Зао "казахстанская фондовая биржа"Дата13.09.2017
өлшемі93.18 Kb.
#824
түріАнықтамалық

Анықтамалық ақпарат

60 кесте. 2012 жылдағы KASE бағдарламалық-техникалық кешенін модернизациялау және дамыту бойынша жұмыстар тізілімі

1. Сауда-саттық жүйесі. Негізгі нұсқа

I–II тоқсан:

– алдыңғы нұсқамен салыстырғанда келесідей айырмашылықтары бар, сауда-саттық жүйесінің 2.33 нұсқасын қолданысқа енгізу:

1) dll файлдарына және логтарды пайдаланушының локалды каталогында сақтау;

2) серверден жауапты ұзақ күткен жағдайда тиісті модальды терезенің көрсетілуі;

3) 30%-қ шектелімді басқару механизмінің бар болуы;

4) белсенді өтінімдердің жағдайы туралы мәліметтерді көрсету тілін өзгерту;

5) репо мәмілесінің жабылуына дейін қалған күндер саны туралы ақпаратты көрсететін, репо-міндеттемелер үшін қосымша "Реподағы күндер саны" атрибутын енгізу;

6) арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды өткізу ережелерін өзгерту;

7) маркет-мейкерлік өтінімдердің параметрлерін өзгерту механизмін түрлендіру;

– сада-саттық жүйесінің терминалын автоматты түрде жаңарту жүйесін аяғына дейін жасау;

– сауда-саттық жүйесінің 2.33 нұсқасымен жұмыс істеу үшін "Биржаның сауда-саттық жүйесінің ақпараттармен алмасу модулі сыртқы қосымшаларымен" және "Сыртқы қосымшалардан Биржаның сауда-саттық жүйесіне кіру кітапханасы" өнімдерін аяғына дейін жасап, қолданысқа енгізу. Аталған өнімдердің жаңа нұсқаларының алдыңғы нұсқалармен келесідей айырмашылығы бар:

Алмасу модулі:

1) қаржы құралдары, өтінімдер және мәмілелер бойынша ақпарат алмасу құрылымы жетілдірілді;

2) нарықтық және тікелей өтінімдер беруге, өтінімдерді растауға, тікелей өтінімдерді қанағаттандыруға арналған функционал қосылды; қаржы құралының бағасы бойынша кірістілігін және кірістілігі бойынша бағасын есептеу қосылды;

Кіру кітапханасы:

1) мәмілелер бойынша ақпараттармен алмасу құрылымы жетілдірілді;

2) қаржы құралына жазылымды динамикалық бақылауды жүзеге асыру мүмкіншілігі.

III тоқсан:

– қашықтағы резервтегі орталықтың негізінде тестілік сауда-саттықтарын өткізу;

– Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкін Басқармасының 2012 жылдың 24 ақпанындағы № 61 қаулысын орындау бойынша сауда-саттық жүйесін аяғына дейін жасау

IV тоқсан:

– алдыңғы нұсқаларды пайдалану барысында анықталған кемшіліктер жойылған, сауда-саттық жүйесінің 2.34 нұсқасын қолданысқа енгізу.2. Сауда-саттық жүйесі. "Жазылым" нұсқасы

IV тоқсан:

– өнімділіктің жоғарылатылған параметрлерімен, сондай-ақ келесідей мүмкіндіктермен сипатталатын, сауда-саттық жүйесінің "Жазылым" нұсқасын қолданысқа енгізу:

1) Order Book (өтінімдер журналын) құру;

2) қанағаттандыруға жататын, өтінімдерді таңдау бөлігінде эмитенттермен өзара әрекеттесу;

3) өтінімдерді тіркеу және IPO-да мәмілелер бойынша есеп айырысу бөлігінде өзара әрекеттесу.

3. Сауда-саттық жүйесіне кіру интерфейстері:

FIX-шлюз (market data):I–II тоқсан:

– "Сауда-саттық ақпаратын жеке алушыларға белгілі уақыттық кідіріспен ұсыну" модулін іске асыру;

– сауда-саттық жүйесінің 2.33 нұсқасымен жұмыс істеу үшін сервисті аяғына дейін жасау.

III тоқсан:

– FIX-серверінде өтінімдер "стаканын" есептеу және оны кейін FIX хаттамасы арқылы ұсыну мүмкіншілігін енгізу бойынша іс-шараларды іске асыру.IV тоқсан:

– FIX Market Data жүйесіне арналған мониторинг жүйесін аяғына дейін жасау.

Транзакциялық FIX-шлюзі

I–II тоқсан:

– өтінімдерді беру-жою кезінде және мәмілелер жасасқандағы хабарлау жүйесін аяғына дейін жасау;

– сауда-саттық жүйесінің 2.33 нұсқасымен жұмыс істеуге арналған сервисті аяғына дейін жасау.

III тоқсан:

– Java-кітапханасын қолдайтын танзакциялық FIX-шлюзінің 2.0 нұсқасын қолданысқа енгізу;

– өтінімдерді беру-жою кезінде және мәмілелер жасасқандағы хабарлау жүйесін аяғына дейін жасау;

– сервис жұмысының тұрақтылығын арттыру;

– виртуалды машинамен сыртқы пайдаланушылар үшін тестілік серверді қолданысқа беру бойынша іс-шараларды іске асыру.

4. Оқу сауда-саттық жүйесі

I–II тоқсан:

– Оқу сауда-саттық жүйесін мынадай бөлігінде аяғына дейін жасау;

2) құпия сөздің жарамдылық мерзімі аяқталған кезде пайдаланушыға ескертпе жолдау.

III–IV тоқсан:

– Тиісті техникалық тапсырмаға сәйкес Оқу сауда-саттық жүйесін аяғына дейін жасау:

1) тіркеу бетін жетілдіру;

2) ағымдағы ойын бойынша мәліметтерді іріктеуге мүмкіндік беретін, функционалды іске асыру;

3) мұрағаттық мәліметтерді көрсету нысанын аяғына дейін жасау;

4) Оқу сауда-саттық жүйесінің пайдаланушыларына хабарлама жіберу бетін жасау;

– жетілдірілген Оқу сауда-саттық жүйесінің негізінде жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған "Биржалық ынталандырушы" оқу сауда-саттықтарын үйренушілеріне жетекшілік.

5. "STrade" Интернет-трейдинг жүйесі

III тоқсан:

– мынадай негізгі өзгертулер мен толықтыруларды қамтыған, "STrade" Интернет-трейдинг жүйесінің 1.07 және 1.07.05 нұсқаларын қолданысқа енгізу:

1) падаланушылар интерфейсін модернизациялау және аяғына дейін жасау – ақпараттық өрістерін жасау, мәліметтердің іріктелуін баптау;

2) сертификаттар импортының үдерісін жеңілдету;

– мынадай негізгі өзгертулер мен толықтыруларды қамтыған, "STrade" Интернет-трейдинг жүйесінің 1.08 нұсқасын қолданысқа енгізу:

1) "STrade" жүйесінен сауда-саттық жүйесіне ақпараттық хабарламалар жөнелту мүмкіншілігі;

2) өтінімдерді айла-шарғы жасау критерийлеріне сәйкес келуін тексеру мүмкіншілігі;

– виртуалды машинамен Оқу сауда-саттық жүйесі үшін "STrade" Интернет-трейдинг жүйесін қолданысқа беру бойынша іс-шараларды іске асыру.6. Система передачи данных "eTransfer.kz" мәліметтер

III тоқсан:

– алдыңғы нұсқасымен салыстырғанда келесідей айырмашылығы бар, "eTransfer.kz " жүйесінің Орталық депозитарийге арналған 1.37.27 нұсқасын қолданысқа беру:

1) пайдаланушының "eTransfer.kz" жүйесіне кірген кезде пайдаланушы сертификатының мәліметтер базасында, сондай-ақ ҚБЕО Растау орталығында сәйкес келуіне қосымша тексеру;

2) кез келген форматтағы файлдарды әрі қарай жөнелту бойынша опциондық мүмкіншілік;

3) жүйенің алдыңғы нұсқасын эксплуатациялау барысында анықталған, қателердің жойылуы.

IV тоқсан:

– Клирингілік палата мен клирингілік қатысушы арасында мәліметтермен алмасу үшін функционал іске асырылған, клирингілік қатысушыларға арналған "eTransfer.kz" жүйесінің 1.37.27 нұсқасын әзірлеу.7. Бэк-офис жүйесі

I–II тоқсан:

– жаңалықтар конверторын жақсарту;

– оңтайландырылды:

1) фьючерстерді есептеу;

2) сауда-саттық жүйесінен бэк-офис жүйесіне мәліметтер экспортының уақыты;

3) маркет-мейкерлердің тәртіп бұзушылығын есептеу;

– нарықтық бағаларды қамтыған, сауда-саттық жүйесі үшін МТ-хабарламалары функционалы іске асырылды.

III тоқсан:

– KASE бағдарламалық қамтуын Clearing System KASE клирингілік жүйесіне және BackOffice System KASE бэк-офисіне бөлу;

– клирингілік қызмет көрсету бойынша есеп берушілікті әзірлеу және енгізу, оны есеп берудің жеке тобын бөліп шығару;

– "Халықтық IPO" жобасының мәліметтерін экспорттау және сақтау сызбасын әзірлеу;

– IPO бойынша тиісті жрналдары мен есеп берулерін әзірлеу;

– "Шектелімдер" тәртіптемесін аяғына дейін жасап, қолданысқа енгізу, мұнда басқа валюталармен жұмыс жасау мүмкіншілігі ашылған; нөлдік немесе екі еселік сомалармен жазбаларды қалыптастыруға тыйым салу үшін шектелімдерді қалыптастыру уақытын шектеу;

– Is2In жобасының Web Data Transfer қосалқы жүйесін аяғына дейін жасап, қолданысқа енгізу, соның арқасында жарияланым мазмұнның жаңаша бөлінуіне қарай жүзеге асырылады; қайталануды жоққа шығару үшін жазбалардың бірегейлігін бақылау өзгерді;

– KASE BOS жүйесінде Биржа мүшелерінің және эмитенттердің құжаттарын бастапқы тіркеуі үшін директориялар серверінде автоматты түрде қалыптастыру механизмі аяғына дейін жасалып, қолданысқа енгізілді;

– мәліметтер базасында кестелік сипаттамалардың қайталануын жоққа шығару үшін ескерту механизмі құрастырылып, қолданысқа енгізілді;

– доработка и внедрение журнала "Нетто-жайғасымдар" журналын аяғына дейін жасап, қолданысқа енгізу; осымен қатар келесі датаға өткізілімдердің қалыптасуына тыйым салу.IV тоқсан:

– Биржаның клирингілік қызметті жүзеге асыруға лицензия алуы шегінде шоттардың жеке және клиенттік болып бөлінуі;

– Биржаның клирингілік қызметті жүзеге асыруға лицензия алуы шегінде фьючерстер нарығында кепілдік жарналарды жеке және клиенттік болып бөлінуі, сондай-ақ олардың мерзімдік нарықтың сеторлары бойынша бөлінуі;

– нақты уақыт тәртібінде күдікті мәмілелерді анықтау функционалын әзірлеу;

– бэк-офис жүйелеріне падаланушылардың кіру картасын қалыптастыру;

– бэк-офистің мәліметтер базасына Биржа сайтына ақылы кіру рұқсатын падаланушыларды және төлемдер журналына тиісті төлемдерді енгізу механизмі әзірленді;

– Биржаның банктік қызметтерді жүзеге асыруға лицензия алуы шегінде бэк-офистің тестілік нұсқасында банктік шоттармен жұмыс жасау механизмі әзірленді;

– бэк-офиске жаңа эмитентті немесе Биржа мүшесін енгізгенде "СТН" и "БСН" бірегейлігін тексеру механизмі әзірленді;

– есеп айырысуға қатысушылардың шоттарынан "1С:Кәсіпорын" бағдарламасынан жүктеп алу мүмкіншілігі қосылды;

– нарықтық бағалауды оңтайландыру.8. Сайт

II тоқсан:

– Биржа мүшелері туралы толыққанды бөлімін құру;

– "Халықтық IPO" жне "Маркет-мейкерлер" беттерін жасау;

IV тоқсан:

– навигациялық құрылымды жақсарту;

– басты бетте "Басты уақиға" блогын жасау;

– эмитенттердің мұрағаттық құжаттарына рұқсаттың ыңғайлығын арттыру;

– бағалы қағаздардың қосымша кодтары туралы ақпараттарды шығарып көрсету (CFI және BBGID);

9. Is2In электрондық құжатайналым жүйесі

II тоқсан:

– Биржа мүшелеріне өз құжаттарын астоматты тртіпте ұсыну және стандартталған, соңынан Биржа сайтында жарияланатын, жаңалықтық хабарламаларды қалыптастыруған мүмкіншілік беретін, Is2In электрондық құжатайналым жүйесін қолданысқа енгізу;IV тоқсан:

– ГОСТ 34.310-2004 сәйкес келетін, Биржа мүшелерінің электрондық құжаттарына электронды сандық қолтаңба (бұдан әрі – ЭСҚ) қоюға мүмкіндік беретін, ЭСҚ-мен жұмыс жасауға арналған Is2In электрондық құжатайналым жүйесіне арнайы модулін қосу.10. Аппараттық қамту және телекоммуникациялар

I–II тоқсан:

– Биржа клиенттерін қосу үшін резервтік интернет-арнасын ұйымдастыру;

– Биржа офистерінің арасында резервтік радиоарнасын белсендіру;

– ҚБЕО резервтік орталығына дейін ұлттық валютада төлемдерді жүзеге асыруға арналған резервтік арнасын белсендіру.III тоқсан:

– Биржаның ақпараттық-техникалық сервистерін резервтік интернет-арнасына қосу;

– ҚБЕО дейін для сервисов ФАСТИ және "Банк-клиент" сервистері үшін байланыстың жаңа беру;

– сайтты жаңа серверлерде баптау және тестілеу.IV тоқсан:

– сайтты жаңа аппараттық қамтуда баптау және тестілеу;

– транзакциялық FIX-шлюзді жаңа ақпараттық қамтуда баптау, тестілеу және қолданысқа беру;

– байланыстың сыртқы арналарын коммутациялық бөлмеден серверлік жайға ауыстыру.11. Құжаттама

– Биржаның ақпараттық жүйелеріне өзгертулер енгізу тәртібі;

– Биржаның ақпараттық жүйелерінің классификаторы;

– Ақпараттық жүйелерді құжаттау ережелері;

– Антивирустық қорғаныс тәртібі;

– Электронды пошта мекен-жайларын тіркеу тәртібі;

– Биржаның ақпараттық қамтуын техникалық эксплуатациясының нұсқаулығы;

– Пайдаланушылармен өзара әрекеттестік қызметін енгізу бойынша жоба;

– "АТ-қызметтері бойынша жүгінулерді басқару" үдерісінің регламенті;

– АТ-инфрақұрылымы бойынша техникалық қызметтер көрсетуге тапсырыстар және оқыс оқиғаларды жою бойынша жұмыс тәртібі;

– АТ-инфрақұрылымында өзгертулер енгізуге тапсырыстармен жұмыс жүргізудің тәртібі;

– Ақпараттық технологиялар департаментінің операциялық қызметі бойынша АТ-қызметтер каталогы.KASE 2012 жылға есеп берушілігіне нақты материалдар

Каталог: files -> reports -> 2012 fb kz
reports -> Зайсан ауданы әкімінің атына ұсыныс-пікір жинайтын ілінген жәшіктектердің орналасқан жерлері туралы ақпарат Зайсан қаласы бойынша, орналасқан жері
reports -> Зайсан ауданы әкімі С. Зайнулдиннің 2013 жылғы 1-8 ақпан аралығында халық алдында есеп беру жиынында айтылған ұсыныстары мен ескертпелерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары
reports -> Аудан әкімінің 2013 жылғы 01-08 ақпан аралығында қала және ауылдық округтер аумағында есеп беру кездесуінде айтылған
reports -> Ақсу ауылдық округі әкімінің 2016 жылда атқарған жұмысы туралы есептік баяндамасы
reports -> Ақсу ауылдық округінің әкімі Қ. Есимхановтың тұрғындар алдында есеп беру тезисі
2012 fb kz -> Зао "казахстанская фондовая биржа"


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет