Қуандықова Маржан Болатбековна Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін дамытудағы мұнай секторының рөліжүктеу 140.55 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі140.55 Kb.
түріДиссертация

ӘОЖИ 338.45:622.276(574) Қолжазба құқығындаҚуандықова Маржан Болатбековна
Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін дамытудағы мұнай секторының рөлі

6N0506 – Экономика

Магистерлік диссертацияның

рефераты

Қазақстан Республикасы

Қарағанды, 2010

Жұмыс Қазтұтынуодағының Қарағанды экономикалық университетінде орындалған.


Ғылыми жетекші: экономика ғылымдарының докторы,

профессор

Таубаев А.А.

Ресми оппонент: экономика ғылымдарының кандидаты,

КарМТУ доцентіСихимбаев М.Р.


Диссертацияның құрылымы мен көлемі. «Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін дамытудағы мұнай секторының рөлі» магистерлік диссертациясы мұнай секторының маңызы мен экономикалық жүйедегі орнын анықтау, болашақта кешенді дамуын болжау және оның өнімдерін ұтымды пайдалануды ғылыми түрде дәлелдеу негізінде жазылған. Диссертация кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады, сонымен қатар құрамына 8 сурет, 14 кесте, 13 формула мен 2 қосымша кіреді.

Кілтті сөздердің тізімі: мұнай секторы, мұнай кешені, тұрақты даму, Ұлттық компания, акционерлік қоғам, тікелей шетелдік инвестициялар, жаһандану, экономикалық өсу, инвестициялар, трансұлттық корпорациялар, әлемдік мұнай бағасы, мұнай трансұлттық компаниялар, баға динамикасы, роялти, мұнай қоры.

Магистрлік диссертациялық жұмыстың тақырыбын зерттеудің өзектілігі. Дамудың «Қазақастандық жолын» қалыптастырған егеменді мемлекетімізде тәуелсіздік алған жылдар ішінде жүргізілген сындарлы саясаттың арқасында экономикалық және әлеуметтік өмірімізде оңтайлы өзгерістер орын алып, көптеген жетістіктерге қол жеткізілді. «Алдымен экономика, содан кейін саясат» деген ұстаным негізінде Қазақстан экономикасы озық қарқынмен дамып, бүгінде экономикалық даму жағынан ТМД - ның барша елдерінің алдына шықты. Оның басты себебі, жоғарыда атап өткеніміздей, алдымен дұрысбағытта жүргізілген саясаттың арқасы болса, екіншіден, еліміздің орасан-зор жер асты қазба байлықтарына ие болуы екендігін баса көрсетуіміз керек. Осы орайда негізгі мәселе бәсекегеқабілетті мұнай секторын кешенді дамуының елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға тигізген және тигізетін әсері жөнінде болып отырғандығын атап өткеніміз жөн. Аталмыш саланың бүкіл өнеркәсіп өнімінде алатын орны 40 пайыздан асатындығын, ал өнеркәсіптік-өндірістік негізгі қорлардың жалпы құнындағы үлес салмағының 60 пайыздан асатындығын айтсақ, оның экономикалық маңызы мейлінше айқындала түседі. Сонымен қатар мұнайгаз саласы ЖІӨ-нің бестен-біріне жуық үлес салмаққа ие бола отырып, экспорт көлемінде 30, бюджеттік түсімдерде – 40 пайыздан аса орын алатынын да атап айту керек. Өнеркәсіптің осы саласының елдің жалпы шаруашылық жүйесіндегі орнын сипаттау үшін оның әлеуметтік сфераға ықпалын да ескерген жөн. Себебі халықтың тұрмыстық және мәдени өмірінің сапалық көрсеткіштерінің көбі мұнайгаз өнеркәсібінің өнімдерін қолдану деңгейіне тығыз байланысты болып келеді. Сонымен қатар мұнайдың, газ бен басқа да ресурстардың орасан қоры арқасында Қазақстан еуропалық дамудың бір буынына айналуда. Дегенмен де шикізат саласы есебінен ғана көтерілген экономика түбінде тығырыққа тірелетіндігін әлемдіе тәжірибе дәлелдеп отыр. Осыған орай, табиғи қазбалардың экспорттаушысы болып табылатын еліміз экономиканың шикізаттық бағытынан арылу мақсатын көздей отырып, орта мерзімдік перспективада әлемнің бәсекеге барынша қабілетті елу елінің қатарына кіруге бағытталған өршіл мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға кірісті. Бұл бағытта жүзеге асырылатын шаралар қатарына елдің экономикалық та,әлеуметтік те өмірінде орасан зор маңызы бар мұнайгаз өнеркәсібін кешенді дамыту мәселесінің енгізілуі бекер емес. Осы мәселе күн тәртібіне қойылып отырғандықтан оны дұрыс шешу жолдарын ғылыми негіздеу керектігі – өмір талабы.

Елімізде көптеген экономист – ғалымдар осы бағыттағы зерттеулерге айтарлықтай көңіл бөлген. Олардың көш бастаушысы белгілі мұнайшы, экономика ғылымдарының докторы, профессор Шаукенбаев Тарбай Шаукенбайұлы екендігін атап өткеніміз жөн.

Мұнай секторын кешенді дамыту мәселесі арнайы ғылыми зерттеу объектісі бола қойған жоқ. Біз оны мыналардан байқай аламыз: бұрын жарық көрген еңбектеде мұнай өнімдерін ұтымды пайдалану үрдісі мен олардың салааралық құрылымы өзара тығыз байланыста екендігі ғылыми негізге ие болған жоқ; әзірге өнеркәсіптің аталмыш саласының даму жолдары мен басымдылықтарын айқындаудың ғылыми-әдістемелік жүйесінде салалық қағидаға жол беріледі; мұнайгаз кешені дамуының отын-энергетикалық баланстың жоспарлы көрсеткіштеріне тигізетін әсері айқындалмаған; мұнайгаз өнеркәсібін басқару үрдісінде қолданылатын әртүрлі механизмдердің рөлі жете зерттелмеген.

Аталмыш мәселелердің тиянақты шешімін іздеп табу үрдісін қолдан келгенінше үлес қосу мақсатында зерттеу жұмысымыздың тақырыбын мұнай секторының қызметі мен оны кешенді дамыту жолдарын зерттеуге арнадық. Сонымен бірге бұл тақырыптың өзектілігі мемлекет деңгейінде қабылданған бағдарламаларды жүзеге асыруда мұнайгаз өнімдерінің айтарлықтай маңызды рөл атқаратындығымен де түсіндіріледі. Осы өнімдерді тиімді пайдалану мәселесін кешенді тұрғыдан қарастыру да зерттеу тақырыбының өзекті мәселеге арналғандығын айқындай түседі.Диссертациялық жұмыстың мақсаты – Мұнай секторының маңызы мен экономикалық жүйедегі орнын анықтау, болашақта кешенді дамуын болжау және оның өнімдерін ұтымды пайдалануды ғылыми түрде дәлелдеу негізінде осы саланың кешенді дамуы жолдарын ұсыну.

Зерттеу мақсатына байланысты туындайтын негізгі міндеттер:

- өнеркәсіптің мұнай саласы дамуының теориялық астары жөнінде жазылған еңбектерді ғылыми тұрғыдан саралап, олардың артықшылықтары мен кемшін тұстарына байланысты өзіндік пікір қалыптастыру;

- экономикалық өсудің тұрақтылығы жағдайында мұнай секторының әлеуметтік-экономикалық жүйедегі орнынайқындап, оны кешенді дамытудың ғылыми-әдістемелік мәселелерін қарастыру;

- мұнай сектрының ресми көрсеткіштерін құрылымдық-қарқындық талдау мен болашақта дамуын болжаудың маңыздылығын дәлелдеу және ол арқылы саланың кешенді дамуыту жолдары жөнінде ұсыныстар жасау;

- мұнай саласы дамуының отын-энергетикалық баланс көрсеткіштеріне әсерін тиімділік қағидасын ұстана отырып анықтау;

- Қазақстан жағдайында мұнай секторын кластерлік бағытта дамыту мәселелерін қарастыру мен осы саланы басқару тәжірибесін ғылыми тұрғыдан зерделеу арқылы тұжырымдар жасау.Зерттеу объектісі «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компания» Акционерлік қоғамының даму үрдісі алынды.

Зерттеудің әдістемелік және теориялық негізі ретінде отандық және батыс ғалымдарының еңбектері қолданылды, Қазақстандағы мұнай секторын зерттеу барысында мынадай әдістер қолданылды: статистикалық, салыстырмалы-талдау, графикалық, жүйелік тәсілдеме әдісі.

Магистерлік диссертациялық жұмыстың жаңашылдығы еліміз экономикасының тұрақты және қарқынды дамуын қамтамасыз ету барысында қолданылатын факторлар жүйесінде мұнайгаз саласын кешенді дамытудың орны мен маңызы ғылыми тұрғыдан дәлелденді;

  • осы сала дамуындағы көлемдік және құрылымдық өзгерістердің бүкіл отын-энергетикалық баланс көрсеткіштеріне әсері айқындалып, оны болжаудың ұйымдастырушылық және әдістемелік астарын жетілдіру жөнінде тұжырымдар негізделді;

  • мұнайгаз өнеркәсібі өнімдерінің өзімізде қолданылатын және экспорттық ресурстарын кешенді де тиімді пайдалануда оларды тасымалдау құбырларын әртарапты дамытудың маңызы мен болашағы жөнінде қажетті тұжырымдар негізделді.

Еліміздегі және әлемдік тәжірибесін саралау арқасында аталмыш саланы мамлекет тарапынан басқару тетіктерін жетілдіру бағыттарын негіздеуге талпыныс жасалды. Мұнайгаз өнеркәсібінің даму барысын зерттеу нәтижесінде жасалған ғылыми – тәжірибелік қорытынды мен ұсыныстар деңгейінен көруге болады. Зерттеу нәтижелерінің маңызы мұнайгаз саласын кешенді дамыту мен оның өнімдерін ұтымды пайдалану мақсатында жүргізілетін шараларды іске асыру барысында қолдануға болатындығымен де айқындала түседі. Сонымен қатар диссертациялық зерттеудің қорытындыларын экономист мамандар даярлайтын жоғары оқу орындарында «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Экономикалық болжау», «Салааралық кешендерді басқару» пәндерінен дәріс беру үрдісінде қолдануға болады.

Диссертация тақырыбы бойынша жарияланған жұмыстар тізімі. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы бойынша келесідей мақалалар жарияланды: «Бәсекеқабілетті экономикада мұнай секторының даму динамикасы» // Республиканская научно-практическая конференция. «Модернизация экономики и социальной сферы фактор устойчивого посткризисного развития Казахстана». Қарағанды 2009, КЭУК.- 0,2 п.л.; Мұнай секторын дамытудағы шетел кәсіпкерлерінің рөлі // Республиканская научно-практическая конференция «Совершенствование финансово-экономической архитектуры в Казахстане в посткризисный период». Қарағанды 2010, КЭУК.- 0,1 п.л.; Қазақстан Республикасында мұнай секторының даму болжамдары мен келешегі // Список научных трудов «Развитие экономики РК в посткризисный период». Қарағанды 2010, КЭУК.- 0,3 п.л.

Реферат
Объем и структура диссертации. Магистерская диссертация «Роль нефтяного сектора в развитии конкурентоспособности экономики Казахстана» написана в плане научного доказывания о роли и значение нефтяного сектора, и определение его места в экономической системе, прогнозирование его комплексного развития в будущем и рациональное использование ее продуктов.

Диссертация состоит из введение, трех разделов, заключения, списка использованных литератур и приложении, кроме того в ее состав входит 8 рисунков, 14 таблиц, 13 формул и два приложении.Перечень ключевых слов: нефтяной сектор, нефтяной комплекс, устойчивое развитие, Национальная компания, акционерное общество, прямые инностранные инвестиций, глобализация, экономический рост, инвестиций, транснациональные корпораций, мировая цена нефти, нефтяные транснациональные компаний, динамика цен, роялти, нефтяной фонд.

Актуальность темы исследования. В годы независимости, благодаря системной политике, в экономической и социальной жизни нашего суверенного государства произошли оптимальные изменения, и мы достигли положительные результаты. На основании принципа «Сначала экономика, а затем политика» экономика Казахстана развивалась прогрессивными темпами, и на сегодняшний день по экономическому развитию Казахстан вышел вперед среди стран СНГ. Ее первой причиной явилось, как мы выше отмечали, была политика, проведенная в правильном направлениями, а во-вторых, необходимо особо отметить, это богатейшее богатство полезных ископаемых, чем располагает наша страна. В этой связи основной проблемой является комплексное развитие нефтяного сектора, который способствует и будит способствовать поднятию конкурентоспособности нашей экономики и улучшению социально-экономического положения страны.

Если учесть, что во всей промышленной продукций названная отрасль занимает более 40%, а если сказать, что ее удельный вес в общей стоимости всего промышленно - производственного запаса превышает 60%, то ее экономическое значение раскрывается до самого высокого уровня. Вместе с тем необходимо отметить то, что газовая отрасль составляет 1/5 удельного веса ВВП, в объеме экспорта занимает 30, а в бюджетном поступлении более 40 %. Чтобы охарактеризовать занимаемое место данной отрасли промышленности в общехозяйственной системе страны, необходимо учитывать ее влияние на социальную сферу. Так как многие качественные показатели быта и культурной жизни населения во многом тесно связаны с применением продуктов нефтегазовой промышленности. Вместе с тем благодаря богатейшего запаса нефти, газа и других ресурсов, Казахстан играет ключевую роль и в европейском развитии. Однако, как доказывает мировая практика, экономика, которая развивается за счет сырьевых ресурсов, в конце концов, может оказаться в тупиковом положений. В этой связи, преследуя цель чтобы наша страна от экспортируемой природных ресурсов и изготовления сырьевого направления в среднесрочной перспективе взял курс на осуществление государственной программы нацеленной переходу в ряд 50 наиболее конкурентоспособных развитых стран.

В этом направлении в ряд первоочередных осуществления задач не зря отнесено и комплексное развитие нефтегазовой промышленности, которая имеет огромное значение, как в экономической, так и социальной жизни страны.

Поскольку данная проблема поставлена на повестку дня, необходимость научного обоснования правильных путей ее решения – это требования жизни.

Многие экономисты-ученые нашей страны достаточно уделяли внимание исследованиям данного направления. Необходимо отметить, что одним из основоположником данного исследования являлся известный нефтяник, доктор экономических наук, профессор Шаукенбаев Тарбай Шаукенбайулы.

Вместе с тем проблема комплексного развития нефтяного сектора не стал специальным объектом научного исследования. Мы можем заметить их из следующих данных: ранее изданных трудах не получил научного обоснования существующая концепция тесной связи между рационального использования нефтепродуктов и межотраслевых структур; сейчас научно-методической системой по выявлению пути развития названной отрасли промышленности и их приоритетов, предпочтение отдается отраслевым правилам; не выявлено влияние развития нефтегазового комплекса на плановые показатели топливо-энергетического баланса недостаточно исследована роль различных механизмов, применяемых в управлении нефтегазовой промышленности.

В целях внесения посильной лепты для поиска концепции устойчивого решения названной проблемы, тему своей исследовательской работы посвятила изучению деятельности нефтяного сектора и их путям комплексного развития. Вместе с тем, актуальность данной темы объясняется и тем, что в осуществлении программы, принятого на уровне государство немаловажную роль играет и нефтегазовые продукты. И комплексное рассмотрение проблемы эффективного использования этих продуктов, также раскрывает актуальность темы исследования.

Цель исследования. Определение значение и место в экономической системе нефтяного сектора, на основе научного доказывание предположительного в будущем перспективного комплексного развития и рационального использования его продуктов, рекомендация пути комплексного развития данной отрасли.

Основные задачи возникающие в связи с целями исследования:

- оценивая с точки зрения науки теоретические положения о развитии нефтяной отрасли промышленности ранее изданных трудов, формирования собственного мнения об их преимуществах и недостатках;

- в условиях устойчивого роста экономики, выявление занимаемое место нефтяного сектора в социально-экономической системе и рассмотрения научно-методических проблем его комплексного развития;

- на основании анализа структурного и темпового роста официальных показателей нефтяного сектора и доказывания значения предположения о перспективах развития данной отрасли сделать предложения о путях его комплексного развития;

- придерживаясь, правил эффективности, определение развития нефтяного сектора с учетом его влияния на показатели топливо-энергетического баланса;

- в условиях Казахстана расматривать проблем развития нефтяного сектора в кластерном направлении и с точки зрения науки, особо уделив внимание на опыт управление этой отрасли, сделать заключение.Объектом исследования была взята тенденция развития АО «НК «КазМунайГаз».

отандық және батыс ғалымдарының еңбектері қолданылды, Қазақстандағы мұнай секторын зерттеу барысында мынадай әдістер қолданылды: статистикалық, салыстырмалы-талдау, графикалық, жүйелік тәсілдеме әдісі.Методологической и теоретической основой исследования явились труды отечественных и западных ученых, при исследовании нефтяного сектора Казахстана были использованы следующие методы: статистический, сравнительно-аналитический, графический, метод системного подхода.

Новизна магистерской диссертационной работы заключается в том, что в ходе обеспечения устойчивого роста экономики страны и темпов его развития на основании применяемых систем факторов с точки зрения науки доказаны место и значение комплексного развития отрасли;

- в ходе развития данной отрасли было выявлено влияния произошедших объемных и структурных изменений на все показатели топливо-энергетического баланса, основаны научные заключения о совершенствовании организационных и методических основ предположений;

- основаны необходимые заключения о значении и перспективах на будущее по диверсификационному развитию нефтепродуктов для комплексного и эффективного использования продуктов нефтегазовой промышленности у нас и по транспортировке ресурсов.

Исходя из оценки мирового опыта и опыта нашей страны, сделана попытка обосновать совершенствование направления механизмов управления названной отраслью со стороны государства.

Ход развития нефтегазовой промышленности можно увидеть на уровне подготовленных научно-опытных заключениях и рекомендациях сделанных на основе исследований данной отрасли.

Значение результатов исследования заключается и в том, что их можно использовать на практике в реализации мероприятий в целях комплексного развития нефтегазовой отрасли и рационального использования их продуктов.

Вместе с тем заключения диссертационного исследования можно использовать в высших учебных заведениях по подготовке специалистов по экономике, в виде лекционного курса по дисциплинам как: «Государственное регулирование экономики», «Экономическое прогнозирование», «Управление межотраслевыми комплексами».

Список опубликованных работ по теме диссертации. По теме диссертационных работ были опубликованы следующие статьи: «Бәсекеқабілетті экономикада мұнай секторының даму динамикасы» // Республиканская научно-практическая конференция. «Модернизация экономики и социальной сферы фактор устойчивого посткризисного развития Казахстана». Қарағанды 2009, КЭУК.- 0,2 п.л.; Мұнай секторын дамытудағы шетел кәсіпкерлерінің рөлі // Республиканская научно-практическая конференция «Совершенствование финансово-экономической архитектуры в Казахстане в посткризисный период». Қарағанды 2010, КЭУК.- 0,1 п.л.; Қазақстан Республикасында мұнай секторының даму болжамдары мен келешегі // Список научных трудов «Развитие экономики РК в посткризисный период». Қарағанды 2010, КЭУК.- 0,3 п.л.
Summary
The volume and structure of the thesis, the number of figures, literature references. The Master dissertation «the Role of oil sector in development of competitiveness of economy of Kazakhstan» is written in respect of scientific proofs about roles and value of oil sector and definition of its place in economic system, forecasting of its complex development in the future and rational use of its products.

The dissertation consists from the introduction, three sections, the conclusion, the list of the used literatures and the appendix, besides its structure includes 8 drawings, 14 tables, 13 formulas and two appendixes.List of Key words: oil sector, oil complex, stable development, National companies, foreign direct investments, globalization, economical growth, investments, transcontinental corporations, the world price of oil, transcontinental oil companies, dynamic of price, royalty, oil fund.

Relevance of the theme of the research work. In days of independence, thanks to the system policy, in an economic and social life of our sovereign state there were optimum changes, and we have reached positive results. On the basis of a principle «At first economy, and then a policy» the economy of Kazakhstan developed progressive rates, and for today on economic development Kazakhstan has come forward among the CIS countries. Its first reason was, as we above marked, there was a policy spent in correct directions, and secondly, it is necessary to note especially, these richest riches of minerals, than have our country. Thereupon the basic problem is complex development of oil sector which promotes and awakes to promote a rising of competitiveness of our economy and improvement of an economic and social situation of the country.

If to consider that in all industrial productions the named branch occupies more than 40 % and if to tell that its relative density in a total cost of all industrially - an industrial stock exceeds 60 % its economic value reveals to the highest level. At the same time it is necessary to notice that the gas branch makes 1/5 relative densities of gross national product, in export volume occupies 30, and in budgetary receipt more than 40 %. To characterize a taken place of the given industry in general economical to country system, it is necessary to consider its influence on social sphere. As many quality indicators of a life and a cultural life of the population are in many respects closely connected with application of products of the oil and gas industry. At the same time thanking the richest stock of oil, gas and other resources, Kazakhstan plays a key role and in the European development. However, as world practice proves, the economy which develops at the expense of a source of raw materials, eventually, can appear in deadlock positions. Thereupon, pursuing the aim that our country from exported natural resources and manufacturing of a raw direction in intermediate term prospect has headed for realization of a government program aimed to transition abreast 50 most competitive developed countries.

In this direction abreast prime realization of problems complex development of the oil and gas industry which has huge value, as in economic, and a social life of the country is knowingly carried also.

As the given problem is put on the agenda, necessity of a scientific substantiation of correct ways of its decision is requirements of a life.

Many economists-scientists of our country paid attention to researches of the given direction enough. It is necessary to notice that one of the founders of the given research was the known oil industry worker, the Doctor of Economics, Professor Shaukenbaev Tarbai Shaukenbaiuly.

At the same time a problem of complex development of oil sector did not become special object of scientific research. We can notice them from the following data: before published works has not received a scientific substantiation the existing concept of a close connection between rational use of mineral oil and interbranch structures; now scientifically-methodical system on revealing of a way of development of the named industry and their priorities, the preference is given to branch rules; influence of development of an oil and gas complex on planned targets balance fuel-power is not revealed the role of the various mechanisms applied in management of the oil and gas industry is insufficiently investigated.

With a view of entering of a feasible mite for search of the concept of the steady decision of the named problem, a theme of the research work has devoted to studying of activity of oil sector and their ways of complex development. At the same time, the urgency of the given theme speaks also that in realization of the program, accepted the state plays an important role level both oil and gas products. And complex consideration of a problem of an effective utilization of these products also opens an urgency of a theme of research.

The aim and main objectives of the research. Definition value and a place in economic system of oil sector, on the basis of scientific proofs presumable in the future of perspective complex development and rational use of its products, the recommendation of a way of complex development of the given branch.

The primary goals arising in connection with research objectives:

- Estimating from the point of view of a science theoretical positions about development of an oil industry before the published works, formation of own opinion on their advantages and lacks;

- In the conditions of steady growth of economy, revealing a taken place of oil sector in social and economic system and considerations of scientifically-methodical problems of its complex development;

- On the basis of the analysis of structural and tempo growth of official indicators of oil sector and proofs values of the assumption of prospects of development of the given branch to make the proposal on ways of its complex development;

- Adhering, efficiency rules, definition of development of oil sector taking into account its influence on indicators balance fuel-power;

- In the conditions of Kazakhstan researches problems of development of oil sector in cluster a direction and from the point of view of a science, especially having paid attention to experience management of this branch, to make the conclusion.Object of research was the tendency of development of joint-stock company "NК" KazMunaiGaz” is taken.

The methodological and theoretical bases of the research were the works of domestic and Western people. In researching the oil sector of Kazakhstan the following methods were used: statistical, comparative and analytical, graphical, method of systematic approach.

Novelty master dissertational work consists that during maintenance of steady growth of a national economy and rates of its development on the basis of applied systems of factors from the point of view of a science the place and value of complex development of branch are proved;

- In process of the given branch balance fuel-power has been revealed influences of the occurred volume and structural changes on all indicators, the scientific conclusions about perfection of organizational and methodical bases of assumptions are based;

- The necessary conclusions about value and prospects on the future on diversification to development of mineral oil for complex and an effective utilization of products of the oil and gas industry at us and on transportation of resources are based.

Proceeding from an estimation of world experience and experience of our country, attempt to prove perfection of a direction of mechanisms of management by the named branch from outside the states is made.

Process of the oil and gas industry can be seen at level the prepared scientifically-skilled conclusions and recommendations made on the basis of researches of the given branch.

Value of results of research consists and that they can be used in practice in realization of actions with a view of complex development of oil and gas branch and rational use of their products.At the same time the conclusions of dissertational research can be used in higher educational institutions on preparation of experts in economy, in the form of a lecture course on disciplines as: «economy State regulation», «Economic forecasting», «Management of interbank complexes».

The list of the published works on a dissertation theme. On a theme of dissertational works the following articles have been published: «Бәсекеқабілетті экономикада мұнай секторының даму динамикасы» // Республиканская научно-практическая конференция. «Модернизация экономики и социальной сферы фактор устойчивого посткризисного развития Казахстана». Қарағанды 2009, КЭУК.- 0,2 п.л.; Мұнай секторын дамытудағы шетел кәсіпкерлерінің рөлі // Республиканская научно-практическая конференция «Совершенствование финансово-экономической архитектуры в Казахстане в посткризисный период». Қарағанды 2010, КЭУК.- 0,1 п.л.; Қазақстан Республикасында мұнай секторының даму болжамдары мен келешегі // Список научных трудов «Развитие экономики РК в посткризисный период». Қарағанды 2010, КЭУК.- 0,3 п.л.
Каталог: images -> magister autoreferat
magister autoreferat -> Диссертация құрылымы. «Қазақстан Республикасының несие нарығы: қазіргі кездегі жағдайы және даму болашағы»
magister autoreferat -> Реферат магистерской диссертации Республика Казахстан
magister autoreferat -> Рефераты Қазақстан Республикасы Қарағанды, 2012
magister autoreferat -> Сыздыкова сауле алпысбаевна
magister autoreferat -> Реферат магистерской диссертации Республика Казахстан Караганда, 2011
magister autoreferat -> Диссертация құрылымы және көлемі
magister autoreferat -> Реферат магистерской диссертации Республика Казахстан Караганда, 2012
magister autoreferat -> Реферат магистерской диссертации Республика Казахстан Караганда, 2010
magister autoreferat -> Реферат магистерской диссертации Республика Казахстан Караганда, 2012


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет