Териториална дирекция гржүктеу 34.98 Kb.
Дата18.02.2019
өлшемі34.98 Kb.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел.0554/4 33 21


ЕИК по БУЛСТАТ

0

0

0

0

5

7

1

2

2С Ъ О Б Щ Е Н И Е


по чл.32 от ДОПК

МДТ-005/ 27.07.2017г.
ВИГО ТУР ЕООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


ЕИК по БУЛСТАТ

147098543
1

4

7

0

9

8

5

4

3


1

7

5

8

3

3

8

5

4
Адрес за кореспонденция

гр. Несебър, ул. "Иван Вазов" №9


Адрес по чл. 8 от ДОПК

гр. Несебър, ул. "Иван Вазов" №9


Представлявано от
ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Елена Ив. Станчева на длъжност главен експерт към отдел МДТ в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №МДТ-005/11.05.2017г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.


орган по

приходите:


ЕЛЕНКА ИВ. СТАНЧЕВА (П) .......................................................

(име, подпис,печат)


Поставено на таблото за съобщения на 27.07.2017г.

Свидетели:  1. Д. Недялков......п. ...........

/подпис/

  1. З.Столева ..........п.............

/подпис/

Свалено от таблото за съобщения на .............

Свидетели:

1. Д. Недялков....................

/подпис/

2. З.Столева ...................../подпис/

Обр. УДДд-12


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет