Тобылов Қ. Т., Даулетбаев Б. Т. ҚАржылық бақылау және аудитбет1/8
Дата22.09.2017
өлшемі1.4 Mb.
#1566
  1   2   3   4   5   6   7   8


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті
Қаржы кафедрасы

Тобылов Қ.Т., Даулетбаев Б.Т.
ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ АУДИТ
Оқу құралы

Қостанай 2010

УДК 35.073.0526

ББК 65.261.8 я73

Д19
Құрастырушы:

Тобылов Қуаныш Тобылұлы - э.ғ.к., қаржы кафедрасының доценті

Даулетбаев Балға Тобылұлы - қаржы кафедрасының аға оқытушысы
Пікір жазғандар:

Исмуратова Ғ. С. – э.ғ.д., профессор, Қостанай инженерлік-педагогикалық университетінің сырттай бөлімінің деканы

Жиентаев С.М. - э.ғ.д., профессор, Қостанай мемлекеттік университетінің экономика және басқару кафедрасының меңгерушісі
Тобылов Қ.Т., Даулетбаев Б.Т.

Д19 Қаржылық бақылау және аудит. Оқу құралы. – Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ


Экономика факультетінің студенттеріне арналған «Қаржылық бақылау және аудит» пәні бойынша оқу құралына материалдары еңгізілген.

050509-Қаржы мамандығы бойынша білім алатын студенттерге арналған.

ББК 65.261.8 я73
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетіндегі экономика факультетінің әдістемелік кеңесімен бекітілген
«14» 01 2010ж. № 1 хаттамасы

© Ахмет Байтұрсынов атындағы

Қостанай мемлекеттік университетіМАЗМҰНЫ


Кіріспе.....................................................................................................................................

6

Тарау 1 Қаржылық бақылаудың мәні,пәні және формалары ....................................

7

1.1 Қаржылық бақылаудың мәні,мазмұны мен пәні.............................................

7

1.2 Қаржылық бақылаудың түрлері мен формулары.............................................

7

1.3 Қаржылық бақылау тәсілдері.............................................................................

8

1.4 Бақылау және аудит түрлерінің классификациясы..........................................

9

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

10

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

10

Тарау 2 Мемлекеттік бақылау ұйымдастырылуы .......................................................

14

2.1 Жалпы мемлекеттік қаржылық бақылау...........................................................

14

2.2 Парламенттік бақылау, Президент Аппаратының рөлі мен функциялары, Есептік комитетінің функциялары мен міндеті......................................................

14

2.3 ҚР Үкіметінің бақылау органдары.....................................................................

15

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

17

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

17

Тарау 3 Қаржылық бақылау мен аудиттің нормативтік-құқықтық және ақпараттық негіздері...........................................................................................................

21

3.1 Қаржылық бақылау мен аудитті жүргізудің нормативтік-құқықтық негіздерінің мазмұны,мақсаттары мен оның классификациясы...........................

21

3.2 Қаржылық есеп берудің нысандары...................................................................

22

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

23

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

24

Тарау 4 Қаржы – шаруашылық бақылауды ғылыми – методикалық қамсыздандыру.....................................................................................................................

27

4.1.Қаржы – шаруашылық бақылау және аудиттің методологиялық негіздері...

27

4.2.Аудиттік бақылау тексерісінің әдістері мен тәсілдері......................................

28

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

30

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

30

Тарау 5 Ақша құралдарының есеп қозғалысы және операциялық бақылау..........

34

5.1.Ақшалы құралдарының қозғалысы, оның құрылымы туралы есеп беру......

34

5.2.Ақша құралдарының қозғалысы туралы есеп беру әдістерінің ашылуы.......

35

5.3.Ақша құралдарының қозғалысы есебі және бақылауы. ................................

35

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

37

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

37

Тарау 6 Кассалық-банктік операцияларға ревизия және бақылау жасау..........….

40

6.1.Банк шотындағы және кассадағы қолма-қол ақшаларға аудиторлық тексеріс жүргізудің реті мен ақпарат көздері.........................................................

40

6.2.Касса мен кассалық операцияларды тексерудің мақсаты мен есептері.........

41

6.3.Кассаға ревизия жүргізу тәртібі мен оның нәтижелерін рәсімдеу.................

41

6.4.Банктік операцияларға аудит пен бақылау.......................................................

42

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

42

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

43

Тарау 7 Ақша қаражаттары қозғалысының операциондық бақылау мен аудит........................................................................................................................................

47

7.1 Ақша қаражаттары қозғалысы туралы есептемесі, оның құрылымы............

47

7.2 Ақша қаражаттары қозғалысы туралы есептеменің мәліметтерін ашу әдістері .......................................................................................................................

47

7.3 Ақша қаражаттары қозғалысын бақылау және аудиті.....................................

48

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

49

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

49

Тарау 8 Еңбекақы бойынша қызметкерлермен есепайырысуды тексеру мен бақылау .................................................................................................................................

52

8.1 Еңбекақы бойынша қызметкерлермен есепайырысуды тексеру мен бақылаудың мақсаттары мен нысандары................................................................

52

8.2 Еңбекақыны есептеу дұрыстығының бақылауы мен аудиті...........................

53

8.3 Жалақыдан ұстап қалудың бақылауы мен аудиті............................................

53

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

54

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

54

Тарау9 Ұзақ мерзімді активтер және басқалары.................................………….........

58

9.1 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерінің бақылау немесе аудитінің мндеті, ақпарат көздері мен бақылау сатылары..................................

58

9.2 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер инвесторизациясы........

59

9.3 Ұзақ мерзімді активтер бақылау мен аудитның қозғалысы.........................

60

9.4 Ұзақ мерзімді активтер бақылау мен аудитның тозуы.................................

61

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

62

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

62

Тарау10 Дебиторлық берешектің аудиті және бақылауы............................................

66

10.1 Дебиторлық берешек және оның түрлері. Дебиторлық берешекті тексерудің негізгі нысандары....................................................................................

66

10.2 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілермен есепайырысудың бақылауы мен аудиті..................................................................................................

66

10.3 Басқа да дебиторлық берешектің аудиті мен бақылауы................................

67

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

68

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

68

Тарау 11 Меншікті капитал мен міндеттемелердің операциондық аудиті..............

72

11.1 Меншікті какпитал мен міндеттемелерді тексеру тәртібі мен классификациясы, ақпараттың қайнар көздері.......................................................

772

11.2 Жарғылық капиталдың операциондық аудиті...............................................

73

11.3 Резервтік капиталдың, қосымша капиталдың, бөлінбеген табыстың (шығынның) операциондық аудиті..........................................................................

74

11.4 Міндеттемелердің операциондық аудиті ........................................................

75

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

78

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

78

Тарау12 Шығындар мен кірістердің операциондық аудиті..........................…..........

82

12.1 Есептік саясат пен нормативті – құқықтық актілердің талаптарын орындалуын қадағалау...............................................................................................

82

12.2 Кірістердің операциондық бақылауы мен аудиті...........................................

83

12.3 Шығындардың операциондық бақылауы мен аудиті....................................

84

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

85

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

85

Тарау13 Қаржылық жағдайдың операциондық аудиті...............................................

88

13.1 Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық жағадайының аудиті мен операциондық бақылаудың ақпарат көздері, міндеттері, объектілері..................

88

13.2 Бухгалтерлік балансты бағалау.........................................................................

88

13.3 Қаржылық жағдайды талдау.............................................................................

90

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

90

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

91

Тарау14 Қаражаттық бақылаудың және аудиторлық тексеру нәтижелерінің жалпылауы............................................................................................................................

93


14.1 Аудиторлық нәтиже және оны дайындаудың реті.........................................

93

14.2 Аудиторлық нәтиженің құрылымы және оның түрлері................................

94

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

96

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

97

Тарау15 Банк қызметінің қаржылық бақылауы мен аудиті......……...........….........

100

15.1 Банк жүйесіндегі қаржылық бақылау мен аудиттің функциялары мен ұйымдастырылуы.......................................................................................................

100

15.2 Банк аудитінің түрлері мен әдістері.................................................................

101

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

102

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

102

Тарау16 Инвестициялық қызметтің қаржылық бақылауы мен аудиті.................

106

16.1Қаржылық инвестицияларды аудиторлық тексерудің мақсаттары мен ақпараттың қайнар көздері.......................................................................................

106

16.2 Қаржылық инвестицияны бағалау нақтылығының аудиті...........................

106

16.3 Қаржылық инвестициялардың аудиті..............................................................

107

16.4 Инвестициялар аудиті.......................................................................................

107

Бақылау сұрақтары................................................................................................................

108

Өзін-өзі тексеру тест сұрақтары...........................................................................................

108

Қолданылған әдебиеттер тізімі....................................................................................

112


Кіріспе

Бүгінгі күнде Қазақстан Республикасындағы кәсіби және мемлекеттік субъекттілердің қаржылық бақылауын және аудитын дамыту жұмыстары жүріп жатыр. Субъектлердің бухгалтерлік есеп, қаржылық бақылау және әр түрлі шаруашылық құрылымдар әрекеттерінің экономикалық талдау жүйелердің қайта реформалау үшін бір қатар норамитивті құқықтық актілер қабылданды. Бұйрықтық әкімшілік жүйесінен экономиканы басқару нарықтық әдісіне көшпелі кезеңінде қаржылық бақылаудың және аудиттың ролі аса маңызды. Қаржылық саясаттың ойдағыдай орындалуына жәрдем етіп, қаржылық бақылау және аудит мемлекеттің, аймақтардың, салалардың және бөлек шаруашылық субъетлердің экономикалық потенциалының колдануы тиімділі болуына мүмкіндік етеді.

Қаржылық бақылау және аудит курсының негізгі міндеті - қаржылық бақылау және аудит маңызымен және құрылымдарымен, оның негізгі құрамдастарымен теориялық негіздерін білу.

Оқыту курсы кезінде студент білуі тиіс: қаржылық бақылаудың мәні мен пәнін, оның әдістерімен түрлерін, Қазақстан Республикасында қаржылық бақылаудың ұйымдастырылуын, ұйымдармен кәсіпорындардың активтерді, капиталды және міндеттемелердің қаржылық бақылау және аудитінің негіздерін.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет