Телефон байланысы қызметтерін көрсету қағидаларыжүктеу 299 Kb.
Дата01.10.2017
өлшемі299 Kb.
түріКодекс


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің

2014 жылғы « »

№ бұйрығына

1-қосымшаТелефон байланысы қызметтерін көрсету қағидалары

1. Жалпы ережелер


1. Осы Телефон байланысы қызметтерін көрсету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі Азаматтық кодексіне, «Байланыс туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шілдедегі Заңына (бұдан әрі – «Байланыс туралы» Заң) сәйкес әзірленген және тіркелген телефон байланысы қызметтерін (бұдан әрі – телефон байланысы қызметтері) көрсету тәртібін анықтайды.

2. Осы Қағидалар ортақ пайдаланылатын телекоммуникацияның желісіне шыға алмайтын, жылжымалы радиотелефон немесе радиобайланыс желісі, корпоративтік және бөлінген телекоммуникация желілері арқылы телефон байланысы қызметтерін көрсетуді реттемейді.

3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

1) абонент – байланыс қызметін көрсету мақсатында абоненттік жол, абоненттік нөмір және (немесе) сәйкестендіру коды бөліне отырып, осындай қызмет көрсету үшін шарт жасасқан жеке немесе заңды тұлға;

2) абоненттер туралы қызметтік ақпарат – абоненттер туралы мәліметтер (жеке тұлғалар үшін телефон нөмірлері, почталық мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі және заңды тұлғалар үшін реквизиттері (бизнес-сәйкестендіру нөмірі, қосылған құн салығы бойынша есепке қойылғандығы туралы куәліктің деректері), биллингтік мәліметтер және абоненттерге көрсетілетін қызметтер туралы мәліметтер;

3) абоненттік жол – жергілікті телекоммуникация желісінің бір бөлігі болып табылатын және абоненттік құрылғыны осы желінің телекоммуникация құралдарымен жалғайтын байланыс жолы;

4) абоненттік нөмір – телефон байланысы қызметін көрсетуге шарт жасасу кезінде абонентке бөлінетін телефон нөмірі, ол арқылы басқа терминалдарды қосу кезінде телефон желісіне қосылған терминал сәйкестендіріледі;

5) абоненттік құрылғы – абонент берген ақпаратты беру немесе қабылдау үшін электр байланыс сигналдарын қалыптастыратын және байланыс операторының желісіне қосылатын жеке пайдаланылатын байланыс құралы;

6) автоматты қызмет көрсету жүйесі – тапсырысты қызмет көрсету жүйесінсіз телефондық қосылу тәсілі, бұл кезде пайдаланушы шақырылатын терминалмен қосылуға қажетті абоненттік нөмірді өз бетімен тереді;

7) аймақішілік телефон байланысы – жергілікті телефон желісіне қосылған және бір нөмірлеу аймағы шеңберінде орналасқан пайдаланушылық (ақырғы) жабдықтың арасындағы телефон қосылуы;

8) байланыс арнасы – жиіліктер белдеуінде телекоммуникация құралдарының арасында немесе осы байланыс арнасына тән беру жылдамдығымен сигнал беруді қамтамасыз ететін телекоммуникация құралдары мен тарату ортасының кешені. Байланыс түріне қарай арналар телефондық, телеграфтық, деректерді беру арналары болып, ал аумақтық белгілері бойынша – халықаралық, қалааралық, аймақтық және жергілікті арналар болып бөлінеді;

9) байланыс желісі – байланыс құралдары мен жолдарынан тұратын және телекоммуникацияға немесе почта байланысына арналған технологиялық жүйе;

10) байланыс желісін басқару – байланыс желісінің қызмет істеуін қамтамасыз етуге, оның ішінде жүктеме ағысын (трафикті) реттеуге бағытталған ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың жиынтығы;

11) байланыс жолдары – тарату жолдары (кабельдік, радиорелелік, жерсеріктік және басқалары), байланыстың физикалық тізбектері және жол-кабельдік құрылғылары, оның ішінде магистральдық (халықаралық және қалааралық) жолдар;

12) байланыс қызметтері – почта жөнелтімдері мен арнаулы жөнелтімдерді, почталық ақша аударымдарын немесе телекоммуникация хабарламаларын қабылдау, сұрыптау, сақтау, беру, тасымалдау, жеткізу жөніндегі қызмет;

13) байланыс қызметтерін көрсету – байланыс операторларының пайдаланушыларға байланыс қызметтерін көрсетуге негізделген қызметі;

14) байланыс қызметтерін пайдаланушы (бұдан әрі – пайдаланушы) – байланыс қызметін алатын жеке немесе заңды тұлға;

15) байланыс операторы – байланыс қызметтерін көрсететін жеке немесе заңды тұлға;

16) байланыс операторының әрекет ету аймағы – байланыс операторының телефон байланысы қызметтерін көрсету аумағы;

17) биллинг – абоненттерге көрсетілетін қызметтерді есепке алу операцияларын автоматты түрде орындауға, сондай-ақ, оларды трафиктеуге және ақы төлеу үшін шоттар беруге арналған бағдарламалық-аппараттық кешен;

18) жалғау жолы – телекоммуникацияның жалғайтын және жалғанатын желілерінің арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін, байланыс жолы мен станциялық жабдықтау бөлігін қамтитын техникалық құралдар кешені;

19) жергілікті телекоммуникация желісі – елді мекеннің аумағында электр байланысын жүзеге асыруға арналған телекоммуникация желісі мен құралы. Жергілікті телекоммуникация желілері елді мекеннің мәртебесіне қарай қалалық және ауылдық деп бөлінеді;

20) жергілікті телефон байланысы – телекоммуникацияның бір жергілікті желісі шеңберіндегі абоненттер, пайдаланушылар арасындағы телефон қосылуы;

21) жергілікті телефондық қосылыс құнын уақытпен есепке алу жүйесі (бұдан әрі – жергілікті телефондық қосылысты уақытпен есепке алу) – жергілікті телекоммуникация желісінің қызметін пайдаланғаны үшін төлем сомасын есептеуді қамтамасыз ететін жергілікті телефонды қосылысты есепке алудың әдістері технологиясының жиынтығы;

22) тапсырысты қызмет көрсету жүйесі – белгілі уақыт ішінде жартылай автоматты және қол арқылы, бір және/немесе бірнеше оператор-телефоншылардың көмегімен, қолмен қызмет көрсету жабдығын пайдалана отырып, телефон қосылуларын ұсыну барысында телекоммуникация қызметтерін тұтынушыларға олардың өтініші бойынша әртүрлі телефон қосылуларын (халықаралық, қалааралық, жергілікті, ұялы байланыс және т.б.) және басқа да қосымша қызмет түрлерін ұсыну үшін қызмет көрсету жүйесі;

23) қызметке ақы төлеудің аралас жүйесі – белгілі бір уақыт кезеңі үшін байланысты пайдаланушының төлем сомасы:

тұрақты құрамдас бөліктен – абоненттік жолдың түріне қарамастан оның абонентке тұрақты пайдалануға берілгені және жергілікті жалғаулардың тарифтеу бірлігінің белгілі бір көлемі үшін төлемақыдан;

уақытына қарай құрамдас бөліктен – телефондық қосылыс берілгені үшін оның тарифтеу бірлігімен алғандағы нақты уақытына карай төлемақыдан тұратын ақы төлеу жүйесі;

24) қызметке уақытына қарай ақы төлеу жүйесі – белгілі бір уақыт кезеңі үшін байланысты пайдаланушының төлем сомасы тарифтеу бірлігімен алғандағы нақты ұзақтығына қарай телефондық қосылыстың берілгені үшін төлемақыны қамтитын қызметке ақы төлеу жүйесі;

25) ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желісі – жеке және заңды тұлғалардың пайдалануы үшін қолжетімді телекоммуникация желісі;

26) тарифтеу бірлігі – Қазақстан Республикасы телекоммуникациясының бірыңғай желісіне кіретін байланыс операторлары мен барлық санаттағы желі иелері үшін міндетті болып табылатын, байланыс қызметінің тиісті түрі үшін төлемақы алынатын уақытты, ақпарат санын немесе көлемін өлшеу бірлігі;

27) телекоммуникация желісі – коммутациялық жабдықтардан (станциялардан, кіші станциялардан, концентраторлардан), жол-кабельдік құрылыстардан (абоненттік, жалғау жолдары мен арналарынан), тарату жүйелері мен абоненттік құрылғылардан тұратын телекоммуникация хабарламаларының берілуін қамтамасыз ететін телекоммуникация құралдары мен байланыс жолдарының жиынтығы;

28) телекоммуникация желісінің иесі – ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желісінің бір бөлігі және (немесе) телекоммуникацияның бірыңғай желісінің тиісті санаты тиесілі жеке немесе заңды тұлға;

29) телекоммуникация құралдары (байланыс құралдары) – электромагниттік немесе оптикалық сигналдарды қалыптастыруға, беруге, қабылдауға, сақтауға, іздеуге, коммутациялауға немесе оларды басқаруға мүмкіндік беретін техникалық құрылғылар, жабдықтар, жүйелер және бағдарламалық құралдар;

30) телекоммуникация хабарламалары – телекоммуникация құралдарының көмегімен берілетін ақпарат;

31) телекоммуникациялар желісіне абоненттік қол жетімділікті ұйымдастыру – телефон байланысы қызметтерін көрсету мүмкіндігін қамтамасыз ететін, ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісіне қосу бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар;

32) телефондық қосылыстар қызметіне ақы төлеудің абоненттік тіркелген жүйесі (бұдан әрі – қызметке ақы төлеудің абоненттік жүйесі) – байланысты пайдаланушының белгілі бір уақыт кезеңіндегі төлемдер сомасы абоненттік желіні оның түріне қарамастан, абонентке тұрақты пайдалануға беру төлемақысын және жергілікті телефондық қосылыстың бір абонентке шаққандағы орташа ұзақтығына қарай төлемақыны қамтитын, қызметке ақы төлеу жүйесі;

33) терминал – пайдаланушы берген ақпаратты байланыс арналары бойынша тарату және (немесе) қабылдау үшін дауыстық ақпаратты, жазбаша мәтінді, бейнелерді және өзге де сигналдарды қалыптастырудың әдістерін қалыптастыру құралы ретіндегі абоненттік желіге қосылатын шеткі жабдық;

34) терминалдарды қосудың қосарланған схемасы – екі терминалды бір абоненттік желіге қосу тәсілі, бұл кезде осы екі терминал үшін оларды бір уақытта байланыстыру мүмкін емес;

35) трафик – байланыс құралдарына жүктеме жасайтын шақырулар, хабарламалар мен сигналдар легі;

36) тікелей сым-өткізгіш – телекоммуникация құралдарының арасында тікелей байланысты қамтамасыз ететін жергілікті телекоммуникация желісінің бөлігі болып табылатын физикалық жол;

37) үкіметтік байланыс – мемлекетті басқару қажеттілігі үшін арнайы қорғалған байланыс;

38) физикалық желі – телекоммуникация хабарламаларын беру үшін бағыттайтын ортаны қалыптастыратын металл сым-өткізгіштер немесе оптикалық талшықтар;

39) шағын автоматты телефон станциялары (бұдан әрі – шағын АТС) – абоненттік жолына 0,15 Эрл-ден аспайтын жүктемесі, 128-ден аспайтын абоненттік нөмір санымен тұратын терминал;

40) ірі апат – сыйымдылығы 100 және одан да көп абоненттік жолдардан тұратын байланыс жолдарының немесе коммутациялық жабдықтардың зақымдануы;

41) электр байланысы (телекоммуникация) – белгілерді, сигналдарды, дауыстық ақпаратты, жазбаша мәтінді, бейнелерді, дыбыстарды сым-өткізгіш, радио, оптикалық және басқа электромагниттік жүйелер бойынша тарату немесе қабылдау.

Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.10.31 № 1388 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

4. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар уақытында мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үкіметтік байланысты қоспағанда, кез келген желілер мен байланыс құралдарын басым пайдалануға, сондай-ақ жұмыстарын тоқтата тұруға құқығы бар.

5. Телефон байланысы қызметтерін көрсету кезінде туындайтын телефон байланысы операторының абоненттермен өзара қарым-қатынасы мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жүзеге асырылады.

6. Байланыс операторлары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда және тәртіппен осы құқықты шектеу жағдайларын қоспағанда, телекоммуникация желілері арқылы жүзеге асырылатын телефон сөйлесулерінің, сондай-ақ олар туралы ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді.

7. Телефон байланысы қызметі байланыс операторы мен абонент арасындағы шарт (бұдан әрі – Шарт) негізінде көрсетіледі.

2. Телефон байланысы қызметін көрсету тәртібі


8. Мыналар:

1) жергілікті телефон байланысы қызметтері;

2) аймақішілік және қалааралық телефон байланысы қызметтері;

3) халықаралық телефон байланысы қызметтері телефон байланысы қызметтері болып табылады.

Телефон байланысы қызметтері терминалдан және таксофоннан жергілікті, қалааралық және халықаралық телефон қосылуларын, сондай-ақ басқа да байланыс операторларының телекоммуникация желілерімен автоматтық әдіспен немесе тапсырысты қызмет көрсету жүйесімен жүзеге асыру мүмкіндігінің ұсынылуын қамтамасыз етеді.

9. Телефон байланысы қызметтері барлық санаттағы абоненттерге және пайдаланушыларға тең жағдайда көрсетіледі.

10. Мыналарға:

1) байланыс операторының абонентке телефон байланысы қызметін көрсеткенде оған өзге ақылы қызметтерін күштеп жүктеуге;

2) байланыс операторының абонентке телефон байланыс қызметін көрсету кезінде ол өзге қызметтерді алу шартын орындамаған жағдайда оның құқығын шектеуге жол берілмейді.

11. Абонент:

1) егер ол жеке тұлға болып табылса, қызметке ақы төлеудің абоненттік, уақытпен есепке алу немесе аралас жүйесін таңдайды;

2) телефон байланысы қызметін рұқсат етілген жүктемелер шегінде өзіне қажет көлемде пайдаланады;

3) қалааралық немесе халықаралық телефон қосылысына лимит қоя алады;

4) абоненттің келісімінсіз өзге ақылы қызметтерді көрсеткені үшін телефон желілеріндегі авариялар кезінде, абоненттің кінәсінен емес байланыстың болмаған кезінде төленген телефон байланыс қызметі үшін төлемдерді қайта есептеуді жазбаша талап етеді;

5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 қыркүйектегі № 929 қаулысымен бекітілген байланыс қызметтерін пайдаланушылар үшін қосылуы тегін болып табылатын шұғыл медициналық, құқық қорғау, өрт, авария, анықтама және басқа да қызметтердің тізбесіне сәйкес жедел шұғыл қызметтерін шақырту үшін телефон байланысын тегін пайдаланады;

6) бұл туралы байланыс операторына Шартты бұзу күніне дейін отыз күн бұрын жазбаша хабарлап, Шартты бір жақты тәртіппен бұзады;

7) оның нөмірін анықтамалық-ақпараттық қызметтерінің абоненттер тізіміне енгізуден жазбаша бас тартады;

8) жергілікті телекоммуникациялар желісінде пайдалануға рұқсат етілген, техникалық жүктемелердің мүмкін шегінде терминалды пайдаланады;

9) оған телефон байланыс қызметін көрсеткен үшін уақтылы және толық көлемде төлемді іске асырады;

10) байланыс операторына телефон байланыс желісіндегі ақау туралы тез арада хабарлайды;

11) байланыс оператор өкілдеріне терминалдар және байланыс құралдары орналасқан бөлмелер мен аумақтарға, оларды тексеруге, жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге қол жеткізуді қамтамасыз етеді;

12) байланыс операторына айлық мерзімде өзінің шығуы туралы, телефондандырылған бөлмені сатуы туралы, тегін өзгерту туралы, мекенжайын өзгерту туралы хабарлайды;

13) өзінің бөлмесінде абоненттік желіні және терминалды жарамды жай-күйде күтіп ұстайды.

12. Байланыс операторы:

1) абонент, пайдаланушы Шарттың талаптарын, осы Қағидаларды бұзған жағдайда, сондай-ақ апаттық жағдайда не азаматтардың өміріне және қауіпсіздігіне қауіп төнген кезде телефон байланыс қызметін көрсетуді тоқтатады немесе шектейді;

2) телефон байланысы қызметін төлеу бойынша жеңілдіктерді жоғалту немесе алу кезінде телефон байланыс қызметтерінің құнына біржақты тәртіппен қайта есеп айырысуды жүргізеді;

3) абонент телефон желісіне қосылу құнын төлегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде абоненттік терминалдың нөмірін тағайындаумен телефон байланыс қызметін көрсетуін бастайды;

4) көрсетілетін телефон байланысы қызметінің сапасы мен санына есеп пен бақылау жүргізеді, бұзушылықтардың алдын алу және оларды жою бойынша шаралар қабылдайды;

5) есеп құралдарына техникалық қызмет көрсету және тексеру жүргізеді;

6) абонент телефон байланысы қызметінің сапасы нашарлағаны туралы өтінішті берген күнінен бастап күнтізбелік үш күн ішінде сапасын қалпына келтіру бойынша қажетті шараларды қабылдайды және абоненттік төлемнің қайта есебін жүргізеді;

7) байланыс саласындағы техникалық нормалар мен ұлттық стандарттарға сәйкес телефон байланысының қызметін көрсетеді;

8) абоненттің өтініші бойынша станциялық және желілік зақымдануды жояды;

9) көрсетілген телефон байланысы қызметтері үшін айына бір рет шот ұсынады;

10) абоненттің кінәсінен емес терминалдың нақты әрекетсіздік кезеңінде абоненттік төлемдерге қайта есеп жүргізеді;

11) абонентті телефон желілеріндегі авариялар туралы және осы аварияларды жоюдың болжанатын мерзімі туралы хабардар етеді;

12) абонентті абоненттік нөмірді алмастыру туралы және (немесе) себептерді көрсетумен терминалды ажырату туралы 15 күн бұрын жазбаша хабардар етеді;

13) абоненттерді телефон байланысы қызметтеріне тарифтердің өзгеруі туралы, оларды қолданысқа енгізгенге дейін 15 күн бұрын хабарлайды;

14) уақтылы төлемегені үшін ажыратылған телефон байланысы қызметіне қолжетімділікті, берешекті өтеген кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде тегін қайта іске қосады;

15) абоненттің талабы бойынша оған телефон байланысы қызметін көрсетуге байланысты ақпаратты ұсынады.

Ескерту. 12-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.

13. Қазақстан Республикасының барлық аумағында бірыңғай нөмірлерді теру арқылы шұғыл медициналық (103), құқық қорғау (102), өртке қарсы (101), апатты (104), құтқару (112), анықтамалық (118) қызметтерді шақыру пайдаланушылар үшін тегін болып табылады. Көрсетілген нөмірмен байланысты өшіріп тастауға және (немесе) шектеуге жол берілмейді.

3. Қалааралық және/немесе халықаралық телефон байланысы

операторын таңдау кезінде қалааралық және/немесе халықаралық

телефон байланысы қызметтерін көрсетудің ерекшеліктері


14. Байланыс операторлары өз желілерінде байланыс қызметтерін әрбір пайдаланушыға қалааралық және/немесе халықаралық телефон байланысы операторын еркін таңдауда техникалық мүмкіндікті қамтамасыз етеді.

15. Қалааралық және/немесе халықаралық телефон байланыс операторын еркін таңдау мынадай жолдармен ұйымдастырылады:

1) алдын ала таңдау;

2) операторды әрбір шақыру кезінде таңдау.

4. Тапсырысты қызмет көрсету жүйесі кезінде қалааралық

телефон байланысы қызметтерін көрсету тәртібі


16. Тапсырысты қызмет көрсету жүйесі кезінде қалааралық телефон қосылуына тапсырысты қабылдағанда, шақырушы тұлғаға тапсырысты орындау мерзімі хабарланады.

Тапсырыс шақырушы тұлғаның қалауы бойынша немесе тапсырысты орындау мерзімінің өтуіне байланыстың күші жойылуы мүмкін.

Орындалмаған немесе күші жойылмаған тапсырыстардың қолданылу мерзімі тапсырыс қабылданғаннан бастап 24 сағаттан кейін аяқталады.

17. Тапсырысты қызмет көрсету жүйесі кезінде қалааралық телефон қосылуы көрсетілетін уақытты байланыс операторының өзі анықтайды, бірақ көрсетілетін тапсырысты қабылдау уақытынан немесе шақырушы тұлға белгілеген уақыттан бастап 2 сағаттан аспауы тиіс. Көрсетілген мерзім өткен соң, шақырушы тұлғаның келісімі бойынша орындалмаған тапсырыс басқа уақытқа ауыстырылады немесе жойылады.

Шақырушы тұлғаның талабы бойынша қалааралық телефон қосылуы тапсырыс берілген кезден бастап 30 минуттың ішінде (шұғыл тапсырыс) берілуі мүмкін.

18. Абонентке, пайдаланушыға қалааралық телефон байланысы қызметтерін ұсынудың техникалық мүмкіндіктері шектелген кезінде байланыс операторы телефон қосылыстарына (тапсырыстар саны мен қосылулардың ұзақтығы бойынша) тапсырыстар қабылдауды реттейді, ал байланыс толық болмаған жағдайда – тапсырыстар қабылдаудан бас тартады.

Тапсырысты қызмет көрсету жүйесі кезінде қалааралық телефон байланысы қызметтеріне шектеулер енгізілгендігі туралы абонентке, пайдаланушыға тапсырысты қабылдау алдында немесе телефон қосылуын беру алдында хабарланады.

Егер телефон байланысын пайдалануда ұзақ мерзімді шектеулер туындаған жағдайда, байланыс операторы ол туралы пайдаланушыларды бұқаралық ақпарат құралдарын, анықтамалық қызметтерді, ұжымдық пайдаланымдағы байланыс қызметтері пункттерінде хабарландыруларды пайдалану арқылы және басқа да әдістермен хабардар ету шараларын қабылдайды.

5. Тапсырысты қызмет көрсету жүйесі кезінде халықаралық

телефон байланысы қызметтерін көрсету ерекшеліктері


19. Тапсырысты қызмет көрсету жүйесінің көмегімен халықаралық телефон қосылуларына тапсырыс беру кезінде байланыс операторы келесі қосымша қызметтерді көрсете алады:

1) конференц-байланыс – үш немесе одан да көп терминалдардың телефон қосылулары;

2) факсимильдік хабарламаларды тарату – құжаттарды және басқа да графикалық ақпараттарды телефон желісіне қосылған телефакстар көмегімен тарату;

3) шақырылушы абоненттің есебінен қосылу – тапсырыс беру кезінде шақырушы абонент қосылуының шақырылушы абонент есебінен төленуі тиіс екендігін көрсеткен телефон қосылу;

4) анықтамалық сұраныс – шақырылушының тегі мен мекенжайы (немесе сәйкестендіруге басқа да қажетті деректер) белгілі болғанда, оның абоненттік нөмірі туралы мәліметтер беру;

5) дербес қосылу – шақырушы тұлға мен белгілі бір шақырылушы тұлға арасындағы телефон қосылуы. Шақырылушы тұлғаның тегі, қызметі, қосымша телефон нөмірі, мекенжайымен (хабарламамен тапсырыс) немесе басқа да белгілері бойынша көрсетілуі мүмкін;

6) елмен тікелей қосылу (басқа мемлекетпен тапсырысты қызмет көрсету жүйесі) – басқа елдің аумағында тұратын абонентке шақырушы абоненттің немесе кредиттік карта есебінен ақы төлей отырып, осы елдің абонентімен телефон қосылуына тапсырыс беру үшін арнайы нөмірді теру арқылы өзі тұратын елдің тапсырысты қызмет көрсету жүйесі көмегімен қосылуға мүмкіндік беретін телефон байланысы қызметі.

20. Дербес қосылу кезінде шақырушы тұлға шақырылушы тұлғаның абоненттік нөмірінің орнында жоқ абоненттердің қызметіне ауыстырылғаны немесе абонент орнында жоқ кезде оны ауыстырушы терминалдың қосылғандығы туралы хабардар етіледі. Егер шақырушы тұлға орнында жоқ абоненттердің қызметімен немесе абонентті ауыстыратын терминалмен телефон қосылуына келіссе, онда телефон қосылуы үшін төлем шақырылушы тұлғамен қосқандағы сияқты, оның ұзақтығына байланысты алынады. Егер шақырушы тұлға мұндай қосылымға келісім бермесе, онда одан төлем алынбайды.

21. Тапсырысты қызмет көрсету жүйесі кезінде берілетін халықаралық телефон қосылуының берілу уақытын байланыс операторының өзі анықтайды, бірақ ол екі сағаттан аспауы тиіс.

22. Халықаралық телефон қосылуларына белгілі бір абоненттік нөмір мен конференц-байланыспен тапсырыстың әрекет ету уақыты жергілікті уақытпен таңғы сағат 8:00-ге дейін күшінде болады (шақырушы абонент тапсырысты қайтып алмаған немесе шақырылушы абонент сөйлесуден бас тартпаған жағдайда).

23. Абоненттерді, пайдаланушыларды халықаралық телефон байланысы қызметтерін ұсыну мерзімі туралы хабардар ету жергілікті уақыт бойынша жүргізіледі.

6. Телефон байланысы қызметтерін байланыс операторының

ұжымдық пайдалану пункттерінде және таксофондарды

пайдалана отырып көрсету


24. Оператордың ұжымдық пайдалану пункттерінде (сөйлесу пункттерінде) телефон байланысы қызметтерін көрсету пайдаланушының айтуымен және оның көзінше тапсырыс бланкін толтырумен ресімделеді. Бұл ретте пайдаланушыға телефон байланысы қызметін көрсету үшін тапсырыстың қабылданғанын растайтын түбіртек немесе басқа құжат береді, оларда:

1) байланыс операторының атауы. Егер байланыс операторы жеке кәсіпкер болса – оның тегі, аты, әкесінің аты және мемлекеттік тіркеу мәліметтері көрсетіледі;

2) пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты;

3) телефон байланысы қызметінің атауы;

4) телефон байланысы қызметінің бағасы;

5) байланыс операторының қалауымен басқа да мәліметтерден тұрады.

25. Таксофондарды пайдалана отырып телефон байланысы қызметтерін көрсету міндеттемелерін байланыс операторы пайдаланушының телефон байланысы қызметтерін алуға әрекет жасағаннан бастап, жетон немесе пластикалық карта алғанда немесе телефон байланысы қызметін алу үшін басқа да төлем құралын пайдаланғанда қабылдайды.

Байланыс операторы өзінің атауы, мекенжайы, жұмыс істеу режимі туралы, сонымен қатар телефон байланысы қызметтерін алу үшін жасауға қажетті әрекеттері туралы мәліметтермен пайдаланушыны хабардар етеді. Бұл мәліметтер таксофонның жанында орналасады немесе пайдаланушыға басқа тәсілмен беріледі.

7. Телефон қосылымдарының ұзақтығын және

құнын анықтауды есепке алу тәртібі


26. Егер тапсырысты қызмет көрсету жүйесі бойынша қалааралық телефон байланысы қызметтерін көрсеткен кезде, шақырылатын тұлғаның желісі абоненттің болмағанында алмастыратын терминалға қосылғаны айқындалса, онда байланыс операторы бұл туралы абонентке хабарлайды. Абонент келіскен жағдайда, телефон қосылыстарына төлем тарифке көбейтілген толық тарифтеу бірліктерінің саны бойынша телефон қосылысының ұзақтығынан анықталады. Егер абонент мұндай қосылысқа келіспесе, онда қосылысты орнатуды ұйымдастыруға төлем алынбайды.

27. Егер телефон байланысы қызметтерін көрсету кезінде, шақырылатын тұлға желісі зияткерлік қызметтер ұсыну бойынша жабдыққа қосылғаны айқындалса (лотерея, дауыс беру, телевикторина, викторина, анықтамалық ақпараттық қызметтер, танысу қызметтері), тарифтелетін қосылудың басталуына дейін байланыс операторы абонентті осындай қосылыстың құны туралы хабарлайды.

Абонент телефон қосылысына келіскен жағдайда (яғни абонент бұндай қосылуды үзбеген жағдайда) осы қосылуға төлем тарифке көбейтілген толық тарифтеу бірліктерінің саны бойынша телефон қосылысының ұзақтығымен анықталады.

Егер абонент мұндай қосылысқа келіспесе (яғни тиісті хабарлауды алған соң осы қосылуды үзген жағдайда), онда қосылысты орнатуды ұйымдастыруға төлем алынбайды.

Егер байланыс операторы тарифтелетін қосылудың басталуына дейін абонентке осындай қосылыстың құны туралы хабарламаған жағдайда, онда зияткерлік қызметтерге (лотерея, дауыс беру, телевикторина, викторина, анықтамалық ақпараттық қызметтер, танысу қызметтері) қол жеткізуді ұсынғаны үшін төлем алынбайды.

28. «Белгілі бір абоненттік нөмірді шақыру» немесе «дербес қосылу» қызметімен қалааралық немесе халықаралық телефон қосылуы кезінде телефон қосылуының ұзақтығы есебі шақырылған тұлғаның жауап беру сәтінен немесе оның орнындағы тұлғаның немесе пайдаланушы онымен ақпарат алмасу жүргізуге келіскен жағдайда терминалдың жауап беру сәтінен бастап анықталады.

29. Тапсырысты қызмет көрсету жүйесі кезінде Қағидалардың 4-тармағында қарастырылған жағдайда халықаралық телефон қосылулары үшін әдеттегідей тариф алынады.

30. «Конференц-байланыс» қызметінің ұзақтығы шақырушы тұлғамен барлық шақырылушы тұлғаларды қосқаннан кейін есепке алынып, шақырушы тұлғаның тоқтату сигналын беру сәтінде аяқталады.

31. Жергілікті (жергілікті қосылулар ұзақтығын уақыт бойынша есепке алу жүйесі енгізілгеннен кейін), автоматтық қалааралық немесе халықаралық телефон қосылуларын көрсету кезінде, ақысы төленуге жататын уақыт шақырылушы абоненттің немесе абоненттік құрылғының жауап беруі сәтінен, шақырушы, немесе шақырылушы абоненттің немесе терминалдың байланысты үзу сәтіне дейін анықталады. Егер шақырушы абонент автожауапбергіштің қосылуынан кейін 10 секунд ішінде байланысты үзсе, онда сәйкесінше төлем алынбайды.

Жергілікті, қалааралық және халықаралық телефон қосылуларының болған ұзақтығын есептеу тарификация бірлігіне сәйкес жүргізіледі.

Сигнал жауабы абоненттің, шақырылушы абонент нөмірінің жауабына теңгерілетін және телефон қосылу ұзақтығының басы болып есептелінетін терминалдар қатарына мыналар:

1) факсимильдік аппарат;

2) абонентті орнында болмаған кезде ауыстыратын және ақпарат алмастыруды қамтамасыз ететін басқа да терминалдар;

3) автожауап беруші;

4) зияткерлік қызметтер ұсыну бойынша жабдықтар жатады.

32. Автоматты қызмет көрсету жүйесін пайдалана отырып, телефон қосылуына ұсынылған төлем, тарификация бірлігінің толық санына тарифтерді көбейте отырып телефон қосылуының нақты ұзақтығына байланысты анықталады.

33. Тапсырысты қызмет көрсету жүйесі арқылы қалааралық, халықаралық телефон қосылуларын ұсынған кезде телефон қосылысына төлем тарифке көбейтілген толық тарифтеу бірліктерінің саны бойынша телефон қосылысының нақты ұзақтығынан анықталады.

Тапсырысты қызмет көрсету жүйесі қызметтеріне байланыс операторы анықтайтын бөлек төлем алынады.

34. Тапсырысты қызмет көрсету жүйесі көмегімен ұсынылған қалааралық және халықаралық байланыс қосылуларына байланыс операторының кінәсі бойынша ұсынылмаса, онда төлем алынбайды.

Тапсырыстардағы өзгерістер телефон қосылуы орнатқанға дейін өзгертсе төлем алынбайды.

35. Шақырушы тұлғаның өзінің алдын-ала тапсырыс берген қалааралық немесе халықаралық телефон қосылуларынан оны ұсыну кезінде бас тартқан жағдайында төлем қосылуға тапсырыс жасалған тариф бойынша тарифтеу бірліктері құнының көлемінде алынады.

36. Егер де шақырушы тұлға қалааралық немесе халықаралық телефон қосылуына тапсырыс берген кезде шақырылушы терминалдың абоненттік нөмірін дұрыс көрсетпесе, онда ол орнатылған қосылу ұзақтығын осы тапсырысқа қатысты қолданыстағы тарифтер бойынша төлейді.

37. Қазақстан Республикасы аумағынан шығатын халықаралық телефон қосылулары, шақырылушы тұлға есебінен төленетін халықаралық телефон байланысының қызметтерінен басқалары, Қазақстан Республикасында төленеді.

38. Автоматты қызмет көрсету жүйесін пайдалана отырып ұсынылған жергілікті (қызметке мерзімдік ақы төлеу жүйесі кезінде), қалааралық немесе халықаралық телефон байланысы қызметі көрсетілгені үшін абонентке шотты қалыптастыру үшін байланыс операторының телефон қосылу ұзақтығын есепке алу аппаратурасының деректері негіз болып табылады.

8. Шарт жасасу және бұзу тәртібі
39. Жеке немесе заңды тұлға Шарт жасасу үшін байланыс операторына жазбаша өтініш береді.

40. Шартта:

1) Шарт жасасу күні және орны;

2) байланыс операторының атауы;

3) байланыс операторының есеп айырысу есебінің деректемелері;

4) байланыс операторына қалааралық және/немесе халықаралық телефон байланысы қызметтерін көрсетуге берілген лицензия деректемелері;

5) абонент туралы мәліметтер: жеке тұлғалар үшін – телефон нөмірлері, пошталық мекенжайы, дара сәйкестендіру нөмірі; заңды тұлғалар үшін – бизнес-сәйкестендіру нөмірі, қосымша құн салығы бойынша есепке қойылғандығы туралы куәліктің деректері;

6) абонентке тағайындалған абоненттік нөмір;

7) тегін және ақылы қызметтерді көрсете отырып, көрсетілетін телефон байланысы қызметтері;

8) қалааралық немесе халықаралық телефон қосылуларына лимит;

9) көрсетілген телефон байланысы қызметі үшін есеп айырысу нысаны мен тәртібі;

10) тараптардың құқығы, міндеттері және жауапкершілігі қамтылады.

Ескерту. 40-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.10.31 № 1388 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

41. Абоненттің Шарттан біржақты бас тартқан жағдайда Шарт бұзылды деп саналады. Абонент шартты бұзу туралы өтінішті байланыс операторына жазбаша түрде береді.

42. Шарт жасасу туралы өтінішті:

1) тұратын жерінде белгіленген тәртіп бойынша тіркелген кез келген толық іс-әрекетке қабілетті жеке тұлға, немесе тұрғын үйдің иесі, немесе тұрғын үйді жалға алушы;

2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген тәртіппен өзі орналасқан жері бойынша тіркелген заңды тұлға, оның филиалы және өкілдігі бере алады.

Өтініш тиісті аумақта байланыс қызметтерін көрсететін байланыс операторына беріледі.

Байланыс операторы жеке немесе заңды тұлғаның өтінішін қабылдаудан бас тарта алмайды.

Ескерту. 42-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.10.31 № 1388 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

43. Байланыс операторы белгіленген тәртіппен мынадай құжаттар болған жағдайда өтінішті толтырады және тіркейді:

1) жеке тұлға үшін – көрсетілген мекенжай бойынша оның тіркелгенін растайтын құжат немесе тұрғын үйді жеке меншігіне сатып алуы, жалға немесе жалдан жалға алғаны туралы құжат, сонымен қатар өтініш берушінің жеке басын растайтын құжат;

2) заңды тұлғалар үшін – көрсетілген мекенжай бойынша оның тіркелгенін растайтын құжат немесе тұрғын үйді жеке меншікке сатып алуы, жалға немесе жалдан жалға алғаны туралы құжат және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама не куәлік (филиалды немесе өкілдікті есептік тіркеу туралы анықтама не куәлік).

Ескерту. 43-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 21.05.2013 № 507 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

44. Ұжымдық пайдаланылатын терминалды қоса отырып, Шарт жасасу туралы өтінішті осы пәтерде тұратын, әр отбасынан біреуден және осы тұрғын үй көлемінде белгіленген тәртіппен тіркелген тұлғалардың белгіленген тәртіппен куәландырылған жазбаша келісімімен жеке тұлға бере алады.

45. Жаңа мекенжай бойынша немесе жаңа тұлғаға бұрынғы мекенжай бойынша Шарт жасасу туралы өтінішті өтініш беру сәтінде жаңа мекенжай бойынша белгіленген тәртіппен тіркелген немесе бұрынғы өтініш берушімен тең жағдайда осы тұрғын жайға меншіктілік құқығы бар тұлғалар қайта ресімдей алады.

Шарт жасасу туралы өтінішті беру мерзімінен кешігірек тұрғын жайға тіркелген тұлғалар меншік иесі немесе болғандар осы мекенжай жөнінде тіркеу күні бойынша өзіне өтінішті қайта рәсімдей алады.

Көрсетілген Шартты жасасу туралы өтінішті жаңа тұлғаға рәсімдеу, оның шығып кетуімен немесе қайтыс болуымен байланысты құжаттармен расталған жағдайлардан басқа, бұрынғы өтініш берушінің келісімімен іске асырылады.

46. Шарт жасасу туралы өтініш берілген кезіндегі өтініш беруші отбасының мүшелері, өтініш берушінің кетуі немесе қайтыс болуы жағдайында Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес толық іс-әрекет қабілеттілігі туған сәттен бастап осы өтінішті өзіне қайта рәсімдей алады.

Кәмелеттік жасқа жеткенге дейін олардың атынан ата-аналары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіппен тағайындалған қамқоршылар немесе асырап алушылар өтінішті қайта рәсімдей алады.

47. Өтініш берушінің сол байланыс операторының жергілікті телекоммуникация желісінің әрекет аймағы шегінде қоныс аударуы кезінде оның жаңа мекенжайы бойынша кезегі, егер бұрынғы мекенжайы бойынша сұрауы қанағаттандырылмаса, Шарт жасасу туралы алғашқы өтінішін байланыс операторы тіркеген күні бойынша есептеледі.

48. Шарт техникалық мүмкіндік болған жағдайда телефон байланыс қызметтерін көрсетуге өтініш беру кезегі тәртібінде жасалады.

49. Байланыс операторы өтініш берушіге телефон байланыс қызметтерін көрсетуге техникалық мүмкіндік болмаған жағдайлардан басқа жағдайда, өтініш берген жеке немесе заңды тұлғалармен Шарт жасасады.

50. Байланыс операторы өтініш берушіге Шарт жасасудан мынадай жағдайларда бас тартады:

1) өтініш беруші толық емес құжаттар пакетін ұсынған жағдайда;

2) өтініш беруші жалған ақпарат көрсеткен жағдайда;

3) егер өтініш берушінің ауданы телефондандырылмаған, яғни байланыс операторының желісі болмаған жағдайда;

4) АТС-ке нөмірлік сыйымдылықтың болмағанда;

5) магистральдық және таратушы сыйымдылық болмағанда.

51. Шарт екі данада жасалады және байланыс операторы мен абоненттің қолы қойылады. Шартқа қол қоюға уәкілеті операторы өкілінің қолы байланыс операторының мөрімен куәландырылуы тиіс.

Шарт бойынша тарап болып шығатын өтініш беруші Шартқа қол қойғаннан бастап абонент мәртебесіне ие болады.

52. Шартта қалааралық және/немесе халықаралық телефон байланысы операторын алдын ала таңдауы көрсетіледі.

53. Абонент пен байланыс операторы арасындағы телефон байланысы қызметтерін көрсету Шарты, егер Шартта басқа мерзім көрсетілмесе, мерзімсіз деп табылады.

54. Жеке немесе заңды тұлғалармен Шартқа отыруға техникалық мүмкіндіктің болмауы, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқа шарттар көзделмесе, өтінішті кешірек берген және техникалық мүмкіндігі бар басқа үйлер мен пәтерде тұратын, жеке немесе заңды тұлғалармен Шарт жасасуға кедергі етпейді.

55. Егер телефон байланысы кәбілдерінде бос абоненттік желілердің болмауы Шартқа отыруға кедергі келтірсе, онда қосымша байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстары өтініш берушінің қаржы есебінен (ол келісім берген жағдайда), соның ішінде мамандандырылған мердігермен мердігерлік шартқа отыру жолымен жүргізілуі мүмкін.

Осы жұмыстарды, оның ішінде мердігерлік шарт бойынша орындалғаннан кейін және орындалған жұмыстардың белгіленген техникалық нормаларға сәйкес екендігін тексергеннен кейін, байланыс операторы өтініш берушімен Шарт жасасады.

56. Жеке абоненттік желіде жұмыс істейтін терминалды қосарлы схема бойынша жұмысқа ауыстырып қосу, абоненттің жазбаша келісімі бойынша, ерекше жағдайларда, Шартқа тиісті өзгертулер енгізу жолымен жүргізіледі. Терминалды қосарлы схема жұмысына ауысу кезінде абоненттік нөмірлер ауыстырылады.

Ұжымдық пайдаланылатын терминалдар қосарлы схема жағдайында жұмыс істеуге ауыстырылмайды.

57. Қосарлы схема бойынша жұмыс істейтін телефон аппараттары әуе абоненттік желісінің мүмкін ұзақтығы шегінде орнатылады.

58. Шартта бір немесе бірнеше мекенжай бойынша бірнеше телефон нөмірлерін және абоненттік желілерді бөлу көзделуі мүмкін.

Абонентке бөлінген абоненттік нөмірлер мен абоненттік желілердің саны байланыс операторының техникалық мүмкіндігіне байланысты анықталады.

Келесі абоненттік нөмірлер мен желілерді бөлу жасалған Шарттың шеңберінде жеке өтініш негізінде жасалады.

59. Өтініш беруші қосарлы схема бойынша терминалды қосуды немесе қажетті құрылыс жұмыстарын, оның ішінде мердігерлік шарт бойынша жұмыстарды ескере отырып, Шарт жасасудан бас тартқан жағдайда, Шарт техникалық мүмкіндік туындаған кезде, белгіленген тәртіппен жасалады.

60. Бірнеше отбасы тұратын пәтердің тұрғыны болып табылатын өтініш берушіге, байланыс операторы мен өтініш беруші арасында жеке Шарт жасасқан жағдайда ғана дербес пайдаланылатын терминал орнатылуы мүмкін.

61. Байланыс операторының әрекет ету аймағында (осы жергілікті телекоммуникация желісінің шеңберінде) абоненттің мекенжайы өзгерген жағдайда, оның өтініші бойынша және техникалық мүмкіндік болғанда Шарт бұрын бөлінген абоненттік нөмірді (нөмірлерді) пайдаланумен қайта рәсімделеді немесе жаңа нөмір (нөмірлер) беріледі. Жаңа мекенжай бойынша көрсетілген Шарт орындау үшін техникалық мүмкіндік болмаған жағдайда, абонент телефон орнату кезегіне қойылады.

62. Абоненттің мекенжайы өзгерген және басқа байланыс операторының әрекет ету аймағына немесе басқа жергілікті телекоммуникация желісіне түскен кезде Шарт бұзылады.

Жаңа мекенжай бойынша Шарт басқа байланыс операторымен осы Қағидаларға сәйкес белгіленген тәртіппен жасалады.

63. Шарт күшінің сақталуын талап етпей, абонент басқа жаққа көшкенде абоненттің мекенжайы бойынша белгіленген тәртіппен тіркелген немесе осы жайдың меншік құқығы бар тұлғаның Шартты қайта рәсімдеуге құқығы бар.

64. Телефондалған жайға меншік құқығы қайтыс болған абоненттің мұрагеріне өтуі жағдайында Шарт жаңа меншік иесіне қайта рәсімделеді.

65. Осы тұрғын жайда белгіленген тәртіппен тіркелмеген немесе абонентпен қатар осы тұрғын жайда меншік иесі болып табылмайтын тұлғаларға телефондалған тұрғын жайға меншік құқығы ауысқан жағдайда, тұрғын жайдың бұрынғы иесі – абонентпен жасасқан Шарт бұзылады, ал жаңа иелермен шарт белгіленген тәртіппен жасалады.

66. Телефондалған жайды жалға (жалдан жалға) берген жағдайда абоненттің өтініші негізінде Шарттың күші жалға (жалдан жалға) беру мерзіміне тоқтатыла алады.

Мұндай жағдайда телефондалған жайды (өтініш бойынша) жалға алушымен (жалдан жалға алушының) осы қызметтерді алдын ала төлеу шарты негізінде жалға (жалдан жалға) беру мерзіміне Шарт жасалуы мүмкін.

67. Қайта құрылу салдарынан құрылымдық бөлімшелер негізінде пайда болған, құқыққабылдаушы болып табылатын және өздерінің әуелгі мекенжайын сақтап қалған (өздерінің телефондалған жайын) заңды тұлғалар Шартты бұрын бөлінген абоненттік нөмірді (нөмірлерді) немесе жаңа нөмірді (нөмірлерді) қолдану арқылы қайта рәсімдей алады.

68. Жаңа автоматты телефон станцияларын пайдалануға енгізу және жергілікті телефон желілерін қайта құруға байланысты абоненттік нөмірлерді байланыс операторының өз бастамасымен ауыстыру пайдаланушыларды күні бұрын ескерте отырып, тегін жасалады.

Абоненттік нөмірлер жаппай өзгерген кезде, байланыс операторы бұл туралы пайдаланушыларды күні бұрын жазбаша хабардар етеді.

Абоненттік нөмірді ауыстырған жағдайда байланыс операторы техникалық мүмкіндік болса, бұрын көрсетілген қосымша телефон байланысы қызметтерін (шығыс байланысты шектеу, қоңыраулы сағат, қайта адрестеу, автожауапбергіш және басқа да қосымша қызметтер) жаңа абоненттік нөмірдің атында қалдырады.

69. Ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желілеріне шығуға құқылы 128 нөмірден асатын абоненттер саны бар абоненттік желілер бойынша шағын АТС-ке қосуға шарт жасасу Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген, Трафиктi өткiзу және өзара есеп айырысу тәртібін қоса алғанда, телекоммуникация желiлерiн қосу және олардың өзара әрекеттестігі қағидаларымен реттеледі.

70. Телефон байланысы қызметін пайдаланушы Шарттың шарттарын, жабдықтарды пайдалану, телекоммуникация желісінде сертификатталмаған құралдарды қолдану қағидаларын бұзған жағдайда, сонымен қатар телефон байланысы қызметі үшін төлемді уақтылы төлемеген жағдайда байланыс операторы жазбаша ескертпе жасаған соң он күннің ішінде пайдаланушының телефон байланысы желісінің қызметіне қол жеткізуін Заңның 15-бабының 3-тармағында қаралған жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құралдардың тұрып қалғаны немесе зақымданғанына байланысты байланыс операторына келтірілген зиян және кіріс шығынын пайдаланушы өтегенге дейін тоқтатуға құқылы.

Бұл ретте, телефон байланысы желісіне пайдаланушының қолжетімділігін тоқтату туралы хабарлама абонентке тиісті ескертуден тұратын ұсынылған байланыс қызметтеріне берешектің болуы туралы берілген шот-хабарлама болып табылады.

Абонентті телекоммуникация желісіне қолжетімділігін тоқтатқан сәтінен бастап 10 күнтізбелік күннің ішінде байланыс операторы абонентке алдағы уақытта шартты бұзу туралы хабарлама жолдайды және хабарлау уақытынан күнтізбелік 30 күн өткеннен кейін жеке тараптан шартты орындаудан бас тартады.

71. Байланыс операторларының сот шешімімен болмаса, байланыс арналарын ажыратуға және (немесе) Қазақстан Республикасының әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарына үкіметтік байланыс қызметтерін көрсетуді тоқтата тұруға құқығы жоқ.

72. Байланыс операторлары қолданыстағы және жаңадан салынып жатқан байланыстың құралдары мен тораптарында техникалық құралдарды орналастыру үшін қажетті алаңдарды, сондай-ақ үкіметтік байланыс пен арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілері мүдделеріне пайдаланылатын желілік-кабілдік құрылыстардағы резервтік сыйымдылықтар мен кепілді электрмен қоректендіруді қарастырады.

Байланыс операторлары байланыс желілерінде қажетті техникалық құралдарды орнатады, өз жабдықтарының белгіленген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етеді, сондай-ақ абоненттер туралы қызметтік ақпаратты екі жыл мерзімде жинақталуын және сақталуын іске асырады.

9. Телефон байланысы қызметтері үшін есеп айырысу


73. Телефон байланысы қызметтері үшін төлеу нысаны мен тәртібі Шартта көрсетіледі. Қызметтер құны бір санаттағы абоненттер үшін бірдей белгіленеді. Есеп айырысу тарифтеу бірліктерінде жүргізіледі.

Телефон байланысы қызметтері үшін абонентпен есеп айырысуды оларды ұсынған байланыс операторы немесе Шарт негізінде оған уәкілетті тұлға жүргізеді.

74. Телефон байланысы қызметтері үшін төлемдер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

75. Жергілікті телефон қосылулар құнын уақыт бойынша есепке алу кезінде абонентке есеп айырысу шоты тегін ұсынылады, ол мыналардан тұрады:

1) байланыс операторының деректемелері;

2) абоненттің деректемелері;

3) абоненттің жеке шотының нөмірі;

4) есептік кезең;

5) көрсетілетін телефон байланыс қызметтер тұрғысынан төленуге ұсынылған сома;

6) төленетін қорытынды сома;

7) шоттың берілген күні және шотты төлеу мерзімі;

8) анықтама телефоны.

76. Таксофондарды пайдаланып көрсетілген телефон байланыс қызметтері үшін есептесу байланыс операторларынан сатып алынатын жетондар, телефондық пластикалық карточкалар немесе басқа да төлем құралдарының көмегімен жүзеге асырылады.

77. Байланыс оператордың кінәсінен орын алған байланыстың кідірісі кезінде абоненттік төлемді қайта есептесу байланыстың нақты кідіру сәтінен бастап терминал жұмысын толық қалпына келтірген сәтіне дейін жүргізіледі.___________


Каталог: sites -> default -> files -> txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Ұшу қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсiптiк даярлығының үлгiлiк бағдарламасын бекiту туралы
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Трафиктi өткiзуді және өзара есеп айырысу тәртібін қоса алғанда, телекоммуникация желiлерiн қосу және өзара іс-қимыл қағидалары
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> «Химия өндірісіндегі қашықтықтан басқару» кәсіби стандарты Жалпы ережелер
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қазақстан Республикасы
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Идентификация опасных производственных объектов


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет