"Туризъм и отдих"жүктеу 12.06 Kb.
Дата11.04.2018
өлшемі12.06 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на туристически атракции в зона Згурелица, с. Басарбово, община Русе и център за воден туризъм в гр. Тутракан, община Тутракан”, с местоположение: поземлени имоти №№ 000401 в землището на с. Басарбово, община Русе и 73496.500.850 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, община Тутракан

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя Фондация “Ятрус” инвестиционно предложение за „Създаване на туристически атракции в зона Згурелица, с. Басарбово, община Русе и център за воден туризъм в гр. Тутракан, община Тутракан”, с местоположение: поземлени имоти №№ 000401 в землището на с. Басарбово, община Русе и 73496.500.850 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, община Тутракан, попада в обхвата на т. 12 “Туризъм и отдих”, буква „г” – „постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани” от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 4867/29.09.2015 г.Копие на писмото е изпратено в Общини Русе и Тутракан и Кметство с. Басарбово.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014 -> Pisma do vuzlojitely
YIP 2014 -> „селско, горско и воднос топанство
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2480/18. 05. 2015 г
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Заседание на комисията по Наредба №22/10. 02. 2006 г., както следва: Имот с номер 000059 в землището на с. Чудомир, общ. Лозница, с начин на трайно ползване
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао ао-3816-1/21. 08. 2018г
Pisma do vuzlojitely -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 4172/13. 08. 2015 г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет