Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 4172/13. 08. 2015 гжүктеу 12.03 Kb.
Дата03.05.2019
өлшемі12.03 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за "Изграждване на пътни връзки за велосипеден транспорт между населените места от гр. Русе до с. Пепелина” е с маршрут за пътна мрежа за велосипеден транспорт „Поломието”, гр. Русе – с. Басарбово – с. Красен – с. Божичен - с. Иваново – с. Кошов- с. Червен – с. Табачка - с. Пепелина, област Русе

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя Природен парк "Русенски Лом" инвестиционно предложение за "Изграждване на пътни връзки за велосипеден транспорт между населените места от гр. Русе до с. Пепелина” е с маршрут за пътна мрежа за велосипеден транспорт „Поломието”, гр. Русе – с. Басарбово – с. Красен – с. Божичен - с. Иваново – с. Кошов- с. Червен – с. Табачка - с. Пепелина, област Русе, попада в обхвата на т. т. 10 “Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „д” – “строителство на пътища (невключени в приложение № 1)” от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 4172/13.08.2015 г.Копие на писмото е изпратено в Община Русе, Две могили и Иваново и Кметства с. Басарбово, с. Пепелина, с. Красен, с. Божичен, с. Червен, с. Табачка и с. Кошов.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014 -> Pisma do vuzlojitely
Pisma do vuzlojitely -> "Туризъм и отдих"
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2553/11. 08. 2017 г
YIP 2014 -> „селско, горско и воднос топанство
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2480/18. 05. 2015 г
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Заседание на комисията по Наредба №22/10. 02. 2006 г., както следва: Имот с номер 000059 в землището на с. Чудомир, общ. Лозница, с начин на трайно ползване
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао ао-3816-1/21. 08. 2018г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет