Відомістьжүктеу 83.16 Kb.
Дата04.09.2018
өлшемі83.16 Kb.

Форма документу Д2102

ВІДОМІСТЬ


про стан засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) за 20__ рік

Код докуменнту

Дата заповнення

Д2102

Найменування ТРО
Код ТРО
Види вимірювань

Усього ЗВТ

на обліку (одиниць)

Підлягає


списанню

В ремонті

В експлуа-тації

з них підпадають під нагляд в 20__ р.


Приміткидержавний

не державний

за

переліком

стан


(повірено,

калібровано)


за


графіком

стан

(калібровано)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


01вимірювання геометричних величин
02вимірювання механічних величин
03вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, обєму речовини
04вимірювання тиску, вакуумні вимірювання
05вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин
06температурні і теплофізичні вимірювання
07 - вимірювання часу та частоти

08 - електричні і магнітні вимірювання

09 - радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання
10 - вимірювання акустичних величин
11 - оптико-фізичні вимірювання
12 - вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант
РАЗОМ:
Відповідальний за стан метрологічного забезпечення________________________________ ________________________

Керівник __________________________________ __________________________________ ________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Інформація щодо заповнення форми відомості

про стан засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) за 20__ рік

 1. Форма документу (код документу Д2102) є додатком до “Звіту про виконання плану організаційно-технічних заходів із забезпечення єдності вимірювань відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” на 20__ рік” і підлягає заповненню телерадіоорганізаціями (ТРО) одночасно із звітом. Ця форма також може надаватися ТРО окремо, за запитом БОМС.

2. В заголовочній частині документу в графі “Дата заповнення” проставляється дата складання документу, в графі “Найменування ТРО” проставляється найменування ТРО, в графі “Код ТРО” проставляється локальний код телерадіоорганізації згідно з “Довідником телерадіоорганізацій, підприємств та організацій, закріплених за метрологічною службою Держкомтелерадіо”. .
 1. Інформаційна частина документу заповнюється відповідно до наведених у графі 1 видів вимірювань (коди 01 –12):
  1. В графі 2 “Всього ЗВТ на обліку (одиниць)” проставляється кількість одиниць ЗВТ даного виду вимірювань, які поставлені на облік в ТРО (за даними бухгалтерії та інвентаризації).
  1. В графі 3 “Підлягає списанню” проставляється кількість одиниць ЗВТ, які вилучені з експлуатації, мають висновок метрологічного центру про непридатність і підготовлені до списання за актом.
  1. В графі 4 “В ремонті” проставляється кількість одиниць ЗВТ, які знаходяться в ремонті (в ремонтних організаціях).
  1. В графі 5 “В експлуатації” проставляється кількість ЗВТ, які повірені та/або калібровані, мають відповідні свідоцтва (відбитки тавра) і використовуються на робочих місцях для технічних і метрологічних вимірювань відповідно до вимог експлуатаційних та технологічних документів.
  1. В графі 6 “з них підпадають під нагляд в 20__ р., державний, за переліком” проставляється кількість одиниць ЗВТ, які подаються, відповідно до погодженого з метрологічним центром переліку за видами вимірювань, на обов’язкову державну повірку (калібрування).
  1. В графі 7 “з них підпадають під нагляд в 20__ р.,, державний, стан (повірено, калібровано)” проставляється кількість одиниць ЗВТ, які пройшли державну повірку (калібрування) відповідно до переліку, мають відповідні свідоцтва та/або відбитки тавр, або довідки про непридатність.

3.7. В графі 8 “з них підпадають під нагляд в 20__ р., не державний, за графіком” проставляється кількість одиниць ЗВТ, які подаються на калібрування, згідно з погодженим з метрологічним центром та/або з БОМС графіком періодичного калібрування робочих стандартизованих та спеціалізованих нестандартизованих ЗВТ, які знаходяться в експлуатації і підлягають калібруванню з установленою ТРО періодичністю (відповідно до ДСТУ 3989-2000 “Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів”).


3.8 В графі 9 “З них підпадають під нагляд в 20__ р., не державний, стан (калібровано)” проставляється кількість одиниць ЗВТ, калібрування яких виконано за графіком з відповідним оформленням результатів.
3.10. В підсумковій строчці “РАЗОМ” (по горизонталі ) проставляється підсумок по кожної графі, підрахований зверху до низу (по кожній колонці (графі).

3.11 Сума, яка проставлена в строчці “РАЗОМ” відповідно до графи 2 “Усього ЗВТ на обліку (одиниць)” повинна дорівнювати підсумковим сумам граф 3, 4, 5. (РАЗОМ = РАЗОМ).


гр..2 гр. 3,4,5

3.12. Сума, яка проставляється в строчці “РАЗОМ” відповідно до графи 5 “В експлуатації” повинна дорівнювати підсумковим сумам граф 6, 8 (РАЗОМ = РАЗОМ).


гр..5 гр. 6, 8
4. По заповненню документ підписується (нижнє поле) відповідальним за стан метрологічного забезпечення та керівником телерадіоорганізації і додається до звіту про виконання плану ОТЗ за звітний період, який надсилається для відому та погодження в БОМС.


 1. Після комп’ютерної реєстрації даних документу (Д2102) в БОМС, він повертається телерадіоорганізації разом із звітом (Д2101) для обліку і зберігання протягом 3-х років.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет