Војна поштажүктеу 32.22 Kb.
Дата02.04.2019
өлшемі32.22 Kb.

ВОЈНА ПОШТАБр. 9808инт.бр.12397-___


___. 09.2013. године


БЕОГРАД
Позив за достављање понуде.-

Молимо вас да овој Војној пошти доставите понуду за испоруку пнеуматика за моторна возила - према КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 91/2013, коју можете преузети на Интернет страници: www.mod.gov.rs/javnenabavke


Предмет набавке су пнеуматици за моторна возила по врстама и количинама датим у следећој табели:

Редни

број


НАЗИВ средства

Јед.

мере


Количина

1

2

4

5

1.

Пнеуматик 315/80 R22,5 спољашњи за теретна м/в

ком

8

2.

Пнеуматик 365/80 R20 спољашњи за полуприколице

ком

6

3.

Пнеуматик 295/80 R22,5 спољашњи за теретна м/в

ком

6

4.

Пнеуматик 12.00 R22,5 (сп.+ун.+пој.) за теретна м/в

кпл

10

5.

Пнеуматик 20,5x25 (сп.+ун.+пој.) за УЛТ 160Ц

кпл

2

6.

Пнеуматик 7.50x15 (сп.+ун.+пој.) за виљушкар

кпл

4

7.

Пнеуматик 6.00-16 унутрашњи за трактор

ком

2

Понуде доставити најкасније 09.10.2013. год, до 11,00 часoва (до тог времена морају бити заведене у деловодству ВП 9808 Београд).


Поступак јавног отварања понуда почиње у 11,15 часова дана 09.10.2013. године. (канцеларија 308М), па можете послати вашег представника, који ће присуствовати отварању понуда.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће комисија наручиоца најкасније 5 (пет) дана од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени у законском року.

Уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити најраније за 8 (осам), а најкасније за 16 (шеснаест) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Наручилац задржава право да сходно планираним новчаним средствима, умањи количине добара за набавку,
Унапред се захваљујемо на Вашој понуди.


ДС ЗА ВП 9808 БЕОГРАД

п у к о в н и к

Зоран Вјетровић, дипл.инж.

Израђено у 1 (једном) примерку, копирано

у 1 (један) примерак и достављено:


  • Одсеку за одржавање ВП 9808 Београд,

  • архиви ВП 9808 Београд.

  • интернет страница: www.mod.gov.rs/javnenabavke

- “Centrotehnica” д.о.о. , Војводе Степе 496/е, 11000 Београд, факс: 011/3948-782

- “Čajka M” д.о.о. , Булевар ослободилаца бр. 84, 32103 Чачак, факс: 032/5461-010

- “Balkanprogres” д.о.о., Јордана Симића бр.1, 37000 Крушевац, факс: 037/3421-292

- “Kemoimpex” а.д., Ресавска бр. 66, 11000 Београд, факс: 011/3779-705

- “Coning” д.о.о., Аутопут за Нови Сад, 11000 Београд, факс: 011/7155-765

- “Nevlakor” д.о.о. , Милана Јовановића бр. 14, 11000 Београд, факс: 011/2398-002- “Beoguma”д.о.о., Радничка 2, 11000 Београд, факс: 354-4646

- “Planeta guma”, Саре Бернар 24/20, 11000 Београд, факс: 011/2318-949

- “Pneumaster”д.о.о., Зрењанински пут 100/7, 11000 Београд, факс: 011/298-0984


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет