Україна тульчинська районна рада вінницької областіжүктеу 150.65 Kb.
Дата14.11.2018
өлшемі150.65 Kb.
түріРішення

УКРАЇНАТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Вінницької області


23600, м.Тульчин, вул. Леніна,1

тел.: 2-24-01, факс 2-24-01

Р І Ш Е Н Н Я №443
30 жовтня 2013 року 19 сесія 6 скликання
Про зміну назви комунального підприємства “Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро” на комунальне підприємство “Архітектурне планувально-проектне бюро”, та про Статут комунального підприємства “Архітектурне планувально-проектне бюро”
Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, п.4 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення 16 сесії районної ради 4 скликання “ Про нову редакцію рішення 9 сесії районної ради 3 скликання від 11.04.2000 року “Про об’єкти комунальної власності”, 13 сесії районної ради 5 скликання від 04.07.2008 року “ Про порядок управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тульчинського району Вінницької області”, враховуючи клопотання комунального підприємства “Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро”, погодження постійної комісії районної ради з питань регулювання комунальної власності, комунального господарства, благоустрою та комплексного розвитку населених пунктів, районна рада ВИРІШИЛА:

1. Змінити назву комунальне підприємство “Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро” на комунальне підприємство “Архітектурне планувально-проектне бюро”.

2.Затвердити Статут комунального підприємства “Архітектурне планувально-проектне бюро” в новій редакції (додається).

3. Доручити начальнику комунального підприємства “Архітектурне планувально-проектне бюро” Винославській О.В. здійснити всі організаційно-правові заходи, необхідні для реєстрації Статуту, зазначеного в п.2 цього рішення і надати копію Статуту районній раді.

4. Пункт 19 рішення 16 сесії районної ради 4 скликання від 23 грудня 2004 року № 319 «Про Статут комунального підприємства “Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро” вважати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання комунальної власності, комунального господарства, благоустрою та комплексного розвитку населених пунктів (Мельник А.Ю.).


ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ О. АВРАМЕНКО

Затверджено:

Рішенням 19 сесії районної ради

6 скликання

від 30 жовтня 2013року


Голова районної ради


Нова редакція

С Т А Т У ТУ


комунального підприємства « Архітектурне планувально-проектне бюро»

зареєстрованоного 06.09.2004 року за № 11681050001000009 із внесеними змінами 04.08.2010 року за № 11681050006000009, 05.08.2010 року за № 11681050006000009

Тульчин 2013 рік

1. Загальні положення

1.1 Комунальне підприємство «Архітектурне планувально-проектне бюро», правонаступник комунального підприємства "Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро" (надалі – "Підприємство") створене в результаті реорганізації госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро при відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Тульчинської районної державної адміністрації відповідно до Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 01 листопада 2000 року № 248.

Реорганізацію проведено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 року № 1145 "Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної у місті Київ, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації", а також з метою забезпечення вимог Указів Президента України від 03.02.1998 року № 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Підприємство належить до об'єктів районної комунальної власності та знаходиться в управлінні Тульчинської районної ради (надалі "Орган управління майном").

1.2. Найменування Підприємства:

повне: Комунальне підприємство " Архітектурне планувально-проектне бюро";

скорочене: КП "АППБ".

1.3. Місцезнаходження Підприємства: 23600, м. Тульчин, вул. Леніна, 47
2.Мета і предмет діяльності

2.1 Підприємство створене з метою виконання робіт у сфері архітектури та містобудування, виконання технічної інвентаризації, паспортизації, оцінки нерухомого майна, що знаходиться у власності юридичних та фізичних по всій території України .

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є виконання робіт по:

- виконання проектних робіт на нове будівництво житлових будинків, господарських будівель та споруд, громадських та виробничих будівель; на реконструкцію, ремонт, реставрацію існуючих будівель: проектна пропозиція, будівельний паспорт, паспорт прив’язки, робочий проект, проект, кошторис;

- виконує проектні роботи для розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності;

- розробка проектних пропозицій з розміщення об'єктів архітектури, а також підготовка матеріалів щодо вирішення питань вибору земель під будівництво;

- розробка проектно-планувальної документації сільських поселень, територій садово-огородніх товариств, проектно-кошторисної документації для будівництва житлово-цивільного призначення об'єктів сільського та міського дизайну, архітектурно художнього оформлення та оздоблення, благоустрою територій населених пунктів;

- збір, підготовка і комплектування вихідних даних на проектування, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, благоустрій територій ;

- виконання проектних робіт на внутрішні інженерні мережі і споруди газозабезпечення, водопостачання, водовідведення, електропостачання;

- виконання проектних робіт для влаштування систем опалення, вентиляції та кондиціонування;

- виконання проектних робіт на зовнішні інженерні мережі і споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання;

- розробка містобудівного обґрунтування;

- технічній інвентаризації, паспортизації і оцінці житлових і нежилих будівель місцевих рад, державних, кооперативних і громадянський організацій, підприємств і установ, а також житлових і нежилих будівель громадян, які належать їм на праві особистої власності;

- технічній інвентаризації і оцінці інженерних споруд, мережі водоводів і комунікацій, шляхів і контактних мереж;

- технічній інвентаризації споруд зовнішнього міського устрою: доріг, мостів, водоводів і берегових споруд, набережних, а також зелених насаджень: садів, парків та ін.;

- збереженню, поновленню і доповненню технічної документації по основних фондах, видача власникам копій інвентаризаційно-технічних документів, а також передбачених законодавством довідок і виписок;

- проведенню експертизи з питань пов'язаних з матеріалами технічної інвентаризації будівель, технічного обліку земель по ухвалам і постановам судів: здійснення судово-експертної діяльності;

- проведення оцінки нерухомого майна у матеріальній формі;

- послуги, пов’язані з введенням будівель в експлуатацію в тому числі: висновок про технічне обстеження будівель, декларацію про готовність будівлі до експлуатації;

- проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж;

- здійснює функції технічного нагляду;

- здійснює методично-інформаційну допомогу громадянам, сільським, селищним та міським забудовникам та іншим суб'єктам містобудування в підготовці документів з питань забудови, що потребують узгодження або затвердження в установленому законодавством порядку;

- підготовка матеріалів на відновлення правовстановлюючих документів на будинки окремих громадян;

- проведенню підготовчих робіт пов'язаних з виділенням будинку зі складу домоволодіння;

- веде архів копій всієї вихідної документації;

- підприємство може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної статутної діяльності.


3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується Органом управління майном в порядку, що встановлений законодавством.

3.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях та інших об'єднаннях здійснюється за погодженням з органом управління майном, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку, кутовий штамп та бланки зі своїм найменуванням. Підприємство може мати знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, територіальних громад та Органу управління майном.

3.6 Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем суді, господарському та третейському судах.


4. Майно підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства .

4.2. Майно підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тульчинського району і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Підприємство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

4.3. Джерелами Формування майна Підприємства є:

- майно, що передається Органом управління майном Підприємства;

- доходи, що одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

4.4 Відчуження засобів виробництва, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста району, закріплені за підприємством, здійснюється за погодженням Органу управління майном Підприємства і трудового колективу у порядку, встановленому чинним законодавством.

Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства.

4.4. Підприємство має право орендувати у держави, юридичних та фізичних осіб будівлі, споруди, транспорт, устаткування і інші матеріальні цінності у відповідності з чинним законодавством.

5. Здача Підприємством в оренду майна, закріпленого за ним на праві повного господарського відання, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству в судовому порядку.

4.7. Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва через систему прямих угод, або через посередницькі організації України.


5. Управління підприємством

5.1. Управління Підприємством здійснює його начальник.

5.2 Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав Органу правління майном щодо господарського використання його майна і принципів самоврядування трудового колективу.

5.2. Орган управління майном:

- затверджує статут, зміни та доповнення до нього;

- приймає та звільняє начальника;

- здійснює інші повноваження щодо управління майном.

Орган управління майном здійснює управління Підприємством через його начальника.

5.3. Начальник Підприємства приймається на роботу Органом управління майном чи уповноваженим ним органом. Начальник Підприємства вирішує питання діяльності Підприємства.

Начальник:

- діє від імені Підприємства, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

- укладає угоди;

- видає доручення;

- відкриває рахунки в банках;

- розпоряджається коштами підприємства в межах, наданих чинним законодавством чи статутом;

- списує малоцінні та швидкозношувані предмети;

- в межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки;

- вирішує інші питання, віднесені законодавством, статутом та посадовою інструкцією.

5.4. Працівники призначаються і звільняються з посади начальником Підприємства.

5.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, приймаються з участю трудового колективу.

5.6. Колективний договір регулює виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства з питань охорони праці, соціальних розвитку та гарантій.

5.7. Сторони, які уклали колективний договір не менше двох разів на рік взаємозвітують про його виконання на зборах трудового колективу.

5.8. Компетенція та повноваження трудового колективу визначаються ст.15 Закону України "Про підприємства в Україні" і реалізуються загальними зборами трудового

колективу.

5.9. Орган управління майном підприємства не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність Підприємства.

5.10. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами. Трудовий колектив Підприємства має повноваження, передбаченні ст. 15 Закону України "Про підприємства в Україні", та інші повноваження, передбачені нормативними актами.

5.11. Право ведення переговорів та укладення колективного договору належить Органу управління майном або уповноваженій ним особі, а від імені трудового колективу профспілковому комітету.
6. Господарська, економічна діяльність підприємства

6.1. Відносини Підприємства у всіх сферах господарської діяльності здійснюється на договірній основі.

6.2. Головним узагальнюючим показником результатів господарської діяльності підприємства є прибуток.

6.3. Прибутком підприємства після сплати податку в бюджет та інших обов'язкових врахувань згідно з діючим законодавством, розпоряджається Підприємство.

6.4. Підприємство обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, нагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

6.5. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на роботи та послуги і необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення прибутків.

6.6. Основу планів становлять замовлення та договори, укладенні із споживачами послуг.

6.7. Підприємство реалізовує свою продукцію за цінами і тарифами, на договірній основі.

6.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого |законодавством України мінімального розміру заробітної плати.


7. Фінансові і кредитні відносини

7.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

7.2. Підприємство має право користуватись банківськими кредитами на договірній основі.

7.3. Підприємство може надавати банку, на договірній основі, право використовуватися своїми вільними коштами і встановлювати проценти на їх використання.

7.4. Підприємство несе повну відповідальність за додержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни.
8. Соціальна діяльність підприємства

8.1. Підприємство зобов'язується забезпечувати для всіх працівників на підприємстві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність згідно законодавства України.

8.2. Підприємство зобов'язане в роботі додержуватись вимог Закону України "Про охорону праці" та Кодексу Законів про працю України.

8.3. Підприємство забезпечує безпечні і нешкідливі умови праці. У разі неможливості повного усунення небезпечних та шкідливих для здоров'я умов праці Підприємство зобов'язане повідомити про це орган Держнаглядохоронпраці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах.

8.4. Підприємство організовує навчання /інструктаж/ з питань охорони праці та медичні огляди працівників.

8.5. Пенсіонери та інваліди, які працювали до виходу на пенсію на підприємстві, користуються нарівні з працівниками путівками в оздоровчі та профілактичні заклади.

8.6. Підприємство зобов'язане піклуватись про умови праці та побуту жінок, вагітних жінок, переводити на більш легку роботу з нешкідливими умовами праці і надавати їм пільги передбачені Законом України.

8.7. Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки.


9. Підприємство і держава

9.1. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів підприємства.

9.2. Збитки, завдані Підприємству, включаючи очікуванні і не одержані прибутки в результаті вказівок державних чи інших органів або служб, осіб, які порушили права Підприємства підлягають відшкодуванню за їх рахунок.

9.3. Державний вплив на вибір напрямків та обсягів використання прибутку здійснюється через податки, податкові пільги, а також економічні санкції відповідно до Законодавства України.


10. Облік і звітність

10.1. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно законодавства України.

10.2. Інформацію, не передбачену звітністю, підприємство може надавати на договірній основі.

10.3. Орган управління майном має право вимагати від начальника Підприємства отримання будь-якої інформації щодо його статутної діяльності.


11. Права та обов'язки підприємства

11.1 За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості надання послуг та інших правил здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність передбачену законами України.

11.2 Оплата штрафів за порушення умов договору не звільняють підприємство, без згоди споживача, від виконання зобов'язань проведення робіт чи надання послуг.

11.3 Підприємство зобов'язане забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні умови і вимоги щодо захисту його працівника.

11.4 Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

11.5 Підприємство може придбати цінні папери юридичних осіб України та інших держав відповідно до законодавства України.

11.6 Підприємство вправі створювати філії, представництва, та інші відокремлені підрозділи за погодженням з Органом управління майном, відкривати їм поточні і розрахункові рахунки.

11.7 Підприємство самостійно встановлює черговість і напрями списання коштів з власних рахунків, яке здійснюється установами банків за його дорученням, крім випадків, передбачених законом України.

11.8 При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов'язання.

11.9 Підприємство:

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний та поточний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;

- придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

- відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених договорів забезпечує виробництво та надання послуг;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання: законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; здійснює заходи до вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи.

Підприємство, забезпечує економічне і раціональне використання фонду оплати праці і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
12.Ліквідація та реорганізація підприємства

12.1 Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється в порядку, встановленому ст. ст. 34 -36, ст. 5 Закону України "Про підприємства в Україні".

12.2 При реорганізації і ліквідації Підприємства вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

12.3 У разі реорганізації Підприємства його права і обов'язки переходять до правонаступників.

12.4 Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном, в порядку, визначеному чинним законодавством.

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторами. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно чинного законодавства.

12.5. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, переходить в розпорядження Органу управління майном.

12.6. Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.


13. Зміни та доповнення до статуту підприємства

Зміни та доповнення до Статуту Підприємства розглядаються та затверджуються Органом управління майном в порядку, що встановлений законодавством та підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.


14.Прикінцеві положення

Питання діяльності Підприємства, не передбачені цим Статутом, регулюються Законом України «Про підприємства в Україні» і чинним законодавством України.Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет