Түсіндірме жазбаДата12.09.2017
өлшемі89.98 Kb.
#502
түріБағдарламасы


«Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 қазандағы № 1159 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасына

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА


Р/с


Түсіндірме жазбада көрсетілуге тиіс мәліметтердің тізбесі

Әзірлеуші мемлекеттік органның ақпараты

1.

Жобаны әзірлеуші мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

2.


Тиісті нормативтік құқықтық актілерге, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың нормаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық ұйымдардың шешімдеріне, Үкімет пен Кеңсе басшылығының хаттамалық және өзге де тапсырмаларына сілтеме жасай отырып, жобаны қабылдаудың негіздемесі және/немесе оны қабылдау қажеттілігінің басқа да негіздемесі

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 50-бабының 1-тармағына сәйкес

3.Жоба бойынша қаржылық шығындардың қажеттілігі және оның қаржылық қамтамасыз етілуі, оның ішінде қаржыландыру көзі, сондай-ақ қажет болған жағдайда Республикалық бюджет комиссиясының шешімі (тиісті есептеулер, қаржыландыру көзіне сілтеме, Республикалық бюджет комиссиясы шешімінің көшірмесі міндетті түрде түсіндірме жазбаға қоса беріледі)

Жобаны іске асыру мемлекеттік бюджеттен қаржылық шығындарды талап етпейді

4.


Жоба қабылданған жағдайда болжанатын әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарлар

Жобаны қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарларға әкелмейді

5.


Нақты мақсаттар, күтілетін нәтижелердің мерзімі

«Жобаларды индустрияландыру картасына және өңірлер кәсіпкерлігін қолдау карталарына енгізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы
27 қаңтардағы № 32 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарының орындалу мерзімдерін өзгерту мақсатында

6.

Жобада қаралатын мәселелер бойынша Президенттің және/немесе Үкіметтің бұрын қабылданған актілері және олардың іске асырылу нәтижелері туралы мәліметтер

«Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2014 жылғы 30 қазандағы
№ 1159 қаулысы

7.

Енгізілетін жоба қабылданған жағдайда заңнаманы оған сәйкес келтіру қажеттігі (басқа нормативтік құқықтық актілерді қабылдаудың немесе қолданыстағы актілерге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізудің талап етілетінін көрсету) не ондай қажеттіліктің болмауы

Жоқ

8.

Реттеушілік әсерге талдау жүргізу нәтижелері туралы ақпарат (ол бар болса)

Талап етілмейді

9.

Жобаның Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға және Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық ұйымдардың шешімдеріне сәйкестігі

Сәйкес келеді

10.

Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша басқа ұйымдарда қосымша сараптама (құқықтық, лингвистикалық, экономикалық, экологиялық, қаржы және басқа да) жүргiзiлген жағдайда, оның нәтижелері

Талап етілмейді

11.


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысы мен Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрінің 2011 жылғы 20 мамырдағы № 25-1-32қпү/22П-қпү бірлескен бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесінде беруге рұқсат етілген қызметтік ақпарат тізбесіне сәйкес мемлекеттік құпия және (немесе) қызметтік ақпарат қамтылған жобаларды қоспағанда, жобаларды және оларға материалдарды Үкімет мүшелерінің мобильдік құрылғыларына «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесі арқылы беру мүмкіндігі

Рұқсат етіледі

12.


Жобаны мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтта, интернет-порталда, сондай-ақ ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастыру туралы ақпарат (күні, байт саны)

Жоба Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің www.mid.gov.kz интернет-ресурсында, сондай-ақ ашық нормативтік құқықтық актілер порталында жарияланған

13.


Тауарларды сатуға, көрсетілетін қызметтерге немесе зияткерлік меншік құқықтарына қатысты жобаны, сондай-ақ әлеуметтік мәні бар қаулының жобасына баспасөз релизін орналастыру туралы ақпарат уәкілетті мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында орналастырылады

Талап етілмейді

14.

Халықаралық шартты ратификациялау қажеттілігі туралы ақпарат

Жоба халықаралық шарт болып табылмайдыҚазақстан Республикасының

Инвестициялар және даму министрі Ж. Қасымбек
2017 жылғы «_____» _________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту постановления Правительства Республики Казахстан

«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 1159 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы»

п/п

Перечень сведений, которые должны быть отражены в пояснительной записке

Информация государственного органа-разработчика

1.

Государственный орган – разработчик проекта

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

2.

Основания принятия проекта со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, а также решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии и/или другие обоснования необходимости его принятия

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года

3.

Необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости решение Республиканской бюджетной комиссии (соответствующие расчеты, ссылка на источник финансирования, копия решения Республиканской бюджетной комиссии в обязательном порядке прикладываются к пояснительной записке)

Реализация проекта не потребует финансовых затрат из государственного бюджета

4.

Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия проекта

Принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и/или правовых последствий

5.

Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов


В целях изменения сроков исполнения пункта Плана мероприятий по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы, «Внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 32 «Об утверждении Правил включения проектов в карту индустриализации и карты поддержки предпринимательства регионов»

6.

Сведения об актах Президента и/или Правительства, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 1159 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы»

7.

Необходимость приведения законодательства в соответствие с вносимым проектом в случае его принятия (указать требуется ли принятие других нормативных правовых актов или внесение изменений и/или дополнений в действующие акты) либо отсутствие такой необходимости

Отсутствует

8.

Информация о результатах проведения анализа регуляторного воздействия (при наличии)

Не требуется

9.

Соответствие проекта международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан

Соответствует

10.

Результаты дополнительной экспертизы (правовой, лингвистической, экономической, экологической, финансовой и других) в случае ее проведения по поручению Премьер-Министра в других организациях

Не требуется

11.

Возможность передачи проектов и материалов к ним на мобильные устройства членов Правительства через информационную систему «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», за исключением проектов, содержащих государственные секреты и (или) служебную информацию, в соответствии с перечнем служебной информации, разрешенной к передаче в информационной системе «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», утвержденным совместным приказом Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и Министра связи и информации Республики Казахстан от 20 мая 2011 года
№ 25-1-32дсп/22П-дсп

Разрешается

12.

Информация о размещении проекта на интернет-ресурсе государственного органа (веб-сайте, интернет-портале, а также интернет-портале открытых нормативных правовых актов (дата, количество байт)

Проект размещен на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан www.mid.gov.kz, а также опубликован на открытом портале нормативных правовых актов

13.


Информация о размещении проекта касающегося торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности, размещаются на интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов, а также пресс-релиза к проекту постановления, имеющего социальное значение

Не требуется

14.

Информация о необходимости ратификации международного договора

Проект не является международным договоромМинистр по инвестициям

и развитию Республики Казахстан Ж. Қасымбек
« ____ » ______________ 2017 годаКаталог: sites -> default -> files -> pages
pages -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
pages -> № исх: 36-01-05/2477 от: 22. 12. 2015 Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының
pages -> Қазақстан республикасының
pages -> Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы Мазмұны
pages -> 2016 жылдың қорытындысы бойынша «Ақпаратты Қазақстан 2020» мемлекеттік бағдарламасын мониторингілеу бойынша қорытынды
pages -> «Ақпаратты Қазақстан 2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі есеп»


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет