Тема Україна в Першій світовій війніжүктеу 419.01 Kb.
бет6/6
Дата03.04.2019
өлшемі419.01 Kb.
1   2   3   4   5   6

Задачі і творчі завдання


 1. Чи можна стверджувати, що на початку 20-х років УСРР була українською суверенною державою?

 2. Чи можна було уникнути голоду в Україні у 1921-1923 рр.? Яка роль під час голоду відіграло українське керівництво? Чи можна голод 1921 –1923 рр. вважати голодомором?

 3. Яким чином створення СРСР вплинуло на розвиток України?

 4. Які фактори невілювали союзний договір, перетворюючи СРСР з федеративної на унітарну державу?

 5. Чи можна стверджувати, що неп був компромісом більшовиків з населенням?

 6. Чому заходи непу в Україні впроваджувалися з запізненням?

 7. Що в політиці непу робило його зворотнів? Чому неп не став довгостроковою політикою?

 8. Яку роль українське керівництво відігравало у партійно-політичній боротьбі 1923-1928 рр.?

 9. Вкажіть причини, які привели у 20-ті роки до стрімкого злету української культури.

 10. Чи можна твердити, що українізація була провокацією, яка мала б виявити націоналістично налаштованих представників інтелігенції і партійно-державного апарату, щоб згодом їх знищити?

 11. Чим можна пояснити, що в середині 1920-х років багато вчених повернулися з еміграції? Який їх внесок у розвиток УСРР?

 12. Який вплив українізації на розвиток української культури? Які галузі культури набули найбільшого розвитку? Яку роль відіграла ідеологія в сфері культури?


Тема 5. Радянська модернізація України (1929 –1939)
Тест

Варіант 1. 1. Найхарактернішою рисою розвитку культури УРСР у 30-ті роки була її: а) гуманістична спрямованість; б) заїдеологізованість; в) плюралізм.

 2. Масові репресії в Україні розпочалися в … а) 1933 р.; б) 1934 р.; в) 1936 р.

 3. У 1939 р. група літераторів з України (М.Рильський, М.Бажан, В.Сосюра, П.Тичина, А.Малишко та ін.) створили колективну поему “Наш рідний Сталін”. Що штовхало їх на такий крок? А) врятуватися від репресій; Б) відданість вождю; В) віра в комуністичні ідеали.

 4. Справа “СВУ” була спрямована… А) проти української творчої інтелігенції; Б) проти старої технічної інтелігенції; В) проти воєнспеців.

 5. Головним звинуваченням для українських діячів було… а) буржуазний націоналізм; б) шпигунство; в) шкідництво.

 6. У 30-ті роки домінуючим методом у мистецтві і літературі був: а) критичний реалізм; б) соціалістичний реалізм; в) символізм.

 7. Основна маса промислових підприємст України за роки індустріалізації була збудована у І, ІІ чи ІІІ п`ятирічку?

 8. “Сталінською конституцією” називають Конституцію СРСР прийняту у …р. а) 1924 р.; б) 1935 р.; в) 1936 р.; г) 1937 р.

 9. Рішення про проведення індустріалізації було прийнято на … а) ХІІІ з`їзді ВКП(б); б) ХІVз`їзді ВКП(б); в) ХV з`їзді ВКП(б).

 10. Масова неписьменність на території УРСР була в основному подолана… а) наприкінці 20-х років; б) на початку 30-х років; в) наприкінці 30-х років.

 11. УСРР була перейменована в УРСР у … а) 1919 р.; б) 1924 р.; в) 1934 р.; г) 1937 р.

 12. У статті “Запаморочення від успіху” в газеті “Правда” відповідальність за “перегиби” у здійсненні колективізації покладалась на місцеве чи на центральне партійне керівництво?

Варіант 2. 1. Коли почалась реалізація першого п`ятирічного плану? А) 1927-1928 рр.; Б) 1928-1929 рр.; В) 1929-1930 рр.

 2. На якому з`їзді ВКП(б) було прийнято рішення про колективізацію? А) ХІV; Б) ХV; В) ХVІ ст.

 3. Яка п`ятирічка стала стала за висловом Й.Сталіна часом “знищення релігії”? а) перша; б) друга; в) третя.

 4. В якому регіоні України було збудовану основну масу промислових підприємст у роки індустріалізації? А) Правобережжя України; Б) Лівобережна Україна; В) Донбасі і Подніпров`ї.

 5. Головна причина голодомору 1932-1933 рр. була… а) засуха і неврожай; б) цілеспрямована політика вищого партійного керівництва; в) агресія проти України сусідніх держав.

 6. УАПЦ була ліквідовано у …р. а) 1929 р.; б) 1930 р.; в) 1931 р.; г) 1932 р.

 7. Продовжіть логічний ряд. ТОЗи, артіль, ….

 8. Київ став столицею УРСР у …р. а) 1919 р.; б) 1934 р.; в) 1937 р.; г) 1939 р.

 9. На сфабрикованому ОДПУ прецесі над “Спілкою визволення України” (СВУ) видатних діячів української інтелігенції звинувачували у … а) намірах реставрувати буржуазно-поміщицький лад в україні; б) в намірах убити Сталіна; в) у намірах приєднати Україну до Польщі.

 10. Хто був Першим секретарем ЦК КП(Б)У у 1928-1938 рр.? а) С.Косіор; б) Л.Каганович; в) М.Хрущов.

 11. “Шахтинська справа” була спрямована… А) проти української творчої інтелігенції; Б) проти старої технічної інтелігенції; В) проти воєнспеців.

 12. Комсомольські організації у кожній середній шолі почали створюватися у … а) 1934 р.; б) 1935 р.; в) 1936 р.

Диктанти

№1


 1. Індустріалізація – це…

 2. Штурмовщина – це…

 3. Директивний план – це…

 4. “Шахтинська справа” – це…

 5. “Розстріляне відродження” – це…

 6. Голодомор – це…

 7. Культурна революція – це…

 8. Колективізація – це…

 9. Стаханівський рух – це…

 10. Розкуркулення – це…

 11. П`ятирічка – це…

 12. Репресії – це…

№2


 1. Який закон сучасники називали “законом про п`ять” колосків?

 2. За період індустріалізації міське населення України чисельно перевищело сільське чи ні?

 3. Роком “великого перелому” називають … р.

 4. У період Голодомору ЦК КП(б)У очолював…

 5. За роки першої п`ятирічки добробут населення зріс чи погіршився?

 6. Процес колективізації в Україні в цілому було завершено у …р.

 7. Чи були виконані плани першої п`ятирічки?

 8. Стахановський рух було започатковано у …р.

 9. Назвіть роки хлібозаготівельних криз у 20-ті роки.

 10. Урочисте відкриття Дніпрогесу відбулось у …р.

 11. Що було раніше: прийняття рішення про початок індустріалізації чи колективізації?

 12. Чи була завершена третя п`ятирічка?

3 1. Колективізація сприяла розвитку чи занепаду сільського господарства України?

 2. При реалізації першої п`ятирічки за основу було взято відправний чи оптимальний план?

 3. Ідеологічним виправданням масового терору проти свого народу була висунута Й.Сталіни теза про …

 4. Назвіть декілька українських письменників і поетів, що стали жертвами сталінських репресій у 30-ті роки?

 5. Назвіть декілька пам`ятків церковної архітектури, що були знищені у 30-ті роки.

 6. Яка подія поклала початок стахановському руху?

 7. Чи були виконані планові показники другої п`ятирічки?

 8. Політвідділи при МТС і радгоспах були створені у …р.

 9. У якому році було запроваджено початкове загальне обов`язкове навчання?

 10. Коли було запроваджено обов`язкове вивчення російської мови в школах України з неросійською мовою викладання?

 11. Назвіть п`ять найвідоміших українських вчених 30-х років.

 12. Національні райони, сільські і містечкові ради були ліквідовані у …р.Задачі і творчі завдання


 1. Чи згодні Ви з твердженням, що індустріалізація значною мірою було проведено за рахунок пограбування народу? Яка ціна індустріалізації?

 2. Які зміни відбулись у структурі економіці України у 30-ті роки? Як це вплинуло на соціальний і національний склад населення україни?

 3. Що мав наувазі Сталін, називючи колективізацію “революцією зверху”?

 4. Чи був голодомор геноцидом українського народу? Свою думку обгрунтуйте.

 5. Чому голодомор не став поштовхом до масового антирадянського повстання?

 6. Чи можна було здійснити сталінську індустріалізацію без здійснення колективізації?

 7. Чому, незважаючи на жорсткі партійні заходи, стан сільськогосподарського виробництва невпинно падав, а селянство зубожіло?

 8. Про які суспільно-політичні процеси свідчило самогубство М.Хвильового, М.Скрипника?

 9. Яка роль українського партійно-державного керівництва у процесах радянської модернізації україни. Вони були лише слухняними виконавцями чи активними провідниками?

 10. Чому радянська модернізація маже не покращила добробут людей?

 11. Існує аксиома, що безграмотним населенням легше управляти. З якою метою комуністами проводилась масова ліквідація неписемності населення? Які наслідки цього процесу? Яку мету переслідува “культурна революція”?

 12. Назвіть позитивні наслідки радянської модернізації України.


Тема 6. Західноукраїнські землі у 1920-1939 рр.

Тест


Варіан 1.

 1. Офіційною назвою, яку 1920 року польський уряд запропонував використовувати стосовно Східної Галичини, була: а) Західна Україна; б) Східна Польща; в) Східна Малопольща.

 2. Український союз хліборобів-державників (УСХД), очолюваний В.Липинським, дотримувався поглядів: а) консервативно-монархічних; б) комуністичних; в) соціал-демократичних.

 3. Татарбунарське повстання відбулося на українських землях в складі: а) УСРР; б) АМСРР; в) Румунії; г) Угорщини.

 4. Головою уряду Карпатської України після проголошення незалежності став… а) А.Волошин; б) А.Бродій; в) Ю.Ревай.

 5. Ким був Б.Перецький… а) один з керівників ОУН; б) лідер партії УНДО; в) міністр внутрішніх справ Польщі.

 6. Польські власті поділили територію східної Галичини на три воєводства: а) Львівське, Тернопільське, станіславське; б) Львівське, Руське, Подільське; в) Львівське, Тернопільське, Драгобицьке.

 7. Західна Волинь у 1921-1939 рр. входила до складу… а) БСРР; б) УСРР; в) ІІ Речі Посполитої; г) Румунії.

 8. Коли було розпущено за рішенням Комінтерну Компартію Польщі (КПП), а разом з нею – КПЗУ складової частини КПП? А) 1925 р.; Б) 1933 р.; В) 1937 р.; Г) 1938 р.; Г) 1939 р.

 9. Після загибелі Є.Коновальця керівником ОУН став… а) А.Мельник; б) С.Бендера; в) Я.Стецько; г) Р.Шухевич.

 10. Яка подія в УСРР призвела до зміни програмного положення УНДО про входження західноукраїнських земель до складу радянської України? а) голодомор 1932-1933 р.; б) початок індустріалізації; в) рік «великого перелому», встановлення одноосібної влади Й.Сталіна.

 11. Які українські землі входили до складу Румунії у 20-30-ті роки?

 12. У 20-30-ті роки західноукраїнські землі за рівнем розвитку були… а) аграрними; б) індустріальними; в) аграрно-індустріальними.

Варіант 2. 1. Коли відбулися варшавський і Львівський процеси над членами ОУН? А) 1929-1930 рр.; Б) 1932-1933 рр.; В) 1935-1936 рр.

 2. Підкарпатська Русь – це офіційна назва у 20-30-ті роки… а) Північної Буковини; б) Східної Галичини; в) Закарпаття.

 3. Закон, що проголошував польську мову державною на території Польщі, з`явився: а) 1923 р.; б) 1924 р.; в0 1925 р.

 4. Українська соціал-радикальна партія (УСРП) утворилася: а) 1923 р.; б) 1924 р.; в) 1925 р.

 5. Український кооперативний рух найбільш розгалужений був на… А) Східній Галичині; б) Закарпатті; в) Північній Буковині; г) Волині.

 6. Де був розсташований концтабор для українських політв`язнів створений польськими властями? А) Береза-Картузька; Б) Сабібор; В) Яворів.

 7. У який з вказаних періодів у Румунії українські політичні партії діяли легально? А) 1918-1928 рр.; Б) 1928-1938 рр.; В) 1938-1940 рр.

 8. Назвіть легальні українські прокомуністичні організації що діяли на території польщі.

 9. Які організації були співзасновниками ОУН?

 10. Закарпаття за Сен-Жерменським договором увійшло до складу Чехословаччини на правах… а) автономії; б) невідємної частини; в) протекторату.

 11. Залежність Східної Галичини від Польщі було офіційно визнано у… а) 1922 р.; б) 1923 р.; в) 1924 р.

 12. Заміна українських назв сіл і міст на румунські відбулась у … А) 1919 р.; Б) 1920 р.; В) 1924 р.

Варіан 3. 1. В якому році було утворено ОУН? А) 1925 р.; Б) 1927 р.; В) 1929 р.

 2. Стан облоги, що діяв у 1918-1928 рр. на українських землях, що входили до складу… а) Румунії; б) Польщі; в)Чехословаччини.

 3. Кого з діячів українського національно-визвольного руху було вбито у 20-30-ті роки радянськими агентами? А) С.Петлюра; Б) Н.Махно; В) С.Бендера; Г) Є.Коновалець.

 4. Хто був першим керівником ОУН? А) А.Мельник; Б) С.Бендера; В) Є.Коновалець.

 5. У якому році в Румунії було прийнято закон про заборону використання української мови в державних установах? А) 1919 р.; Б) 1920 р.; В) 1924 р.

 6. На яких українських землях український рух користувався найбільшим впливом? А) Східна Галичина; б) Закарпаття; в) Північна Буковина; г) Волинь.

 7. Правлячою партією в Карпатській Україні була… а) ОУН; б) УНО; в) УНДО.

 8. Єдиним легальним українським вищим навчальним закладом у польщі був(ла): а) Львівський університет; б) Львівська політехніка; в) Богословська (теологічна) академія у Львові.

 9. «Центросоюз», «Маслосоюз», «Центробанк», «Народна торгівля» – це… а) найбільші спільні польсько-українські підприємства; б) українські кооперативні організації; в) польські сільськогосподарські підприємства в Галичині.

 10. Яка українська партія вважала можливою співпрацю з польськими урядовими колами? А) ОУН; Б) КПЗУ; В) УНДО.

 11. КПЗУ була… а) самостійною партією; б) автономною частиною КП(б)У; в) автономною частиною КПП; г) складовою ВКП(б).

 12. Армія Карпатської України мала назву… а) Українська повстанська армія; б) Карпатська Січ; в) Українські Січові Стрільці.

Варіант 4. 1. В.Липинський відстоював ідеї… а) інтегрального націоналізму; б) монархізму; в) ліберальної демократії; г) націонал-комунізму.

 2. У 1935 р. вице-маршалом польського сейму став… а) Д.Левицький; б) В.Мудрий; в) С.Бендера.

 3. Назвіть державні символи Карпатської України?

 4. Серед ідейних течій , поширених на Закарпатті у 20-30-ті роки, найпоширінішою була… а) русинська; б) українофільська; в) русофільська.

 5. Які політичні сили були організаторами Татарбунарського повстання? А) прокомуністичні; Б) ліберально-демократичні; В) націоналістичні.

 6. Найчисельнішою українською політичною партією Галичини у 20-30-ті роки була… а) КПЗУ; б) УНДО; в) ОУН; г) УСРП.

 7. «Листи до братів-хліборобів» написав… а) В.Липинський; б) В.Липківський; в) Д.Левицький.

 8. Православна церква на західноукраїнських землях у 20-30-ті роки була найбільш поширина на… а) Галичині; б) Закарпатті; в) Волині.

 9. Які українські землі мали стати колискою польсько-українського порозуміння? А) Галичина; Б) Волинь; Г) Покуття.

 10. Якою організанізацією був представлений український жіночий рух в Польщі?

 11. Яких українських земель стосувався І Віденський арбітраж? А) Галичини; Б) Закарпаття; В) Північної Буковини.

 12. Хто був першим ректором таємного Українського університету у Львові? А) М.Грушевський; Б) В.Щурат; В) В.Гнатюк.

Вариант 5. 1. Західноукраїнські землі у 20-30-ті роки були: а) промисловорозвинутим регіоном; б) сировинним придатком; в) регіоном з розвинутим сільськогосподарським виробництвом.

 2. За віросповіданям українці на західноукраїнських землях були: а) католики; б) православні; в) греко-католики; г) мусульмани.

 3. Який міжнародний договір закріпив входження Закарпаття до складу ЧСР? А) Сен-Жерменський; Б) Версальський; В) Ризький.

 4. В яких з названих країн де проживали українці у міжвоєнний період національна проблема розв`язувалась репресивними методами? А) Польщі; б) ЧСР; в) Румунії.

 5. Варшавський та львівський процеси 1935-1936 рр. відбулися над: а) членами ОУН; б) членами КПЗУ; в) членами УНДО.

 6. Яка міжнародна подія сприяла наданню автономії Карпатської України в складі ЧСР? А) Мюнхенська угода; Б) Аншлюс Австрії; В) Франко-чехословацько-радянська угода.

 7. Яку офіційну назву мали західноукраїнські землі в складі Польщі? А) Західна України; Б) Східна Польща; В) Східна Малапольща.

 8. Воєнізована організація, створена для захисту Карпатської України називалася: а) Карпатська Січ; б) Закарпатська Січ; в) Українська національна оборона.

 9. Головними причинами масової еміграції українців з західноукраїнських земель у міжвоєнний період були: а) економічні; б) політичні; в) релігійні.

 10. І Віденський арбітраж торкав українських земель: а) Галичини; б) Буковини; в) Закарпаття; г) Волині.

 11. Заборона на ввіз українських книжок і музичних творів у 20-30-ті роки існувала в… а) Польщі; б) Румунії; в) ЧСР.

 12. Які українські землі розділяв Сокальський кордон? А) Закарпаття і Східної Галичини; Б) Східної Галичини і Західної Волині; В) Галичини і Північної Буковини.

Диктант


№1

 1. Що відбулося раніше створення УВО чи ОУН?

 2. У якій країні східної Європи існували українські вищі навчальні заклади?

 3. Яка країна загарбала територію Карпатської України у березні 1939 р.?

 4. До складу яких держав входили західноукраїнські землі у 20-30-ті роки?

 5. На чолі греко-католицької церкви у 20-30-ті роки був…

 6. Коли було проголошено незалежність карпатської України?

 7. Чи застосовувала ОУН терорестичні методи боротьби?

 8. Як називали українців в Румунії?

 9. Що стало приводом до ліквідації КПЗУ?

 10. Хто був ідеологом українського інтегрального націоналізму?

 11. Назвіть керівників КПЗУ.

 12. Концтабор у Березі-Картузькій було створено в … р.

№2


 1. ОУН у своїй діяльності віддавала перевагу мирним чи збройним методам боротьби?

 2. Коли хортистська Угорщина окупувала карпатську україну?

 3. Хто очолював УНДО?

 4. Курс на нормалізацію польсько-українських відносин був взятий лідерами УНДО в… р.

 5. Продовжіть логічний ряд6 українська старшина, УВО,…

 6. Чи існували самостійні політичні партії в Закарпатті у 20-ті роки?

 7. У якому році країни Антанти підписали Бессарабський протокол?

 8. До якого року діяв емігрантський уряд ЗУНР?

 9. КПЗУ діяла легально чи нелегально?

 10. Український національний рух в Румунії очолювала підпільна організація…

 11. Яка єдина партія була дозволена в карпатській україні7

 12. У найкращому економічному стані знаходились українські землі в складі …

3 1. Президентом Карпатської України був…

 2. В якому році відбулося Ліське повстання?

 3. Чи стосувався українських земель І Віденський арбітраж?

 4. Столицею Карпатської України було місто…

 5. Перший автономний уряд Підкарпатської Русі очолив…

 6. Варшавський поцес над членами ОУН відбувся у …р.

 7. Таємний український університет у Львові діяв у …рр.

 8. Які українські вищі навчальні заклади діяли на території ЧСР?

 9. Яка міжнародні подія сприяла наданню автономії Закарпаття в складі ЧСР?

 10. Чи діяло товариство “Просвіта” на території Закарпаття у 20-30-ті роки7

 11. “Общество им.Духновича” діяло на території…

 12. Найбільш жорстку антиукраїнську політику проводили правлячі кола…

4 1. Осадники – це…

 2. Сокальський кордон – це…

 3. Пацифікація – це…

 4. “Нормалізація” – це…

 5. Полонізація – це…

 6. Що означає термін украквістичні?

 7. Інтегральний націоналізм – це…

 8. Політична еміграція – це…

 9. Русинство – це…

 10. Польща “Б” – це…

 11. Соборність – це…

 12. Асиміляція – це…Задачі і творчі завдання


 1. Чому країни Антанти погодилися визнати Галичину складовою частиною Польщі?

 2. У чому полягає історичне значення проголошення незалежності Карпатської України? Чи мала Карпатська Україна шанс на тривале існування?

 3. Якою була реакція керівництва СРСР на створення Карпатської України? Чому саме такою?

 4. Чому ОУН у 30-ті роки сповідувала авторитарну ідеологію?

 5. Чим можна пояснити те, що ОУН на кінець 30-х років стала на чолі українського руху?

 6. Чому опір “румунізації” у Північній Буковині не був таким рішучим як опір “полонізації” в Галичині?Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет