Типовой договорДата05.12.2018
өлшемі137 Kb.
#56660

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика Министрінің

2015 жылғы 27 наурыздағы №266 бұйрығымен бекітілген үлгі шартқа сәйкес жасалған сумен жабдықтау және/немесе сарқынды суларды бұру жөнінде қызметтер көрсетуді ұсынуға арналған

шарт
Орал қ. « » _______ 201_ ж.

Осы шарт «Батыс су арнасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан кәсіпорын Жарғысы негізінде әрекет етуші, бұдан әрі «Қызмет көрсетуші» деп аталатын, кәсіпорын директоры А.Г.Сакказовтың атынан бір жағынан және бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталатын

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

атынан екінші жағынан төменгі мазмұнда жасалды.


1. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1.Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасы - меншіктік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару белгісі бойынша иеленушілер арасындағы сумен жабдықтау мен (немесе) сарқынды суларды бұру және олардағы құрылыстар жүйелерінің элементтерін бөлу сызығы;

пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы - Тараптардың келісімімен белгіленетін сумен жабдықтау және (немесе) сарқынды суларды бұру жүйелерінің элементтерін пайдаланғаны үшін міндеттер (жауапкершілік) белгісі бойынша сумен жабдықтау және (немесе) кәріз (су құбырлары мен кәріз желілері және олардағы құрылыстар) жүйелерінің элементтерін бөлу сызығы. Осындай келісім болмаған кезде пайдалану жауапкершілігінің шекарасы теңгерімдік тиесілілігінің шекарасы бойынша белгіленеді;

төлем құжаты – оның негізінде төлем жүргізілетін «Қызмет көрсетушінің» (есептеу құралдары көрсеткіштерінің негізінде жасалған шот, хабарлама, квитанция, ескерту шоты) құжаты;

тұтынушы – Шарттың негізінде сумен жабдықтау және\немесе сарқынды суларды бұру қызметтерін көрсетуді пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға;

есептеу құралдарын тексеру – есептеу құралдарының жай–күйін зерттеу, техникалық талаптарға сәйкес келетіндігін айқындау және растау, олардың көрсеткіштерін жазып алу мақсатында «Қызмет көрсетушінің» өкілі орындайтын операциялар жиынтығы;

есептеу құралы – заңнамада белгіленген тәртіппен қолдануға рұқсат берілген суды коммерциялық есептеуге арналған техникалық құрылғы;

есепті кезең – «Тұтынушымен» қызметтер көрсеткені үшін есеп айырысатын айдың бірінші күнінің 00-00 сағатынан бастап соңғы күнінің 24-00 сағатына дейінгі бір күнтізбелік айға тең уақыт кезеңі ретінде Шартта белгіленген кезең;

реттеуші орган – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес табиғи монополия субъектілерінің қызметтер көрсетуіне тарифтерді (бағаларды, ставкаларды, алымдарды) мемлекеттік реттеуді жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік орган.
2. Шарттың мәні
2. «Қызмет көрсетуші» Шарттың талаптарына сәйкес «Тұтынушыға» сумен жабдықтау және\немесе сарқынды суды бұру жөніндегі қызметтер көрсетуге (бұдан әрі–қызметтер көрсету) міндеттенеді, ал «Тұтынушы» ұсынылған қызметке ақы төлеуге міндеттенеді.

3. Ұсынылатын қызметтер көрсетудің сипаттамалары мен берілген судың сапасы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, санитарлық–гигиеналық ережелер мен нормаларға, мемлекеттік стандарттарға сай болуға тиіс.

4. Шарт техникалық шарттарды орындау кезінде, сумен жабдықтау және\немесе сарқынды суларды бұру желілеріне қосылған қажетті жабдық «Тұтынушыда» болған кезде онымен жеке тәртіпте жасалады.

Заңнамада қарастырылған жағдайларда, «Тұтынушы» Шарт жасасу жөніндегі өзінің өкілдігін үшінші тұлғаға беруге құқығы бар.

5. Қызметтер ұсыну режимі – тәулік бойы.

6. Кондоминиум объектілерінің су құбыры желісін пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы жеке тұрғын үй құрылысы объектілерінің және заңды тұлғалардың ғимаратына кірердегі бірінші ысырманың бөлуші ернемегі - «Қызмет көрсетушінің» су құбыры желілеріне қосу орнындағы тиекті –ажыратқыш темір арқаудың соңғы ернемегі болып табылады. Кондоминиум объектілерінің сарқынды суларды бұру жүйесіндегі пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы елді мекеннің сарқынды суларды бұру жүйелеріне қосылған жердегі құдық болып табылады.


3. Қызметтер көрсетудің шарттары
7. Қызметтерді көрсетуді тоқтату келесі жағдайларда:

1) апат жағдайы не азаматтардың өмірі мен қауіпсіздігіне қатер төнген;

2) «Қызмет көрсетуші» желісіне өз бетімен қосылған;

3) есеп айырысу кезеңінен кейінгі екі айдың ішінде қызметтер көрсету үшін төлем жасалмаған;

4) «Қызмет көрсетуші» өкілдерін есептеуіш құралдарға бірнеше қайтара жібермей қойған;

5) құбырларға залалсыздандыру жүргізу қажет болған;

6) нормативтік құқықтық кесімдермен және Тараптардың келісімімен қарастырылған басқа да жағдайларда жүргізіледі;

Осы тармақтың 3), 4) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда «Тұтынушыны» қызметтер көрсетуді тоқтатқанға дейін кемінде бір ай бұрын хабардар етеді.

8. Шарттың 7–тармағының 1) және 2) тармақшаларында айтылған жағдайларда «Тұтынушыны» қосу туындаған бұзушылықтарды болдырмау және жою кезінде жүргізіледі.

Шарттың 7–тармағының 3) тармақшасында көзделген бұзушылықтар үшін «Тұтынушыға» қызметтер ұсынуды тоқтатқан жағдайда, қосу борышты өтегеннен кейін жүргізіледі. Бірнеше рет ажыратылған жағдайда қосу борышты өтегеннен және қосқаны үшін ақы төлегеннен кейін жүргізіледі. Қосу құны аумақтық монополияға қарсы органмен келісіледі.


4. Қызметтер құны және оған ақы төлеу тәртібі
9. Осы шарт бойынша қызметтер көрсеткені үшін қабылданған ақы төлеу реттеуші орган бекіткен тарифтер бойынша жүргізіледі.

Дебиторлық берешекті өтеу келесі тәртіппен жүргізіледі: берешек төленбеген жағдайда барлық келесі төлемдер бұрын пайда болған берешектерді өтеуге жатқызылады.

10. Ақы төлеуді «Тұтынушы» нақты көрсетілген қызметтердің мөлшері үшін ай сайын төлем құжатының негізінде, егер Тараптардың келісімінде өзгеше қарастырылмаса, келесі есеп айырысу кезеңінен кейінгі айдың 25-күніне дейінгі мерзімде жүргізеді.
5. Қызметтерді беру және тұтынуды есепке алу
11. Сумен жабдықтау мен суды бөлудің ұсынылған қызметтерінің көлемі пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасында орнатылған есептегіш құралдың және «Қызмет көрсетушінің» коммерциялық есебіне қабылданған көрсеткіштері бойынша анықталады Берілген су мөлшері жеке есептегіш құралдардың көрсеткіштері бойынша, жеке есептегіш құралдары болмаған жағдайда нақты тұратын адамдар санына сәйкес деректерді бөле отырып, жалпы үйдің есептегіш құралының көрсеткіштері бойынша, ал олар болмаған кезде осы елді мекен үшін бекітілген су тұтыну нормалары бойынша есеп айырысу жолымен белгіленеді.

Жеке есептегіш құралдар мен жалпы үйдің есептегіш құралы 100% болған кезде жалпы үйдің есептегіш құралының көрсеткіштері мен жеке есептегіш құралдарының жиынтық көрсеткіштерінің арасындағы айырмашылық нақты тұратын адамдардың санына сәйкес, өзге жағдайларда Тараптардың келісімі бойынша кондоминиум объектісі меншік иелерінің ақы төлеуіне жатады.

12.  Елді мекеннің су бұру жүйесіне (қызмет көрсетуші) қосылған, сондай-ақ, әртүрлі сумен жабдықтау көздері бар тұтынушыларға көрсетілген су бұру қызметінің көлемі көрсетілген сумен жабдықтау (ауыз су, ыстық, техникалық) қызметінің көлеміне тең қабылданады.

      Елді мекеннің су бұру жүйесіне тікелей қосылмаған, суды тұрмыстық тұтыну үшін қолданатын, сұйық тұрмыстық қалдықтарды шығару және оларды елді мекеннің су бұру жүйесіне төгу үшін арнайы автокөлігінің қызметін пайдаланатын тұтынушыларға көрсетілген су бұру қызметінің көлемі елді мекеннің ағызу пунктінде (станциясында) су бұру жүйесіне қабылданған сарқынды сулардың нақты көлеміне тең қабылданады.

      Елді мекеннің (қызмет көрсетушінің) су бұру жүйесінің ағызу пунктінде қабылданған сарқынды сулардың көлемі көлік құралының сыйымдылық көлемі бойынша анықталады. 

Ағындысы шұңқырға (септикке) немесе оқшау тазарту құрылыстарына бұрылған және кейін ол тасылып шығарылып, елді мекеннің су бұру жүйесіне ағызылатын тұтынушылардың-заңды тұлғалардың сарқынды су көлемі, сумен жабдықтау көзінің кімге тиесілі екеніне қарамастан, тұтынылған су (ыстық, техникалық, ауыз су) көлемімен есептеледі және сарқынды суды бұру қызметін көрсетуге арналған шартпен анықталады.

13. Тұтынушының ағынды суларының көлемі жіберілген судың көлеміне тең қабылданады немесе ағынды суларды есептеу құралының көрсеткіштері бойынша анықталады.

14. Есептегіш құралдарынсыз «Тұтынушыны» тікелей қосуға уақытша «Қызмет көрсетуші» рұқсатымен беріледі. Мұндай жағдайда берілген қызметтер көрсетудің мөлшерін «Қызмет көрсетуші» есеп айырысу жолымен су тұтыну нормалары бойынша белгілейді.

15. Есепке алу «Тұтынушының» кінәсінен тыс уақытша бұзылған кезде қызметтер көрсеткені үшін есеп айырысу алдыңғы есепті кезеңнің орташа тәуліктік шығысы бойынша жүргізіледі.

16. Пәтерде немесе жеке үйде орнатылған есептегіш құралдарының сақталуын қамтамасыз ету «Тұтынушыға» жүктеледі. «Қызмет көрсетуші» есептегіш құралдарды арнайы үй-жайға орнатқан кезде олардың сақталуы үшін «Қызмет көрсетуші» жауап береді.

17. Есептегіш құралдарын белгісіз бір тұлға ұрлаған немесе сындырған жағдайда, егер Тараптардың келісімінде өзгеше қарастырылмаса, оның сақталуына жауапты тұлға бір ай мерзімде есептегіш құралдарды қалпына келтіруге міндетті. Есептегіш құралдарды қалпына келтіру сәтіне дейін «Қызмет көрсетуші» «Тұтынушыны» сумен жабдықтау желілеріне қосады.

17-1. «Тұтынушының» суды есептеу сызбаларын бұзу, басқару тораптарында және есептеу құралдарында пломбаларды жұлып алу және есептегіш құралдар көрсеткіштерін бұрмалауға икемді құралдар орнату, «Қызмет көрсетушінің» желілеріне өз бетімен қосылу фактілері анықталған жағдайда, «Тұтынушыға» осы фактілер табылған күнге дейінгі соңғы тексеру жүрізілген сәттен бастап суды пайдаланғаны үшін қайта есептеу жүргізіледі, бірақ құбырдың басқару торабына дейін ол тәулігіне 24 сағат жұмыс істеп тұрған кезде толық өткізу қабілеттілігінің есебінен екі айдан аспауға тиіс.

Жеке жағдайларда сумен жабдықтау мен суды бөлуге ұсынылған қызметтер көлемін есептеу сумен жабдықтау мен суды бөлуге ұсынылған қызметтер көлемін анықтау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.
6. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері
18. «Тұтынушы»:

1) қызметтер көрсетуді белгіленген сапада, оның денсаулығына қауіпсіз, мүлкіне зиян келтірмейтін Шарттың талаптарына сәйкес мөлшерде алуға;

2) қажетті көлемдегі сарқынды суды рұқсат етілген жүктемелер шегінде шығаруға;

3) «Қызмет көрсетушіден» келісімшарттарға сәйкес, қызметтерді есептегіш құралдарын орнатуды талап ету немесе оларды өз бетімен сатып алу және орнату.

4) «Қызмет көрсетушінің» заңнамаға қайшы келетін әрекеттерін немесе әрекетсіздігін уәкілетті органға және (немесе) сот тәртібімен шағым жасауға;

5)қызметтер тарифінің жобасын талқылау жөнінде өткізілетін ашық тыңдауларға қатысуға;

6) уақтылы төлем жасаған кезде өзіне қажетті көлемде қызметтер пайдалануға;

7) «Қызмет көрсетушіден» қызметтерді тиісінше ұсына алмау салдарынан өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген залалды толық көлемде өтеуді, сондай-ақ моральдық залалды өтеуді белгіленген тәртіпте талап етуге;

8) мемлекеттік стандарттарда және өзге де нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін қызметтерді ұсынған жағдайда қызметтердің құнын қайта есептеуді талап етуге;

9) егер «Қызмет көрсетуші» белгіленген тәртіпте шот қоймаса, қабылданған қызметтер үшін ақы төлеуді жүргізбеуге;

10) «Қызмет көрсетуші» бұл туралы бір айдан кешіктірмей жазбаша хабарлама берген кезде ұсынылған қызметтерге ақы төлеп, Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқығы бар.

19. «Тұтынушы»:

1) берілген төлем құжаттарына сәйкес ұсынылған қызметтер үшін уақтылы және толық көлемде ақы төлеуге;

2) Су есептегіш құралдарының нақты көрсеткішін ай сайын ұсыну.

3) «Қызмет көрсетушіге» қызметтерді пайдалану кезінде туындаған сумен жабдықтау, сарқынды суларды бұру жүйелері құрылысындағы және су есептегіш құралдары жұмысындағы ақаулар туралы, ал сумен жабдықтау мен сарқынды суларды бұру жүйесінің құрылысы бұзылған немесе ластайтын, улы заттар авариялық тасталған жағдайда – төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі жергілікті органдарға, өртке қарсы қызметке және қоршаған ортаны қорғау қызметіне де дереу жазбаша хабарлауға;

4) «Қызмет көрсетуші» өкілдерінің желілердің, құралдардың және жабдықтардың техникалық жай–күйін және қауіпсіздігін бақылау үшін есептегіш құралдарына қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

5) өзінің басқаруындағы немесе қызмет көрсетуіндегі сумен жабдықтау және сарқынды суларды бұруда пайдаланылатын жүйелердің сақталуын, тиісті техникалық жай–күйін және қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

6) «Қызмет көрсетуші» орнатқан техникалық талаптарды орындауға міндетті.7. «Қызмет көрсетушінің» құқықтары мен міндеттері
20. «Қызмет көрсетуші»:

1) ұсынылған қызметтер көрсету үшін уақтылы және толық көлемде ақы алуға;

2) реттеуші орган бекіткен тәртіпте тарифтердің қолданыстағы кезеңіне барлық «Тұтынушылар» үшін ұсынылатын қызметтер тарифтерін азайтуға;

3) сумен жабдықтау, сарқынды суларды бұру жүйелері құрылысына техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге және есептегіш құралдарды тексеруді ұйымдастыруға;

4) қызметтерді тұтынуға және оған ақы төлеуге бақылауды жүзеге асыруға құқығы бар.

21. «Қызмет көрсетуші»:

1) «Тұтынушыға» Шарттың талаптарына сәйкес қызметтерді уақтылы және үздіксіз ұсынуды қамтамасыз етуге;
2) Тұтынушылармен жасалған келісімшарттарға сәйкес «Тұтынушыларға» қызметтерді есептегіш құралдарын сатып алуға және орнатуға;

3) ұсынылатын қызметтердің сапасы мен мөлшеріне есеп жүргізуге және оны бақылауға, қызметтерді ұсынудағы бұзушылықтардың алдын алу және оларды жою жөнінде уақтылы шаралар қабылдауға;

4) «Тұтынушымен» қызметтер ұсынуға арналған шарт жасасуға;

5) «Тұтынушыға» ұсынылатын қызметтердің ақысын төлеуге келесі есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейінгі мерзімде төлем құжатын ұсынуға;

6) «Тұтынушыларды» тарифтердің өзгергені туралы олар қолданысқа енгізілгенге дейін жалпы негізде 30 күннен кешіктірмей және (ТРМ бойынша) 5 күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етуге;

7) «Тұтынушының» негізделген талаптары бойынша 24 сағаттың ішінде ұсынылатын қызметтердің сапасы мен көлемін қалпына келтіру жөнінде шаралар қолдануға;

8) «Тұтынушының» сумен жабдықтау мен сарқынды суларды бұру желілерін, есептегіш құралдарды тексеру кезінде, сондай ақ есептегіш құралдардың көрсеткіштерін алған кезде қызметтік куәлікті көрсетуге;

9) алдын алу және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде «Тұтынушыға» ауыз суды көлік құралдарымен жеткізіп беруге міндетті.


8. Тараптарды шектеу
22. «Тұтынушыға»:

1) «Қызмет көрсетушінің» келісімінсіз үй ішіндегі желілерді, сумен жабықтау және сарқынды суларды бұру жүйелерінің құрылыстары мен есептегіш құралдарды қайта жабдықтауға;

2) қызметтердің қолда бар есептеу сұлбаларын бұзуға тыйым салынады.

23. «Қызмет көрсетушіге»:

1) басқа тұтынушылардың талаптарды орындамау себебінен «Тұтынушыға» қызметтер ұсынудан бас тартуға немесе қызметтерді алудан шектеуге;

2) ұсынылған қызметтер үшін реттеуші орган белгілеген мөлшерден артық ақы алуға;

3) «Тұтынушыдан» қызметтер үшін төлем құжаттарын ұсынбай ай сайын ақы төлеуді, сондай–ақ көрсетілетін қызметтер үшін алдын-ала ақы төлеуді талап етуге тыйым салынады.

24. Тараптарға Тараптардың құқықтарын шектейтін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгеше түрде бұзатын іс–әрекеттер жасауға тыйым салынады.


9. Тараптардың жауапкершілігі
25. Жабдықтар мен инженерлік желілерді тиісінше ұстау үшін жауапкершілік оның меншік иесіне жүктеледі және теңгерімдік тиесілілік бөлу шекаралары бойынша айқындалады.

26. Шартта көзделген міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті орындамаған жағдайда, кінәлі тарап екінші тарапқа заңнамаға сәйкес келтірілген зиянның орнын толтырады.

27. Ұсынылған қызметтер үшін төлемнің мерзімі өткен жағдайда «Тұтынушы» Шартқа сәйкес (30 тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1,5 есе қайта қаржыландыру ставкасынан аспайтын мөлшерде осы сомаларды төлейтін күнде қолданылатын, әрбір мерзімі өткен күн үшін, бірақ негізгі борыш сомасын негізге ала отырып есептелген тұрақсыздық айыбын төлейді.

Тұрақсыздық айып мөлшерін белгілеу «Тұтынушымен» Шарт жасасқан кезде жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбын есептеудің басталу мерзімі, егер Тараптардың келісімімен өзгеше айтылмаған болса, келесі айдың 26 күні болып табылады.

28. Егер «Қызмет көрсетушінің» «Тұтынушыға» «Қызмет көрсетушімен» шарттық қатынастарда тұратын басқа тұлғалардың кінәсінен қызметтерді ұсыну мүмкіндігі болмаса, «Тұтынушы» алдында «Қызмет көрсетуші» ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап береді.

29. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлеу Тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

30. Құжатпен расталған ауыр материалды шығынға немесе уақытша еңбекке жарамсыздыққа әкеп соқтырған ауру немесе жазатайым оқиға кезінде Тараптардың келісімімен «Тұтынушыға» оның жазбаша өтініші бойынша өсімпұл есептеу жөніндегі мерзім ұзартылуы мүмкін.
10. Форс-мажор жағдайлары
31. Форс-мажор жағдайлары басталған жағдайда, яғни Шарттың талаптарын орындамауға немесе тиісті орындамауына әкеп соқтырған еңсерілмес күш жағдайлары (табиғи апат немесе болжау немесе алдын алу мүмкін емес өзге де жағдайлар), сондай-ақ әскери іс-қимылдар, ереуілдер және басқа да жағдайлар басталған жағдайда Тараптардың бір де біреуі басқа Тараптың алдында жауапты болмайды.

Еңсерілмес күш жағдайлары туындаған кезде «Қызмет көрсетуші» олар басталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бұл туралы «Тұтынушыларға» ресми бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабарлайды.

Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері еңсерілмес күш жағдайларының әрекет ету мерзіміне, тек осындай жағдайлар Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін дәрежеде ғана тоқтатылуы мүмкін.

Егер еңсерілмес күш жағдайы 3 және одан да көп айларға созылған жағдайда, Тараптардың әрқайсысы басқа Тарапқа болжалды бұзу күніне дейін жиырма күнтізбелік күннен кешіктірмей алдын ала хабарлаған кезде Шартты бұзуға құқылы. Бұл ретте Тараптар 30 күнтізбелік күн ішінде Шарт бойынша барлық өзара есеп айырысуды жүргізуге міндеттенеді.


11. Жалпы ережелер және дауларды шешу
32. Тараптар өздерінің құқықтық қатынастарында Шартты және қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алады.

33. Қызметтерді ұсыну Шарты «Тұтынушының» белгіленген тәртіппен іс жүзінде желілерге бірінші қосу сәтінен бастап күшіне енеді.

Егер Тараптардың келісімімен өзгеше көзделмесе, жеке және заңды тұлғалар үшін Шарттың іс-әрекеті мерзімсіз, ал мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін қолданыстағы заңнамаға сәйкес болып табылады.

34. Шарттың талаптарын бұзу немесе өзгерту Қазақстан Республикасының Заңнамасында қарастырылған негіздер бойынша және тәртіпте жүргізіледі.

35. Тараптардың бірі Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе бұзған кезде, екінші Тарап келтірілген зиянды өтеу туралы талаптар қоя отырып, Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

36. Тараптар арасында келісімге қол жеткізілмеген кезде, даулар мен қайшылықтар сот тәртібімен шешіледі.

37. Шарт Тараптарда сақталатын және заңды күші бірдей 2 данада жасалады.

38. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге арналған Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органдарында тіркеледі және ол тіркелген сәттен бастап қолданысқа енгізіледі.

39. Тараптардың келісімі бойынша Шарт үлгі шарттың нормаларына қайшы келмейтін басқа талаптармен толықтырылуы мүмкін.

40. Шартта айтылмаған Тараптар арасындағы қатынастар қолданыстағы заңнамаға сәйкес реттеледі.12. Тараптардың деректемелері
«Қызмет көрсетуші»

«Батыс су арнасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қазақстан Республикасы, БҚО

Орал қ. С.Датов көшесі, 4/4

БСН 040840000451

ЖСК KZ18914398415BC06457 (KZT)

Орал қ. «Сбербанк» АҚ ЕБ

БСК SABRKZKA

А.Ғ.Сакказов ______________________
«Тұтынушы»

__________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________
Договор

на предоставление услуг по водоснабжению и/или отведению сточных вод, составленный в соответствии с типовым договором, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №266
г.Уральск «___» __________ 201 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс су арнасы», в лице директора Сакказова А.Г., действующего на основании Устава предприятия, именуемый в дальнейшем «Услугодатель», с одной стороны и пользователь услугами

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

именуемый, в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2. Основные понятия, используемые в Договоре
1. В Договоре используются следующие основные понятия:

граница раздела балансовой принадлежности – линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) отведения сточных вод и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

граница раздела эксплуатационной ответственности – линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) отведения сточных вод (водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них) по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию элементов систем водоснабжения и (или) отведения сточных вод, устанавливаемая соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе балансовой принадлежности;

платежный документ – документ (счет, извещение, квитанция, счет-фактура, счет-предупреждение, составленное на основании показаний приборов учета) «Услугодателя», на основании которого производится оплата;

потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся на основе Договора услугами водоснабжения и/или отведения сточных вод;

проверка приборов учета – совокупность операций, выполняемых представителем «Услугодателя» с целью обследования состояния приборов учета, определения и подтверждения соответствия техническим требованиям и снятия их показаний;

прибор учета – техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета воды, разрешенное к применению в установленном законодательством порядке;

расчетный период – период, определенный в Договоре как период времени, равный одному календарному месяцу с 00-00 часов первого дня по 24-00 часов последнего дня месяца, за который производится расчет «Потребителем» за услуги;

регулирующий орган – государственный орган, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляет государственное регулирование тарифов (цен, ставок сбора) на услуги субъектов естественной монополии.
2. Предмет договора
2. В соответствии с условиями договора «Услугодатель» обязуется оказать «Потребителю» услуги по водоснабжению и/или отведению сточных вод (далее – услуги), а «Потребитель» обязуется оплачивать предоставленные услуги.

3.Характеристики предоставляемых услуг и качество подаваемой воды должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, санитарно-гигиенических правил и норм, государственных стандартов.

4. Договор заключается с «Потребителем» в индивидуальном порядке при наличии у него необходимого оборудования, присоединенного к сетям водоснабжения и/или отведения сточных вод при выполнении технических условий.

В случаях, предусмотренных законодательством, «Потребитель» имеет право делегировать свои полномочия по заключению Договора третьему лицу.

5. Режим предоставления услуг – круглосуточный.

6.Граница раздела эксплуатационной ответственности водопроводной сети объектов кондоминиума, является разделительный фланец первой задвижки на вводе в здание, объектов индивидуальной жилой застройки и юридических лиц – последний фланец запорно-отключающей арматуры в месте подключения к водопроводным сетям «Услугодателя». Границей раздела эксплуатационной ответственности в системе отведения сточных вод объекта кондоминиума является колодец в месте присоединения к системе отведения сточных вод населенного пункта.


3. Условия предоставления услуг
7. Приостановление подачи услуг производится в случаях:

1) аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопасности граждан;

2) самовольного присоединения к сети «Услугодателя»;

3) отсутствия оплаты за услуги в течение двух месяцев, следующих за расчетным периодом;

4) неоднократного недопущения представителей «Услугодателя» к приборам учета;

5) необходимости проведения дезинфекции трубопроводов;

6) в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением Сторон.

В случаях, указанных в подпунктах 3), 4) настоящего пункта, «Потребитель» извещается не менее, чем за месяц до прекращения подачи услуг.

8. В случаях, оговоренных подпунктами 1) и 2) пункта 7 Договора, подключение «Потребителя» производится при устранении и ликвидации возникших нарушений.

В случае приостановления предоставления услуг «Потребителю» за нарушения, предусмотренные подпунктом 3) пункта 7 Договора, подключение производится после погашения долга. При неоднократном отключении подключение производится после погашения долга и внесения платы за подключение. Стоимость подключения согласовывается с территориальным антимонопольным органом.


4. Стоимость и порядок оплаты услуг
9. Оплата за предоставленные услуги по настоящему Договору производится по тарифам, утвержденным регулирующим органом.

Погашение дебиторской задолженности производится в следующем порядке: в случае неоплаты задолженности все последующие платежи будут относиться на погашение ранее образовавшейся задолженности.

10. Оплата производится «Потребителем» ежемесячно за фактически предоставленное количество услуг на основании платежного документа в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
5. Учет отпуска и потребления услуг
11. Объем предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения определяется по показаниям приборов учета, установленных на границе раздела эксплуатационной ответственности и принятых на коммерческий учет «Услугодателем». Количество отпущенной воды определяется по показаниям индивидуальных приборов учета, при отсутствии индивидуальных приборов учета – по показаниям общедомового прибора учета с распределением данных в соответствии с количеством фактически проживающих людей, а при их отсутствии – расчетным путем по нормам водопотребления, утвержденным для данного населенного пункта.

При 100% наличии индивидуальных приборов учета и общедомового прибора учета разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарными показаниями индивидуальных приборов учета подлежит оплате собственниками объекта кондоминиума в соответствии с количеством фактически проживающих людей, в иных случаях – по соглашению Сторон.

12. Объем предоставленных услуг водоотведения для потребителей присоединенных к системам водоотведения населенного пункта (услугодателя), а так же имеющих различные источники водоснабжения, принимается равным объему предоставленных услуг водоснабжения (питьевого, технического, горячего)

Объем предоставленных услуг водоотведения потребителей, использующих воду для бытового потребления, непосредственно не присоединенных к системе водоотведения населенного пункта, пользующихся услугами специального автотранспорта для вывоза жидких бытовых отходов и слива их в систему водоотведения населенного пункта, принимается равным фактическому объему сточных вод принятых в систему водоотведения населенного пункта на сливном пункте (станции).

Объем сточных вод принятых в систему водоотведения населенного пункта (услугодателя) на сливном пункте определяется по объему транспортного средства

Объем сточных вод потребителей-юридических лиц, стоки которых отводятся в выгреб (септик) или на локальные очистные сооружения, и в дальнейшем вывозятся и сливаются в систему водоотведения населенного пункта, рассчитывается с учетом количества потребленной воды (питьевой, технической, горячей) независимо от принадлежности источника водоснабжения, и определяется договором на предоставление услуги по отведению сточных вод.

13. Объем сточных вод потребителей, принимается равным объему отпущенной воды или определяется по показаниям прибора учета сточных вод.

14. Подключение «Потребителя» напрямую без приборов учета допускается временно с разрешения «Услугодателя». Количество отпущенной услуги в этом случае устанавливается «Услугодателем» расчетным путем по нормам водопотребления.

15. При временном нарушении учета не по вине «Потребителя» расчет за услуги производится по среднесуточному расходу предыдущего расчетного периода.

16. Обеспечение сохранности приборов учета, установленных в квартире или индивидуальном доме, возлагается на «Потребителя». При установке приборов учета «Услугодателем» в специально отведенные помещения ответственность за их сохранность несет «Услугодатель».

17. В случае хищения или поломки приборов учета не установленными лицами лицо, ответственное за их сохранность, обязано восстановить приборы учета в месячный срок, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. До момента восстановления приборов учета «Потребитель» подключается «Услугодателем» к сетям водоснабжения.

17-1. При обнаружении фактов нарушения схемы учета воды у «Потребителя», срыва пломб на узлах управления и приборах учета, установления приспособлений, искажающих показания приборов учета, самовольного присоединения к сетям «Услугодателя». «Потребителю» производится перерасчет за пользование водой с момента проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев, из расчета полной пропускной способности трубопровода до узла управления при действии его в течении 24 часов в сутки.

В отдельных случаях расчет объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения производится согласно Методики определения объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения.6. Права и обязанности потребителя
18. «Потребитель» имеет право:

1) на получение услуг установленного качества, безопасных для его здоровья, не причиняющих вреда его имуществу в количестве в соответствии с условиями Договора;

2) сбрасывать сточные воды в необходимом объеме в пределах допустимых нагрузок;

3) требовать от «Услугодателя» установки приборов учета услуг в соответствии с договорами, либо самостоятельно приобретать и устанавливать их.

4) обжаловать в уполномоченный орган и (или) в судебном порядке действия или бездействия «Услугодателя», противоречащие законодательству;

5) участвовать в публичных слушаниях, проводимых по обсуждению проекта тарифа на услуги;

6) пользоваться услугами в необходимом ему объеме при условии своевременной оплаты;

7) требовать в установленном порядке от «Услугодателя» возмещения в полном объеме вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу вследствие ненадлежащего предоставления услуг, а также возмещения морального вреда;

8) требовать перерасчета стоимости услуг в случае предоставления услуги, не соответствующей требованиям, установленным государственными стандартами и иными нормативными документами;

9) не производить оплату за полученную услугу, если «Услугодателем» в установленном порядке не выставлен счет;

10) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении об этом «Услугодателя» не позже, чем за месяц при условии оплаты предоставленной услуги.

19. «Потребитель» обязан:

1) своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные услуги в соответствии с выставленными платежными документами;

2) ежемесячно предоставлять фактические показания приборов учета воды;

3) немедленно письменно сообщить «Услугодателю» о неисправностях в работе приборов учета воды, сооружений системы водоснабжения и отведения сточных вод, возникших при пользовании услугами, а в случае повреждения сооружения системы водоснабжения и отведения сточных вод, или аварийного сброса загрязняющих, токсичных веществ – и в местные органы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противопожарной службы и охраны окружающей среды;

4) обеспечить доступ представителей Услугодателя к приборам учета для контроля технического состояния и безопасности сетей, приборов и оборудования;

5) обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых систем водоснабжения и отведения сточных вод, находящихся в его ведении или на обслуживании.

6)выполнять технические требования, устанавливаемые «Услугодателем».7. Права и обязанности «Услугодателя»
20. «Услугодатель» имеет право:

1) своевременно и в полном объеме получать оплату за предоставленные услуги;

2) снижать тарифы за предоставляемые услуги для всех «Потребителей» в период действия тарифов в порядке, утвержденным регулирующим органом;

3) проводить техническое обслуживание сооружения системы водоснабжения, отведения сточных вод и организовывать проверку приборов учета;

4) осуществлять контроль потребления и оплаты услуг.

21. «Услугодатель» обязан:

1) обеспечить своевременное и бесперебойное предоставление услуг;

2) приобретать и устанавливать «Потребителям» приборы учета услуг в соответствии с договорами, заключенными с потребителями;

3) вести учет и контроль качества и количества предоставляемых услуг, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления услуг;

4) заключить с «Потребителем» Договор на предоставление услуг;

5) предоставлять «Потребителю» платежный документ на оплату предоставляемых услуг в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом;

6) уведомлять «Потребителей» об изменении тарифов не позднее, чем за 30 дней на общих основаниях, и за 5 дней (по ЧРМ) до введения их в действие, через средства массовой информации;

7) принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям «Потребителя» в течение 24 часов;

8) при осмотре сетей водоснабжения и отведения сточных вод, приборов учета, а также при снятии показаний приборов учета «Потребителя» предъявлять служебное удостоверение;

9) в период проведения профилактических и ремонтных работ предоставлять «Потребителю» питьевую воду транспортными средствами.

8. Ограничения Сторон
22. «Потребителю» запрещается:

1) переоборудовать внутридомовые сети, сооружения системы водоснабжения, отведения сточных вод и приборов учета без согласования с «Услугодателем»;

2) нарушать имеющиеся схемы учета услуг.

23. «Услугодателю» запрещается:

1) отказывать в предоставлении услуги или ограничивать «Потребителя» в получении услуги по причинам невыполнения требований другими потребителями;

2) взимать за предоставленную услугу плату, превышающую установленную регулирующим органом;

3) требовать от «Потребителя» ежемесячной оплаты услуг без предоставления на них платежных документов, а также предоплату за оказываемые услуги.

24. Сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие права Сторон либо иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан.


9. Ответственность Сторон
25. Ответственность за надлежащее содержание оборудования и инженерных сетей возлагается на его собственника и определяется по границам раздела балансовой принадлежности.

26. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством.

27. В случае просрочки платы за предоставленные услуги «Потребитель», в соответствии с Договором (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 30), выплачивает неустойку, рассчитанную исходя из 1,5 кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день уплаты этих сумм, за каждый день просрочки, но не более суммы основного долга.

Установление размера неустойки, производится при заключении Договора с «Потребителем». Началом срока начисления неустойки является 26 число месяца, следующего за расчетным периодом, если иное не оговорено соглашением Сторон.

28. Если невозможность для «Услугодателя» предоставить «Потребителю» услуги наступила по вине других лиц, состоящих с «Услугодателем» в договорных отношениях, ответственность перед Потребителем несет «Услугодатель», в соответствии с действующим законодательством РК.

29. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

30. По соглашению Сторон при болезни или несчастных случаях, повлекших тяжелые материальные затраты или временную нетрудоспособность и подтвержденных документально, возможна отсрочка по начислению пени «Потребителю», при его письменном обращении.
10. Форс-мажорные обстоятельства
31. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной в случае наступления форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить), а также военных действий, забастовок и так далее, влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы «Услугодатель» в течение пяти рабочих дней с даты их наступления уведомляет об этом «Потребителей» через официальные средства массовой информации.

Обязательства Сторон по Договору могут быть приостановлены на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но только в той степени, в которой такие обстоятельства препятствуют исполнению обязательств Сторон по Договору.

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться 3 и более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии предварительного уведомления другой Стороны не менее, чем за двадцать календарных дней до даты предполагаемого расторжения. При этом Стороны обязуются в течение 30 календарных дней произвести все взаиморасчеты по Договору.11. Общие положения и разрешение споров
32. В своих правоотношениях Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством.

33. Договор предоставления услуг вступает в силу с момента первого фактического подключения «Потребителя» в установленном порядке к сетям.

Срок действия Договора для физических и юридических лиц является бессрочным, если иное не предусмотрено соглашением Сторон, а для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, в соответствии с действующим законодательством.

34. Расторжение или изменение условий Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

35. При невыполнении или нарушении обязательств по Договору одной из Сторон другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с предъявлением требований о возмещении понесенных убытков.

36. При не достижении соглашения между Сторонами споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.

37. Договор составлен в 2-х экземплярах, хранящихся у Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

38. Договор для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, регистрируются в территориальных органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и вступает в действие с момента его регистрации.

39. По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не противоречащими нормам типового Договора.

40. Не оговоренные Договором отношения между Сторонами регулируются в соответствии с действующим законодательством.12. Реквизиты Сторон
«Услугодатель»

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Батыс су арнасы»

Республика Казахстан, ЗКО

г.Уральск, ул.С.Датова, 4/4

БИН 040840000451

ИИК KZ18914398415BC06457 (KZT)

ДБ АО «Сбербанк» в г.Уральск

БИК SABRKZKA

Сакказов А.Г. ________________________


«Потребитель»

__________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________
Каталог: fileadmin -> user upload -> files
files -> №251 (25221) 13 тамыз сәрсенбі 2008 жыл
files -> Жетісу №6(17132) 17 қаңтар 2009 жыл
files -> Ќазаќстан Республикасыныњ
files -> «Адам құқығы, бала құқығын қорғаудан басталады»
files -> Құрамы (2010 жыл) Ақмола облысы 2
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитетінің сайтында орналастыру үшін Алматы қаласы Балалардың құқықтарын қорғау Департаментінің қызметі жайлы ақпарат
files -> Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің
files -> Постановление Правительства Республики Казахстан


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет