Тема Україна в Першій світовій війніжүктеу 419.01 Kb.
бет1/6
Дата03.04.2019
өлшемі419.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Те АСК10у

О.Гісем


Дидактичні матеріали

Тема 1. Україна в Першій світовій війні
Тест


Варіан 1.
 1. Метою діяльності української інтелігенції у Союзі міст та Союзі земств було: а) надання допомоги жертвам війни; б) забезпечити всенародну підтримку участі Росії у війні; в) створення “тіньового” кабінету міністрів майбутньої української держави; г) сприяти розгортанню воєнного виробництва на Україні.


 2. Щодо Першої світової війни ТУП зайняла… А) проросійську позицію; Б)антиросійську, виступаючи за поразку Росії у війні; В) очікувальну позицію.

 3. Основу УСС складали… а) студенти; б) активісти січового, сокільського і пластового рухів; в) українська інтелігенція; г) селянство.

 4. «Брусиловський прорив» – це назва військової операції, проведеної: а) на території Галичини в 1914 р.; б) в ході відступу росіян з Галичини; в) наступ російських військ Південно-Західного фронту у 1916 р.; г) проти українства на окупованій території.

 5. Назвіть три поняття або терміни, прізвища, які б ви використали при висвітленні теми “Українські політичні партії, організації, збройні формування в роки Першої світової війни”.

 6. Бойові дії на території України в роки першої світової війни тривали у… а) 1914-1918 рр.; б) 1914-1917 рр.; в) 1915-1917 рр.; г) 1915-1918 рр.

 7. Які терміни можна добрати, щоб охарактеризувати політику, що проводила Росія на загарбаних землях Галичини в роки передодні Першої світової війни?

 8. Скільки українців було мобілізовано до австро-угорської армії, а скільки – до російської?

 9. Які фронти російської армії проходили українськими землями? А) Західний; б) Південно-Західний; в) Південний; г) Північний; д) Румунський.

 10. Головна українська рада (ГУР) – це… а) Політична партія утворена на західноукраїнських землях у роки Першої світової війни; б) Політичний блок утворений на західноукраїнських землях представниками українських політичних партій з Наддніпрянської України; в) Міжпартійний блок утворений у 1914 р. провідники українськими партіями Галичини.

 11. “Галицька битва” завершилась… а) взяттям російськими військами карпатських перевалів; б) оволодінням росіянами Львова; в) захоплення росіянами фортеці Перемишль.

 12. Хто очолював створену у Львові в серпні 1914 р. Українську бойову управу? А) К.Левицький; Б) К.Трильовський; В) С.Петлюра.

Варіант 2. 1. Що об`єднує наступне: “Європейський скандал”, Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, О.Бобринський.

 2. Яким було переважаючим ставлення українського населення Галичини до вступу на територію краю російських військ? А) позитивним; Б) негативним; В) нейтральним.

 3. Гмінд, Вольфсберг – це… а) командуючі УСС; б) табори для українських біженців; в) пункти, яких досягли російські під час наступу в 1914 р.

 4. Кому належать слова, коли і за яких обставин вони були сказані? “Я буду тут заводити російську мову, закон і устрій”.

 5. Автором статті «Війна і українці» був: а) М.Грушевський; б) С.Петлюра; в) В.Винниченко; г) М.Міхновський.

 6. Викрисліть зайве. М.Галущинський, Г.Коссак, К.Левицький, Т.Рожанковський.

 7. «Карпаторусский освободительний комитет» було засновано… а) ТУП; б) москвофіли; в) чорносотенці.

 8. Яка з битв Першої світової війни відбулась раніше? А) Галицька битва; Б) Брусилівський прорив.

 9. Виберіть вірне твердження. А) УСС формувалось як регулярне збройне формування; Б) Українські землі тільки на завершальному етапі війни стали театром бойових дій; В) СВУ займала проавстрійську позицію.

 10. Чи створювались національні українські військові частини в складі російської армії в 1914-1916 рр.?

 11. Назвіть основні битви в яких брали участь УСС.

 12. У роки Першої світової війни в Австро-Угорщині розгорілась дискусія стосовно того, який термін використовувати щодо українських земель: “Рутенія” чи “Україна”. Яка точка зору перемогла?

Варіан 3. 1. Як називалася адміністративна одиниця створена росіянами після загарбання Галичини у 1914 р.? а) Галицька губернія; б) Галицько-Буковинське генерал-губернаторство; в) “Королівство Руське”; г) Коронний край; Галицько-Волинське губернаторство.

 2. На які українські землі претендувала Росія щодо напередодні Першої світової війни?

 3. СВУ виступала… А) за поразку Росії у першій світовій війні; Б) за поразку Австро-Угорщини у війні; В)за негайне проголошення незалежності України.

 4. Назвіть декілька найбільш відомих стрілецьких пісень.

 5. Які українські території були окуповані російськими військами у 1914 р.? А) Північна Буковина; Б) Східна Галичина; В) Закарпаття.

 6. В яких з перерахованих боїв приймали участь УСС… А) взяття фортеці Перемишль; Б) бій за гору Маківка; В) визволення Львова; Г) оборона Карпатських перевалів.

 7. Під час Першої світової війни М.Грушевський: а) воював у складі УСС; б) був інтернований російськими властями; в) жив і працював у Відні.

 8. Назвіть декілька організацій, що були створені українською інтелігенцією для допомоги жертвам війни.

 9. Викрисліть зайве. М.Грушевський, А.Шептицький, С.Петлюра. Свій вибір поясніть.

 10. Хто був останнім генерал-губернатором Галичини і Буковини в роки першої світової війни? а) Бобринський; б) Дорошенко; в) Петлюра.

 11. Яка з битв Першої світової війни, в якій приймали участь УСС, відбулась раніше? А) на горі Лисоня; Б) на горі Маківка; В) бій під Потуторами.

 12. Які райони України найбільш потерпіли від бойових дій в роки Першої світової війни? а) Буковина; б) Волинь; в) Поділля; г) Донбас; д) Крим; е) Східна Галичина; ж) Закарпаття.

Варіант 4. 1. Чи завершилась для українців Перша світова війна у 1917 р.?

 2. Хто був першим командиром легіону УСС? А) М.Галущинський; Б) Т.Рожанковський; В) К.Трильовський.

 3. Із вказаних тверджень виберіть ті, що стосуються російської політики в Галичині у 1916 р. а) повне нищення українських культурно-освітніх установ і організацій; б) вибіркові репресії проти окремих осіб; в) навернення населення в православ`є; г) ув`язнення і висилка у глиб Росії провідних діячів українського руху; д) не заборонялось вживання української мови в школах.

 4. Якими українськими землями оволоділи росіяни під час Брусилівського прориву?

 5. Яку позицію стосовно Першої світової війни висловим С.Петлюра на сторінках журналу “Украинская жизнь”? а) проросійську; б) проавстрійську; в) нейтральну.

 6. Які держави були найбільш зацікавлені в розв`язанні “українського питання”? Англія, франція, Німеччина, Росія, Австро-Угорщина, Румунія.

 7. СВУ була розпущено в… а) 1915 р.; б) 1916 р.; в) 1917 р.; г) 1918 р.

 8. Які з зазначених тверджень характеризують австрійську політику щодо українського населення в роки Першої світової війни? а) надання широкомасштабної допомоги українцям, що постраждали від бойових дій; б) навернення населення в православ`я; в) репресії проти українства, яке звинувачувалося у співробітництві з росіянами; г) ув`язнення в контаборах “неблагонадійних”.

 9. Генерал-губернатором Галицько-Буковинського генерал-губернаторства у 1916 р. був… а) О.Бобринський; б) Ф.Трепов; в) Д.Дорошенко.

 10. У роки першої світової війни аграрні реформи, започатковані П.Столипіним: а) тривали до 1916 р.; б) не проводилися; в) здійснювалися вибірково.

 11. Продовжіть логічний ряд. ГУР, Українська бойова управа (УБУ),… а) ЗУР; б) УСС; в) СВУ.

 12. Впізнай особу. Політичний діяч, публіцист, один з діячів УСДРП, редактор журналу «Украинская жизнь», автор відозви «Війна і українці».

Варіан 5. 1. Промислово розвинутими регіонами українських земель на передодні Першої світової війни були: а) Галичина; б) Правобережна Україна; в) Донбас і Придніпров`я; г) Крим.

 2. Скільки раз російські війська окуповували Східну Галичину і Північну Буковину в роки Першої світової війни? а) раз; б) два; в) три; г) чотири.

 3. К.Левицький, М.Павлик, М.Ганкевич були лідерами: а) СВУ; б) ТУП; в) ГУР; г) УСС.

 4. В результаті Галицької битви… а) австро-угорські війська розгромили російські; б) російські розгромили австро-угорські; в) часткові успіхи мали обидві сторони.

 5. Союз визволення України (СВУ) був утворений: а) українськими діячами з Наддніпрянської України; б) українськими діячами західноукраїнських земель; в) українськими діячами з обох частин України.

 6. Який статус мав легіон УСС у складі австро-угорської армії? А) добровольче формування; Б) регулярне формування; В) поліцейське формування.

 7. Які українські землі мали елементи територіального самоврядування та представницькі органи на передодні Першої світової війни? а) Галичина; б) Буковина; в) Наддніпрянщина; г) Закарпаття.

 8. Лідерами СВУ були: а) С.Петлюра; В.Винниченко; б) Д.Донцов, В.Дорошенко, М.Меленевський; в) М.Грушевський, Є.Чикаленко.

 9. Яку мету переслідувала окупаційна політика росіян в Галичині? А) забезпечити собі підтримку місцевого населення; Б) знищення центру українського руху; В) перетворення Галичини на звичайну провінцію Російської імперії.

 10. Чи однакову політику щодо мирного українського населення Галичини проводили австрійська і російська влади в роки війни? а) так, однакову; б) ні, принципово різну; в) репресивні заходи росіян були набагато ширшими; г) репресивні заходи австро-угорських властей були набагато ширшими.

 11. У Наддніпрянській Україні антиросійські настрої в роки війни: а) не були поширені; б) були домінуючими; в) поступово наростали.

 12. В якому році росіяни остаточно втратили Галичину під час Першої світової вйни? А) 1914 р.; Б) 1915 р.; В) 1916 р.; Г) 1917 р.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет