Єсюнін С. М. Бої 1-ї гв армії на північних підступах до Проскурова у березні 1944 рокужүктеу 114.37 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі114.37 Kb.

Єсюнін С.М. Бої 1-ї гв. армії на північних підступах до Проскурова у березні 1944 року (за журналом бойових дій) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хмельниччина в роки Другої Світової війни», присвяченої 70-річчю визволення Хмельницької області від фашистських загарбників / Ред.кол. Баженов Л.В. (голова), Єсюнін С.М. (співголова, відповід. редактор) та ін. – Хмельницький, 2014. – С.181-186.
Центральна та південна частина Кам’янець-Подільської (нині – Хмельницької) області була визволена від німецько-фашистських загарбників під час Проскурівсько-Чернівецької наступальної операції (4.03–17.04. 1944), одним із вирішальних етапів якої стали бої за оволодіння містом Проскуровом. Існуюча література військової тематики, в т. ч. енциклопедичні, довідникові та інші видання, подають лише узагальнені відомості про «запеклі двотижневі бої на підступах до Проскурова», майже не деталізуючи хід подій, не локалізуючи місця боїв, не згадуючи про тимчасові невдачі радянських військ.

Вичерпну інформацію по цьому питанню на сьогодні можна винайти лише у фондах Центрального архіву міністерства оборони Російської федерації (ЦАМО РФ), документи якого містять найдетальніші відомості про бойові дії 1-го Українського фронту, проведену ним Проскурівсько-Чернівецьку операцію, про армії, корпуса, дивізії, що діяли у складі фронту.

У даній публікації використані саме документи ЦАМО РФ, і зокрема, відомості з «Журналу бойових дій» 1-ї гвардійської армії, яка вела наступ на Проскурівському напрямку.

Перший тиждень Проскурівсько-Чернівецької операції (4–10 березня) складався для військ 1-го Українського фронту (командувач – Маршал Радянського Союзу Г.Жуков) досить вдало: за цей час наша армія фронтом шириною до 180 км просунулася в глиб території області з півночі на південь майже на 50 км, звільнивши, Ізяслав, Теофіполь, Ямпіль, Гриців, Остропіль, Стару Синяву, Красилів, Старокостянтинів. Війська ударної групи, маючи попереду танкові з'єднання, до 11 березня вийшли на рубіж Тернопіль – Проскурів та перерізали важливу для всього крила німецьких військ залізничну комунікацію Львів – Одеса, «вбивши», таким чином, між 4-ю та 1-ю танковими арміями противника глибокий клин. Опинившись перед фактом можливого провалу фронту, противник зосередив передові частини групи армій «Південь» (командувач – генерал-фельдмаршал Еріх фон Манштейн) – 6 піхотних та 9 танкових дивізій, на рубежі Хмільник – Проскурів – Тернопіль та провів ряд контрударів. Особливо запеклі бої розгорнулися на підступах до Проскурова, який відігравав на той час ключову роль у стратегічних планах противника. Головною ударною силою радянських військ була 1-а гвардійська армія під командуванням генерал-полковника А. Гречка1. На початок березня 1944 р. вона мала у складі чотири стрілецьких (17-й, 30-й, 94-й, 107-й), танковий (11-й) та артилерійський (7-й) корпуси. Передові частини 1-ї гв. армії силами 30-го стрілецького корпусу 9-10 березня “врізались” в район Моломолинці – Аркадіївці – Шпичинці – Давидківці – Пархомівці, утворивши тим самим так званий Давидковецький виступ [2, арк.48]. А це всього 10-15 км від Проскурова! Проте, німецькі війська зуміли зупинити подальше просування Червоної Армії, здійснивши 11-14 березня ряд потужних контрударів, дещо розширили Проскурівський плацдарм і створили тим самим загрозу оточення передових частин на Давидковецькому виступі. У наступні 5 днів супротивник у важких боях повернув ряд важливих пунктів та завдав відчутних втрат червоноармійцям. Красномовно про дії німецької армії свідчить документ «Действия противника за декаду с 10 по 20 марта 1944 г. (по донесению командования 1-й гв. армии)»:

«В течении первой половины декады вели ожесточённые бои за ликвидацию Давыдковецкого выступа. На остальных частях фронта армии огнем и контратаками танков и пехоты оказывал сопротивление продвижению наших войск.

Во второй половине декады в районе западнее и юго-западнее Проскурова вел упорные бои за возвращение ранее утраченых позиций и ликвидации угрозы Проскурову с запада.

В районе Гловчинцы, Чубарово неоднократными ударами пехоты и танков стремился сбросить наши части с южного берега р. Юж. Буг. На остальных участках огнем и контратаками оказывал упорное сопротивление действиям наших частей. Итак:

К исходу 10 марта для противника с северо-востока создалась угроза г. Проскуров и коммуникации Проскуров – Винница. В виду исключительно важного стратегического значения последнего, противник спешным порядком принял срочные и серьезные меры к тому, чтобы задержать продвижение наших войск в районе Юж. Буг и Проскуров, а затем ликвидировать создавшуюся угрозу. Для этой цели на рубеже Ходаковцы, Стуфчинцы, Лезнево противник сосредоточил пехоту и танки 1, 6, 19 ТД и боевой группы «Райх».

С утра 11 марта силами батальон-полк пехоты при поддержке 20-30 танков и САУ начал сильные контратаки в направлении Печески, Тирановка, Шпичинцы, которых в общей сложности участвовали до 120 танков и САУ. К исходу 11 марта противник незначительно потеснил наши части и овладел Печески и Тирановка, потеряв при этом 31 танк.

12 марта противник снизил интенсивность атак с этого рубежа и вел подготовку к новым атакам. В районе Николаев и хутор Глибочанский противник оказал упорное сопротивление, переходя в неоднократные контратаки силами рота-батальон с 15-20 танками.

В ночь на 13 марта и с утра 13 марта противник возобновил атаку и к 15.00 силами трех полков и до 180 танков и САУ предпринял ожесточенную атаку в центре фронта в направлении Аркадиевцы, Шпиченцы, Давыдковцы и потеснил наши части. На левом и правом фланге фронта армии в течении 13 марта противник вел упорный огневой бой на всех рубежах.

В течении 14-15 марта противник овладел Аркадиевцы, Терешевцы, Пархомовцы, Редвинцы, Ярославка и к исходу 15 марта вытеснил наши части на северный берег р. Бужок, продолжая бой с нашими частями, занимавшими круговую оборону в районе Давыдковцы – Бахматовцы.

В районе западнее и юго-западнее Проскурова противник сосредоточил 11 и 18 ТД, в районе Моломолинцы ТД СС «Адольф Гитлер» и остатки 23 ТД.

Во второй половине дня 15 марта противник силами, до полк пехоты и 60 танков из района Малиничи контратаковал в северном направлении и одновременно до полка пехоты с 35 танками из района Гречан в западном направлении и овладел Мацковцы и Малашевцы.

С утра 17 марта с рубежа Мочулинцы – Нетечинцы противник атаковал в северном и северо-восточном направлении и овладел: Мочулинцы, Павликовцы, Гелетинцы.

В течении 18-20 марта противник продолжал атаковать и овладел Бокиевка, Дзеленцы, Медведовка, Водички. К утру 19 марта противник занял Головчинцы и Чубарово и вытеснил наши части с южного берега р. Юж. Буг.

18-19 марта противник был выбит из Николаев, Везденьки, Орлинцы.

Потери противника с 10 по 20 марта 1944 г.: солдат и офицеров – 6325, танков и САУ – 231, автомашины – 97, БТР – 10, орудия различных калибров – 30, минометов – 38, пулеметов – 72» [1, арк. 472-474, 477].

Про неймовірний опір ворога поблизу Проскурова свідчить, зокрема, повідомлення командуючого 1-ї армії А. Гречка, адресоване командуючому 1-м Українським фронтом Г. Жукову: «16 марта 1944 г. Докладываю: нами точно установлено, что перед фронтом 1-й гв. армии на участе Лесовые Гриневцы – Меджибож находится танковая группировка в составе 1, 6, 11, 16, 17, 19 танковых дивизий и остатки танковой дивизии СС «Райх». В общей сложности перед фронтом находится 515 танков та 115 САУ… Анализируя ожесточенные бои в районе Аркадиевцы – Терешевцы – Шпичинцы, делаю взвод, что противник ни на одном из действующих сей час фронтов не дерется с таким ожесточением, как на Проскуровском направлении» [1, арк. 463].

Таким чином, німецькі війська в ході боїв 10-20 березня 1944 р., зазнавши суттєвих втрат, зуміли витиснути радянські сили на північний берег р. Бужка, ліквідувавши тим самим Давидковецький виступ і загрозу захоплення Проскурова. Мета такої запеклої оборони рубежу була єдина: противникові необхідно було вивести з району Проскурова значні сили (23 дивізії, у т.ч. 10 танкових), над якими нависла загроза оточення.

Командування 1-го Українського фронту, опинившись перед загрозою провалу наступу на Проскурівському напрямку, вдалося до рішучих заходів – 1-у гв. армію оперативно підсилили 11-м та 47-м стрілецькими корпусами. До 20 березня 1944 р. було завершено введення нових сил та перегрупування військ армії. Наступного дня 1-а гв. армія розпочала масований наступ. Подальші дії подамо із «Журнала боевых действий 1-й гв. армии» (скорочення: сп – стрілецький полк, сд – стрілецька дивізія, вдд – повітряно-десантна дивізія, ск – стрілецький корпус):

«21 марта 1944 г. Закончив к исходу 20 марта перегруппировку, войска армии 21 марта в 12.25 после артподготовки провели масштабное наступление и овладели Бокиевка, Медведевка, Мочулинцы (силами 271 сд 11 ск), Павликовцы, Дзеленцы, Чабаны (силами 24 сд 11 ск), Хоминцы (121 сд 30 ск), Данюки (395 сд 30 ск), Водички, Осташки (309 сд 17 ск), Черепова, Череповка (2 вдд 47 ск), Калиновка, Климашовка (127 сд 107 ск), Ходаковцы и к 19.00 ведут бой на рубеже:

11 ск – 271 сд ведет бой за Немиринцы, 24 сд 4 км северо-западнее Гелетинцы;

30 ск – 121 сд 2 км юго-западнее Хоминцы, 395 сд Бычья Гора, высота 333,7;

17 ск – 309 сд овладев Водички ведет бой за Климковцы; 68 сд на северном берегу р. Плоская ведет бой за Волица и в центре Малашевцы;

47 ск – 167 сд ведет бой за Олешин и Иванковцы, 2 вдд прошла ж-д. линию и ведет бой за хутора в 2 км. Севернее Иванковцы;

107 ск – 127 сд овладела Климашевка и ведет бой за Скаржинцы, 304 сд форсировав р. Бужок двумя полками ведет бой в районе высоты 277,9 (перекресток дорог в 2 км северо-западнее Печески), 141 сд – северо-западная окраина Редвинцы;

94 ск – заканчивает сосредоточение Купель – Пахутинцы.

Погода: меняющаяся облачность, временные осадки, ветер слабый, южный. Дороги грязные, труднопроходимые для всех видов техники.

22 марта 1944 г. Противник оказывал сильное сопротивление наступлению наших войск, продолжал прочно прикрывать непосредственные подступы к Проскурову. В 10.00 из станции Гречаны бронепоезд противника обстреливал боевые порядки наших войск. В 15.20 – 16.00 от Проскурова на Ярмолинцы отошла значительная колонна техники.

Войска 1-й армии правым флангом успешно продвигались вперед, в центре и на левом фланге вели упорные бои и к 19.00 освободили: Дахновка, Немиринцы, Выгнанка, Куманов, Лепибоки, Хоптинцы, Веселец, пос. Хоптинецкий, пос. Красный, Александровка, Журавлинцы, Турчинцы, Калитинцы, Дахновка Калитиская, Шишковцы, Гелетинцы, Жучковцы, Олешковцы, Варовцы, Остапковцы, Доброгоща, Антоновка, Хмелевка, Фельштин, Немиченцы, Климковцы, Зарудье, Зверховцы, Борщевка, Радковцы, Слободка, Матвейковцы, Тростянец, Нафтуловка, Кузьмин.

К 20.00 ведут бои на рубеже:

11 ск – Александровка, Зверховка, Борщевка, Кузьмин;

30 ск – Кузьмин, Матвейковцы, Тростянец;

47 ск – Олешин, Иванковцы;

107 ск – Скарженцы, Пашковцы, Печески;

94 ск – управление корпуса и 99 сд на марше в новый район, 30 сд с 15.00 на марше в район Качуринцы, Видава;

17 ск – 309 сд ведет бои за Кудринцы, 68 сд – Кудринцы и левым флангом овладела Малиничи, захватив 2 эшелона с танками, автомашинами, продовольствием; 147 сд оседлала шоссе Проскуров – Волочиск, юго-восточная околицы Волца, западная часть Малашевцы, казармы в 3 км западнее станции Гречаны.

18 ск – с 8.00 вошел в подчинение армии в составе 226 и 280 сд и к 18.00 вел бой в районе на рубеже и левым флангом овладел Соломна; 141 сд с 8.00 вместе с боевым участком Маломолинцы – Ставница вышла из состава 1-й армии и передана 18-й армии согласно распоряжению №8300/ш от 21.03.1944.23 марта 1944 г. В течении суток противник упорно сопротивлялся на участке Сатанов – Городок и вдоль железной дороги на Проскуров. В течении 23 марта наши войска овладели 46 населенными пунктами, среди них: Федорки, Завалийки, Каневка, Броневка, Куровечки, Качуринцы, Тарноруда, Гречана, Куровка, Кременная, Лесоводы, Мартынковцы, Старое и Новое Поречье, Новый Свет, Райковцы, Андрейковцы, Кудринцы, Малашевцы, Печески, Пашковцы, Скарженцы, Тирановка, Гриневцы, Стуфчинцы, Заречье и др.

К 19.00 ведут бои на рубеже:

18 ск – юго-западнее Туровка (Тернопольская обл.), западная окраина Гречана, Куровка, Мартынковцы, Тарасовка;

94 ск – 30 сд на марше в районе Кузьмин, Новоселка (в распоряжение 30 ск);

11 ск – Вився, пос. Красный, 24 сд продолжает наступление на Кутковцы, Гусятин;

30 ск – Лесоводы, Кременная, обходит Городок;

17 ск – 309 сд овладела Москалевка, 147 сд ведет бой за Буйволовцы, 68 сд – за Нижние Волковцы (ж.д.);

47 ск – вночь на 23 марта сменил части 17 ск на рубеже Малашевцы – казарма 3 км. От Гречаны и ведет бой за Нижние Волковцы, 2 вдд – Малашевцы, одним сп переплавилась через р. Плоская в Волица, одним сп – на подходе к Волица.

107 ск – 127 сд правым флангом переправилась через р. Юж. Буг, ведет бой за станцию Гречаны, левым флангом овладела Давыдковцы. Передовые две роты форсировали р. Юж. Буг и ведут бой за станцию Гречаны, а левым флангом овладела Заречье. Передовым отрядом силою в две роты форсировали Юж. Буг и ворвалась на северную окраину Проскуров, где встретив сильный огонь со стороны противника, вынуждено вернулась на исходные позиции. 304 сд – на рубеже МТС, что восточнее Заречье и левым флангом ведет бой за Лезнево.

24 марта 1944 г. В течении суток противник оказывал упорное сопротивление продвижению наших войск, обеспечивая отход своих живых сил и техники в южном и юго-западном направлениях. На участке Куровка, Мартынковцы противник с 19.00 до 20.00 провел 4 контратаки в результате чего 280 сд оставила эти пункты. В 16.00 силою 25 танков и БТР противник прорвался в районе Вився, Закупное и овладел ими. В районе Проскуров отмечается большое количество танков и пулеметных точек, которые обстреливают переправу через Юж. Буг.

Войска армии в течении суток освободили 56 населенных пунктов и ведут бои на рубеже:

18 ск – полностью очистили восточный берег р. Збруч севернее Сатанова;

17 ск – за день уничтожено свыше 250 солдат, взято 37 пленных;

11 ск – 24 сд двумя сп вышла на рубеж: Голенищево, Ольховцы, одним сп у Вився. Уничтожено 10 танков и 5 БТР;

30 ск – 121 сд овладел Кутковцы, Ивахновцы, Яромирка. 30 сд овладел Великая Яромирка и ведет бой за Завадинцы;

17 ск – 309 сд на рубеже левого фланга Жищинцы, 147 сд овладев Балакиры, 68 сд совместно с 309 сд ведет бой за Жищинцы;

47 ск – 167 сд на рубеже Андрейковцы, Верхние Волковцы, Нижние Волковцы. 2 вдд правым флангом ведет бой у шоссе 500 м. севернее Ружичная, левым флангом вырвалась на юго-западную окраину Проскуров. Захвачено 2 ж.д. эшелона и 3 паровоза;

107 ск – 127 сд овладела стацией Гречаны и ведет бой за Проскуров на северных и северо-западных окраинах, а одним полком на юго-западной окраине, 304 сд переплавилась через р. Юж. Буг, ведет бой в районе совхоза на восточной окраине Проскуров. На станции Гречаны захвачены два эшелона с оружием и имуществом.

25 марта 1944 г. Войска армии преодолевая сопротивления противника овладели крупными населенными пунктами: Сатанов, Гусятин, Городок и Проскуров. К исходу дня армия вышла на рубеж:

18 ск – за р. Збруч (территория Тернопольской обл.);

11 ск – 271 сд также переправилась чрез р. Збруч, 24 сд отразив атаки, двумя сп прорвалась в районе Гусятина и форсировала р. Збруч;

30 ск – 121 сд одним полком вела бой за Чемировцы, Бережанка, двумя полками в движении на Ямпольчик – Демковцы. 30 сд одним полком овладела Скипче, два сп в районе Сырватинцы, Великая Яромирка. 395 сд одним полком овладела Городок, двумя сп ведет бой за Новую и Старую Соколовку и Ярмолинцы;

47 ск – овладел Буйволовцы, станцию Скибнево, очистил Андрейковцы, Нижние Волковцы, Россоша, Ружичная. 2 вдд очиств Проскуров, вышла на юго-восточные его окраины и ведет бой за лес южнее Ружичная, Раково, Дубово, Книжковцы. 167 сд за Жилинцы, Выхеливка;

107 ск – до утра закрепившись в Проскурове, получл приказ о передислокации. С 15.00 127 сд сдала участок 304 сд и с 17.00 совершает марш в новый район, 304 сд оставив один сп на месте сдачи участка соседу слева и с 17.30 совершила марш в новый район.

В результате боев за 25 марта частями армии:


  1. Уничтожено: солдат и офицеров – до 2000, автомобилей – 1060, орудий – 38, пулеметов – 54, танков – 15;

  2. Захвачено: автомашин исправных – 321, тракторов и тягачей – 70, БТР – 10, танков исправных – 50, танков не исправных – 77, орудий – 86, пулеметов – 30, винтовок и автоматов – около 1000, мотоциклов – 30, эшелонов с продуктами – 3, складов с имуществом – 2, паровозов – 5, вагонов с углем – 50, вагонов порожних – 105, складов с горючим – 4, складов боеприпасами – 11, складов с продовольствием – 8, складов с имуществом связи – 3» [1, арк. 477-488].

Отже, з 20 до 25 березня 1944 р. німецькі війська продовжували утримувати рубіж Проскурів, забезпечуючи відхід своєї живої сили і техніки. 1-а гв. армія, зламавши опір противника, до ранку 25 березня нарешті оволоділа Проскуровим, й розвинула наступ у південному напрямку.

Таким чином, аналіз архівних матеріалів ЦАМО РВ, що дають вичерпну інформацію про щоденні дії військ 1-ї гв. армії, свідчить про важки бої за визволення центральної частини Кам’янець-Подільської (нині – Хмельницької) області.


Джерела та література:

  1. Центральний архів Міністерства оборони Російської федерації (далі – ЦАМО РФ). – Ф.292. – Оп.6850. – Спр. 450.

  2. ЦАМО РФ. – Ф.30 сд. – Оп.1. – Спр. 6А.1 12 листопада 1943 р. 1-а гвардійська армія була включена до складу 1-го Українського фронту, де об'єднала 74, 94, 107-й стрілецькі корпуси. У листопаді-грудні війська 1-ї гв. армії брали участь в боротьбі з контрнаступом противника на київському напрямку, а з 24 грудня – у наступальній Житомирсько-Бердичівській операції. До кінця лютого 1944 р. війська 1-ї гв. армії перегруповані в район на південний схід від Шепетівки. У березні-квітні вели наступ на напрямку головного удару фронту в Проскурівсько-Чернівецькій операції.Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет