Тестові питання з предмету «Соціальна Робота»бет1/9
Дата10.03.2018
өлшемі2.11 Mb.
#20522
түріМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра психології у виробничій сфері

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

З ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ РІВНЯ МАГІСТР НА БАЗІ ПІДГОТОВКИ РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТ,

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03010201 – „ПСИХОЛОГІЯ”

ДИСЦИПЛІНИ:

Етнопсихологія”, „Техніки розвитку креативності”,

Теоретико-методологічні проблеми психології”,

Психологія сексуальності”, „Основи Паблік Рілейшнз”,

Методика викладання у вищій школі”, „Психологія життєвих криз”, „Психологія іміджу”

Тернопіль 2014

Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту з дисциплін освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівця рівня магістр на базі підготовки рівня спеціаліст спеціальності 8.03010201 – «Психологія». – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 116 с.Укладачі:

Буняк Н.А., Вишньовський В.В., Кравець Н.Б., Моначин І.Л., Періг І.М., Полянський Ф.І.
Рецензенти: Андрушків Б.М. професор, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Стоцький Я.В. – професор, доктор історичних наук, професор кафедри психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Відповідальний за випуск: Буняк Н.А.

Методичні вказівки та тестові завдання розглянуто і затверджено на засіданні кафедри «Психології у виробничій сфері». Протокол № 8 від 6 березня 2014 р.

Схвалено засіданням методичної комісії факультету «Управління та бізнесу у виробництві» ТНТУ. Протокол № 7 від 15 березня 2014 року.

ЗМІСТ


1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 4

2.ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ 5

3.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІН 5

3.1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ЕТНОПСИХОЛОГІЯ” 5

3.2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕХНІКИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ” УКЛАДАЧ: ПЕРІГ І.М. 20

3.3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ” УКЛАДАЧ: КРАВЕЦЬ Н.Б. 34

3.4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ПСИХОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ” 47

г) 3 тис. років. 48

3.5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВИ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ” 61

3.6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 73

У ВИЩІЙ ШКОЛІ” УКЛАДАЧ: БУНЯК Н.А. 73

3.7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ КРИЗ” 85

3.8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ „ПСИХОЛОГІЯ ІМІДЖУ” 98

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 112

24.Карнеги Дейл. Как вирабативать уверенность в себе і влиять на людей виступая публічно / Дейл Карнеги. – М. : Изд-во ЕКСМО- Пресс, 2001. – 720 с. 113
  1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

На кафедрі психології у виробничій сфері впроваджено систему контролю знань студентів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Даний методичний посібник містить запитання, розроблені викладачами кафедри, що будуть представлені студентам для контролю їхніх знань.

Засобом діагностики є тестове завдання закритої форми, із запропонованими відповідями, з яких лише одна – вірна.

Система базових тестових завдань сформована експертним оцінюванням кожного завдання і їх сукупності та охоплює всі змістовні модулі з комплексу нормативних дисциплін, які визначено у освітньо-професійній програмі підготовки магістра зі спеціальності «Психологія».

Тестові завдання закритої форми складаються з таких компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) чотирьох відповідей.

Запитальна частина тестового завдання формулюється у стверджувальній або запитальній формі, стисло і чітко, без подвійного тлумачення. Запитальна частина тестового завдання виділяється активним кольором. Елементи відповіді – частини тестового завдання мають окрему індексацію.

Тест (добірка тестових завдань кожного варіанту) має включати кількість тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної точності методу вимірювання. Ця характеристика має назву «довжина тесту» і становить 50 тестових завдань.

Тест має забезпечити пропорційне представництво всіх визначених до державної атестації дисциплін та різноманітних змістовних модулів зі складу кожної з цих дисциплін. Представництво кожної нормативної дисципліни у кожному варіанті забезпечується пропорційно до обсягу (кількості кредитів) її вивчення.

Державна комісія фіксує результат тестування кожного студента в відомості для іспиту.

Загальні критерії оцінювання тестових завдань:


  • понад 90% вірних відповідей – «відмінно»;

  • 76-89% вірних відповідей – «добре»;

  • 60-75% вірних відповідей – «задовільно»;

  • менше 60% вірних відповідей – «незадовільно».


  1. ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ


При проходженні тестування студентові надається 60 хвилини для відповіді на 50 запитань з 8 предметів.

Перед початком іспиту на екзаменаційному білеті студент повинен вказати групу, прізвище, ім’я, по-батькові. Під час проходження тестування надається можливість відповідати на запитання у довільному порядку, тобто можна переходити від питань однієї дисципліни до питань іншої дисципліни.

Для відповіді на запитання потрібно вибрати один вірний варіант з чотирьох запропонованих, біля вибраного вами варіанту поставити відповідну відмітку. Після поставленої відмітки правильної відповіді змінити її не можна. Відповісти на запитання можна лише один раз, вибравши вірну, на ваш погляд, відповідь.
  1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет