Тест-1 Автотербелістің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз. А) Сыртқы периодтық күштің әсерінен пайда болатын тербеліс. В) Сыртқы периодтық күш әсері жоқ жүйедегі өшпейтін тербеліс. С) Кедергі күші бар тербелісжүктеу 76.76 Kb.
Дата09.04.2019
өлшемі76.76 Kb.

ТЕСТ-1
1. Автотербелістің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз.

А) Сыртқы периодтық күштің әсерінен пайда болатын тербеліс.

В) Сыртқы периодтық күш әсері жоқ жүйедегі өшпейтін тербеліс.

С) Кедергі күші бар тербеліс.

Д) Дененің координатасы уақыт өткен сайын синус немесе косинус заңдылығымен өзгеріп отыратын еркін тербеліс.

Е) Еркін, өшпейтін тербеліс.Шешімі: Еркін, өшпейтін тербелістер автотербелістер деп аталады. (Жауап Е)
2. Дененің еріксіз тербелісі:

А) Ішкі күштердің әсерінен болатын тербелістер.

В) Сыртқы периодты күштердің әсерінен пайда болатын тербелістер.

С) Сыртқы тұрақты күштердің әсерінен болатын тербелістер.

Д) Синус немесе косинус заңдылығымен өзгеретін тербелістер.

Е) Үйкеліс күштердің әсерінен болатын тербелістер.Шешімі: Сыртқы периодты күштердің әсерінен пайда болатын тербелістер еріксіз тербелістер дедеп аталады. (Жауап В)
3. Төменде келтірілген тербелістердің қайсысы еріксіз тербелістер?

1. Жіпке ілінген жүктің тепе-теңдік күйінен шығарып, жібергеннен соң тербелісі.

2. Жерде тұрған адам тербетіп жатқан әткеншектің тербелісі.

А) 1 және 2. В) тек 1. С) тек 2. D) 1 де, 2 де емес. E) дұрыс жауап жоқ.Шешімі: Тек Жерде тұрған адам тербетіп жатқан әткеншектің тербелісі еріксіз тербелістерге жатады. (Жауап С)
4. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайды?

А) В) 2 С) 2 D) E)Шешімі: Математикалық маятниктің периоды келесі заңдылықпен анықталады: 2. (Жауап В)
5. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы қатаңдығы k серіппеге ілінген массасы m жүктің тербелісінің сызықтық жиілігін анықтайды?

А) В) 2 С) D) E) 2Шешімі: Қатандығы k серіппеге ілінген массасы m жүктің тербелісінің сызықтық жиілігі: . Немесе .

Біздің жағдайда (Жауап А)
6. Математикалық маятниктің еркін тербелісінің меншікті жиілігін анықтайтын теңдеуді көрсетіңіз.

А) В) С) Д) Е)Шешімі: Математикалық маятниктің еркін тербелісінің меншікті жиілігі: . (Жауап С)

7. Серіппелі маятниктің меншікті жиілігін анықтаңыз.

А) В) С) Д) Е)

Шешімі: Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі: .

(Жауап Д)
8. Гармоникалық тербелістің дифференциалдық формадағы теңдеуі:

А) В) С) Д) Е)Шешімі: Гармоникалық тербелістердің дифференциалдық формадағы теңдеуі: . (Жауап Д)
9. Қатандығы k серіппеде тербеліп жатқан массасы m дене тепе-тендік күйінен қандай жылдамдықпен өтеді? Тербеліс амплитудасы А.

A) А B) C) A D) A E) AШешімі: 1- жағадай: Математикалық маятниктің тербеліс теңдеуі: . Тербеліс теңдеуінен бірінші туындысы жылдамдықты береді: . жылдамдықтың максимум мәні () болғанда болады: . Сондықтан, .

2-жағдай: Кинетикалық энергия мен серіппелі жүйенің потенциалдық энергиясын теңестіру арқылы да табуға болады: (Жауап Е)
10. Тербеліс амплитудасы дегеніміз?

А) тербеліс периодының ауырлық күшіне тәуелділігі

В) толық бір тербелуге кеткен уақыт

С) Тербелуші нүктенің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуына - тербеліс амплитудасы дейді.

D) 1 секундта толық бір тербелістің жасалуы

Е) Ығысуға үнемі қарама-қарсы бағытталғанШешімі: Тербелуші нүктенің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуын тербеліс амплитудасы дейді. (Жауап С)
11. Денеде еріксіз механикалық тербелістердің пайда болу себебі:

А) Қатты денелерде, сұйықтарда және газ тәрізді денелерде болатын тербеліс.

В) Берілген ортада пайда болатын тербеліс.

С) Денені тепе-теңдік қалыптан шығарғанда, оған әсер етуші тең әсерлі күштің шамасы 0-ден өзгеше және тепе-теңдік қалыпқа бағытталған.

Д) Ортаның үйкеліс күші өте аз.

Е) Денеге әсер етуші сыртқы периодты күш.Шешімі: Денеге сыртқы периодты күш әсер етсе, денеде еріксіз механикалық тербелістер пайда болады (Жауап Е)
12. Қума механикалық толқындардың таралу ортасы қандай?

А) Тек сұйықтарда В) Тек газдарда С) Тек қатты денелерде

Д) Сұйықтар мен қатты денелерде Е) Барлық орталарда

Шешімі: Қума толқындар барлық орталарды таралады, ал көлденең толқындар тек қатты денелерде таралады. (Жауап Е)
13. Дыбыс қаттылығы ... анықталады.

А) жиілікпен В) дыбыс толқынының жылдамдығымен С) амплитудамен

Д) ортаның серпімді қасиеттерімен Е) Есту қабілетінің индивидуалдығымен

Шешімі: Дыбыс қаттылығы тербеліс амплитудасымен анықталады. (Жауап С)
14. Материалдық нүктенің тербелісі тендеумен берілген. Нүктенің ең шеткі екі орындарының ара қашықтығын табыңыз.

A) 4 B) 6 C) 8 D) 8 E)Шешімі: теңдеуден тең екенін анықтаймыз. Ең шеткі екі орындарының ара қашықтығы болады. (Жауап В)
15. Жіп ұзындығы 3,5 м математикалық маятникке ілінген массасы 7кг дененің тербеліс периоды осы дененің серіппелі маятникке ілінгендегі тербеліс периодына тең болу үшін, серіппенің қатандығы қандай болу керек?

A) 20 Н/м B) 10 Н/м C) 15 Н/м D) 30 Н/м E) 2 Н/мШешімі: Математикалық маятниктің периоды: , ал серіппелі маятниктің: . Есеп шарты бойынша: . Осыдан, . (Жауап А)
16. Дене түзу сызықтың бойымен гармониялық тербелгенде, оның амплитудасы 0,7 м болса, тербелістің периодына тең уақытта дене қандай жол жүреді?

A) 1,8 м B) 2 м C) 2,4 м D) 2,8 м E) 2,6 мШешімі: Дене түзу сызықты бойымен тербелгенде, тербелістің периодына тең уақытта 4А жол алады. Сондықтан, (Жауап Д)
17. Бақылаушы дыбыс сигналын толқын көзі жұмыс істей бастағаннан 3 с өткен соң естіді. Егер дыбыс жиілігі =12 кГц, толқын ұзындығы =20 см болса, бақылушы толқын көзінен қандай қашықтықта болған?

A) 9000 м B) 8100 м C) 7200 м D) 6800 м E) 5600 мШешімі: Жиілік дегеніміз – 1 секундтағы іске асатын тербелістер саны, әр тербелісте толқын ұзындығындай орын ауыстырады. Сондықтан, жалпы алынған жол: . Осыдан, . (Жауап С)
18. Адамның есту мүшесі 20-дан 20000 Гц-ке дейінгі жиіліктегі толқындарды қабылдайды. Адамның қабылдайтын дыбыс толқыны ұзындығының интервалы: (Ауадағы дыбыстың таралу жылдамдығы 340м/с)

А) 5,8 см және 58,8 м В) 0,58 м және 5,88 м С) 0,17 см және 1,7 м

Д) 1,7 см және 17 м Е) 0,17 см және 0,17 м

Шешімі: Толқын ұзындығы, жиілік және дыбыстың жылдамдығы арасында келесідей байланыс бар:. ; (Жауап Д)
19. Егер серіппеге ілінген массасы m жүктің тербеліс периоды Т болса, онда параллель қосылған осындай екі серіппеге ілінген массасы 2m жүктің тербеліс периоды қандай болады?

A) 1T B) 2T C) 4T D) T/2 E) T/4Шешімі: серіппеге ілінген массасы m дененің тербеліс периоды тең: . Параллель жалғанған екі серіппенің ортақ қатандық коэффициенті: (серіппелерді параллель жалғау ережесінен). Осы серіппелер жүйесіне 2m жүк ілінсе, пайда болар тербелістің периоды. . (Жауап В)

20. Массасы 8 кг, серіппеге ілінген гармониялық тербелістерінің периоды Т. Тербеліс периоды Т/2-ге дейін қысқаруы үшін массасы қандай жүкті алып тастау керек?

A) 2 кг B) 6 кг C) 4 кг D) 1 кг E) 7 кг

Шешімі: Серіппелі маятниктің периоды: . Т периодты 2 есе азайту үшін m массасын 4 есе азайту керек: . Осыдан, . (Жауап В)

21. Дыбыс зорайтқыштың жұмысы ... негізделген.

А) стационар зарядтардың өзара әсерлесуінде

В) магнит өрісінің қозғалыстағы зарядқа әсеріне

С) тұрақты магниттің магнит өрісінің жылжымалы катушкадағы айнымалы тоққа әсеріне

Д) магнит өрісінің қозғалмайтын зарядқа әсеріне

Е) магнит өрісінің тогы бар өткізгішпен әсеріне

Шешімі: Дыбыс зорайтқыштың жұмысы тұрақты магниттің магнит өрісінің жылжымалы катушкадағы айнымалы тоққа әсеріне негізделген. (Жауап С)

22. Ұзындығы l=4,9 м масасы m=13 кг математикалық маятниктің периодын табыңыз.

А) Т=4,4 с В) Т=3,2 с С) Т=7,2 с D) Т=52,4 с E) Т=13,2 с

Шешімі: Математикалық маятниктің периоды тек қана жіптің ұзындығына тәуелді: . Осыдан, . (Жауап А)

23. Математикалық маятниктің қозғалыс теңдеуі: x=0,1cos [2t+] . Тербеліс периоды неге тең?

А) Т=2 с. В) Т=0,1 с. С) Т=1 с. D) Т=с. E) Т=1/ с.

Шешімі: Математикалық маятниктің қозғалыс теңдеуінен: x=0,1cos [2t+], циклдік жиілік екенін анықтаймыз. Маятниктің периоды: . (Жауап С)

24. Тербеліс периоды 2 с математикалық маятниктің ұзындығы неге тең?

А) l=10 см В) l=1,25 см С) l=2,5 м D) l=50 см E) l=1 м

Шешімі: Маятниктің ұзындықтың анықтау үшін: . Осыдан, .

(Жауап Е)
25. Тербеліс периоды Т0 болатын математикалық маятниктің ұзындығын n есе арттырғанда, оның периоды қалай болады.

А) nТ0 В) n2Т0 С) Т0 D) E)Шешімі: Математикалық маятниктің периоды: . Осыдан, . (Жауап С)

26. Егер серіппелік маятникті жерден ауырлық күші екі есе артық планетаға орын ауыстырса, онда серіппеге ілінген жүктің еркін тербелісінің периоды қалай өзгереді.

А) 2 есе артады В) есе артады С) 2 есе кемиді

D) есе кемиді E) өзгермейдіШешімі: Серіппелі маятниктің периоды: , мұндағы m масса планетаның гравитациялық күшіне тәуелді емес. Сондықтан, ауырлық күші екі есе артық планетаға орын ауыстырса, серіппеге ілінген жүктің еркін тербелісінің периоды өзгермейді.

(Жауап Е)
27. Серіппелік маятниктің тербеліс периоды Т0 еді. Пружинаның қатаңдығын n есе кемітсе, тербеліс периоды қандай болады?

А) nТ0 В) n2Т0 С) Т0 D) E)Шешімі: Серіппелі маятниктің периоды: . Осыдан, .

(Жауап С)

28. Математикалық маятниктің жердегі тербеліс периоды T0. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі жердегіден n есе үлкен болса, онда сол планетада маятниктің тербеліс периоды қандай болады.

А) nТ0 В) n2Т0 С) Т0 D) E)

Шешімі: Математикалық маятниктің периоды: . Осыдан, . (Жауап Д)

29. Егер жүктің массасын 4 есе арттырса, онда серіппеге ілінген жүктің тербеліс периоды қалай өзгереді?

А) 4 есе артады В) 2 есе артады С) өзгермейді

D) 2 есе кемиді E) 4 есе кемидіШешімі: Серіппелі маятниктің периоды: . Осыдан, .

(Жауап B)

30. Тербеліс теңдеуі болса, онда тербелістің сызықтық жиілігі неге тең?А) 4 Гц В) 1 Гц С) 2 Гц Д) 8 Гц Е) 6 Гц

Шешімі: Циклдік жиілік -ға тең. . (Жауап С)


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет