Ятим балаларның, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларның һәм ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан булган затларның торак хокукларын яклау буенча өстәмә чаралар турындажүктеу 39.94 Kb.
Дата23.02.2018
өлшемі39.94 Kb.Татарстан Республикасы Президенты Указы

Ятим балаларның, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларның һәм ятим балалар, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар исәбендәге затларның торак хокукларын яклау буенча өстәмә чаралар турында

Татарстан Республикасында ятим балаларның, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларның һәм ятим балалар, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар исәбендәге затларның торак хокукларын гамәлгә ашыру өчен өстәмә гарантияләр тәэмин итү, аларга социаль ярдәмне арттыру максатларында, шулай ук «Ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга социаль ярдәм күрсәтү буенча өстәмә гарантияләр турында» Федераль закон һәм «Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында» Татарстан Республикасы Законы нигезендә күрсәтелгән затлар тарафыннан өстенлекле шартларда алына торган (алынган) торакны, шулай ук башка нигезләрдә милекчелек хокукында аларга беркетелгән торакны үзләштерергә маташуны булдырмау максатларында карар бирәм:


1. Татарстан Республикасы законнары нигезендә сертификатлардан файдаланып өстенлекле шартларда торак алган, шулай ук башка нигезләрдә милекчелек хокукындагы торагы булган ятим балалар, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар һәм ятим балалар, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар исәбендәге затлар (алга таба шулай ук – ятим балалар категориясендәге затлар) турында Татарстан Республикасында бердәм мәгълүмат банкын булдыру зарур, дип санарга.
2. Ятим балалар категориясендәге затларга торак биналар Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән билгеле бер вакытка махсуслаштырылган оешма белән төзелә торган шартнамәләр нигезендә сертификатлардан файдаланып өстенлекле шартларда Татарстан Республикасы законнары нигезендә бирелә, дип билгеләргә.

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына:


Әлеге Указның 1 пунктында каралган ятим балар категориясендәге затлар турындагы бердәм мәгълүмат банкын булдыруны, аны алып баруның тәртибен эшләп һәм раслап, шулай ук Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең аны алып баруга вәкаләтле органын билгеләп, тәэмин итәргә;

әлеге Указның 2 пункты нигезендә аларга беркетелгән торак бинасы булмаган ятим балалар категориясендәге затларны торак белән тәэмин итүнең гамәлдәге тәртибенә, Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелүче акчалар күләменнән югарырак сумманы түләүнең билгеле бер вакытын билгеләүне, шулай ук аны вакытыннан алда түләүнең шартларын күздә тотып, үзгәрешләр кертергә;

ятим балалар категориясендәге затларның торак хокукларын яклау буенча хокук саклау, профилактик, шулай ук социаль юнәлештәге чараларны, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарына җаваплылык үзәкләрен беркетеп, эшләргә һәм расларга;

кызыксынган дәүләт органнары һәм муниципаль органнар, шулай ук оешмалар катнашында Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең мәгариф, социаль яклау өлкәсендәге, яшьләр эшләре буенча органнарының, хокук саклау органнарының, опека һәм попечительлек органнарының, «Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дәүләт торак фонды» коммерциячел булмаган оешмасының һәм җирле үзидарә органнарының ятим балалар категориясендәге затларның торак хокукларын яклау мәсьәләләре буенча ведомствоара хезмәттәшлеге регламентын эшләргә һәм расларга;

Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнары белән берлектә, Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең мәгариф, социаль яклау өлкәсендәге, яшьләр эшләре буенча органнары, хокук саклау органнары, опека һәм попечительлек органнары вәкилләре катнашында ятим балалар категориясендәге затларның торак хокукларын яклау һәм аларга социаль ярдәмне арттыру мәсьәләләре буенча республика һәм җирле дәрәҗәләрдә даими гамәлдәге яисә вакытлы ведомствоара комиссияләр төзүне тәэмин итәргә;

үзенең элегрәк кабул ителгән актларын әлеге Указга туры китерергә, шулай ук үз вәкаләтләре чикләрендә аны гамәлгә ашыру өчен кирәкле башка карарлар кабул итәргә.


4. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгына:
эчке эшләр органнарының милиция участок уполномоченныйлары көчләре белән ятим балалар категориясендәге затларның торак хокукларын яклауны, шул исәптән регуляр рәвештә барып йөрү, аларның фактта теркәлгән урыннарында яшәүләрен тикшерү, җинаятьләрдән һәм башка хокук бозулардан законлы саклану һәм үз-үзеңне яклау ысуллары һәм чаралары турында аңлату эшләре уздыру юлы белән дә тәэмин итү буенча законнар нигезендә чаралар күрергә;

Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан Республикасындагы территориаль органы белән берлектә, ятим балалар категориясенә кергән затлар тарафыннан торакны читләштерү буенча алыш-биреш итүгә бирелгән гаризалар турында хәбәр итү өлешендә хезмәттәшлек урнаштырырга.


5. Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары башлыкларына, Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан Республикасындагы территориаль органына һәм федераль башкарма хакимият органнарының Татарстан Республикасы буенча башка кызыксынган территориаль органнарына әлеге Указны гамәлгә ашыруда актив катнашырга, шулай ук үз компетенцияләре чикләрендә ятим балалар категориясендәге затларның торак хокукларын яклауга һәм аларга социаль ярдәмне арттыруга юнәлтелгән башка чаралар күрергә.


  1. Әлеге Указ рәсми рәвештә басылып чыкканнан соң ун көн узгач үз көченә керәчәк 2 нче пунктыннан гайре, әлеге Указ аңа кул куйган көннән үз көченә керә.


Татарстан Республикасы

Президенты М.Ш. Шәймиев
Казан, Кремль

2009 ел, 12 февраль


№ ПУ-70


Каталог: file -> laws -> laws
file -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
file -> График предоставления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным статистическим наблюдениям в июне 2013 года
file -> 66 баспасөз релизі қаржы нарығындағы ахуал туралы
laws -> Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы мәсьәләләре


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет