Урок. Урокан ц1е: Ненан маттах лаьцна дош. 1алашо: Нохчийн мотт хьал долуш хилар хаийтар. Х1инцалера нохчийн литература муха кхоллаелла хаийтар. Урок д1аяхьарбет7/9
Дата17.03.2018
өлшемі1.31 Mb.
#21178
түріУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Шардар толлу ц1ахь кхочушдина.

2.1амийна бакъо схьаюьйцуьйту.
ΙΙΙ.Дешнийн диктант.

Д1аязде ц1ерметдешнаш, тайпанашка а доькъуш:

Со-суо,масех,сайниг,х1умма а,кхиберш,цхьадерш,хьенех, д1ора,уьш,шу-шайн,иштта, х1окхул,х1ара, тхо, тхаьш,оццул,айса-сайх,церан-шайн,важа, иза, цхьа а,шу,хьо,цигара,сан-сайчо.
ΙV.Дешархошка шайга болх байтар.

1.Кхочушдо 217-г1а шардар.

2.Легаде ц1ерметдешнаш.
V.Керла коьчал йовзийтар.

Муха?мила?муьлш?х1ун?мел?маца?муьлха? и хаттарш хаттаран а,юкъаметтигаллин а хуьлу.Мила ву яздина ваьлларг?Мила ву боданашкахь верг ца гора.Х1ун боху ахь нана?Нанас х1ун боху ца хаьара.Х1ун боху ахь?Цомгашчо х1ун боху ца кхетара со.Мила ву классехь уггаре а дика доьшуш.Массарна а хаьа, мила ву классехь уггаре дика доьшуш.
V1.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 236-г1а шардар

2.Хаттаран ц1ерметдешнаш юкъа а далош, ши предложени х1оттае.Цул т1аьхьа уьш юкъаметтигаллин ц1ердешнийн маь1не яха.

3.Кхочушде 240-г1а шардар.


V1Ι.Жам1 дар.

-Муьлха тема ю вай тахана 1амийнарг?

-Тахана вай 1амийнарг муьлха тайпа ду?

-Хаттаран а,юкъ аметтигаллин а хаттарш муха къасто деза?

-Дожаршца а, терахьашца а хийцалойц1ерметдешнаш?
Оценкаш д1айохку .
VΙ1Ι.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 37-г1а§

2.Кхочушде 237-г1а шардар.

98-99-г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Ц1ерметдешнийн нийсаяздар
1алашо:Ц1ерметдешнийн нийсаяздаран бакъонаш йовзийтар,к1аргъяр.

Ц1ерметдешнаш юкъахь а долуш,предложенеш х1иттор.Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Шардар толлу ц1ахь кхочушдина.

2.1амийна бакъо схьаюьйцуьйту.
ΙΙΙ.1амийнарг карладаккхар.

1.Стенах олу дешан лард,орам,дешхьалхе,суффикс?

2Дешх1оттаман таллам бо:гергарло,синкъерам,таллархо,цабезам,сизалг.

3.Х1окху дешнашца х1иттае предложенеш:со,иза,х1ара,со-суо,хьайниг.ΙV.Дешархошка шайга болх байтар.

1.Кхочушдо 239-г1а шардар.

2.Дешх1оттаман къастам бо дешнашна:зедаллачо,къинхетам,лулахо.

V.Керла коьчал йовзийтар.

Уьн т1е хьалххе язйина кеп:1.Чолхе(со-суо,ша-шега)

2.Яххьийн:со,тхо,хьо,шу


3.Шу


Х. Дс.

К. М.


Юкъахь дефис х1оттош яздо:айса-сайх,церан-шайн,айхьа-хьайна.

Орамера аьзнаш лардеш яздо:сох-сол,тхох-тхол,хьох-хьол,шух-шул.

Шуьца,шуьга яздан деза.V1.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 243-г1а шардар

1)шина предложенешна синтаксически къастам бе.

2)тайпанаш билгалдаха.

2.Легаде :вайша,шу,цуьнан,шун,муьлхнаш,цераниг,хьйниг.

3.Кхочушде 247-г1а шардар.

-Ц1ерметдешнийн тайпанаш схьакъастаде.

V1Ι.Жам1 дар.

-Муьлха тема ю вай тахана 1амийнарг?

-Тахана вай 1амийнарг муьлха тайпа ду?

-Хаттаран а,юкъаметтигаллин а ц1ерметдешнаш муха къасто деза?

-Ц1ерметдош х1унда аьлла цуьнах?
Оценкаш д1айохку .
VΙ1Ι.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 38-г1а§

2.Кхочушде 250-г1а шардар.

100-г1а урок.
Урокан ц1е:Талламан диктант.«Дай,к1антий.»
1алашо: 1амийнарг карладаккхар.

Урок д1аяхьар.

1.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Текст д1аязйо.

Иза дара ткъа шо хьалха.Шийла 1а дара лаьтташ.Юьрта ваханчуьра иза вог1уш вара со сайн деца.Доккха диллинчу лайх сакъералуш, лайла лелхаш вог1учу суна цкъа вулий дов деш,т1аккха велалуш, хьалха д1аоьхура дада.Г1алара жимма схьаваьлча,гуш хуьлура г1ала а.Дуьхьала вог1уш цхьа стаг хилча ,иза геннара гора.

-Хьуьлла йог1у зуда гой хьуна?-хаьттира дадас.

-Цо хьайна эр ду?-дена юххе х1оьттира со.

-Хьо вон лелаш ву эр ду,д1ахьажал хьайга,хьоьх верриг лайх вуьзна .Куьг тохий д1адаккха иза,вашор ву хьо-реза воцуш корта ластийна,д1аволавелира да.
ΙΙΙ.Грамматически т1едиллар.

1.ц1ерметдешна буха сиз хьакха.

2.Легаде:хьо,сайниг

101-г1а урок.
Урокан ц1е:Г1алаташ т1ехь болх.
1алашо:Дешархоша г1алаташ т1ехь болх бар.

Урок д1аяхьар.

1.Урокан кечам бар.


2.Тетрадаш д1асадекъар.
3.Дукха даьхна г1алаташ дийцаре дар.
4.Ун т1ехь болх бар.

5.Схьаязъе г1алаташ даьхна предложенеш.


6.Ун т1ехь болх болх

Ц1ерметдешнашна буха сиз хьакха.
102-г1а урок.

Урокан ц1е:Ц1ерметдешнийн синтаксически г1уллакхаш.

1алашо:Муьлха меже хуьлий лела ц1ерметдош предложенехь,цо х1ун

синтаксически г1уллакх до 1амор.Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.

ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Шардар толлу ц1ахь кхочушдина.

2.1амийна бакъо схьаюьйцуьйту.

ΙΙΙФронтальни хеттарш

-Ц1ерметдешнаш стенах олу?

-Маса тайпа ц1ерметдешнаш ду?

-Яххьийн ц1ерметдешнийн маса юьхь ю?

-Доладерзоран ц1ерметдешнаш стенах олу?

-Хаттаран а,юкъаметтигаллин а ц1ерметдешнаш муха къасто деза?

-Ц1ерметдош х1унда аьлла цуьнах?

ΙV.1амийнарг карладаккхар.

Со,иза,тхоьга,суна,х1орш,уьш,и,кхузара,вайша,вайн,ваьш,со-суо,хьуо,ша,хьох.

-Ц1ерметдешнийн тайпанашка а доькъуш д1аязъде ц1ерметдешнаш.

-Дийца муьлхачу дожарехь лаьтташ ду ц1ерметдешнаш.V.Керла коьчал йовзийтар.
Уьна а, тетрадаш т1е а д1аязъе предложенешщ,ц1ерметдешнаш синтаксически г1уллакхаш билгалдаха.

1.Хьо соьгу кхойкху-со къора ву.

2.Со-суо ларор ву беш д1аен.

3.Вашас цаьрга-шайга хаийтира уьш-шаьш бехке хилар.

4.Иза а аьлла, ненан дог юхардерзийра Лечас.

5.Амма кхераниг тохкура дешна ваьлла.

6.Д1орачуьнга д1аелира ас хьан книга.

7.Цигарчу хьешан г1иллакхаш шатайпана дара.

8.Кхузарчу нехан комаьрша хиларх цецваьлла со.

9.Муьлххачу х1усамехь везаш т1еоьцура майра к1ант.

10.Церан ойла яцара шайн стеган сийдала.

11.Шун иштта 1ойла ду,дикачу балхахь хиларна.

12.Х1ара ц1енош тхан ду.

13.Новкъа ваьлларг хьо –хьуо ву.Хьан ю х1инца дика 1ойла.

-Предложенин муьлха меже хуьлий лела ц1ерметдешнаш.
V1.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 253-г1а шардар

1)шина предложенешна синтаксически къастам бе.

2)тайпанаш билгалдаха.

2.Легаде :вайша,шу,цуьнан,шун,муьлхнаш,цераниг,хьйниг.

3.Кхочушде 254-г1а шардар.

-Ц1ерметдешнийн тайпанаш схьакъастаде.

V1Ι.Жам1 дар.

-Муьлха тема ю вай тахана 1амийнарг?

-Тахана вай 1амийнарг муьлха тайпа ду?

- Ц1ерметдешнаш муха къасто деза?

-Ц1ерметдош х1унда аьлла цуьнах?

Оценкаш д1айохку .VΙ1Ι.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 39-г1а§

2.Кхочушде 255-г1а шардар.
103-г1а урок.
Урокан ц1е:Ц1ерметдош морфологически къастор.
1алашо:Ц1ерметдашах 1амийнарг т1еч1аг1дар,к1аргдар.

иза морфологически къасторан некъ гайтар.
Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Дешархошка уьн т1ехь болх бойту кехаташца:

1-ра кехат.

1.Яххьийн а,дерзоран а ц1ерметдешнех,маь1не хьаьжжина, подлежащи я кхачам юкъахь болу предложени х1оттайо.

2.Хьенан ю х1ара книга7

-Кхуьнан ю иза.

Синтаксически къастам бе предложенешна.Дийца, ц1ерметдешнаш предложени муьлха меже ю?

3.Ц1ерметдешнаш юкъадалош,диалог х1оттае(кхо-йиъ предложени я реплика).

-Диалогехь х1итточу сацаран хьаьркех лаций дийца.

2-г1а кехат

1.Лаамазчу гайтаран а, къастаман а, доладерзоран а ц1ерметдешнех къастам хилар.

2.Х1ара беш тхан ю.Тхо ду болх беш.Синтаксически къастам бе предложенешна.

3.Масех маь1нехь лелаш долу корта боху дош юкъадалош, предложенеш х1иттае:1)шен дуьххьарлерачу маь1нехь:адаман корта;2)тайпанан корта;3)хин корта;4)повестан корта(коьрттера еша повесть)


ΙΙΙ.1амийнарг т1еч1аг1дар.
1.Синтаксически къастам бе 254-г1а шардар т1ерачу предложенешна.

-Ц1ерметдешнаш предложенин муьлха меженаш хуьлий лела?

-Мискачу нанна,доккха г1о бохучу дешнийн цхьаьнакхетаршна юкъахь долчу дешнашна бе морфологически къастам.

2.255-чу шардар т1ехь долчу ц1ерметдешнийн тайпана,терахь,дожар билгалдаккха.Цхьалхе я чолхе ду уьш?


ΙV.Керла коьчал йовзийтар.
1.Вайна морфологически къасто хууш маса къамелан дакъаду?

-Стенна т1ера болабо церан морфологически къастам?

-Ткъа ц1ерметдешан ду1 хаттарш?Юй цуьнан юьхьанцара кеп?

-Ц1ерметдешан муьлха морфологически билгалонаш евза шуна?

-Ткъа цуьнан синтаксически г1уллакхаш дийца хуур дарий,морфологически къастам беш?

2.Ц1ерметдош морфологически къасторан некъ иштта билгалбаккха мегар ду:

1)къамелан дакъа;

2)морфологически билаглонаш:юьхьанцара кеп (цхьаллин терахь,ц1ерниг дожар);тайпа,терахь,юьхь(елахь),дожар.3)Синтаксически г1уллакх.

Цхьа х1ума элира ас цуьнга.

Ι.Ас(хьан?)-ц1ерметдош.ΙΙ.Юхьанцара кеп-со(мила?);яххьийн,хьалхара юьхь,цхьаллин терахь,Др.д.

ΙΙΙ(хьан?)ас.

V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 257-г1а шардар.V1.Дозуш долу къамел кхиор.

1.Кхочушдо259-г1а шардар.

-Кехат яздеш,муха доло деза иза?

-Хьйна ала луург цхьа мог1аралла а йолуш ала дезий,коьртаниг хьалха а доккхуш?

-Айхьа яздеш дерг оьздачу,г1иллакхечу маттаца яздича муха хета хьуна?

-Х1ун аларца чекхдаккха мегар ду доттаг1чуьнга яздина кехат?

2.Цхьана кехат т1ехь язде иза.
V1Ι.Жам1 дар.

-Муьлха тема ю вай тахана 1амийнарг?

- Ц1ерметдешнаш муха къасто деза?

-Ц1ерметдош х1унда аьлла цуьнах?

-Ц1ерметдош маса тайпа ду?

-Ц1ерметдешан морфологически къастам муха бо?

-Муьлхачу къамелан дакъош метта лела ц1ерметдош?
Оценкаш д1айохку .
VΙ1Ι.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 40-г1а§

2.Кхочушде 260-г1а шардар.

3.Доттаг1чуьнга кехат классехь яздан ца кхиънехь,ц1ахь чекхдаккха.104-г1а урок.
Урокан ц1е:Ц1ерметдош карладаккхар

1алашо:Ц1ерметдешан тайпанаш карладоху,уьш т1еч1аг1дарца болх бо.

Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Шардар толлу ц1ахь кхочушдина.

2.1амийна бакъо схьаюьйцуьйту.
ΙΙΙ.1амийнарг карладаккхар.

1.Учебник т1ерачу хаттаршна жоьпаш ло,масалш даладе.

2.266-г1а шардар кхочуш де.

3.Ц1ерметдешнийн тайпанаш карладахар 1алашонна ешийтта 41-г1а§ т1ера кеп.

-Муьлха ц1ерметдешнаш ду дефисца яздеш?

-Муха хийцало дожаршца яххьийн,доладерзоран,гайтаран ц1ерметдешнаш?

-Массо а ц1ерметдешнийн юй яххьаш?

4.Кхочушде 261-г1а шардар.


ΙV.Дешнийн диктант.

Цуьнан-шен,шун-шайн,сан-сайн,вайн-вешан,хьо-хьуо,тхо-тхаьш,вай-ваьш,уьзаш,и-ша,шун,шуьга,д1ора,изза,х1окхул,милла а,хьенех,х1умма а,минех.

-Елахь,ц1ерметдешан юьхь язъе.
V.Дешархошка шайга болх байтар.

Х1окху кепара язде х1ора къамелан декъана пхиппа масал.Къамелан дакъош.

Ц1ердош билгалдош терахьдош ц1ерметдош

1.

2.

3.

4.

5.

-Х1ора къамелан декъан морфологически билгалонаш йийцар.V1.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 262-г1а шардар.10-чу предложенина бе синтаксически къастам х1ара,кхуьнан бохучу дешнашна бе морфологически къастам.

2.Уьна а,тетрадаш т1е а яздеш,кхочушдо 253-г1а шардар.
V1Ι.Жам1 дар.

-Муьлха тема ю вай тахана 1амийнарг?

-Тахана вай 1амийнарг муьлха тайпа ду?

- Ц1ерметдешнаш муха къасто деза?

-Ц1ерметдош х1унда аьлла цуьнах?

-Ц1ерметдош маса тайпа ду?

-Яххьийн ц1ерметдешнаш маса юьхь ю?

-Муьлхачу къамелан дакъош метта лела ц1ерметдош?


Оценкаш д1айохку .
VΙ1Ι.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 41-г1а§

2.Кхочушде 262-г1а шардар.Шина-кхаа ц1ерметдашна бе морфологически къастам
105-г1а урок.

Урокан ц1е:Ц1ерметдешнийн тайпанаш карладахар.

1алашо:Муьлха меже хуьлий лела ц1ерметдош предложенехь,

тайпанашах лаьцна 1амийнарг карладаккхарУрок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.

ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Шардар толлу ц1ахь кхочушдина.

2.1амийна бакъо схьаюьйцуьйту.

ΙΙΙФронтальни хеттарш

-Ц1ерметдешнаш стенах олу?

-Маса тайпа ц1ерметдешнаш ду?

-Яххьийн ц1ерметдешнийн маса юьхь ю?

-Доладерзоран ц1ерметдешнаш стенах олу?

-Хаттаран а,юкъаметтигаллин а ц1ерметдешнаш муха къасто деза?

-Ц1ерметдош х1унда аьлла цуьнах?

ΙV.1амийнарг карладаккхар.

Со,иза,тхоьга,суна,х1орш,уьш,и,кхузара,вайша,вайн,ваьш,со-суо,хьуо,ша,хьох.

-Ц1ерметдешнийн тайпанашка а доькъуш д1аязъде ц1ерметдешнаш.

-Дийца муьлхачу дожарехь лаьтташ ду ц1ерметдешнаш.

Ц1ерметдешнийн тайпанаш

масалш

1

Яххьийн:1-ра юьхь

2-г1а юьхь

3-г1а юьхь


Со,тхо,вай,вайша,тхойша

Хьо ,шу,шуьшшиъ

И,иза,уьш,уьзаш


2

Дерзоран: 1-ра юьхь

2-г1а юьхь

3-г1а юьхь


Суо,со-суо,тхо-тхаьш,вай-ваьш,

Хьуо,хьо-хьуо,шу-шаьш

И-ша,уьш-шаьш


3

Дерзоран-доладерзоран: 1-ра юьхь

2-г1а юьхь

3-г1а юьхь


Сан,тхан,вайн

Хьан,шун


Цуьнан,церан

4

Гайтаран

Х1ара,иза,д1ора,цигара.


5

Къастаман

х1арра,изза,оццул,х1оккхул,муьлхха а,милла а.

6

Къастамза

Хьнех,минех,цхьаверг,цхьаццаверг

7

Дацаран

Х1умма а,цхьа а,адам а.

8

Хаттаран

Мел?маса?х1ун? мила?

9

Юкъаметтигаллин

Х1ун,мила,хьенан

V1.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 265-г1а шардар.Мила ву яздина ваьлларг?Мила ву боданашкахь верг ца гора.Х1ун боху ахь нана?Нанас х1ун боху ца хаьара.Х1ун боху ахь?Цомгашчо х1ун боху ца кхетара со.Мила ву классехь уггаре а дика доьшуш?Массарна а хаьа, мила ву классехь уггаре дика доьшуш.

V1Ι.Жам1 дар.

-Муьлха тема ю вай тахана 1амийнарг?

-Тахана вай 1амийнарг муьлха тайпа ду?

- Ц1ерметдешнаш муха къасто деза?

-Ц1ерметдош х1унда аьлла цуьнах?

-Ц1ерметдош маса тайпа ду?

-Яххьийн ц1ерметдешнаш маса юьхь ю?

-Муьлхачу къамелан дакъош метта лела ц1ерметдош?

Оценкаш д1айохку .

VΙ1Ι.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 41-г1а§

2.Кхочушде 262-г1а шардар.Шина-кхаа ц1ерметдашна бе морфологически къастам
106-г1а урок.
Урокан ц1е:Хандош а,цуьнан маь1на а.
1алашо:.Хандош билгалдаккха деза къамелан дакъа хиларе терра.

Цо х1ун гойту а,муьлхачу хаттаршна жоьпаш ло а хаа деза.

Предложенехь хандош сказуеми хуьлий лелий хаар.


Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.1амийнарг карладаккхар.

1.Фронтальни хаттарш:

-Стенах олу ц1ердош?

-Билгалдашо х1ун гойту?

-Терахьдош стенах олу ?

-Стенах олу ц1ерметдош?

2.Дешнийн диктант.

Ц1ен къолам,ц1ийина шура,сийна папка,б1аьста сенъелира,хьалххе 1аржъелла,можа г1аш,гуьйранна мажделла,ч1ог1а к1айина,к1айн аренаш,1аьржа латта.

-Х1окху цхьаьнакхетаршна юкъара цхьа орам болу дешнаш муьлхха къамелан дакъош ду.Билгалдаха уьш,дешнийн цхьаьнакхетаршна толлам а беш.


ΙΙΙ.Керла коьчал йовзийтар.

Хьехархочун дош:

1.Х1уманан дар я хилар гойтучу къамелан декъахь хандош олу.Цо жопЛОх1ун до?х1ун дан?х1ун хила? Х1ун хуьлу?бохучу а,хенашца хийцадаларца царех схаьдевллачу а хаттаршна.Х1ун дан?яздан,деша,хьажа.Х1ун до?яздо,доьшу,хьожу.Х1ун хила?шелъяла.йохъяла.Х1ун хуьлу? шелло,йохло.

2.Х1окху предложенеш юкъра хандешнашна буха сиз хьакха.Бераш дахара ц1азамаш даха эвлан йисте.Цаьрца Казбек вара.Ц1азамаш карадора берашна. Ц1еххьана кхоьлира.

-Хандешнашна буха сиз хьакха.Хаттаршх1иттаде.

-Аларан 1алашоне хьаьжжина,муьлха предложенеш ю уьш?

-Хандешнашна хаттарш х1иттаде.


ΙV.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 272-г1а шардар.

Цхьана предложенина бе синтаксически къастам.

2.Уьна а,тетрадаш т1е а яздеш,кхочушдо 273-г1а шардар.


V.Жам1 дар.

-Х1ун гойту хандашо?

-Муьлхачу хаттаршна жоп ло цо?

-Предложенехь муьлха меже хуьлий лела иза?Даладе масалш.


Комментировать еш оценкаш д1айохку.
VΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 42-г1а§

2.Кхочушде 275-г1а шардар.

107-108-г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Хандешан билгалза кеп.
1алашо:.Хаа деза ,хандешан билгалза кеп-иза юьхьанцарчу

хандешан форма юста,цо цхьа а хан билгал ца йой а.Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Шардар толлу ц1ахь кхочушдина.

2.1амийна бакъо схьаюьйцуьйту.
ΙΙΙ.Дешнийн диктант.

Кхоьру,мала,вог1у,сенло,хила,олу.лаьара,т1екхечира,йоллура,хьалхавелира,эца,кечлора,ган,ван,деша,оьцура,кечвала,хиънера,ваха,ала,хьожур ву,ида,кхехка,1аржъяла,лийхи.

-Муьлха къамелан дакъа дув ай цара?

-Муьлхачу хаттаршна жоп ло цара?

-Массо а хандешнаша билгалйой хан?Билгалза кепан хаттарш:х1ун дан?х1ун хила? эца,ваха,деша,кхехка.


ΙV.Керла коьчал йовзийтар.

1.Йоьшу 43-г1а§.

2.Кхочушдо 277-г1а шардар.

3.Цхьана дешдекъах лаьттачу билгалзачу кепан хандешнийн масалш даладо церан чаккхенгахь н яздеш хилар билгал а доккхуш.


V.Дешархошка шайга болх байтар.

1.Кхочушдо 278-г1а шардар.

-Хандешнашна хаттарш а х1иттош буха ши сиз хьакха.
VΙ.1амийнарг т1еч1аг1дар.
1.Кхочушдо 279-г1а шардар.Лаьттан бохучу дашна бе дешх1оттаман къастам.

2.Кхочушде 281-г1а шардар.Г1еттира бохучу дашна бе фонетически къастам.


V1Ι.Жам1 дар.

-Муьлха тема ю вай тахана 1амийнарг?

-Тахана вай 1амийнарг муьлха кеп ю?

- Хандешан билгалза кеп муха къасто еза?

-Х1ун гойту хандашо?

-Муьлхачу хаттаршна жоп ло цо?

-Предложенехь муьлха меже хуьлий лела иза?Даладе масалш.
Комментировать еш оценкаш д1айохку.
VΙ1Ι.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 43-г1а§

2.Кхочушде 380-г1а шардар.4-чу предложенина бе синтаксически къастам.


109-110-г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Хандешан билгалзачу кепан нийсаяздар..
1алашо:.Билгалзачу кепан хандешнийн чаккхенгахь –н яздар,

дифтонгаш маца язйо довзийтар.Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Шардар толлу ц1ахь кхочушдина.

2.1амийна бакъо схьаюьйцуьйту.Даладойту масалш.
ΙΙΙ.Дешархошка шайга болх байтар.

1.Кхочушдо 284-г1а шардар.

-Муха яздо цхьана дешдекъах лаьтта билгалзачу кепан хандешнаш?
ΙV.Керла коьчал йовзийтар.
1.Дешархошка йоьшуьйту 44-г1а §.

2.Билгалзачу кепан хандешнийн суффиксаш тетрадаш т1е д1аязйойту.Масалш даладойту.

3.Нийсаяздаран бакъонаш кхин цкъа а билгалйоху.

V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 295-г1а шардар.

-Дийца, муха яздо цхьана дешдекъах лаьттачу билгалзачу кепан хандешнаш.Шардар т1ехь дуй уьш?

-1алашдан,сагатдан,сада1а,лахка,ч1аг1бан бохучу дешнийн чаккхенгахь –н яздой?Х1унда?
2.Бакъонца ца дог1у дош д1адаккха

.а)ала, хадо,сацо,ган;

.б)сецира,элира,ведира,вог1у;

.в)бан,ван,дан.аха.


VΙ.Жам1 дар.

-Муьлха тема ю вай тахана 1амийнарг?

-Тахана вай 1амийнарг муьлха кеп ю?

- Хандешан билгалза кеп муха къасто еза?

-Х1ун гойту хандашо?

-Муьлхачу хаттаршна жоп ло цо?

-Предложенехь муьлха меже хуьлий лела иза? Даладе масалш.
Комментировать еш оценкаш д1айохку.
V1Ι.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 44-г1а§

2.Кхочушде 296-г1а шардар.

111-г1а урок.
Урокан ц1е:Талламан диктант.«1умхин накъост.»
1алашо: 1амийнарг карладаккхар.

Урок д1аяхьар.

1.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Хьехархочо текст йоьшу, ца кхеташ долу дешнаш уьн т1е д1аяздо.

ΙΙΙТекст аларца д1аязъяр.

Боккха аьтту хетара 1умхина ша зайндица цхьаьна нисвелла.Зайндица атта ду.Цунна шера оьрсийн мотт хаьа.Дика накъост а ву.Осал вац.Борз санна,майра ву.Дуккха а х1уманаш хууш ву:иллеш,дийцарш,хилларш.

Ткъа наггахь кадаьллачохь уьш дуьйцу цо 1умхина.Х1ара-м,г1амаро хи санна,Зайндин къамелан массо а дош д1ахудуш 1а,Ширчу иллеша,дайшца нисделчара ц1а а вуьгу х1ара.Хьалха х1уьтту лаьмнаш,юрт,юьртахой.Дайн кхерчан ойланаш еттало ойланех.

-Зайнди вацахьара-м ас х1ун дийр дара…-И ойланаш еш окопа чохь 1ачу 1умхина т1ех1утту Борис.

-Маршалла хьоьга,ламанан леча,-олий,кхунна улло охьалахло.Оьрсийн мотт ца хуучу 1умхина ца хаьа,Зайнди уллохь ца хилча,Борисо х1ун дуьйцу.


Каталог: uploads -> doc -> 0201
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0201 -> Сабақтың тақырыбы Жетісудағы Қарақытайлар Сабақтың мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет