Възобновителни процеси в буково-иглолистните гори на Осоговската планинаДата26.10.2018
өлшемі13.21 Kb.
#50811

НАУКА ЗА ГОРАТА, КН. 4, 2003

FOREST SCIENCE, No 4, 2003


Възобновителни процеси в буково-иглолистните гори на Осоговската планина
Ивайло Величков

Струмалес - Кюстендил

Груд ПоповИнститут за гората - София
Абстракт: Проследяването на възобновителните процеси в Осоговската планина дава възможност за избор на подходящи лесовъдски системи, които да са съобразени с биологичните особености на видовете.

Най-характерното явление при смесените буково-иглолистни гори за Осоговската планина е, че букът поетапно и трайно се настанява в състава на иглолистните насаждения и постепенно ги измества, като на последния етап формира чисти букови насаждения. Неговото настаняване е исторически обусловено и мероприятията по отстраняването му не могат да имат траен лесовъдски ефект. Правените опити да се ограничи бука от бъдещия състав на тези гори, чрез изсичане на втория буков етаж, не са успешни и най-често насажденията се превръщат в издънкови.

Възобновителните сечи следва да са съобразени с биологията на видовете и състоянието на насажденията. Като най-подходяща се смята групово-изборната.

Ключови думи: Fagus silvatica L., иглолистни гори, Осогово

RESTORATIVE PROCESSES IN BEECH-CONIFEROUS FORESTS

IN OSOGOVO MOUNTAIN
I. Uelichkov

Strumales - Kyustendil

G. Popov

Forest Research Institute - Sofia


(S u m m a r y)
Following of the restorative processes in Osogovo Mountain gives
an opportunity for choosing of suitable silvicutural systems appropriate to
biological characteristics of the species,

The most typical phenomenon in the mixed beech-coniferous forests


in Osogovo is that the beech settles down in series and permanently in the
coniferous plantations and substitutes them gradually, and at the last step
forms pure beech ones. It's settling is historically determined and the
activities to eliminate it could not lead to definitive silvicultural effect. There
were attempts realized to limit the beech in the future composition of these
forests via cutting the beech's second stage but not successful and most
frequently the plantations turn into sprout,

The restorative cuttings should be according to the species biology


and plantation conditions. As the most suitable restorative cutting is decided
to be the group-selective one.

Key words: Fagus silvatica L., coniferous forests, Osogovo
Mountain


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет