Титул беті формасыДата11.04.2019
өлшемі101.5 Kb.
#91907
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының Ф ҰЖ ПМУ 7.18.3/30

титул беті формасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлолдар мемлекеттік университеті
Сәулет және дизайн кафедрасы

050421 – Дизайн бакалавр мамандығының «Жобалау процесін басқару» пәнінің


ЖҰМЫС ОҚУ бағдарламасы

Павлодар

Жұмыс оқу бағдарламасының Ф ҰЖ ПМУ 7.18.3/33

бекіту парағы мамандықтың формасы

пәнінің элективтік каталогі

негізінде әзірленді


«БЕКІТЕМІН»

ОІ жөніндегі проректор

_____________Н.Э.Пфейфер


«___»___________201__ ж.

Құрастырған : доцент _____________ Каирбеков У.И.
Сәулет және дизайн кафедрасы

050421 – “Дизайн” мамандығының «Жобалау процесін басқару» пәнініңЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

мамандықтың пәнінің бекітілген жұмыс оқу жоспары және элективтік каталогінің негізінде әзірленді


Кафедра мәжілісінде қаралды.

«__ »_______ 2010 ж., №__хаттама

Кафедра меңгірушісі _______________ Ж. А. Темербаева
СҚҚ факультетінің ОӘ кеңесі мақұлдады

«____» _______________ 2010 ж., №__хаттама

ОӘК төрағасы _______________ В.А. Козионов
КЕЛІСІЛДІ :

СжҚ факультетінің деканы

________________ М.К. Кудерин

«____» _______________ 2010 ж.


ОҮЖ ж. ӘКБ МАҚҰЛДАДЫ:

ОҮЖ ж ӘҚБ бастығы __________________ А. А. Варакута

«____» _________________ 2010 ж.
Университеттің әдістемелік кеңесімен құпталған

200 _ ж. «_________»______________ № __ хаттама
1 Мамандықтың мақсаты және оның оқу процессіндегі орны
1.1 Пәнді оқытудың мақсаты

«Жобалау процесін басқару» пәні студенттер үшін оқу процесін мейлінше практикада жобалау ұйымдарына жақындатыру және жобалау құжаттарымен өз беттерімен жұмыс жасауды дағдылауды өзіне мақсат қояды.

Пәнді оқытудың мақсаты:

- студенттерді жобалауда қолданатын құжаттардың түрлерімен таныстыру;

- студентердің әр түрлі мақсаттағы, құрылымдағы және өлшемдегі нысандарды инженерлік қамтамасыз ету туралы білім жүйесін қалыптастыру;

- ғимараттардың, кешендердің және ансамбльдердің функционалдық талаптарына байланысты жобалаудың негіздері туралы мағлұматтар беру;

- студенттерді көркемдік идеяларды іске асырудың инженерлік тәсілдеріне үйрету;

- студенттердің нормативтік – техникалық шамалардың негіздері туралы білімдерін нығайту.1.2 Пәнді оқытудың міндеті

- технологиялық процестердің ерешелігімен, адамдардың өмір сүруге қолайлы жағдайларымен және берілген көлемнің белгілену шарттарымен анықталатын жабдық – кеңістіктік ортаны ұйымдастыруға қойылатын басты инженерлік талаптар;

- студенттердің аумақты инженерлік дайындауды және оны көріктендіруді жүргізу әдістемесін меңгеру;

- инженерлік коммуникация және жабдықтардың, ғимараттардың интерьері мен эстерьеріне әсері;

- инженерлік жүйелерді жобалаудың негізгі нормативтік құжаттарды қолдануды.

1.3 Студенттер білулері керек:

- жоба бөлімдерінің аталуларын (жұмыс сызбаларының маркаларын);

- жобалау құжаттардың түрлерін және жобалау кезеңдерін;

- жеке нысандар мен ансамбльдер комплекстерінің «сыртқы» және «ішкі» техникалық коммуникациялары мен жабдықтарының инженерліе сценариясын құрастыру;

- заттық – кеңістіктік ортаның ерешеліктерін ескеріп әр арнаулы элементтердің инженерлік – техникалық шешімдерінің спецификасын үйренуді;

1.4 Студенттер істей алулары керек:

- нысанды көлемді зерттеуді (сәулеттік нысандардың өлшеу сызбаларын орындауды);

- жұмыс сызбаларын оқуды;

- нысанның шығармашылық концепциясын оның инженерлік – техникалық қамтамасыз жасауын байланыстыруды.1.5 Меңгере білулері керек:

- территорияны инженерлік дайындауды және оның көріктендіруді жүргізуді білуді;

- құрылысқа арналған территорияны бағлай білуді.
2 Пәннің алдыңғы деректемелері

Осы пәнді игеру үшін білім алған пәндер тізімі:

- дизайн нысандарының өрдірісі;

- сәулеттік ортаның типологиясы;

- геодезия.
3 Пәннің соңғы деректемелері

Осы пәнді игеру үшін міндетті оқылатын пәндер тізімі:  • инженерлік инфраструктура;

  • реклама және маркенинг;

  • бұйымдардв комплекті жобалау;


4 Пәннің мазмұны


4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

р/қ


Тақырыптардың аталуы


Сағат саны

Дәріс

Прак.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Кіріспе. Азаматтық және өнеркәсіп ғимараттарды жобалаудың жалпы ережелері

2

2

-

2

Жобалау стадиялары және жоба құжаттарының құрамдары

3

6

15

3

Типтік, арнаулы жекеше жобалар. Ғимаратты типтеу және унифициялау негіздері

4

8

30

4

Нақтылы құрылыс алаңдарында ғимарат жобаларын байлау

3

8

30

5

Жоба шешімдерінің техникалых – экономикалық көрсеткіштері

3

6

15

Барлығы:

15

30

90


4.2 Дәріс тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе. Азаматтық және өнеркәсіп ғимараттарды жобалаудың жалпы ережелері.

Жоба туралы түсініктер және оларға қойылатын негізгі түсініктер. Тапсырыс берушілер, меджігерлік ұйымдар. Олардың атқаратын міндеттері.Тақырып 2. Жобалау стадиялары және жоба құжаттарының құрамдары.

Құрылыс нормалары, техникалық шарттар және басқа да нормативтік құжаттар. Жобалау стадиялары. Олардың түрлері. Техникалық және жұмыс жобаларының құрамдары.Тақырып 3. Типтік, арнаулы жекеше жобалар. Ғимаратты типтеу және унифициялау негіздері.

Типтік және арнаулы жобалаудың мақсаттары. Құрылыстағы бірінғай модуль жүйесі (БМЖ). Номиналды, конструктивтік және нақтылы өлшемдер. Типтеу, унификациялау және стандарттау.Тақырып 4. Нақтылы құрылыс алаңдарында ғимарат жобаларын байлау.

Типтік және арнаулы жобаларды қолдануда жергілікті ауа райын, климатты, жер бедерін және жер асты су деңгейің ескеру. ескеру. Типтік жобаның конструкциясын өзгерту.Тақырып 5. Жоба шешімдерінің техникалых – экономикалық көрсеткіштері.

Жобаның техникалық – экономикалық көрсеткіштері. Ғимараттың құрылыс, жалпы және тұрғын аудандары. Ғимараттың көлемі.


4.3 Практика сабақтарының тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе. Азаматтық және өнеркәсіп ғимараттарды жобалаудың жалпы ережелері.

Жоба туралы түсініктер және оларға қойылатын негізгі түсініктер. Тапсырыс берушілер, меджігерлік ұйымдар. Олардың атқаратын міндеттері. Тапсырыс берушінің структурасы. Оның атқаратын қызметі. Сәулеттік жобалау тапсырмасы. Жобалаушы мекемесімен жобалау тапсырмасын дайындау және бекіту.Тақырып 2. Жобалау стадиялары және жоба құжаттарының құрамдары.

Құрылыс нормалары, техникалық шарттар және басқа да нормативтік құжаттар. Жобалау стадиялары. Олардың түрлері. Техникалық және жұмыс жобаларының құрамдары.Тақырып 3. Типтік, арнаулы жекеше жобалар. Ғимаратты типтеу және унифициялау негіздері.

Типтік және арнаулы жобалаудың мақсаттары. Құрылыстағы бірінғай модуль жүйесі (БМЖ). Номиналды, конструктивтік және нақтылы өлшемдер. Типтеу, унификациялау және стандарттау. Ғимараттың конструкция элементтерін сызу. Олардың номиналды, конструктивтік және нақтылы өлшемдерін анықтау.Тақырып 4. Нақтылы құрылыс алаңдарында ғимарат жобаларын байлау.

Типтік және арнаулы жобаларды қолдануда жергілікті ауа райын, климатты, жер бедерін және жер асты су деңгейің ескеру. ескеру. Типтік жобаның конструкциясын өзгерту. Құрылыс алаңдарын таңдау. Оны тексеру мекемелерінің мамандарымен таныстырып акт жасау. Ізденіс жұмыстарын жүргізу.Тақырып 5. Жоба шешімдерінің техникалых – экономикалық көрсеткіштері.

Жобаның техникалық – экономикалық көрсеткіштері. Ғимараттың құрылыс, жалпы және тұрғын аудандары. Ғимараттың көлемі. Жобаның ТЭК жасау. Анализ жасап салыстыру.4.4 Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны.

Студенттер әдебиет көздерінен берілген тақырыптар бойынша өздік жұмыстарын орындайды. Бірінші кезеңде тақырып бойынша материалдар жиналады. Ол материалдар мұғалімнің көмегімен сұрыпталып жоспар құрылады. Осы жоспар бойынша студенттер реферат орындайды.

Рефератты белгіленген уақытта мұғалымға тапсырады. Студенттердің жұмыстарының орындау нәтижелерін ылғи межелік бақылаумен тексеріледі.
4.4.1СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп беру

формасы


Тексеру түрі

Сағат

көлемі


1

Дәріс және практикалық сабақтарға дайындық

Үй жұмыстарын орындау

Қарау, бекіту

20

2

Реферат жазу

Орындау

Қорғау

68

3

Бақылау шараларына дайындық

Сұрау, тексеру

1 МБ, 2 МБ

2

Барлығы:

904.4.2 Студенттердің өз беттерімен оқитын тақырыптардың тізімі

1) Азаматтық және өнеркәсіп ғимараттарын мысалға алып курс жобасының орындау кезеңдері

2) Жобалау стадиялары және жобалау құжаттарының құрамы;

3) Жобалау шешімінің техникалық – экономикалық шешімдері5 Әдебиеттер

Негізгі:

1. Евтушенко М.Г., Гуревич Л.В., Шафран В.Л. Инженерная подготовка территорий населенных мест. М., Стройиздат, 1982.

2. Б. Я. Орловский, А. А. Магай. Основа проектирования гражданских и промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 1980. – 240 с., ил

3. Страментов А.Е., Меркулов Е.А. Городские улицы и доррги. М., 1965.

4. Фишельсон М.С. Транспортная планировка городов. М., "Высшая школа", 1985.

5. Клиорина Т.И., Осин В.А., Шумилов М.С. Инженерная подготовка городских территорий, М., "Высшая школа", 1984.Қосымша:

6. СНиП РК 3.01.01-2002. Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений.

7. СНиП РК 3.03-09-2003. Автомобильные дороги.

8. ГОСТ 21.508-93. Генеральные планы предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. рабочие чертежи.

9. Справочник проектировщика "Градостроительство". Стройиздат,М.,1978.

10. СНиП 11-76-78. Спортивные сооружения.11. СНиП 11-65-73. Общеобразовательные школы и школы-интернаты.

12. СНиП Ш-10-75, Бдагоустройство территорий.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет