Тема Україна в Першій світовій війніжүктеу 419.01 Kb.
бет3/6
Дата03.04.2019
өлшемі419.01 Kb.
1   2   3   4   5   6

Задачі і творчі завдання


 1. Чи був процес українізації деяких частин російської армії у 1917 р. рівнозначним створенню української національної армії? Свою думку обгрунтуйте.

 2. Яке було ставлення УЦР до створення регулярної армії? Чим така позиція була зумовлена?

 3. Чому головнокомандуючий російськими військами у 1917 р. підтримував українізацію окремих частин армії?

 4. Чому УЦР намагалась встановити контакти з іншими недержавними народами Росії, а не просто боролась за надання автономії Україні?

 5. Коли В.Винниченко зачитав І Універсал на засіданні ІІ-го військового з`їзду, вибухнув справжній грім радості. Під кінець присутні – делегати, публіка, кореспонденти – стали на коліна і хором заспівали великий “Заповіт”. Як писав Винниченко, у ті дні “Уся свідома й напівсвідома Україна за тих днів стала на коліна й молитовно, в захваті визволення, в запалі смілості, в високій піднесеній готовності до боротьби, до творчості заспівала “Ще не вмерла україна, і слава, і воля”. Чим можна пояснити таку реакцію населення на І Універсал?

 6. Падіння авторитету УЦР пов`язують з провалом соціально-економічних реформ. А чи могла УЦР здійснити ефективну соціально-економічну політику в тих умовах? Порівняйте вимоги населення і відповідні дії УЦР? Чи реальними були вимоги населення?

 7. ІІ Універсал став поразкою чи перемогою УЦР?

 8. Назвіть основні положення ІІІ Універсалу. Чому він був неоднозначно сприйнятий різними прошарками українського суспільства?

 9. Чому в 1917 р. політичний вплив більшовиків на території України найбільшим був саме в Донбасі, промислових центрах Подніпров`я, Одесі?

 10. Чи був неминучим конфлікт УЦР з Раднаркомом радянської Росії? Свою думку обгрунтуйте.

 11. Чи вірне твердження, що радянська влада в Україну у 1918 р. була принесена “на багнетах російських більшовиків”? Чи можливі були успіхи більшовиків в Україні на початку 1918 р. без агресії та збройної допомоги радянської Росії? Свою думку обгрунтуйте.

 12. На які державні утворення була розчленована територія України більшовиками на початку 1918 р.? Яку мету переслідували більшовики?

 13. У чому проявлявся антиукраїнський характер радянської влади в Україні у перший період її існування?


Тема 3. Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920)

Тест


Варіан 1.

 1. Коли було прийнято Конституцію УНР та обрано першого Президента? А) 18 квітня 1918 р.; Б) 25 квітня 1918 р.; В) 29 квітня 1918 р.

 2. Загальний наступ німецько-австрійських військ з метою надати допомогу військам УНР звільнити територію України від більшовиків розпочався… А) 18 лютого 1918 р.; Б) 9 лютого 1918 р.; В) 28 січня 1918 р.

 3. Головною ударною силою військ Директорії під час антигетьманського повстання були… А) УСС; Б) УГА; В) Перший український корпус.

 4. Поява на україно-польському фронті в складі польських військ армії Й.Галлера… А) сприяла поразці поляків під Львовом; Б) Дало змогу полякам розгорнути генеральний наступ і завдати поразку УГА; В) зупинило наступ УГА.

 5. Де були сформовані 1-а та 2-а Українські повстанські дивізії? На чийому боці вони воювали? А) У нейтральній зоні. На боці більшовиків; Б) На території Української держави. На боці більшовиків; В) На території РСФРР. На боці Директорії.

 6. ЗУНР було проголошено… А) 10 вересня 1918 р.; Б) 13 жовтня 1918 р.; В) 13 листопада 1918 р.

 7. З наведеного переліку заходів більшовиків виберіть ті, що були здійснені у 1919 р. А) націоналізація промисловості; Б) приватизація землі; В) запровадження продрозверстки; Г) відновлення поміщицького землеволодіння.

 8. Хто був Головою Раднаркому України у 1919 р.? А) Г.Петровський; Б) Х.Раковський; В) Є.Бош.

 9. На яких західноукраїнських землях у 1918-1920 рр. існувала радянська влада? А) Закарпаття; Б) Східна Галичина; В) Буковина.

 10. Де було створено Тимчасовий робітничо-селянський уряд України? А) Харкові; Б) Курську; В) Києві; Г) Одесі.

 11. Перша Конституція УСРР була прийнята у… а) 1917 р.; б) 1918 р.; в) 1919 р.; г) 1920 р.

 12. Який з українських урядів доклав найбільше зусиль для розвитку української культури у 1917-1920 рр.? А) Генеральний Секретаріат; Б) уряд гетьмана П.Скоропадського; В) Директорія.

Варіан 2. 1. УНР підписала Брестський мир… А) 27 грудня 1917 р.; Б) 27 січня 1918 р.; В) 3 лютого 1918 р.

 2. Грамота П.Скоропадського про федерацію з майбутньою небільшовицькою Росією було оголошено… А) 7 листопада 1918 р.; Б) 14 листопада 1918 р.; В) 21 листопада 1918 р.

 3. Директорію УНР було створено… А) 14 листопада 1918 р.; Б) 14 грудня 1918 р.; В) 1 січня 1919 р.

 4. Хто очолював Український національний союз? А) С.Петлюра; Б) Є.Коновалець; В) М.Грушевський.

 5. Соціальну базу гетьманського режиму складали: а) консервативні партії, колишні царські чиновники, промисловці і землевласники; б) партії національно-соціалістичного спрямування; в) сільська біднота і робітники.

 6. Північна Буковина після розпаду Австро-Угорщини була окупована… А) Румунськими військами; Б) Чехословацькими військами; В) Угорськими військами.

 7. Хто був командуючим УГА: а) С.Петлюра; б) Є.Петрушевич; в) М.Омелянович-Павленко.

 8. Урочисте відкриття української академії наук відбулося… А) 24 листопада 1918 р.; Б) 24 груднф 1918 р.; В) 17 квітня 1919 р.

 9. Залишки розбитих денікінських військ зуміли закріпитися… А) в Криму; Б) Донбасі; В) Лівобережжя; Г) Правобережжі.

 10. Утвердження радянської влади в Україні було зумовлене… А) підтримкою її більшою населення; Б) нездатністю українських урядів заручитися підтримкою населення; В) воєнною перевагою Червоної армії; Г) відсутністю інтересу країн Антанти до України; Д) ваш варіант.

 11. Що було вирішальним у поразці ЗУНР? А) воєна перевага Польщі; Б) відсутність зовнішньої підтримки ЗУНР; В) відсутність підтримки з боку населення.

 12. Хто у 1919 р. очолив уряд радянської України: а) Г.Петровський; б) Г.П`ятаков; в) Х.Раковський.

Варіан 3. 1. Як називалась українська держава за гетьманування П.Скоропадського? А) Українська держава; Б) УНР; В) УРСР.

 2. “Листопадовий зрив” – це… а) українське повстання у Львові; б) польське повстання у Львові; в) залишення українськими військами Львову під тиском поляків.

 3. Центр махновського руху. А) Житомир; Б) Трипілля; В) Гуляйполе.

 4. Яку головну мету переслідувала Німеччина укладаючи мир з УНР? А) знищення радянської влади в Україні; Б) загарбання нових земель; В) забезпечення Німеччини продовольством.

 5. Після вступу Червоної армії в Галичину під час радянсько-польської війни тут було створено… А) Західноукраїнську Народну Республіку; Б) Українську Соціалістичну Радянську Республіку; В) Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку.

 6. Що дало змогу Червоній армії прорвати укріплені позиції білогвардійців на перекопському перешийку? А) Обхідний маневр через озеро Сиваш; Б) відчайдушна лобова атака перекопських позицій; В) недостатня кількість танків у військ Врангеля; Г) Перехід на бік більшовиків більшої частини військ Врангеля.

 7. Українська держава часів правління Директорії мала назву: А) Українська держава; Б) УНР; В) УСРР.

 8. Перший державний український університет було засновано… А) у Кам`янець-Подільському; Б) у Харкові; в) у Києві.

 9. З якої причини В.Винниченко та В.Чехівський у 1919 р. пішли у відставку й емігрували з України: а) через провал їх спроб домовитися з країнами Антанти; б) через провал їх спроб домовитися з більшовиками; в) через провал їх спроб домовитися з Німеччиною.

 10. Хто став першим президентом Української академії наук (УАН)? А) М.Василенко; Б) В.Вернадський; В) М.Чубинський.

 11. Поставте в правільному порядку міста, де перебувала Українська національна рада та уряд ЗУНР. Станіслав, Львів, Бучач, Тернопіль.

 12. Яка мета Другого “зимового походу”? А) збереження армії УНР, продовження збройної боротьби; Б) організація антибільшовицького повстання; В) розгром Армії Денікіна.

Варіат 4. 1. Де відбувся вирішальний бій між вйськами Гетьманату та Директорії? А) під Крутами; Б) під Мотовилівкою; В) в районі Дарниці.

 2. Чим були зумовлені селянські повстання влітку та восени 1918 р. в Україні? А) спробою П.Скоропадського відновити поміщицьке господарство; Б) німецько-австрійською окупацією; В) спробою проведення аграрної реформи П.Скоропадським.

 3. Першим Головою Ради міністрів у період правління гетьмана П.Скоропадського був… А) Г.Василенко; Б) Ф.Лизогуб; В) С.Гербель.

 4. Хто увійшов до складу Директорії? А) М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра, С.Єфремов, І.Мазепа; Б) В.Винниченко, С.Петлюра, А.Макаренко, Ф.Швець, Ф.Андрієвський ; В) М.Грушевський, С.Єфремов, Ф.Андрієвський, Х.Раковський, Ф.Швець.

 5. В якому році в Україні розгорнулась масова компанія по боротьбі з неписьменністю? А) 1917 р.; Б) 1920 р.; В) 1924 р.

 6. Чортківська наступальна операція УГА була спрямована… А) проти польських військ; Б) проти російських військ; В) проти частин Червоної армії.

 7. На яких уовах Антанта погоджувалась визнати владу Директорії в україні: а) якщо Директорія укладе союз з антантою; б) якщо Директорія визнає існування радянської влади в Україні; в) якщо Директорія підпорядкується Денікіну і буде разом з ним вести боротьбу з більшовиками.

 8. Коли було прийнято Першу Конституцію УСРР? А) 6 січня 1919 р.; Б) 22 січня 1919 р.; В) 10 березня 1919 р.

 9. Яка з названих комуністичних партій України знаходилась при владі у 1920 р.? КП(б)У, УКП(б), УКП.

 10. Яку позицію займали більшовики у національному питанні у 1919 р.? А) вони відверто ігнорували українську мову, українську культуру, насаджували російську мову у школах і державних установах; Б) вони виступали за двомовність і взаємодопомогу двох культур – української та російської; В) вони, щоб мати підтримку українського населення, виступали за відродження української мови і культури, які раніше переслідувалися царизмом.

 11. Хто з наведеного переліку політичних діячів був першим Головою уряду ЗУНР? А) К.Левицький; Б) С.Голубович; В) Е.Петрушевич.

 12. Поставте в правільному порядку міста, де перебувала Директорія та уряд УНР. Проскурів, Рівне, Вінниця, Станіслав, Кам`янець-Подільський.

Варіант 5. 1. Трудовий конгрес був… А) вищим виконавчим органом УНР; Б) вищим законодавчим органом УНР; В) доратчим органом при отамані С.Петлюрі.

 2. З якою державою довелось ЗУНР вести збройну боротьбу за свою незалежність? А) Росією; Б) Польщею; В) Угорщиною.

 3. Коли було поновлено козацький стан в Україні? А) у період існування УЦР; Б) у період правління гетьмана П.Скоропадського; В) у період Директорії УНР.

 4. З якими країнами мала дипломатичні відносини Українська держава за гетьманування П.Скоропадського? А) країнами Антанти; Б) країнами Четвертного союзу; В) нейтральними країнами.

 5. Лідером білого руху на Півдні Росії у 1919 р. був… А) Денікін; Б) Колчак; В) Юденич.

 6. З перерахованих осіб виберіть лідера селянського повстанського руху в Україні. Н.Махно; А.Денікін; Є.Петрушевич; Х.Раковський; М.Григор`єв.

 7. Хто з названих осіб займав посаду голову раднаркому УСРР? А) Г.Петровський; Б) Х.Раковський; В) В.Затонський.

 8. Революційно-повстанською армією україни називались: а) збройні загони, які діяли під проводом Н.Махна; б) армія УНР; в) об`єднана армія УНР і УГА.

 9. Чекіські органи УСРР у 1920 р. очолював: А) М.Лацис; Б) В.Чубар; В) В.Манцев.

 10. Яка мета Першого “зимового походу”? А) збереження армії УНР, продовження збройної боротьби; Б) організація антибільшовицького повстання; В) розгром Армії Денікіна.

 11. Продовжить. УНР – Гетьманат – Директорія – …

 12. Автокефалія української православної церкви на державному рівні була проголоше: а) УЦР; б) гетьманом П.Скропадським; в) Директорією УНР; г) УСРР.

Варіант 6. 1. Всенародні збори русинів-українців. Які ухвалили рішення про приєднання Закарпаття до Соборної України відбулися в… А) Хусті; Б) Мукачеві; В) Ужгороді.

 2. Хто з названих діячів були командуючими УГА? А) С.Петлюра; Б) Є.Коновалець; В) М.Омелянович-Павленко; Г) Є.Петрушевич.

 3. Після відновлення радянської влади в Україні назва УНР у січні 1919 р. була змінена на… А) УСРР; Б) УРСР; В) Українська держава.

 4. Поразку військам Антанти на Півдні України завдали частини Червоної армії під командуванням… А) Григор`єва; Б) Антона-Овсеєнка; В) Махно.

 5. Після одночасного вступу до Києва українських і білогвардійських військ 30 серпня 1919 р…. А) Українські війська були змушені залишити місто; Б) українські війська витіснили білогвардійців з міста; В) Київ було поділено на зони контролю.

 6. Головною метою створення Комнезамів (КНС) було: А) провадити політику більшовиків у селі і боротися проти заможного селянства; Б) допомогти селянам вижити в умовах громадянської війни; В) залучити селянство до формування державних органів влади.

 7. На з`їзді в Хусті українці-русини висловилися за приєднання Закарпаття до… а) Румунії; б) Польщі; в) Чехословаччини; г) України; д) Радянської України.

 8. Ключові позиції оборони білогвардійців у Криму знаходилися… А) на Перекопському перешийку; Б) в горах Криму; В) в районі Севастополя.

 9. В якому році більшовики остаточно встановили свою владу в Україні? А) 1917 р.; Б) 1918 р.; В) 1919 р.; Г) 1920 р.

 10. Столицею УСРР було місто… А) Київ; Б) Одеса; В) Харків; Г) Житомир.

 11. Війська Врангеля було розгромлено… А) у вересні 1920 р.; Б) жовтні 1920 р.; В) листопаді 1920 р.

 12. Варшавську угоду між Польщею та УНР було підписано… А) у грудні 1919 р.; Б) у квітні 1919 р.; В) у березні 1920 р.; Г) у квітні 1920 р.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет