Торайғыров атындағы Павлодарбет20/20
Дата25.01.2023
өлшемі0.86 Mb.
#181891
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Байланысты:
Ақпараттық жүйелерді жобалау силлабусы 2023
8 keste 2022

Қосымша әдебиеттер


 1. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информатика. М.: 2003г.

 2. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических информационных систем: Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.: ил.

 3. Абдикеев Н.М. Проектирование интеллектуальных информационных систем в экономике. М.: 2004г.

 4. Юркевич Е.В. Введение в теорию информационных систем. М.: 2004

 5. Джеффри Д.Ульман, Дженифер Уидом. Введение в системы баз данных. Пер. с англ. – М.: Издательство «Лори»,2006

 6. Сайт материалдары: //www.intuit.ru.

Танысу парағы

№ р/с

Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

Қолы

Қолдың мағынасын ашу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Математика және информатика кафедрасы

5В060200 Информатика мамандығы студенттеріне


«Ақпараттық жүйелерді жобалау» пәнінің


ЕМТИХАН ТАПСЫРМАЛАРЫ


5В060200 Информатика мамандығы студенттеріне
«Ақпараттық жүйелерді жобалау» пәнінің


ЕМТИХАН ТАПСЫРМАЛАРЫ

 1. «Ақпараттық жүйелерді жобалау» курсының мақсаттары мен міндеттері.

 2. Экономика – математикалық әдістер теориясы,

 3. Жаңа ақпараттық технологиялар мен есептеу техникасы негізіндегі әдістемелік қамтамасыз етудің негізгі бағыттары.

 4. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың концепциясы

 5. Жүйелер мен жүйелік талдау.

 6. Жүйе,

 7. иерархия, иерархия принциптері,

 8. сыртқы орта,

 9. декомпозицияның әртүрлі түрлері.

 10. Жүйелік талдау сатылары: есептің қойылымы, жүйені құрылымдау, модельді құру және зерттеу.

 11. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың кеңейтілген кезеңдері мен сатылары.

 12. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістемелік принциптері

 13. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың кезеңдері.

 14. Концептуальды, логикалық және физикалық жобалау.

 15. Ақпараттық және оптимизациялық есептер.

 16. Ең тиімдісін таңдау мақсатымен алгоритмдердің сапасын бағалау. Ақпараттық жүйелердің әртүрлі құрылымдарын көрсетудегі формальдық көзқарас.

 17. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың модельдері мен әдістері

 18. Қолданбалы программа пакеті базасында компьютерлік ақпаратты және жүйені басқарушыны құрастыру.

 19. БАӨКЖ–ді құрудың іріленген тобырлар:

 20. жоба алдындағы тексеру,

 21. ТЭН есептеу,

 22. техникалық тапсырманы өңдеу;

 23. жобаларды өңдеу – техникалық жобалау,

 24. жұмыстық жобалау;

 25. қолдануға енгізу – жұмыстың жобасын өңдеу, тәжірибелік қолдану, өндірістік қолдану.

 26. БАӨЖК–дің күтілген экономикалық тиімділікті есептеу.

 27. БАӨЖК–ді өңдеудің индустиальды әдістері: объектілік, элементті, ішкіжүйелік және модельді.

 28. Корпоративті ақпараттық жүйелерді жобалаудың технологиясы

 29. Мультикомпонентті ақпараттық және басқарушы жүйелерді жобалау әдістері.

 30. «Дуализм» және көпкомпонентті принциптері.

 31. Өндірістік кәсіпорындардың корпоративті ақпараттық жүйелері.

 32. Жаңа автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді жобалау кезеңдері: Бизнес–модель жасау және талдау.

 33. Бизнес–модельде формализациялау,

 34. бизнес–процестердің логикалық моделін жасау.

 35. Лингвистикалық қамтаманы таңдау, программалық қамтама жасау.

 36. ААЖ–ді тестілеу және іске асыру.

 37. Жүйелерді эксплуатациялау, іске қосу және бақылау.

Құрастырушы: Алимова Ж.С.: « » 2014 ж.
«Математика және информатика» кафедрасының отырысында қарастырылған:
«26» 04 2014ж., № 9 хаттама.
Кафедра меңгерушісі Джарасова Г.С. « » 2014 ж.

Өзіндік бақылауға арналған тест тапсырмалары

 1. АЖ-ді жобалауд ың әдіснамасының негізгі ұғымы не болып табылады? A) оның корпоративті ақпараттық жүйелерге арналғандығында;

B) оның бағдарламасының қай тілде даярлануы; C) оның қандай кәсіпорындарға арналғандығында;

 1. оның бағдарламалық қамтамасыздандырылуының өмірлік циклі;

 2. оның бағдарламасының қандай әдіснама негізінде жасалғандығында.

 1. АЖ-лерді жобалау мен талдауд ың құралдарында қолданылатын модельдердің түрлері?

 1. DFD, SADT;

 2. DFD, SADT, ERD; C) DFD, ADT, ERD; D) DFD, ERD;

E) DFD, SERD.

 1. Төмендегілердің қайсысы «мән- байланыс» диаграммасына сәйкес келеді? A) DATARUN;

B) SADT; C) DFD;

 1. ERD;

 2. RAD.

 1. ERD-диаграммада «байланыс» қандай фигурамен белгіленеді? A) тік төртбұрыш;

B) төртбұрыш; C) үшбұрыш; D) эллипс;
E) шеңбер.

 1. Төмендегілердің қайсысы Rational Rose интерфейсінің экранының элементтері бола алмайды?

 1. браузер;

 2. құжаттар терезесі; C) саймандар панелі;

D) бағдарламалау терезесі; E) диаграммалар терезесі.

 1. Rational Rose бағдарламасында модель бойынша көшуді жүзеге асыратын иерархиялық құрылым қалай аталады?

 1. браузер;

 2. құжаттар терезесі; C) саймандар панелі;

D) бағдарламалау терезесі; E) диаграммалар терезесі.

 1. Төмендегілердің қайсысы ақпараттық жүйелердің масштабы бойынша жіктелуіне жатпайды?

A) аймақтық ақпараттық жүйелер; B) топтық ақпараттық жүйелер;
C) корпоративті ақпараттық жүйелер; D) дара ақпараттық жүйелер;
E) барлық жауап дұрыс.

 1. Ақпараттық жүйелерде қандай ақпараттар болады? A) нәтижелі және нәтижесіз;

B) кіріс және нәтижелі; C) шығыс және нәтижелі;

 1. кіріс және шығыс;

 2. барлық жауап дұрыс.

 1. Rational Rose бағдарламасында браузердің құрылымы қандай? A) сызықтық құрылым;

 1. желілік құрылым;

 2. бұтақ тәріздес құрылым; D) тармақталған құрылым; E) барлығы дұрыс.

 1. Бір пайдаланушыға немесе бір жұмыс орнын уақыт бойынша бөлісетін пайдаланушылар тобына есептелген АЖ-лер қандай АЖ-лер?

 1. дара АЖ-лер;

 2. корпоративті АЖ-лер; C) топтық АЖ-лер;

D) аудандық АЖ-жер; E) аймақтық АЖ-лер.

 1. Клиент- серверлі архитектура негіз болатын қандай АЖ-лер? A) дара АЖ-лер;

B) корпоративті АЖ-лер; C) топтық АЖ-лер;
D) аудандық АЖ-жер; E) аймақтық АЖ-лер.

 1. Жүйенің бағдарламалық және аппараттық компоненттерінің арасындағы физикалық өзара байланысты бейнелейтін диаграмма қалай аталады?

A) орналастыру диаграммалары; B) физикалық диаграммалары; C) жағдайлар диаграммасы;

 1. өзара әрекеттестік диаграммалары;

 2. қолдану нұсқаларының диаграммалары.

 1. Төмендегілердің қайсысы АЖ-ді жобалауды ң моделі болып табылады? A) каскадты және каскадты емес;

B) каскадты және спиральды емес; C) спиральды және спиральды емес; D) каскадты және спиральды;
E) спиральды және каскадты емес.

 1. АЖ-лерді жобалау кезеңдерге бөлініп, әрбір кезеңнен келесі кезеңге өту ағымдағы кезеңдегі жұмыс толығымен аяқталғанда жүзеге асатын модель қандай модельге тән:

 1. спиральды;

 2. спиральды емес; C) каскадты,

D) каскадты емес; E) сызықты.

 1. Кез келген АЖ-дің жобасының негізін құраушылары:

A) жобалауды ң әдіснамасы, технологиясы және аспаптық құралдары; B) жобалауды ң әдістері, әдіснамасы және теориясы;
C) жобалауды ң әдіснамасы, технологиясы және мәліметтер қоры; D) жобалауды ң әдістері, тәсілдері және мәліметтер қоры;
E) жобалауды ң әдіснамасы, тәсілдері және құралдары.

 1. АЖ-лердің құрамына кіретін типтік бағдарламалық компоненттер төмендегілердің қайсысын орындай алмайды?

 1. енгізу/ шығару диалогын;

 2. мәліметтерді өңдеудің қолданбалы логикасын;

 3. файлдармен немесе мәліметтер қорын басқару әрекеттерін; D) пайдаланушылардың санын анықтауды ;

E) мәліметтерді басқару логикасын.

 1. Қосымшаларды жылдам жасауды ң әдіснамасы:

A) DATARUN; B) ERD;
C) DFD; D) SADT; E) RAD.

 1. Төмендегілердің қайсысы «мәліметтер ағындарының диаграммасына» сәйкес келеді?

A) DATARUN; B) ERD;
C) DFD; D) SADT; E) RAD.

 1. ERD-диаграммада «мән» қандай фигурамен белгіленеді? A) тік төртбұрыш;

B) төртбұрыш; C) үшбұрыш; D) шеңбер;
E) эллипс.

 1. Итерация тәсілі қолданылатын АЖ-ді жобалауд ың моделі? A) спиральды;

B) спиральды емес; C) каскадты,
D) каскадты емес; A) сызықты.

 1. Жобаланатын жүйенің функционалдық талаптарын модельдейтін негізгі құрал?

 1. «мән-байланыс» диаграммасы;

 2. мәліметтер ағынының диаграммасы;

 3. модельдер және сәйкес функционалдық диаграммалар; D) барлық жауап дұрыс;

E) дұрыс жауап жоқ.

 1. Көпдеңгейлі иерархияны жасай отырып, жүйені қарапайымдылыққа жеткізу үрдісі қалай аталады?

 1. жай үрдіс;

 2. бөлшектеу үрдісі; C) дефрагментация; D) декомпозиция;

E) қарапайым үрдіс.

 1. ERD – «мән-байланыс» диаграммасының негізгі ұғымдары: A) мән; байланыс; атау;

B) мән, байланыс, атрибут; C) мән, байланыс, қасиет; D) мән, байланыс, әрекет; E) барлық жауап дұрыс.

 1. Екі мәннің арасындағы атаулы ассоциация қалай аталады? A) атау;

B) атрибут; C) байланыс;

 1. әрекет;

 2. барлық жауап дұрыс.

 1. Контексті диаграммалар дегеніміз не? A) иерархияның 2-деңгейінің диаграммасы; B) иерархияның 1-деңгейінің диаграммасы;

C) иерархияның төменгі деңгейінің диаграммасы; D) иерархияның орташа деңгейінің диаграммасы; E) иерархияның жоғары деңгейінің диаграммасы. 26. CASE құралдары дегеніміз не?
A) жобалауды ң аспаптық құралдары; B) жобалау технологиялары;

 1. жобалау әдістері;

 2. жобалауды ң аппараттық құралдары; E) жобалауды ң техникалық құралдары.

 1. DATARUN әдіснамасы қандай екі модельге сүйенеді: A) мекеменің моделіне және әзірлеушілердің моделіне; B) әзірлеушілердің моделіне және пайдаланушылардың; C) мекеменің моделіне және пайдаланушылардың;

 1. мекеменің моделіне;

 2. мекеменің және АЖ-лердің моделіне.

 1. Мәліметтер ағынының диаграммасының көмегімен талаптар қандай түрде, яғни мәліметтер құрылымының қандай түрімен көрсетіледі?

 1. сызықтық;

 2. тармақталған; C) кестелік;

D) иерархиялық; E) тізімдік.

 1. Қарастырылатын пәндік аймақтың мәнділік мәні бар шынайы немесе ойластырылған объектісі?

A) мән; B) нәрсе;
C) объект; D) зат;
E) барлығы дұрыс.

 1. Төмендегілердің қайсысы класпен байланысты ақпараттың элементі болатын – атрибуттың мәні бола алмайды:

A) жалпы немесе ашық; B) жабық немесе құпия; C) қорғалған;
D) процедуралы; E) пакетті.

 1. Оқиғаның негізгі ағынынан ауытқуы қалай аталады: A) қосымша ағын;

 1. қосалқы ағын;

 2. параллельді ағын; D) негізгі емес ағын; E) альтернативті ағын.

 1. Қолдану нұсқалары мен қатысушы кейіпкерлер арасында байланыстың қандай типі болмайды:

A) коммуникация байланысы; B) қосу байланысы;

 1. кеңейту байланысы;

 2. даралау байланысы; E) жалпылау байланысы.

 1. Жүйенің қалыпты тәртібіндегі өзгерістерді сипаттауд а қолданылатын байланыстың түрі:

A) коммуникация байланысы; B) қосу байланысы;
C) кеңейту байланысы; D) даралау байланысы; E) жалпылау байланысы.

 1. Бірнеше қатысушы кейіпкерлердің ортақ қасиеттерін көрсетуд е қолданылатын байланыстың түрі:

A) коммуникация байланысы; B) қосу байланысы;
C) кеңейту байланысы; D) даралау байланысы; E) жалпылау байланысы.

 1. Өзара әрекеттесетін объектілердің тобының тәртібін сипаттауд а төмендегі диаграмалардың қайсысы қолданылады:

 1. жағдайлар диаграммасы;

 2. қолдану нұсқаларының диаграммалары; C) тізбектілік диаграммасы;

D) өзара әрекеттестік диаграммасы; E) тәртіптер диаграммасы.

 1. Кластар арасындағы семантикалық байланыс қалай аталады? A) байланыс;

 1. мәндер;

 2. өзара әрекеттестік; D) атрибут;

E) ассоциация.

 1. Төмендегі суретте байланыстың қай типі бейнеленген:

A) ассоциация; B) агрегация; C) тәуелділік; D) даралау;


E) жалпылау.

 1. Кластарды категорияларға бөлуге мүмкіндік беретін механизм қалай аталады?

A) параметрлер; B) стандарттар; C) стереотиптер; D) қасиеттер;
E) барлық жауап дұрыс.

 1. Төмендегі суретте не бейнеленген:


A) қатысушы кейіпкерлер арасындағы коммуникация; B) катысушы кейіпкерлер арасындағы байланыс; 1. қатысушы кейіпкерлерді жалпылау;

 2. қатысушы кейіпкерлерді байланыстыру; E) қатысушы кейіпкерлерді іске қосу.

 1. Қай диаграммада бір қолдану нұсқасының объектілерінің жиыны мен олардың бір-бірімен алмасатын хабарламалары бейнеленеді:

A) қолдану нұсқаларының диаграммалары; B) тізбектілік диаграммасы;
C) кооперативті диаграмма; D) жағдайлар диаграммасы;
E) өзараәрекеттестік диаграммасы.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет