Т¦рышев айтм¦хаметбет14/14
Дата24.09.2017
өлшемі2.73 Mb.
#1677
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

1 С.Н.Сүтжанов //Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің әдеби мұра. - Алматы,

Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған

диссертациясының авторефераты, 1994.


2 Гүлназ Қуандыққызы Жүсіпова. Мәшһүр-Жүсіп дастандары. – Алматы: Филология

ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның

авторефераты, 1998. - 1-26 б.


1 М-Ж.Көпеев «Сары арқаның кімдікі екендігі» /Қазақтың осы күнгі әңгімесі / Қазанның шараф матбуғасы, 1907. - 15-16 б. Казань электро-типография Шараф, 1907.

Ескерту: біздің қолымызда Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің араб жазуымен жазылған Қазан қаласында 1907 жылы шыққан нұсқасы сақталған. Кітатаптағы аудармада, алдыңғы берген аудармада да көптеген өзгешеліктер бар. Бұл өзгерістер туралы ақын шөбересі ф.ғ.к. Жүсіпов Нартай Қуандықұлы «Қазақ әдебиеті» газеті, 1990. - №27 (2153) жұлдызы 6 шілде; «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы №4 1994 жылғы санында былай жазды: «Ал, бүгін біз оқырман қауымға ақынның «Сарыарқаның кімдікі екендігі» еңбегінің еш жерде жарияланбаған алғашқы қолжазба нұсқасын ұсынып отырмыз». Біздің ойымызша 1907 жылы жарияланған нұсқасының басы өлеңмен де ортасы, аяғы қара сөз үлгісін жазылған. Оны өзінің «Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлының фольклоршылық еңбегі» - деген кандидаттық диссертациясының авторефератында да көрсетіп кеткен екен.1 Қ.Мұхамедханов, Қуандық Мәшһүр-Жүсіпов // Молмұраның иесі «Семей таңы» газеті,

3 қараша, 1983. - №210. - 3 б. Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің туғанына 125 жылдығына арналған

мақала. Осы мақала «Мәшһүр-Жұсіп мұрасы жөнінде» - деген атпен // «Жұлдыз» журналында 3

наурыз, 1984 жылғы санында жарияланды.1 «Ағизел» журналы, 1991. - №10.

1 Қазақ тілі мен әдебиеті //Сарыарқаның кімдікі екендігі М-Ж. Көпеевтікі/ қолжазбаны түзеп,

өңдеп баспаға ұсынған ақын шөбересі/. 1994. - №4. -124 б.2 Н.Жүсіпов. Мәшһүр-Жүсіп және фольклор. – Павлодар, 1999. - 29 б.

3 Б.Кенжебаев. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. – Алматы: «Мектеп», 1976. - 15 б.

4 «Дала уалаятының газеті» /Құрастырушы Ү.Субханбердина/. – Алматы: «Ғылым», 1994. - 784 б.

5 Сонда, - 787 б.

1 Сонда, - 788 б.

2 С.Талжанов. Аударма және қазақ әдебиетінің мәселелері. - Алматы, 1975. - 96 б.

3 К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. - Алматы: «Санат», 1993. - 461 б.

4 Т.Қордабаев. Қазақ тілі білімінің қалыптасу, даму жолдары. – Алматы: «Рауан», 1995. - 26-30 б.

1 В.Радлов. Алтын Сандық. – Алматы: «Ана тілі», - 1993. 18 б.

2 Қазіргі қазақ тілі. Қазақ ССР ғылым академиясының баспасы. – Алматы, 1954. - 56 б.

3 Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. 3 шығуы. – Алматы: Қазақ ССР ғылым

академиясының баспасы, 1960. - 175 б.4 Ғ.Қалиев, Ш.Сарыбаев. Қазақ диалектологиясы. Алматы: «Мектеп», 1979. 95 б.

5 Ә.Болғанбаев, Ғ. Қалиұлы. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. Алматы: «Санат», 1997. - 140 б.

6 А.Байтұрсынов. Тіл тағылымы. – Алматы: «Ана тілі», 1992. - 324-325 б.

7 Х.Досмұхамедұлы. Аламан. - Алматы: «Ана тілі», 1991, - 92-93 б.

1 Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі тарихынан. – Алматы: «Мектеп», 1988. - 66 б.

2 Т.Қордабаев. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: «Рауан», 1991. - 87 б.

3 М.Құл-Мұхамед. Орыс энциклопедиясындағы қазақ шежіресі. – Алматы: «Атамұра», 1994.

- 88 б.


4 Е.Г.Ковалевская. История русского литературного языка. – Москва: «Просвещение», 1978. –с.3-4

5 В.И.Кодухов. Введение в языкознание. – Москва: «Просвещение», 1979. - 167 с.

6 С.Ж.Құдасов. Армиян жазулы қыпшақ ескерткіші. «Дана хикар сөздігінің тілі». – Алматы: «Ғылым». 1990. - 77 б.

7 А.Ибатов. XIV ғасырдағы хандар жарлықтарының тілі. - Алматы: «Ғылым», 1990. - 5 б.

1 Б.Әбілқасымов. XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ әдеби тілінің жазба нұсқалары. – Алматы:

«Ғылым», 1988. - 16 б.2 Б.Әбілқасымов. Алғашқы қазақ газеттерінің тілі. – Алматы: «Ғылым», 1971. - 7-165 б.

3 «Қазақ әдебиеті» газеті//Құлмат Өмірәлиев, Мекемтас Мырзахметов. Қазақ филологиясының

актуалды проблемалары/ 16 қыркүйек, 1983. - 10, 11 б.4 «Ана тілі» газеті//Мархабат Томанов. Ерте кемелденген қазақ әдеби тілінің тарихи-құрылымдық

сипаты туралы/ 20 желтоқсан, 1990. - 6 б.5 «Ана тілі» газеті// Әрсен Ибатов. Тереңнен тартқан тамырлар. 13 желтоқсан, 1990. - 6 б.

6 С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы: «Мектеп», 1989. - 74-81 б.

7 Р.Сыздықова. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы: «Ана тілі», 1993. - 48-67 б.

1 Л.Гумилев. Көне түріктер. – Алматы: «Білім», 1994. - 124 б.

2 Ф.П.Коровкин. История древнего мира. – Москва: «Просвещение», 1988. - 84 с.

3 Л.Гумилев. Көне Түріктер. – Алматы: «Білім», 1994. -149 б.

1 В.В.Бартольд. Очерки истории Семиречья. - В кн.: Сочинения. – Москва: «Наука», 1963. -т.2, ч.1.

- с. 31-332 В.В.Бартольд. О христианстве в Туркестане в домонгольский период. - В кн.: Сочинения.

- Москва: «Наука», 1966. - т.4. – с. 281-2823 М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. – Алматы: «Ана тілі», 1993. - 11 б.

4 Е.В.Агиболова, Г.М.Донской. Орта ғасырлар тарихы. – Алматы: «Рауан», 1992. - 70 б.

1 С.Талжанов. Аударма және қазақ әдебиетінің мәселелері. – Алматы: «Ғылым», 1975. - 40 б.

2 В.И.Кодухов. Введение в языкознание. – Москва: «Просвещение», 1979. - 311 с.

1 К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. – Алматы: «Санат», 1993. - 483 б.

2 Л.З.Рүстемов. Қазіргі қазақ тіліндегі араб-парсы кірме сөздері. – Алматы: «Ғылым», 1982.

– 44-45 б.3 Мурад Аджи. Кипчаки /Древняя история в Великой Степи. – Москва: Типография «Новости»,

1999. - с. 67-681 А.Ю.Якубовский. К вопросу об этногенезе узбекского народа. – Ташкент: «Фан», 1941. – с. 6-7

2 Проблемы этимологии тюркских языков. - Алма-Ата: «Ғылым», 1990. - 30 с.

3 В.В.Бартольд. Из средневековой туркестанской поэзии. - Наука и просвещение, 1922. - №1.

- 12 с.


1 Қазақ әдебиеті газеті. 5 шілде, жұма, 1991. - №22 /2205/. - 6 б.

2 А.М.Мугинов. Иранские лексические элементы в узбекской художественной прозе. – Ташкент,

1948.


3 Захир ад-дин Мұхаммед Бабыр. Бабырнама. – Алматы: «Ататек», 1993. - 21 б.

1 Ә.Н.Нұрмаханова. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. – Алматы: «Мектеп», 1971.

- 46 б.


2 Ислам Жеменей. Парсыша-қазақша және қазақша-парсыша сөздік. - Алматы: «Санат», 1994.

- 3 б.


3 Қазақ әдебиеті газеті. 5 қаңтар, 2001. - №1 /2693/. - 3 б.

4 С.Шәріпов. Бекболат. – Алматы: «Жазушы», 1970. - 205 б.

1 Ежелгі дәуір әдебиеті. – Алматы: «Ана тілі», 1991. - 19 б.

2 Ғ.Айдаров. Орхон-Енисей және көне ұйғыр жазба ескерткіштерінің тілі. – Алматы: «Рауан»,

1995. – 145-152 б.3 Е.Б.Бекмұхаметов. Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері. Қаз.бас., 1977.

4 Ғ.Айдаров. Орхон-Енисей және көне ұйғыр жазба ескерткіштерінің тілі. – Алматы: «Рауан»,

1995. – 145 б.5 Л.З.Рүстемов. Казахско-русский толковый словарь арабско-иранских займствованных слов.

- Алма-Ата: «Мектеп», 1989.1 Р.Сыздықова. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы: «Ана тілі», 1993. - 58 б.

2 А.Ибатов. XIV ғасырдағы хандар жарлықтарының тілі. – Алматы: «Ғылым», 1990. - 138-141 б.

3 С.Ж.Құдасов. Армиян жазулы кыпшақ ескерткіші. «Дана хикар сөзінің тілі». - Алматы: «Ғылым»,

1990. - 81 б.1 Р.Сыздықова, М.Қойгелдиев. Қадырғали би Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы.

- Алматы: Қазақ университеті, 1991. - 77-78 б.2 Б.Әбілқасымов. XVIII-XIX ғ. қазақ әдеби тілінің жазба нұсқалары, 1988. - 21 б.

3 Құрбанғали Халид. Тауарих Хамса. /Бес тарих/. – Алматы: Қазақстан, 1992. - 199-200 б.

4 «Қазақ елі» газеті, 22 наурыз, тышқан жылы. // Қалдархан Әлісейітұлы Қамбаров.

Хижралық «Шамси» және «Хамари» күнтізбелерінің жаңа жобалары.2 Б.Әбілқасымов. Алғашқы қазақ газеттерінің тілі. – Алматы: «Ғылым», 1971. - 79 б.

3 Л.З.Рүстемов. Қазіргі қазақ тіліндегі араб-парсы кірме сөздері. – Алматы: «Ғылым», 1982. - 23 б.

4 М.Балақаев. Қазақ әдеби тілі және оның нормалары. – Алматы: «Ғылым», 1984. - 91 б.

1 Т. Қордабаев. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: «Рауан», 1991. - 30 б.

2 Ә.Болғанбайұлы, Қ.Ғабдолла. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен

фразеологиясы. - Алматы: «Санат», 1997. - 140 б.3 Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. 3 шығуы. Ж.Досқараев /Арыс

говорының лексикалық ерекшеліктері. - Алматы: Қазақ ССР ғылым академиясының баспасы,

1960. - 23-53 б.


1 Г.Мусабаев. Современный казахский язык. - Алма-Ата, 1959. - т. 1. - 62 с.

2 Л.З.Рүстемов. Қазіргі қазақ тіліндегі араб-парсы кірме сөздері. – Алматы: «Ғылым», 1982.

- 21-22 б.3 М.Әуезов. Науаи. - Кітапта: Орта Азия мен Қазақстанның ұлы ғалымдары. - Алматы, 1964.

- 244 б.


1 Н.Келімбетов. Шәді ақын. - Алматы, 1974. - 58-59 б.

2 С.Хасанова, Ы.Алтынсарин шығармаларының тілі.- Алматы: «Мектеп», - 1972. - 78 б.

3 Е.Жанпейісов. Қазақ прозасының тілі. – Алматы: «Ғылым», 1968. - 3-263 б.

4 Ә.Болғанбайұлы, Ғ. Қалиұлы. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы.

- Алматы: «Санат», 1997. - 143 б.1 Т.Р.Қордабаев. Қазақ жазбалары тілінің синтаксисі. /XIX ғасыр жазбалары негізінде/. - Алматы,

1966. - 29 б.1 А.Құнанбаев. Шығармаларының бір томдық толық жинағы. - Қазақтың мемлекеттік көркем

әдебиет баспасы, 1961. - 59 б.2 Қазақ әдебиеті//Науаи және Абай. Қалдыбек Сейдановтың мақаласы/. - №27/2205/. - 6-7 б.

3 А.Құнанбаев. Шығармаларының бір томдық толық жинағы. - Қазақтың мемлекеттік көркем

әдебиет баспасы. 1961. - 58 б.1 Сонда, - 60-61 б.

2 Қ.Жұбанов. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алма-Ата: «Ғылым», 1966. - 293 б.

3 Сонда, - 295 б.

4 Ә.Н.Нұрмаханова. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. – Алматы: «Мектеп», 1971.

- 47 б.


5 Л.З.Рүстемов. Қазіргі қазақ тіліндегі араб-парсы кірме сөздері. – Алматы: «Ғылым», 1982. - 50 б.

1 Н.Қ.Жүсіпов. Мәшһүр-Жүсіп және фольклор. – Павлодар, 1999. - 24 б.

2 Проблемы языка в современной научной парадигма. III Седельниковские чтения. - Павлодар

//Араб тілі және М-Ж.Көпеев мақала авторы А.Қ. Тұрышев, - 126-132 б.3 М-Ж.Көпеев. «Хал-ахуал» Казань электро-типография Шараф, – 1907.

4 М-Ж.Көпеев. «Хал-ахуал» Казань Типо-литография Императорского Университета, 1907.

(Араб графикасымен басылған).5 М-Ж.Көпеев. «Хал-ахуал» Казань электро-типография Шараф, 1907.

6 М-Ж.Көпеев. Сарыарқаның кімдікі екендігі. Казань электро-типография шараф, 1907. (Араб

графикасымен басылған).7 М-Ж.Көпеев. Сарыарқаның кімдікі екендігі. Казань электро-типография. Шараф, 1907. (Қазіргі

таспаға салып аударылған).8 М-Ж.Көпеев. Сарыарқаның кімдікі екендігі // «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы Материалды

әзірлеген: Нартай Жүсіпов, 1994. - №4. - 111-124 б.1 Проблемы языка в современной научной парадигма. III Седельниковские чтения. - Павлодар

//Араб тілі және М- Ж.Көпеев мақала авторы А.Қ.Тұрышев. -126-132 б.; «Сарыарқа самалы»

газеті //М-Ж.Көпеев және ғасыр тоғысындағы әдеби тіл. Мақала авторы А.Қ.Тұрышев,

10 маусым, 2000. - № 68/13165/. – 6 б. Павлодар облыстық газеті.2 «Сары арқа самалы» газеті// М-Ж. Көпеев және ғасыр тоғысындағы әдеби тіл. Мақала авторы

А Қ. Тұрышев, 10 маусым, 2000. - № 68/13165/. - 6 б.3 «Ертіс дидары» газеті /Облыстық «Қазақ тілі» қоғамының үні.// Мақала авторы А.Қ.Тұрышев //

Шағатай тілі және М-Ж.Көпеев, 28 қаңтар, 2000. - №3-4. - 5 б.; сәуір, 2000. - №7-8. - 5 б.;

10 қараша, 2000. - № 9. - 5 б.


1 М-Ж.Көпеев «Ышқышбап сапары» өлеңі. - Қазақ тілі мен әдебиеті. /Материалды әзірлеп, баспаға ұсынушы- Ертай Жүсіп/ 9қазан, 1997. - 83 б.


1 М-Ж.Көпеев. (Ел аузынан жинаған әдебиет улгілері). – Алматы: «Ғылым», 1992. - 63 - 65 б.

2 А.Құнанбаев. Шығармаларының бір томдық толық жинағы. - Алматы: Қазақтың Мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1961. - 491-492 б.

1 Ш.Уәлиханов. Таңдамалы. – Алматы: «Жазушы», 1980. - 126 б.

2 Сонда, - 126 - 128 б.

3 Н.Бичурин. (Иакенф) Средняя Азия и Восточный Туркестан. – Алматы: «Санат», 1997. - 46 б.

4 Л.Гумилев. Көне түріктер. – Алматы: «Білім», 1994. - 64 б.

1 Ш.Уәлиханов. Таңдамалы. – Алматы: «Жазушы», 1980. - 144 б.

2 Сонда, - 144 б.

3 Сонда, - 144 б.

4 С. Ахинжанов. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. – Алматы: «Ғылым», 1999. - 67 б.

1 Мұрат Аджи. Кипчаки (Древняя история тюрков и Великой Степи) - Москва: ОАО Типография «Новости», 1999. - 33 с.

2 Ш.Айтматов. Ақ кеме. – Алматы: «Жазушы», 1973. - 47 б.

3 Ә.Нұрмағамбетұлы. Жер - судың аты - тарихтың хаты. – Алматы: «Балауса», - 1994. - 16 б.

4 М.Әбдіхалықов. Бір қандасы қазақтың хакас еді…// Жас алаш, 15 қаңтар, 1993. - 4 б.

1 М.Дүйсенов. Атаудың арғы тегіне зер салсақ // Қазақ әдебиеті, 16 сәуір, 1982. - № 16 (626).–10 б.

2 Ш.Айтматов, М.Шаханов. Құз басындағы аңшының зары (Ғасыр айрығындағы сырласу) - Алматы: Рауан, 1997. - 237 б.

3 Ежелгі дәуір әдебиеті. Екінші кітап. - Алматы: «Ана тілі», 1991. - 5-25 б.

4 Ш.Уәлиханов. Таңдамалы. - Алматы: «Жазушы», 1980. - 120 б.

5 Сонда, - 121 б.

6 Сонда, - 121-154 б.

7 М.Әуезов. 19-том. - Алматы: «Жазушы», 1985. - 60 б.

1 Ш.Айтматов, М.Шаханов. Құз басындағы аңшының зары (Ғасыр айрығындағы сырласу).

- Алматы: «Рауан», 1997. - 53-66 б.2 Адамзаттың «Манасы». – Алматы: «Рауан», 1995. - 6-254 б.

3 К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. - Алматы, «Санат», 1993. - 487 б.

4 Ш.Уәлиханов. Таңдамалы. – Алматы: «Жазушы», 1980. - 149 б.

5 Сонда, - 151-152 б.

6 С.Хасанова, Ы.Алтынсарин шығармаларының тілі. – Алматы: «Мектеп», 1972. - 73 б.

7 М.Әуезов. Абай жолы. Екінші кітап. – Алматы: «Жазушы», 1989. - 5 б.

1 Сонда, -.5-6 б.

2 Ғ. Айдаров. Орхон-Енесей және көне ұйғыр ескірткіштерінің тілі. - Алматы: «Рауан», 1995. -13 б.

3 М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. - Алматы: «Ана тілі», 1993. - 100 б.

4 А.Қ.Тұрышев. Түркітанушы - Ш.Уәлиханов // ПМУ хабаршысы. 2001. - №2. - 127, 132 б.

5 О.Сулейменов. Язык письма. - Алматы-Рим, 1998. 227 б.

6 Ч.Айтматов. И дольше века длится день. (Плаха. Пегий пес, Бегущий краем моря). - Фрунзе: «Қырғыстан», 1988. - 124 б.

7 Ш.Айтматов, М.Шаханов. Күз басындағы аңшының зары (Ғасыр айрығындағы сырласу) - Алматы: «Рауан», 1997. - 123 б.

1 М-Ж Көпеев «Ай мен күндей, һәммаға бірдей» - демегінің мағынасы // Ақиқат, 1994. -№4.

- 87-90 б.2А.Құнанбаев. Шығармаларының бір томдық толық жинағы. - Алматы: Казмемкөркемәдебас, 1961. - 145 б.

3 М-Ж.Көпеев «Шонтыбай қажы» дастаны. // Жұлдыз, 1995. - № 11-12. - 151 б.

4 Ш.Уәлиханов. Таңдамалы. – Алматы: «Жазушы», 1980. - 118 б.

1Проблемы этимологий тюркских языков // О. Субраков (Абакан) Этимология некоторых архаичных слов. - Алама-Ата: «Ғылым», 1990. - 133-139 б.

2 М.Томанов. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. – Алматы: Қазақ университеті, 1992.

3 М.Құл – Мұхамед. Орыс энциклопедиясындағы қазақ шежіресі. – Алматы: «Атамұра», 1994.

4 Ә.Нұрмаханов. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. – Алматы: «Мектеп», 1971.

5 Ежелді дәуір әдебиеті. – Алматы: «Ана тілі». - 29 б.

6 АЛА - ТОО таңшыйт. – Фрунзе: «Кырғызстан», 1986. - 42 б.


1 С.Исаев. Ќазаќ єдеби тілініњ тарихы. – Алматы: «Ана тілі», 1996. - 296 б.

2 Егеменді Ќазаќстан, 14 аќпан, 2001. - № 35 /22639/.

1 ЌР. «Білім туралы» зањы. - Астана, 2000.


Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі
buuk -> Академик Ќ
buuk -> С. Т. Дүзелбаев, Р. М. Алтыбасаров, А. Б. Бөбеев, Р. К. Омарбекова, Е. К. Сарымов, Ш. Н. Сарымова машина қҰрастыру негіздері павлодар
buuk -> Программа практики одд-31
buuk -> Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі
buuk -> У. А. Ажіғалиева Болашақ мұғалімнің деонтологиялық даярлығын халық педагогикасы құралдары арқылы қалыптастыру
buuk -> Іскери – КӘсіби қазақ тілі
buuk -> Т¤леген хамет¦лы сматаев
buuk -> Халқының батыр ұлдары
buuk -> Лицензиялау және сертификаттау 050901 «Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет