Умови Всеукраїнського фізичного конкурсужүктеу 90.52 Kb.
Дата28.04.2019
өлшемі90.52 Kb.
түріКонкурс

Умови Всеукраїнського фізичного конкурсу

Левеня – 2012” 10 класЛюбий друже! Перед тим, як приступити до розв’язування задач, пам’ятай:

  • за кожну задачу можна отримати від трьох до п’яти балів;

  • за неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, передбачених за правильну відповідь;

  • на старті Ти отримуєш авансом 30 балів;

  • серед запропонованих варіантів відповідей є лише один правильний;

  • користуватись калькулятором дозволено;

  • категорично заборонено користуватись фізичними довідниками чи іншою допоміжною літературою;

  • термін виконання завдань – 75 хв.

Будь уважний! Тобі під силу віднайти всі правильні відповіді!

Часу обмаль, тож поспішай! Бажаємо успіху!
Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами
1. Диск обертається рівномірно навколо вісі О (вісь симетрії). Які

cпіввідношення для точок А і В диска записано правильно?

1) ; 2) TA > TB; 3) aA < aB; 4) aA > aB; 5) TA = TB; 6) < .
А: 1, 2, 4; Б: 3, 5, 6; В: 1, 2, 3; Г: 4, 5, 6; Д: 2, 4, 6.
2. Тіло рухається прямолінійно (). Якою буде швидкість тіла через

6 с від початку руху, якщо його прискорення змінюється з часом так, як

показано на графіку?
А: 4 м/с; Б: 8 м/с ; В: 12 м/с ; Г: 24 м/с ; Д: 32 м/с .
3. Який період коливань малого тіла, що знаходиться у гладкій сферичній

посудині радіусом R?


А: ; Б: ; В: ; Г: .
4. Рідкий азот кипить при температурі 77 К. Яка це температура за шкалою Цельсія?
А: 273 0С; Б: 200 0С; В: -200 0С; Г: -196 0С; Д: -119 0С .
5. Тіло рівномірно тягнуть по горизонтальній поверхні за мотузку (Т – сила

натягу мотузки, mg – сила тяжіння, Fтр – сила тертя, N – сила нормальної

реакції опори).Які співвідношення записано правильно?

1) T = Fтр; 2) T > Fтр ; 3) T < Fтр; 4) N = mg; 5) N > mg; 6) N < mg;


А: 1, 4; Б: 2, 5 ; В: 3, 6; Г: 2,6; Д: 1,6 .
6. За допомогою транспортера завантажують мішки з цукром. Завдяки якій силі

мішки утримуються на транспортері?


А: тяжіння ; Б: тертя ковзання; В: тертя спокою;

Г: тертя кочення; Д: Архімеда.

7. У промінні Сонця в запиленому приміщенні добре видно хаотичний рух пилу. Чи можна

вважати цей рух прикладом броунівського руху?


А: так, оскільки рух пилинок визначається рухом молекул повітря та їх взаємодією з

пилинками; Б: так, оскільки рух цих пилинок вперше спостерігав Роберт Броун ;В: ні, оскільки на рух пилинок суттєво впливає сила тяжіння та конвективні потоки

повітря; Г: ні, оскільки броунівський рух – це рух молекул повітря, а не пилинок.


8. Тиск газу однаковий у всіх напрямах в посудині – це пов’язано з …
А: великими відстанями між молекулами в газах; Б: великими швидкостями

руху молекул; В: малою масою молекул; Г: хаотичним рухом молекул.


9. Повітря у колбі закрито краплинкою ртуті, що знаходиться у тоненькій

горизонтальній трубці. Якщо колбу нагрівати, краплина починає рухатись.

В яку сторону рухається краплина, який процес здійснюють над газом?
А: вправо, V = const; Б: вправо, Т = const ; В: вправо, Р = const;

Г: вліво, Р = const; Д: вліво, V = const .
10.У чому перевага води, яку застосовують для охолодження двигунів автомобілів, тракторів

тощо, порівняно з іншими рідинами?


А: мала теплопровідність води; Б: велика теплопровідність води; В: мала теплоємність

води; Г: велика теплоємність води; Д: низька температура кипіння води.


Завдання 11 – 20 оцінюються чотирма балами
11. Автомобіль рухається прямолінійно. На малюнку

зображено графік залежності швидкості авто від часу.

На якій ділянці руху модуль його прискорення був

найменшим?А: 1; Б: 2; В: 3; Г: 4; Д: 1 і 3.
12. Рух двох тіл задано рівняннями: x1 = -3t + 3t2 (м) і x2 = -3 + 2t. Який з малюнків відповідає

даним рівнянням у початковий момент часу?

А: Б: В: Г:
13. Точкове тіло (m = 2 кг) рівномірно рухається по колу (= 3 м/с). Зміна

імпульсу тіла за один період дорівнює…А: 12 Нс; Б: 6 Нс; В: 3 Нс; Г: 1,5 Нс; Д: 0.
14. Проекція імпульсу тіла, що рухається прямолінійно, змінюється з часом так,

як показано на малюнку. Який графік відповідає проекції сили, що діє на тіло?

А: Б: В: Г: Д:

15. Супутник рухається рівномірно по коловій орбіті навколо Землі, зі швидкістю, яка

перевищує першу космічну швидкість для даної орбіти. На якому малюнку правильнозображено напрям сили тяги двигунів супутника?А: Б: В: Г: Д:


16. Тіла кидають з однакової висоти (див. мал.). Яке з тіл впаде на

Землю: 1) з найбільшою швидкістю; 2) першим?


А: 1, 4; Б: 2, 5; В: 3, 5; Г: 3, 4; Д: 5, 5.17. При ремонті спіраль електроплитки вкоротили на 20%. Як змінилась

потужність плитки? (- збільшилась, - зменшилась).А: на 20%; Б: на 20%; В: на 25%; Г: на 25%; Д: не змінилась.
18. В електричному колі (див. мал.) перший вольтметр показує U1 = 2 В,

другий – U2 = 5 В. Яка напруга на електролампі?


А: 7 В; Б: 5 В; В: 3 В; Г: 2 В; Д: 0.
19. Підчас замерзання води у річці температура повітря поблизу неї дещо зростає.

Це пов’язано з явищем…


А: випаровування; Б: конденсації; В: плавлення; Г: кристалізації; Д: сублімації.
20. На малюнку показано графік плавлення і кристалі-

зації твердого тіла, що знаходиться в посудині.

Потужність нагрівання і охолодження однакова.

В який момент часу маси рідини і твердого тіла

в посудині однакові?

А: t1; Б: t2; В: t3; Г: t4; Д: t5.

Завдання 21 – 30 оцінюються п’ятьма балами
21. Снаряд розривається у верхній точці траєкторії на два рівні

осколки. Перший осколок полетів вертикально вверх. В якому

напрямі полетів другий осколок?
А: 1; Б: 2; В: 3; Г: 4; Д: 5.22. Між двома однаковими ящиками, що стоять на підлозі, вертикально

вставили стрижень , до якого приклали горизонтальну силу , яка

зростає з часом (див. мал.). Який з ящиків зрушиться з місця раніше?
А: 1; Б: 2; В: одночасно; Г: залежить від довжини стрижня.

23. При переході супутника Землі з одної колової орбіти на іншу, період

обертання супутника збільшився. Як при цьому зміняться: 1 швидкість

супутника; 2 радіус його орбіти ? (- збільшиться, - зменшиться).

А: 1-, 2- ; Б: 1-, 2- ; В: 1-, 2- ; Г: 1-, 2- ; Д: 1, 2 – не зміняться.
24. На точку О діють чотири сили. Яку силу треба забрати, щоб рівнодійна

сил стала дорівнювати нулю?


А:; Б: ; В: ; Г: ; Д: такої сили немає.
25. В якій системі тіла рухаються з найбільшим прискоренням, в полі

тяжіння Землі? (тертя відсутнє).

А: Б:В:Г:Д:.
26. Гази,що вилітають з сопла двигуна ракети (у напрямі протилежному руху ракети) мають швидкість : 1). ; 2). ; 3). . В якому випадку швидкість ракети збільшується?

А: тільки 1; Б: тільки 2; В: тільки 3; Г: тільки 1 і 2; Д: 1, 2, 3.


27. В електричному колі послідовно з’єднані металевий (R1) і напівпровід-

никовий (R2) резистори. Покази вольтметрів однакові. Як зміняться покази

вольтметрів, якщо резистори нагріти? U = const.

(- збільшаться, - зменшаться).А: U1-,U2 - ; Б: U1-, U2 - ; В: U1-, U2- ;

Г: U1-, U2- ; Д: не зміняться.
28. Визначіть покази амперметра в електричному колі.

Прилади ідеальні.А: 0,5 А; Б: 1 А; В: 1,5 А; Г: 2 А; Д: 2,5 А.
29. Збиральна лінза дає збільшене зображення предмета в

області 6 лінзи. В якій області знаходиться предмет?А: 1; Б: 2; В: 3; Г: 4; Д: 5.
30. Супутник Землі рухається по коловій орбіті. Які види теплообміну присутні в супутнику?

1) теплопровідність; 2) конвекція; 3) випромінювання.


А: тільки 1; Б: тільки 2; В: тільки 3; Г: 1 і 2; Д: 1 і 3.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Распоряжение
2012 -> № исх: 1399 от: 30. 11. 2011 Қазақстан Республикасы
2012 -> «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Универсиадалардың жүлдегерлерiн және оларға қатысушыларды және Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларының мүшелерiн халықаралық жарыстардағы жоғары нәтижелерi үшiн көтермелеу мөлшерлерiн бекiту туралы
2012 -> Стратегиялыќ жјне баєдарламалыќ
2012 -> Кредо қОҒамдық бірлестігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет