру тәсілдері
А.1 Физикалық абоненттік жолдардың электрлік параметрлері келесі мәндерге сәйкес болуы қажет [5]:

а) әрбір сөйлесу сымының тұрақты тоқка кедергісі 600 Ом көп емес;

б) сымдар арасын немесе кез-келген сым мен жердің арасын оқшаулау кедергісі 20 кОм кем емес;

в) байланыс жолының жұмыстық көлемі 0,5 мкФ көп емес;

г) 0,3 тен 3,4 кГц дейінгі жиілік аралығында ассиметрияның өшуі 43,0 дБ кем емес.

А.2 Абоненттік жолдарының өздіндік өшуі А.1-кестеде көрсетілген мәндерге сәйкес келуі тиіс [6].
А.1 – Кесте Абоненттік жолдарының өзіндік өшу мәндері


Ток өткізу сымының диаметрі, мм

0,32

0,4

0,5

0,64

0,7

800 Гц жиілікте өзіндік өшу, дБ

3,5

4,0

4,5

4,5

4,5

1000 Гц жиілікте өзіндік өшу, дБ

4,0

4,5

5,0

5,0

5,0А.3 ТА параметрлерін өлшегенде қолданылатын жасанды абоненттік жолы ГОСТ 7153 талабына сәйкес келуі қажет. Жасанды абоненттік жолдың сұлбасы А.1-суретте келтірілген.

А.1-суретА.4 Жасанды абоненттік жолдың өзіндік өшуі А.2-кестедегі мәндерге сәйкес.
А.2-кесте Жасанды абоненттік жолдың өзіндік өшу мәндері


Жиілік, Гц

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1020

Өшу, дБ

2,2

2,7

3,1

3,5

3,9

4,2

4,5

4,7

5,0

5,0

Жиілік, Гц

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Өшу, дБ

5,2

5,5

5,7

5,9

6,1

6,3

6,5

6,7

6,9

7,1

Жиілік, Гц

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

Өшу, дБ

7,3

7,4

7,6

7,8

8,0

8,1

8,3

8,4

8,6

8,7

Жиілік, Гц

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

Өшу, дБ

8,9

9,0

9,2

9,3

9,5

9,6

9,7

9,9

10,0

10,2

А.5 Жасанды абоненттік жолдың өлшенген жұмыстық өшуі А.3-кестеде келтірілген мәндерге сәйкес болуы тиіс. Рұқсат етілген ауытқу шегі ± 0,2 дБ құрайды.
А.3-кесте Жасанды абоненттік жолдың өлшенген жұмыстық өшу мәндері


Жиілік, Гц

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1020

Өшу, дБ

3,7

3,7

3,8

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,3

Жиілік, Гц

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Өшу, дБ

4,4

4,5

4,6

4,8

4,9

5,1

5,2

5,4

5,5

5,7

Жиілік, Гц

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

Өшу, дБ

5,9

6,0

6,2

6,4

6,5

6,7

6,9

7,1

7,2

7,4

Жиілік, Гц

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

Өшу, дБ

7,6

7,7

7,9

8,1

8,3

8,4

8,6

8,8

8,9

9,1


А.6 ТА параметлерін өлшегенде қолданылатын қорек көпірінің симметриялық сұлбасы А.2-суретте келтірілген. Қорек көпірінің а1, b1 кірісіне ТА немесе жасанды абоненттік жол қосылады, ал а2, b2 шығысына деңгейді өлшеуші, генератор немесе жүктеуші қосылады. 25 Гц және одан да жоғары жиілікте ТА параметрін өлшеуде көрек көпірін пайдалану рұқсат етіледі.

Шығыс

Кіріс


С≥47 мкФ; С1≥100 мкФ; L≥5 Гн (магниттелген тоқта 60 мА);

Rl = 1 кОм; R + RL = (500 ± 50) Ом, мұнда RL –кедергіштің белсенді кедергісі

А.2 Сурет
ЕСКЕРТПЕ 1 Қорек тізбегі үзілгенде өздік индукцияның электр қозғаушы күшіне байланысты туындайтын кернеудің тым көбеюінен қорғану шараларын қарастыру қажет.

ЕСКЕРТПЕ 2 Қажет болғанда бір R кедергішті және бір С сыйымдылықты бейсимметриялы көрек көпірін пайдалануға болады және: С≥ 22 мкФ; L ≥ 10 Гн (магниттелген тоқта 60 мА); R + RL = (1000 ± 100) Ом.

ЕСКЕРТПЕ 3 L индуктивтілік шамасы 100 және 1000 Гц жиіліктерде өлшенуі тиіс.

ЕСКЕРТПЕ 4 L индуктивтілікті және R резисторды ішкі кедергі модулінің шамасы 25 тен 8000 Гц дейінгі жиіліктегі 25 кОм кем емес болғанда тұрақты ток көзіне алмастыруға рұқсат етіледі.


А.7 АР көрек көпірінің жұмыстық өшуі генератор мен жүктеме кедергілері 600 Ом болғанда осы стандарт және ГОСТ 7153 бойынша А.4-кестедегі мәндерге сәйкес келеді.
А.4 Кесте АР қорек көпірінің жұмыстық өшу мәндері


Жиілік, Гц

25

50

100

200

300

400

500

1000

2000

3000

АР,

дБ


ҚР СТ

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГОСТ 7153

10,85

4,12

1,21

0,32

0,14

0,08

0,05

0,01

0,00

0,00


А.8 Шақыру режімінде қосынды сигналды берудің ұсынылған тәсілі А.4-суретте келтірілген, мұнда: Uf = (110 ± 6) В, U0= (72 ± 2) В. Г генератордың, Т трансформатордың және И тұрақты ток көзінің техникалық сипаттары, S қайтақосқыш тұйықталғанда, 5-кесте талаптарына сәйкес орнатылған Uf және U0 мәндері, ТА жоқ болғанда, а және b нүктелерінің түйіскенде, шектен шықпайтындай болуы қажет.

Г – (25 r 2) Гц жиілігіндегі сигналды шақыру генераторы; И – тұрақты ток көзі;

Т – бөлгіш трансформатор; R = 1 кОм r 10 %

А.4 - сурет


А.9 Айнымалы ток кернеуін берудің ұсынылған тәсілі А.5-суретте келтірілген, мұнда: Ug = 600 В ± 10 % 7.2.2 бойынша сынау үшін және 230 В ± 10 % 7.2.3 бойынша сынау үшін; U0 = 60 В ± 10 %.

а) "өткізгіш – жер" сұлбасы бойынша

б) "өткізгіш – өткізгіш" сұлбасы бойынша


ИП – бөгеуіл имитаторы; ИН – айнымалы ток көзі; И – тұрақты ток көзі; М – металл пластинасы; С ≥ 1000 мкФ; RВ 16-кестеге сәйкес; R = 1 кОм ± 10 %

А.5-Сурет


Бөгеуіл имитаторы ИП мыналарды қамтамасыз ету керек:

 1. бос жүрістің орнатылған кернеуінің ОКМ Ug = 230 В ± 10 % болғанда, 10 Ом ± 20 % жүктемеде 16 А кем емес ток күшін;

 2. бос жүрістің 600 В ± 10 % орнатылған кернеуінде, 150 Ом ± 10 % жүктемеде Ug шығыс кернеуінің ОКМ 400 В кем еместігін.

Металл пластинасының жақтары сынақтан өтетін ТА орнатылған өлшемінен 5 см үлкен болуы тиіс. Металл пластинасы электрлік тоқ өткізетін ТА барлық қолжетімді құрылғыларымен қосылу қажет.

Б Қосымшасы (міндетті)Жіберу мен қабылдауда сезгіштіктің жиіліктік сипаттары мен ТА-ның кірісіндегі кернеудің қорек тогына байланысты төмендеуі


Жиілік, кГц

Мүмкін мәндер облысы

Ордината осі бойынша мүмкін мәндер облысының жағдайы еркін

Б.1 - суретМүмкін мәндер облысы

Жиілік, кГц

Ордината осі бойынша мүмкін мәндер облысының жағдайы еркін

Б.2 - сурет
Мүмкін мәндер облысы

Жиілік, кГц

Ордината осі бойынша мүмкін мәндер облысының жағдайы еркін

Сурет Б.3

Мүмкін мәндер облысы

Жиілік, кГц

Ордината осі бойынша мүмкін мәндер облысының жағдайы еркін

Сурет Б.4Мүмкін мәндер облысы

Жиілік, кГц

Ордината осі бойынша мүмкін мәндер облысының жағдайы еркін

Сурет Б.5

Мүмкін мәндер облысы

Жиілік, кГц

Ордината осі бойынша мүмкін мәндер облысының жағдайы еркін

Сурет Б.6
Мүмкін мәндер облысы

Жиілік, кГц

Ордината осі бойынша мүмкін мәндер облысының жағдайы еркін

Сурет Б.7

Мүмкін мәндер облысы

Жиілік, кГц

Ордината осі бойынша мүмкін мәндер облысының жағдайы еркін

Сурет Б.8Мүмкін мәндер облысы

В кернеуі

ЕСКЕРТУ 3 тен 18 мА дейінгі аралықта сөйлесу түйінінің жұмысқа қабілеттілігі кепілді емес

Сурет Б.9


Библиография

[1] МСЭ-Т. Ұсыныс G.111. Халықаралық қосылудың дауыстылық көрсеткіші (ДК).

[2] МСЭ-Т. Ұсыныс Р.64. Дауыстылық көрсеткішін есептеу үшін жергілікті телефон жүйесі сезгіштігінің жиілікті сипатын анықтау

[3] МСЭ-Т. Ұсыныс К.21. Абоненттік терминалдардың асқан кернеуге немесе артық тоққа тұрақтылығы.

[4] МСЭ-Т. Ұсыныс Р.36. Телефон қабылдағышы жасайтын артық дыбыстық қысымнан қорғаайтын құрылғылардың тиімділігі.

[5] Жалпы мемлекеттік телефон байланысының автоматтандырылған жүйесі бойынша жетекші құжат. (ОГСТфС). I-Кітап. – М.: Прейскурантиздат, 1988.

[6] Жалпы мемлекеттік телефон байланысының автоматтандырылған жүйесі бойынша жетекші құжат. (ОГСТфС). II -Кітап. – М.: Прейскурантиздат, 1988.

[7] МСЭ-Т. Ұсыныс О.9. Жерге салыстырғанда асимметрия дәрежесін анықтау үшін өлшеу сұлбасы.8 "Байланыс туралы" Қазақстан Ресрубликасының заңы 2004 жылғы 5 шілдегі № 567-II.

ЕОК 001.4:621.397.13:006.354 МКС 01.040.33
Түйін сөздер: абонент, абоненттік жол, автотергіш, автоанықтағыш, автожауапбергіш, казақ тілінің әліпбиі, бит, екілік разряд, драйвер, импульстік коэффициент, код, кодтау, кодтық бет, қорек көпірі, бағыттау сақинасы, жіберу дауыстылығының көрсеткіші, қабылдау дауыстылығының көрсеткіші, сөйлеу торабы, телефон аппараты, тондық шақыру құрылғысы, электробайланыс қызметі.
Каталог: images -> stories
stories -> Конверттерді ашу хаттамасы
stories -> Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама Б. Аманшин атындағы қазақ орта мектебі
stories -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
stories -> Әуе кемелерінің халықаралық ұшуын қамтамасыз етуге арналған әуежайларды ашу және жабу қағидасын бекіту туралы
stories -> Ќазакстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Бїйрыєымен бекітілді 17 тамыз 2000 ж
stories -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
stories -> Ќазтђтынуодаѓы Ќараѓанды экономикалыќ универститеті
stories -> Ұсыныс беруге шақыру


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет