Запове д № рд-345/07. 12. 2018 гжүктеу 54.37 Kb.
Дата19.02.2019
өлшемі54.37 Kb.
түріЗакон

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция “Земеделие”-Перник


З А П О В Е Д

РД-345/07.12.2018 г.


На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад вх. № АР-2160/07.12.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-202/02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 20/26.11.2018 г. в Общинска служба по земеделие – Брезник по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,
О Д О Б Р Я В А М:
I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с. Видрица, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Видрица, община Брезник, област Перник между ползвателите, както следва:

по ред

Ползвател


Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗСума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

1

„АГРИВА“ ЕООД

29.035 дка

493.60 лв.

2

„ФАРМ ДЕЛТА“ ЕООД

1.050 дка

17.85 лв.

3.

„АГРО БУЛ - 2012“ ЕООД

4.377 дка

74.41 лв.

4.

Камен Асенов Дънков

27.832 дка

473.14 лв.

5.

Асен Стоянов Петров

0.200 дка

3.40 лв.

6.

Крема Димитрова Ваклинова

17.985 дка

305.75 лв.

7.

Георги Василев Борисов

3.286 дка

55.86 лв.

8.

Димитър Асенов Петров

16.325 дка

277.53 лв.

9.

Юлиан Васков Василев

19.023 дка

323.39 лв.

10.

Асен Николаев Найденов

1.200 дка

20.40 лв.

11.

Камен Асенов Каменов

15.468 дка

262.96 лв.

12.

Георги Георгиев Василев

0.670 дка

11.39 лв.

13.

Анна Георгиева Миланова

0.000 дка

0.00 лв.

14.

Анна Малинова Боянова

0.000 дка

0.00 лв.

15.

Антоанета Кръстанова Цветанова

0.000 дка

0.00 лв.

16.

Ваня Николова Василева

0.000 дка

0.00 лв.

17.

Василен Георгиев Василев

0.000 дка

0.00 лв.

18.

Елена Стойнева Михайлова

0.000 дка

0.00 лв.

19.

Кирил Йорданов Цанков

0.000 дка

0.00 лв.

20.

Красимира Петрова Тодорова

0.000 дка

0.00 лв.

21.

Стоян Асенов Петров

0.000 дка

0.00 лв.


III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция "Земеделие"-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция "Земеделие” - Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.


БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

IBAN: BG49UBBS80023300251910

BIC: UBBSBGSF
IV. Съгласно чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ  за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират. Въз основа на подаденото заявление, да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.
На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването да се обяви в кметството на с. Видрица, в сградата на Общинска служба по земеделие – Брезник, както и да се публикува на интернет страниците на Община Брезник и на Областна дирекция "Земеделие"-Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ обжалването на заповедта не спира изпълнението й.АННА ЦВЕТКОВА -п-

Директор на ОД „Земеделие” - Перник


Каталог: dmdocuments -> obiavi ODZ
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
obiavi ODZ -> Република българия министерство на земеделието, храните и горите
obiavi ODZ -> Министерство на земеделието и храните
obiavi ODZ -> Запове д № рд-342/06. 12. 2018 г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет