Володимир В’ятрович друга польсько-українська війнажүктеу 3.13 Mb.
бет19/22
Дата15.02.2019
өлшемі3.13 Mb.
түріКнига
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Motyka G. Od rzezi Wołyńskiej... — S. 46.

63Цитується за: Motyka G. Od rzezi Wołyńskiej... — S. 51.

64Радянські органи державної безпеки у 1939 — червні 1941: документи ГДА СБУ. — К., 2009. — С. 205.

65Руккас А. Бойові дії загонів ОУН у вересні 1939 року // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск до 60-річчя УПА. — Дрогобич, 2002. — С. 393; Кучерук О. Українське повстання вересня 1939 року на Західній Україні // Пам’ять століть. — 2000. — № 5. — С. 143–151.

66Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 77.

67Див. документи про це в книзі: Радянські органи державної безпеки у 1939–1941 рр. Документи ГДА СБ України. — К., 2009.

68Instrukcje pracy wywiadowczej na terenie Ukrainy // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

69Instrukcje pracy wywiadowczej na terenie Ukrainy // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

70Torzecki R. Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolytej. — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. — S. 101.

71Partacz Cz. Proby porozumienia polsko-ukraińskiego na terenie kraju w latach II wojny światowej // Polska — Ukraina: trudne pytania. Materialy międzynarodowego seminarium «Stosunki polsko-ukraińske w latach II wojny światowej». — Warszawa, 3–5 listopada 1999 / oprac. red. R. Nedzielko. — Warszawa, 2000. — T. 6. — S. 19.

72Маніфест Організації Українських Націоналістів (грудень 1940) // ОУН у світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929–1955. — Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1955. — С. 21.

73Цитується за: Левицький Б. Національний рух під час Другої світової війни. Інтерв’ю // Діялог. — 1979. — Ч. 2. — С. 17.

74ОУН у світлі постанов... — С. 31.

75ОУН у світлі постанов... — С. 36.

76Про це детальніше див.: Патриляк І. Військова діяльність ОУН(б) у 1940–1942 роках. — К., 2004.

77ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 135. — Арк. 5–8.

78Боляновський А. Німецька окупаційна політика і проблема українсько-польських взаємин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Вип. 13. Україна у Другій світовій війні: українсько-польські взаємини / ред. Ю. Сливка. — Львів, 2005. — С. 69.

79ОУН у світлі постанов... — С. 31.

80Патриляк І. Військова діяльність ОУН(б)... — С. 485.

81Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. — Париж — Львів — Нью-Йорк, 1993. — С. 188–189.

82Armia Krajowa w dokumentach. — T. II. — S. 145.

83Armia Krajowa w dokumentach. — T. II. — S. 142.

84Вже в першому пункті угоди, підписаної 30 липня 1941 року, зазначено, що Польща не може мати з третьою стороною стосунків, спрямованих проти СРСР (Armia Krajowa w dokumentach. — T. II. — S. 26–27).

85Armia Krajowa w dokumentach. — T. II. — S. 142.

86Armia Krajowa w dokumentach. — T. II. — S. 142.

87Літопис Української Повстанської Армії. — Торонто, 1990. — Т. 2: Волинь і Полісся. Кн. 2. — С. 43.

88Косик В. УПА в німецьких документах // Український визвольний рух. — Львів, 2003. — № 1. — С. 63.

89Поляки і українці між двома тоталітарними системами. 1942–1945. — Варшава — К., 2005. — Т. 1. — С. 150.

90Патриляк І. Український визвольний рух у 1942 році // Український визвольний рух. — Львів, 2006. — № 7. — С. 208–232.

91Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 139.

92Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 139.

93Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 140.

94ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 21. — Арк. 16.

95ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 21. — Арк. 52.

96ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 21. — Арк. 37.

97Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 51.

98Поляки і українці між двома тоталітарними системами... — Ч. 1. — С. 130.

99Про те, що розгортання українцями національно-культурної роботи становить небезпеку для поляків, звітувало Міністерство закордонних справ еміграційного уряду в Лондоні. Див.: Sprawozdanie Sytuacyjne z Ziem Wschodnich za okres do 18 stycznia 1943. Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University. Box 14: Political materials, government documents. Case: Reports from the Polish Ministry of International Affairs. 1941–1943. — P. 148–153.

100Список замордованих передовиків Холмщини і Підляшшя в рр. 1942–43 // АЦДВР — Ф. 9. — Т. 2. — Од. зб. 1. — Арк. 1–4.

101ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 21. — Арк. 68.

102ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 21. — Арк. 67–68.

103Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej. — № 5. — Sierpień 1942. — S. 2 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

104ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 21. — Арк. 52–53.

105ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 21. — Арк. 68.

106Бюлетень. — Червень — липень 1942 р. (Число 6–7). — С. 7–9 // АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 10. — Од. зб. 1. — Арк. 1–10.

107Бюлетень. — Червень — липень 1942 р. (Число 6–7). — С. 7–9 // АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 10. — Од. зб. 1. — Арк. 10.

108Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 3. — С. 42.

109ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 135. — Арк. 5–8.

110Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej. — № 4. — Lipiec 1942. — S. 12 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

111Сивіцький M. Історія польсько-українських конфліктів. — T. 2. — С. 138.

112Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej. — № 4. — Lipiec 1942. — S. 9 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

113Літопис Української Повстанської Армії. — Торонто — Львів, 2001. — Т. 26: Українська Головна Визвольна Рада. Кн. 4. — С. 491.

114Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej. — № 5. — Sierpień 1942. — S. 1–4 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

115Літопис Української Повстанської Армії. — Торонто — Львів, 2001. — Т. 26: Українська Головна Визвольна Рада. Кн. 4. — С. 491.

116Polska — Ukraina: trudne pytania... — S. 123.

117Україна — Польща: Важкі питання. Матеріали IX і X міжнародних наукових семінарів «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». Варшава, 6–10 листопада 2001 р. — Луцьк, 2004. — T. 9. — С. 343.

118Доповідна записка співробітника органів державної безпеки СРСР про перебіг першої військової конференції ОУН (Б) у жовтні 1942 року // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. — К., 2008. — № 1–2 (30–31). — С. 499.

119ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 21. — Арк. 52–53.

120ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 21. — Арк. 86–87.

121Цитується за: Motyka G. Od rzezi Wołyńskiej... — S. 79.

122ОУН у світлі постанов... — С. 62.

123ОУН у світлі постанов... — С. 62.

124Поляки і українці між двома тоталітарними системами... — Ч. 1. — С. 222.

125Поляки і українці між двома тоталітарними системами... — Ч. 1. — С. 138.

126Sprawozdanie Sytuacyjne z Ziem Wschodnich za I kwartal 1943 r. Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University. Box 14: Political materials, government documents. Case: Reports from the Polish Ministry of International Affairs. 1941–1943. — P. 47.

127ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. П 25020. — Арк. 52.

128Поляки і українці між двома тоталітарними системами... — Ч. 1. — С. 240–272.

129ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75183 фп. — Арк. 153–154.

130Partacz Cz. Proby porozumienia... — S. 25.

131Sprawozdanie Sytuacyjne z Ziem Wschodnich za okres do 18 stycznia 1943. Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University. Box 14: Political materials, government documents. Case: Reports from the Polish Ministry of International Affairs. 1941–1943. — P. 98–99.

132Sprawozdanie Sytuacyjne z Ziem Wschodnich za okres do 18 stycznia 1943. Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University. Box 14: Political materials, government documents. Case: Reports from the Polish Ministry of International Affairs. 1941–1943. — P. 94.

133Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej. — № 4. — Lipiec 1942. — S. 2 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

134Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej. — № 4. — Lipiec 1942. — S. 2 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

135Gołębiewski M. Sojusz z Ukraińcami i sojusz narodów ujarmionych // Dialogi — Biuletyn polsko-ukraiński. — 1987. — № 7–8. — S. 5.

136ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. П 25020. — Арк. 52.

137ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 135. — Арк. 5–8.

138Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 90.

139ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 34. — Арк. 95.

140Поляки і українці між двома тоталітарними системами. — Ч. 1. — С. 208.

141Див. науково-популярну книгу Нормана Девіса про Другу світову війну: Davies N. No simple victory. World War II in Europe, 1939–1945. — Viking, 2006. — P. 351–352.

142Snyder T. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. — Yale University Press, 2003. Цю тезу він повторює і в найновішому своєму дослідженні: Snyder Т. Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin. — New York, 2010.

143Filar W. Wołyń 1939–1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie. — Toruń, 2004. — S. 99.

144Волинь — Східна Галичина. 1943–1944. Путівник по польських та українських джерелах. — Варшава — К., 2003. — Т. 1. — С. 127.

145Поляки і українці між двома тоталітарними системами... — Ч. 1. — С. 194.

146Поляки і українці між двома тоталітарними системами... — Ч. 1. — С. 230.

147Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 26. — С. 487–499.

148Поляки і українці між двома тоталітарними системами... — Ч. 1. — С. 442.

149ГДА СБ України. — Ф. 65. — Спр. С-9075. — Т. 1. — Арк. 168–169.

150Див. «Опис документів справи», складений 16 вересня 1945 року (ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. 67424. — Т. 1).

151ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. 67424. — Т. 1. — Арк. 89.

152ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. 67424. — Т. 1. — Арк. 94, 95зв.

153ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. 67418. — Т. 1. — Арк. 144–145.

154Поляки і українці між двома тоталітарними системами... — Ч. 1. — С. 138.

155Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 42.

156Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 118.

157Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 183.

158ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 91. — Арк. 21–22.

159АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 6. — Од. зб. 2. — Арк. 19–41.

160Motyka G. Od rzezy Wołyńskiej... — S. 281.

161ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 135. — Арк. 3–4.

162Листівка «Застереження» не містить ані дати, ані місця видання, з тексту можна припустити, що вона видана влітку — восени 1943 року на Холмщині. Ostrzeżenie // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

163Biuletyn informacyjny. — 21 pazdiernika 1943. — № 42. — S. 6 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

164Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Т. 2. — С. 90.

165Літопис Української Повстанської Армії. — Львів — Торонто, 1995. — Т. 24. — С. 138.

166Літопис Української Повстанської Армії. — Львів — Торонто, 1995. — Т. 24. — С. 139.

167Motyka G. Ukraińska partyzanka 1942–1960. — Warszawa, 2006. — S. 190; польський документ з грудня 1943 року приписує цю акцію отаману Тарасу Боровцю — «Бульбі» (Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 89).

168Motyka G. Od rzezi Wołyńskiej... — S. 95.

169Про нього див.: Літопис УПА. Нова серія. — К. — Торонто, 2005. — Т. 8: Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля 1944–1946. Документи і матеріали. — С. 313.

170Patrylak І. Ukraiński ruch wyzwoleńczy w oczach polskiego badacza (recenzja ksążgki Grzegorza Motyki «Ukraińska partyzantka 1942–1960. Warszawa, 2006, 720 s.»). — S. 380–381 // Pamiec і sprawiedliwosc. — № 2 (13). — Warszawa, 2008.

171Сивіцький M. Історія польсько-українських конфліктів. — T. 2. — С. 88.

172Armia Krajowa w dokumentach. 1939–1945. — T. III. Kwiecień 1943 — lipiec 1944. — Londyn, 1976. — S. 4–5.

173Sprawozdanie № 9/43. Londyn 31.10.1943. Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University. Box 14: Political materials, government documents. Case: Reports from the Polish Ministry of International Affairs. 1941–1943. — P. 40.

174Тарас Бульба-Боровець. Документи, статті, листи / за ред. В. Сергійчука. — К., 2011. — С. 206.

175Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 88.

176ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 66. — Арк. 5.

177АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 6. — Од. зб. 2. — Арк. 19.

178Левкович В. Сторінки з пережитого комбатантом // Спогади УПА вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини та Любачівщини. — Торонто — Львів, 2003. — С. 20.

179Nasze Ziemie Wschodnie. Dodatek miesięczny Rzeczypospolitej Polskiej. — Sierpień — Październik, 1943. — № 5. — S. 6 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

180Armia Krajowa w dokumentach... — T. III. — S. 5.

181

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет