Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?бет3/3
Дата09.09.2017
өлшемі0.59 Mb.
#244
1   2   3

132. Валюталық айналым түрлері:

А) Доллар, теңге, евро, рубль т.б.

В) Гурт, реверс, аверс.

С) Ақшаны тауарға айырбастау кепілдігі, ақша бірлігінің мемлекет белгілеген бағамы.

Д) Қағаз ақша, монеталар.

Е) Толық, жартылай, айналымсыз.133. Міндетті төлемдерге жататындар:

А) Айыппұл, өсім.

В) Орман табысы.

С) Айыппұл

Д) Салық, алым, баж.

Е) Өсім.


134. Қаржылық қүқықтың пәні дегеніміз не?

А) Ақшаға байланысты туындайтын қатынастардың барлығы.

В) Мемлекеттің қаржылық қызметінің барысында туындайтын қатынастар.

С) Азамат пен жеке меншіктегі кэсіпорын арасында ақшаға байланысты пайда болатын қатынас.

Д) Екі жеке меншіктегі кэсіпорын арасында ақшаға байланысты туындайтын қатынас.

Е) ҚР азаматы мен ҚР резиденті емес арасында пайда болатын қатынас.135. Қаржылық қызметтің мақсаты?

А) Мемлекеттік кәсіпорындарды ақшалай қамтамасыз ету.

В) Қоғамның мұқтаждығын ақшамен қамтамасыз ету.

С) Азаматтарға ақшалай жэрдем көрсету.

Д) Қоғамның элеуметтік-экономикалық инфракұрылымдарының ойдағыдай қызмет атқаруына қолайлы жағдай туғызу

Е) Мемлекеттің өкілді жэне атқару билігі органдарын ақшалай

қамтамасыз ету.

136. Мемлекеттің қаржылық қызметінің қүқықтық негіздері:

А) Қаржы министрлігінің нормативті актісі.

В) Министрліктер мен ведомстволардың нормативті актілері.

С) Қаржылық-құқықтық шарттар.

Д) ҚР Конституциясы жэне қаржылық заңдар.

Е) Мемлекеттік банктер мен сақтандыру компанияларының нормативті актілері.137. Қаржылық-қүқықтық қатынастар:

А) Мемлекеттік емес банктердің қызметтері саласындағы қатынастар.

В) Қаржылық-құқықтық нормалармен реттелген қатынастар.

С) Айырбастау процесінде туындайтын ақшалай қатынастар.

Д) Кәсіпкерлік, коммерциялық қызмет саласындағы ақшалай қатынастар.

Е) Министрліктер мен ведомстволарды құру кезінде туындайтын қатынастарғы.138. Қаржылық қүқыгы неге қүқық саласы болып есептелінеді?

А) Өзіне тэн құқьтқ нормалары болғандықтан.

В) Қаржылық қатынастарды реттейтін болғандықтан.

С) Мемлекеттің өркендеуіне эсерін тигізетін кұқық болғандықтан.

Д) Өзіне тэн ақша қорлары болғандықтан.

Е) Өзіне тэн құқықтық реттеу пэні жэне құқықтық реттеу әдістері болғандықтан.139. Орталықтандырылган қаржылар:

А) Министрліктер мен ведомстволардың ақша қорлары.В) Бюджеттік ұйымдардың ақша қорлары.

С) Республикалық бюджет пен жергілікті бюджет.

Д) Мемлекеттік кәсіпорындардың ақша қорлары.

Е) Мемлекеттік емес сақтандыру ұйымдарының ақша қорлары.140. Біржақты-өктем құқықтық реттеу әдісі?

А) Қатысушы екі жақтың заң жүзіндегі теңдігін белгілейді.

В) Императивті сипатта болғандықтан екі жақтың тең құқықтық емес екендігін білдіреді.

С) Екі кэсіпорын арасындағы қатынастарды реттейді.

Д) Екі азаматтың арасындағы қатынастарды реттейді.

Е) Шетелдік кэсіпорын мен жеке меншік кэсіпорынның арасындағы қатынастарды реттейді.141. Қаржылық қатынастардың пайда болу саласы?

А) Коммерциялық банктердің қызметі барысында.

В) Шаруашылық субъектілерінің қызметтері барысында.

С) Мемлекеттік кэсіпорындардың қызметтері барысында.

Д) Мемлекеттік ақша қаражаттарын қалыптастыру және бөлубарысында.

Е) Сақтандыру ұйымдарының ақша қаражаттарына байланысты пайда болған қатынастар.142. Айналымдағы ескі ақшаларды белгілі бір арақатыстықты
қолданып, ірі ақшаларға айырбастау қалай аталады?

А) Дамно.В) Дефляция.

С) Деноминация.

Д) Ревальвация.

Е) Девальвация.14,3. Салық дегеніміз?

А) Азаматтың, заңды тұлғаның өз мемлекетіне ерікті түрде көрсеткен қайырымдылығы.

В) Мемлекеттің салық төлеушілерге көрсеткен қызметіне сәйкес төленген баламалы төлем.

С) Мемлекеттің бюджетін қалыптастыру мақсатында мемлекеттің салық төлеушілерден алған қарызы

Д) Салық төлеушілердің құқыққа сай емес әрекеттеріне байла-нысты қолданатын қаржылық-құқықтық санкция.

Е) Қандай да болмасын тұлғаның мемлекет шығыстарының ор-нын толтыруға қатысуын (қатысу қажеттілігін) шарттайтын міндетті төлем.144. Мына белгілердің қайсысы салық салу саласында қолданылатын императивті қүқықтық реттеу эдісіне тэн емес?

А) Салық толеушілердің мемлекеттің біржақты өтем талабын орындаудан бас тартуға қақысы жоқ.

В) Салық төлеушілердің осы салада жүріп-тұру, мінез-құлық Тәртібін таңдау мүмкіндігі мүлдем жоқ.

С) Мемлекеттің әмірлі талабын орындату мәжбүр ету механизмімен қамтамасыз етілген.

Д) Мемлекет пен салық төлеушілердің құқықтары мен міндеттері біршама теңдестірілген.

Е) Мемлекеттің талабын орындамау заңдары жауапкершілікке алып келеді.145. Қаржылық бақылаудың ең негізгі әдісі?

А) Ақша қаражаттарын немесе тауарлық-материалдық құндылықтарды түгендеу.

В) Сот практикаларын, азаматтардың ұсыныс, етініштерін тексеру.

С) Қаржылық есеп беру құжаттарын талдау жэне қайта есептеп тексеру.

Д) Ревизия.

Е) Алғашқы ақша құжаттарын тексеру.146. Мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең бастысы:

А) Әлеуметтік даму қоры.

В) Материалдық марапаттау қоры.

С) Жарғылыққор.

Д) Өндірісті, ғылым мен техниканы дамыту қоры.

Е) Жолақы төлеу қоры.147. Республикалық меншіктегі ақша қорлары?

А) Жергілікті бюджеттер.

В) Мемлекеттік банктер мен жеке меншіктегі банктердің ақша қорлары.

С) Мемлекеттік шаруашылық субъектілерінің ақша қорлары.

Д) Бюджеттің ақша қоры.

Е) Жергілікті экімшіліктердегі ақша қаражаттары.148. Сақтаидыру қүқығының пәні?

А) Тек азаматтарды сақтандыруға байланысты туындайтын қатынастар.

В) Тек белгілі бір объектілерді сақтандыруға байланысты туындайтын қатынастар.

С) Тек табиғи апаттардан сақтандыруға байланысты туындайтын қатынастар.

Д) Кешенді құқықтық институт ретінде ерікті жэне міндетті сақтандыруды жүзеге асыру кезінде туындайтын қатынастар.

Е) Тек төтенше жағдайлардан сақтандыру барысында туындайтын қатынастар.


149. Салықтың қүқықтық негіздері болып табылады?

А) ҚР заңцары.

В) Парламенттің қаулылары.

С) Үкіметтің қаулылары.

Д) Үкіметтің қаулылары, Премьер-министрдің актілері.

Е) Әкімдердің актілері.


150. Акцизделетін тауарларға жатпайды:

А) Спирттің барлық түрі.

В) Ликер-арақ өнімдері, хрусталь, электроэнергиясы.

С) Арақ, темекі, бензин.

Д) Бриллиант, алтыннан жасалатын зергерлік бұйымдар, жеңіл автомобильдер.

Е) Авиациялық бензин.151. Мемлекеттің қаржылық қызметтегі функцияларына жатпайды:

А) Бақылау функциясы.

В) Мемлекеттік шараларды ақшамен қамтамасыз ету.

С) Ақша қаражаттарын жүмылдыру.

Д) Қадағалау функциясы.

Е) Алимент төлеуден қашып жүргендерді іздестіру.


152. ҚР заіщы толем қүралы болып табылады:

А) Тек қана ҚР-ң үлттық валютасы - теңге.

В) Қазақстандық теңге, сондай-ақ заң актілерімен, ¥Б-ң нормативті актілерімен басқадатөлем қүралдары белгіленеді.

С) Қазақстандық теңге мен Үлттық Банк белгілеген төлем құралы.

Д) Қазақстандық теңге жэне тек заң актілерімен белгіленген төлем қүралы.

Е) Қазақстандық теңге, ҚР заң актілерімен белгіленген және Үкіметтің қаулыларымен белгіленген төлем қүралдары.153. ҚР ақша бірлігін ауыстыру, оның тэртібі, мерзімдері, шарттарын белгілеу қүқығы кімде?

А) ҚР Парламентінде.

В) ҚР Үлттық Банкісінде.

С) ҚР Президентінде.Д) ҚР Үкіметінде.

Е) ҚР Үлттық Банкімен басқа да банктерінде154. Қаржылық қызметтің нормативті сипаттағы қүқықтық формасы болып табылады?

А) Салық көзін жасырып қалғаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы соттың қаулысы.

В) Қолдан бағалы қағаз жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы соттың үкімі. С) Материалдық зиянның орнын толтыру туралы соттың шешімі.

Д) Жер салығын телеудің мерзімі, көлемі, уақытын көрсететін салық инспекциясының актісі.

Е) ҚР Үлттық Банкісінің ломбардтар туралы ережесі.

155 Кредиттеуге тән белгі?

А) Қайтарылмайтындығы.

В) Мерзімі көрсетілмеуі.

С) Қатаң құпия түрде берілуі.Д) Міндетті түрде ақшасыз формада болуы.

Е) Қайтарылатындығы.156. Мақсаты көрсетіліп қаржыландыру қалай аталады?

А) Дотация.

В) Субвенция.

С) Ревальвация.

Д) Девальвация.

Е) Кредиттеу.157. Қаржыландырудың белгілеріне жатпайтын:

А) Ақшасыз түрде болуы.

В) Мерзімсіз түрде болуы.

С) Қайтарылмайтын түрде болуы.

Д) Үстеме баға қосылып қайтарылуы.

Е) Қолданылу мақсатының кей жағдайда керсетілуі.158. Эмиссия дегеніміз не?

А) Басы артық ақша белгілерін айналымнан алып тастау.

В) Белгілі бір арақатынастықты сақтай отырып ақшаның бағалылығын өзгерту.

С) Жаңадан ақша белгілерін айналымға шығару.Д) Қайтарылмайтын негізде ақша қаражаттарын беру.

Е) Қайтарылатын негізде ақша қаражаттарын беру.159. Ақша қоры дегеніміз не?

А) Белгілі бір мақсаттарға арналған мемлекеттің ақша қаражат қорлары.

В) Шетелдік қатысуы бар банктің ақшасы.

С) Қоғамдық бірлестіктердің қаражаттары.

Д) Саяси пратиялардың қаражаттары.

Е) Мемлекеттік емес ұйымдардың ақша қаражаттары.160. Мемлекеттің қаржы жүйесін қалыптастыруға эссрін тигі-зетін факторлар?

А) Мемлекеттің түрі, формасы жэне экономикасының қай меншікке негізделгендігі.

В) Халқының саны.

С) Мемлекеттік органдарының саны.

Д) Мемлекеттегі ұлттардың түрлері.

Е) Мемлекеттегі қоғамдықбірлестіктердіңтүрлері.161. Мемлекеттік бюджеттің негізгі кіріс көзі:

А) Азаматтардың өз ақшаларын банкте сақтауы.

В) Салықтар.

С) Баждар.

Д) Ақшаны эмиссиялау.

Е) Қайырымдылықтан түскен қаражат.162. Мемлекеттің ақша қорларын болу тәсілі болып табылады?

А) Эмиссия.

В) Баждар алу.

С) Кредиттеу.Д) Ақша қорларын пайдаланудың экономикалық нормативтерін белгілеу.

Е) Ақша қорларын пайдалануға бақылау жүргізу.163. Ақша қорларын пайдалануда қайсысы ұйымдастыру әдісіне
жатады?

А) Қаржыландыру.

В) Кредиттеу.

С) Қор иесінің өз міндеттемелерін орындауы.

Д) Ақша қорларының қолданылу мақсатын белгілеу

. Е) Өз шаруашылық қызметінің нэтижесінде түскен кірістерін пайдалану.164. Банк болып табылады:

А) Кез келген заңды тұлға.

В) ¥лттық Банктің банкілік операция жүргізуге лицензиясын алған кез келген тұлға.

С) Кез келген коммерциялық заңды тұлға.

Д) Әділет министрлігінде банк ретінде тіркелген коммерциялық ұйым.

Е) Әділет министрлігінде банк ретінде тіркелген жэне Ұлттық Банктің банкілік операция жүргізуге лицензиясын алған коммерциялық ұйым.165. Қазақстан Республикасының резиденті?

А) Салық жылында ҚР аумағында 30 күннен астам уақыт болған жеке тұлға.

В) Салық жылында ҚР аумағында 40 куннен астам уақыт болған жеке тұлға.

С) Салық жылында ҚР аумағында 150 күннен астам уақыт болған жеке тұлға.

Д) Салық жылында ҚР аумағында 200 күннен астам уақыт болған тұлға.

Е) Салық жылында ҚР аумағында 180 күннен астам уақыт болған тұлға.166. Қаржылық заіздар дегеніміз не?

А) Тек нақты қаржылық заңдар.

В) Атқару билігі органдарының қаржылық-қүқықтық актілері.

С) Бюджет, бюджет жүйесі туралы заңдар.

Д) Қаржылық заңдардың, заңға сэйкес қаржылық, құқықтық актілердің, Президенттің Жарлықтарының, қаулылардың, нұсқаулардың, т.б. жиынтығы.

Е) ҚР Президентітің нормативті актілері.167. Мемлекеттік кәсіпорындардың бюджетке төлейтін толемдерінің аталымы?

А) Салықтар.

В) Баждар.

С) Алымдар.

Д) Міндетті төлемдер.

Е) Міндетті аударымдар.168. Бюджеттік қүқық реттейтін қоғамдық қатынастарға қай-
сысы жатады?

А) Банктердің ақша қорларын қалыптастыру кезінде туындайтын қатынастар.

В) Қаржыландыру процесінде туындайтын қатынастар. С) Сақтандыру өтемдерін төлеу кезінде туындайтын қатынастар.

Д) Ақша айырбастау процесінде туындайтын қатынастар.

Е) Мемлекеттік несиелеу барысында туындайтын қатынастар.

169. Табыс салығын төлеушілерге жатпайды:

А) ҚР азаматтары.


В) Шет мемлекеттердің азаматтары.

С) Азаматтығы жоқ адамдар.


Д) ҚР резидент - заңды түлғалары.

Е) ҚР Үлттық Банкі.170. Нормативті сипаттағы қаржылық-құқықтық актіге тән
белгі?

А) Нақты субъектіге арналып шығарылуы.

В) Негізінен өтеу мерзімінің шектелуі.

С) Құқық нормаларының болмауы.

Д) Бір рет қана қолданылатындығы.

Е) Жалпыға міндеттілігі.171. Арнаулы қаржылық жоспарлы актіге тән белгі?

А) Құқық нормаларының болмауы.

В) Жалпыға міндетті болмауы.

С) Нақты субъектілерге арналып, белгілі бір органдармен ғана шығарылуы.Д) Өкілді билік органдармен шығарылуы.

Е) Тек бюджетке түсетін түсім көздерін керсетуі.


172. Қаржылық қызмет проңесінде заңдылықты қамтамасыз
ету тәсіліне жатпайды?

А) Прокурорлық қадағалау.

В) Адвокаттық бақылау

С) Кінәлілерді жауаптылыққа тарту.

Д) Конституциялық қадағалау.

Е) Қаржылық бақылау жүргізу.Қазақстан аумағында міндетті сақтандыру ісін жүзеге асы-
ратын мекемелер:

А) Шетелдік сақтандыру компаниялары.

В) Жекеменшік сақтандыру компаниялары.

С) Мемлекеттік сақтандыру ұйымдары.

Д) Шетелдік және жекеменшік сақтандыру компаниялары

Е) Мемлекеттік сақтандыру бақылауды жүзеге асыратын органдар.173. Қаржылық бақылаудың қағидалары болып табылмайды:

А) Жеделділік.

В) Бәсекелестік.

С) Жан-жақтылық.

Д) Іскерлік, нақтылық.

Е) Тұрақтылық.174. Қаржылық бақылау жүргізуге аудиторларға куәлік беретін
орган:

А) Қаржы министрлігі.

В) Ішкі істер министрлігі.

С) Есеп комитеті.

Д) ҚР Президенті.

Е) ҚР Үкіметі.175. Қаржылар туралы жоғаргы заң күші бар нормативті акті
шығаратын орган:

А) ҚР Қаржы министрлігі.

В) ҚР Парламенті.

С) ҚРҮкіметі.

Д) ҚР Президенті.

Е) ҚР Мемлекетгік кірістер жөніндегі министрлік.176. Қаржылық қызметті жүзеге асырудағы ең басты мамандан-
дырылған орган.

А) ҚРҮкіметі.В) ҚР мемлекеттік банктері.

С) ҚР Қаржы министрлігі.

Д) Бағалы қағаздар женіндегі Үлттық комиссия.

Е) ҚР Үлттық Банкі, 2-ші деңгейдегі банктер.177. Қаржылық қүқық:

А) Әкімшілік құқықтың бір институты

В) Конституциялық құқықтың бір бөлімі.

С) Азаматтық құқықтың бір институты.Д) Өзіндік дербес құқық саласы.

Е) Бюджеттік құқықтың бір институты.178. Императивті тәсілдің белгілері:

А) Жақтардың құқықтары мен міндеттері екі негізде: нормативті акт және шарт негізінде қалыптасады.

В) Қатынасқа түсуші екінші жақтың өз еркін білдіруге мүмкіндігі бар.

С) Нормативті акт мемлекетке тек құқықтар емес, міндеттер де жүктейді.

Д) Қатынасқа түсуші екі жақ бір-біріне тең болады.

Е) Жақтардың мемлекет белгілеген нұсқауынан ауытқуына болмайды.179. Диспозитивті тәсілге тән белгі:

А) Мемлекет шығарған нормативті акт жақтардың барлық жүріс-тұрысын реттеп береді.

В) Жақтардың мемлекет белгілеген нұсқаулардан ауытқуына жол берілмейді.

С) Мемлекеттің нұсқауы жэне мэжбүрлеу механизмімен қамтамасыз етілген.Д) Жүріс-тұрысты таңдап алу мүмкіншілігі тек маңызды емес мәселелерге байланысты болады. Е) Екінші жақтың өз еркін білдіруге құқығы бар.

180. Қаржылық қүқықтың қайнар көздсрі болып табылмайды:

А) ҚР Парламентінің қаулылары.

В) ҚР Үкіметінің актілері.

С) Сот прецеденті.

Д) Атқару билігі органдарының актілері.

Е) Мәслихаттың актілері.181. «Қаржы» термині латын тілінен аударғанда қандай мағына-
ны білдіреді?

А) Төңкерілген үстел деген мағынаны.

В) Бір нэрсені төлеудің мерзімі.

С) Азаматтардың ақшасы деген мағынаны.

Д) Шетел азаматтарының қаражаттары.

Е) ҚР резиденттерінің ақша-қаражат қорлары деген мағынаны білдіреді.182. Бағалы қағаз болып табылмайды:

А) Облигация.

В) Банк сертификаты.

С) Вексель.

Д) Акция.

Е) Индоссамент.183. Бюджеттік жыл дегеніміз не?

А) Бюджеттік процестің барлық сатыларын қамтитын уақыт,

В) Бюджеттік орындалу сатысын қамтитын уақыт.

С) Бюджеттің бекітілу сатысын жэне қорытынды жасау сатысын қамтитын уақыт бөлігі.

Д) Бюджеттің жобасын жасау жэне оны қарау сатысын қамтитын уақыт бөлігі.

Е) Бюджеттің атқарылуына есеп беру жөніндегі уақыт бөлігі.184. Бюджеттік қүқық реттейтін қоғамдық қатынастарға қай-
сысы жатады?

А) Банктердің ақша қорларын қалыптастыру кезінде туындайтын қатынастар.

В) Қаржыландыру процесінде туындайтын қатынастар.

С) Сақтандыру өтемдерін төлеу процесінде туындайтын қатынастар.

Д) Мемлекеттік несиелеу барысында туындайтын қатынастар.

Е) Ақша айырбастау процесінде туындайтын қатынастар.185. Ревизияның тексеру объектісі бойынша түрі:

А) Толық ревизия.

В) Ішінара ревизия.

С) Құжаттық ревизия.Д) Тікелей ревизия.

Е) Жанама ревизия.186. Қаржылық бақылаудың ұйымдастыру белгісі бойынша бөлінуі.

А) Жоспардан тыс тексеру.

В) Құжаттық тексеру.

С) Тікелей бақылау.Д) Ағымдағы бақылау.

Е) Кейінгі бақылау.187. Қаржылық бақылаудың толық қамтылуы сипатына байла-
нысты болінуі:

А) Алдын ала бақылау.

В) Тікелей бақылау.

С) Ішінара бақылау.

Д) Жанама бақылау.

Е) Құжаттьқ бақылау.188. Қаржылық бақылаудың жүзеге асыру уақыты бойынша
түріне жатады:

А) Алдын ала бақылау.

В) Шын мэніндегі бақылау.

С) Жоспарлы бақылау.

Д) Жоспардан тыс бақылау.

Е) Толық бақылау.189. Оны иеленушінің акционерлік қоғамның кірісінің бөлігіне
құқығын куәландыратын бағалы қағаз қалай аталады?

А) Чек.


В) Облигация.

С) Вексель.

Д) Акция.

Е) Қазыналық бон.190. Корсетілген мерзім откен соң депозит және үстеме ақы алу құқығын корсететін жазбаша куэлік қалай аталады?

А) Облигация.

В)Чек.


С) Банк сертификаты.Д) Вексель.

Е) Акция.191. Бюджет терминінің материалдық мағынасы:

А) Министрліктер мен ведомстволардың орталықтандырылған ақша қорлары.

В) Мемлекеттік шаруашылық субъектілердің ақша қорлары.

С) Мемлекеттік жэне жергілікті орталықтандырылған ақша қорлары.Д) Бюджеттік ұйымдардың ақша қорлары.

Е) Азаматтардың банктердегі ақшалай салымдары.192. Бюджет терминінің қүқықтық магынасы:

А) Министрліктердің, ведомстволардың, басқа да атқару органдарының қаржылық жоспарлары. В) Бюджеттік ұйымдардың сметалары.

С) Мемлекеттік шаруашылық субъектілердің қаржылық жоспарлары.

Д) Мемлекеттің кіріс жэне шығыс балансы.

Е) Мемлекеттік емес ұйымдардың кіріс жэне шығыс балансы.

193. Бюджеттің заң-техникалық мағынасы:

А) ҚР Үкіметінің қаржы мәселесі жөніндегі қаулысы.

В) Қаржы министрлігінің бюджет жобасын жасау жөніндегі актісі.

С) Экономика, сауда және индустрия министрлігінің бюджет жөніндегі актісі.Д) Жергілікті экімнің бюджет жөніндегі шешімі.

Е) Мемлекеттің негізгі қаржылық заңы жэне жергілікті өкілді

органның қаржылық жоспарлық актісі.

194. Бюджеттік кезең дегеніміз не?

А) Бюджеттің жобасын жасау кезіндегі уақыт бөлігі.

В) Бюджеттік процестің барлық сатыларын қамтитын уақыт бөлігі.

С) Бюджеттің атқарылу сатысын қамтитын уақыт бөлігі.Д) Бюджеттің жобасын қарастыру кезіндегі уақыт бөлігі.

Е) Бюджетті бекіту кезіндегі уақыт бөлігі195. Қаржылық құқықтыц құқықтық реттеу тэсілдері:

А) Диспозитивті.

В) Императивті.

С) Императивті және диспозитивті.

Д) Диспозитивті жэне тек кейбір жағдайларда, Үкімет белгілеген реттерде ғана императивті.

Е) Императивті және Президент белгілеген жағдайларда ғана диспозитивті.196. Қаржылық-қүқықтық қатынастардың оқигага байланыс-
ты пайда болуы:

А) Мемлекеттік органның жеке қаржылық жоспарлы акт шығаруы.

В) Қаржылық шартқа отыру

С) Салық салынуға тиісті объектіні алу.

Д) Отбасылық жағдайының өзгеруі.

Е) Салық салынуға тиісті объектіні сатып алу.197. Мыналардың қайсысы кедендік баждардың қатарына жат-
пайды?

А) Өтімдік кеден бажы.

В) Апталық кеден бажы.

С) Маусымдық кеден бажы.

Д) Демпинге қарсы кеден бажы.

Е) Арнайы кеден бажы.198. Акциздердің салық ретіндегі өзіне тән басты көрінісі:

А) Мэжбүрлі түрде алынды.

В) Салық толеушілердің шынайы төлемқабілеттігін есепке алуы.

С) Мемлекеттің акциз төлеушілердің міндеттерін дэл жэне тікелей белгілеуі.

Д) Жанама салық түрінде тек тұтынушылардан алынуы.

Е) Салық тәлеушілерден тікелей алынуы.199. Қаржыларды қалыптастырудың басты әдісі:

А) Эмиссия.

В) Мемлекеттік заемдар.

С) Шетелдік мемлекеттерден несиеге ақша алу.

Д) Салықтар мен міндетті төлемдер алу.

Е) Банктерден несиеге ақша алу.200. Салықтардың ең басты, өзіне тән белгісі:

А) Қайтарылмайтын түрде алынуы.

В) Меншік формасының ауысуы.

С) Ақысыз алынуы.Д) Ақшалай түрде алынуы.

Е) Мәжбүрлі түрде алынуы.
Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет