За инвестиционно предложение за „жүктеу 14.25 Kb.
Дата16.06.2018
өлшемі14.25 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от лешници, отглеждани по интегриран способ и иновативна технология за уплътняване на площи”, с местоположение: поземлени имоти №№ 234003, 234005, 234006, 234011, 234012, 234013, 234014 и 234016 в землището на гр. Глоджево, общ. Ветово, 030013 в землището на с. Волово, общ. Борово, 024025 в землището на с. Горно Абланово, общ. Борово, 000852 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла, 021006 в землището на с. Ботров, общ. Бяла и 022001 в землището на с. Белцов, общ. Ценово

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „СИП 2000” ООД – гр. Русе инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от лешници, отглеждани по интегриран способ и иновативна технология за уплътняване на площи”, с местоположение: поземлени имоти №№ 234003, 234005, 234006, 234011, 234012, 234013, 234014 и 234016 в землището на гр. Глоджево, общ. Ветово, 030013 в землището на с. Волово, общ. Борово, 024025 в землището на с. Горно Абланово, общ. Борово, 000852 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла, 021006 в землището на с. Ботров, общ. Бяла и 022001 в землището на с. Белцов, общ. Ценово”, попада в обхвата на т. 1. Селско, горско и водно стопанство, буква „в”мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земиот Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 3427/19.08.2016 г.Копие на писмото е изпратено в Община Ветово, Община Борово, Община Бяла, Община Ценово и Кметства гр. Глоджево, с. Горно Абланово, с. Волово, с. Ботров и с. Белцов.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> "Туризъм и отдих"
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2553/11. 08. 2017 г
YIP 2014 -> „селско, горско и воднос топанство
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2480/18. 05. 2015 г
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Заседание на комисията по Наредба №22/10. 02. 2006 г., както следва: Имот с номер 000059 в землището на с. Чудомир, общ. Лозница, с начин на трайно ползване
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао ао-3816-1/21. 08. 2018г
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 4172/13. 08. 2015 г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет