Заповед №1054. град Гълъбово. 10. 2016 г. На основание чл. 44, ал от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал от Закона за местните данъци и такси и члжүктеу 75.07 Kb.
Дата31.03.2019
өлшемі75.07 Kb.
түріЗакон

straight connector 2
ЗАПОВЕД
№ 1054.
град Гълъбово 21.10.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 17, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ГълъбовоОПРЕДЕЛЯМ:


  1. Границите на районите и честотата на сметосъбиране , сметоизвозване и обезвреждане в депо в населените места от община Гълъбово, съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6, неразделна част към настоящата заповед.  1. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – ежедневно.  1. Поддържане на депо за обезвреждане на битови и строителни отпадъци или претоварна станция.

Настоящата заповед да се обяви публично на определените за целта места.НИКОЛАЙ ТОНЕВ ............./пп/.........

Кмет на Община Гълъбово

Изготвил: Светла Йовчева, старши експерт „Екология и ЕК“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Граници на районите за сметосъбиране
Град Гълъбово

Изток – от язовир „Розов кладенец“;

Запад – от подстанция „Марица Изток“ до кв. „Лозенец“/МБАЛ;

Север – от река Сазлийка (кравекомплекс) до депо/сгуроотвал на „Брикел“ ЕАД;

Юг – от околовръстен път за град Симеоновград до Гробищен парк
Кв. „Митьо Станев“

Изток –боров масив;

Запад –река;

Север –стопански двор и постройки

Юг – земеделски земи
Село Мусачево

Изток – река и спортно игрище;

Запад –стопански двор и гробищен парк;

Север –земеделски масив;

Юг – горски масив
Село Обручище

Изток – река Соколица, гробищен парк, депо на ТЕЦ „Ей и Ес МИ1“;

Запад –язовир Розов кладенец;

Север –Рудник 3;

Юг – река Кумлия
Село Искрица

Изток –стадион и мелница;

Запад –земеделски земи

Север –река ;

Юг – ямата „Борова гора“
Село Медникарово

Изток – ГТЛ, Рудник-3;

Запад –стопански двор;

Север –река Соколица;

Юг – боров масив

Село Мъдрец

Изток – спортно игрище;

Запад – бензиностанция;

Север – стопански двор;

Юг – язовир Мъдрец
Село Главан

Изток – кв. „Войводово“;

Запад –стопански двор и гробищен парк ;

Север –стадион и стопански двор;

Юг – борова гора, землище А. Манолов
Село Помощник

Изток – землище „Анбаджа“;

Запад – местност „Бустанлъка;

Север – гробищен парк;

Юг – стопански двор
Село Априлово

Изток – язовир Любеново;

Запад –стопански двор;

Север –земеделски масив;

Юг – Асфалтова база, борова гора
Село Разделна

Изток –стонаски двор и постройки;

Запад –стопански двор;

Север –земеделски масив;

Юг – река
Село Великово

Изток – язовир Великово;

Запад –гробищен парк;

Север –стопански двор;

Юг – водоем, горски фонд
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
График за сметосъбиране и сметоизвозване на

Кофи за ТБО – 110л. по дни ( МАН 4749) -

Общо 1690 броя кофи

Кофи за ТБО – 1.1м³ (бобър) – Общо 188 броя
ПОНЕДЕЛНИК

Ул.”Н.Вапцаров”; ул.”Опълченска”; ул.”Малина”; ул.”Камчия”; ул.”Бузлуджа”; ул.”Възраждане”; ул.”Козница”; ул.”Загоре”; ул.”Руен”; ул.”Тимок”; ул.”Р.Долина”; ул.”Преславска”; бул.”Република”; ул.”Сирма Войвода”; ул.”Ропотамо”; ул.”Джерман”; ул.”Пламък”; ул.”Спартак”; ул.”Бояна”; ул. Цар Иван Асен ΙΙ”; ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток Ι” ЕООД; ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток Ι” ЕООД-30бр. бобър.


ВТОРНИК

Ул.”Балатон”; ул.”Стара планина”; ул”Странджа”; ул.”Козлодуй”; ул.”Огоста”; ул.”Калиакра”; бул.”Република”; ул.”Чая”; ул.”В.Априлов”; ул.”Средна гора”; ул.”Чайка”; ул.”Чаталджа”; ул.”1-ви май”; ул.”Охрид”; ул.”Радецки”; ул.Ропотамо”; ул.”8-ми март”; ул.”Шип.епопея”; ул.”Р.Княгиня”; ул.”Мадара”; ул.”Еделвайс”; ул.”Агликина поляна”; ул.Сакар планина”; „Брикел”ЕАД – 40бр. бобър.


СРЯДА

ул.”Панега”; ул.”Беласица”; „Енерго ремонт” – 8 бобър+12 кофи;Ул.”Рожен”; ул.”Ген.Вл.Заимов”; „Дунав”; ул.”Струма”; ул.”Батак”; ул.”Раковски”; ул.”Железни врата”; ул.”Ген.Гурко”; ул.Й.Лютибродски”; ул.”Бисер”; ул.”Хан Крум”; ул.”Черно море”; ул.”1-ви май”; ул.”Дъмбовица”; ул.”Девинска”; ул.”Калиакра”; ул.”Чаталджа”; ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток Ι” ЕООД; ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток Ι” ЕООД-30бр. бобър; Рудник-1 - 4 бобъра; Подстанция в Рудник-1 – 1бобър, Транстрой – 1 бобър.


ЧЕТВЪРТЪК

Ул.”Тумба”; ул.”Емине”; ул.”Вит”; ул.”Христо Ботев”; ул.”Цибрица”; ул.”Сазлия”; ул.”Тича”; ул.”23-ти септември”; ул.”Ахелой”; ул.”Върбица”; „Брикел”ЕАД – 40 бобъра.


ПЕТЪК

Ул.”Сердика”; ул.”Доспад”; ул.”Г.Раковски”; ул.”Чепинска”; ул.”Хризантема”; ул.”Волга”; ул.”Персеник”; ул.”Струма”; ул.”Тракия”; ул.”Росица”; ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток Ι” ЕООД; ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток Ι” ЕООД-30бр. бобър; Гълъбово-10 бобъра; Кравекомплекс, Бензиностанция Кондова – 2 бобъра.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
График за сметосъбиране и сметоизвозване на

Кофи за ТБО – 110л. по дни (Мерцедес – СТ8067) -

Общо 1080бр. кофи

Кофи за ТБО – 1.1м³ (бобър) – Общо 296 бр.


ПОНЕДЕЛНИК

Бобър-84 броя, гр. ГълъбовоУл.”Ал.Стамболийски”; ул.”Ст.Караджа”; ул.”Д-р Жеков”; ул.”Омуртак”; ул.”Ан.Стефанов”; ул.”Акация”; ул.”Хр. Смирненски”; ул.”М. Палаузов”; ул.”Д-р П.Берон”; ул.”Ст.Стамболов”; ул.”Хан Тервел”; СОУ „Васил Левски”; Първо основно; ЖП Гара-3 бобъра; к-с „Вила Верде“; Дом за стари хора.ВТОРНИК

с.Мусачево – 130 кофи + 7 бобъра и кв.М.Станев – 140кофи +4 бобъра „Цар Самуил”; ул. „Родопи”; ул. „П. Пеев”; ул. „Вола”; ул. „Шипка”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Кирил и Методии”; бул. „Република”; ул. „Пирин”; ул. „Трапезица”; ул. „Орлово гнездо”; „Топливо” ЕАД-Гълъбово; Товарен ДАП; Стопански двор в с. Мусачево.


СРЯДА

Бобър-84 броя, гр. ГълъбовоЦентрална част; ул.”Славянска”; ул.”Детелина”; А.Константинов”; ул.”Персеник”; ул.”Вихрен”; ул.”Люлин”; ул.” Руменцев”; ул.”Малина”; ул.”В.Коларов”; ул. „В. Левски”; ул.”Янтра”; ул. „Л. Каравелов”; ул. „П. Хитов”; ул. „Искър”; к-с „Вила Верде“; Дом за стари хора (кофи 290 бр.).


ЧЕТВЪРТЪК

с.Обручище (540 кофи +10 бобъра).


ПЕТЪК

Град Гълъбово – 84 бобъра; с.Априлово - 160 кофи +бобър-6бр.; ул. „С. Врчански”; ул. „Д. Чинтолов”; ул. „Места”; ул. „Възход”; ул.” Резовска”; ул. „Плиска”; ул. „Ст. Стамболов”; ул. „Хр. Смирненски”; ул. „В. Коларов”; ул. „Тополница”; ул. „Хан Аспарух”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Бачо Киро”; ул. „Козница”; ул. „П. Славейков”; Второ основно училище; Енергото; Парк ІІ ОУ-2бр. бобър; Вторични – 1 бобър; к-с „Вила Верде“ – 5 бобъра; Дом за стари хора – 2 бобъра, МТС – 2 бобъра.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
График за сметосъбиране и сметоизвозване на

кофи за ТБО – 110л. по дни ( ЩАЕР СТ 2009/ Мерцедес 9563)

Общо – 1710бр., бобър – 133бр.


ПОНЕДЕЛНИК

с.Помощник (140 кофи +4 бобъра)

с.Главан, кв. „Войводово” - 160 кофи

„КНАУФ България”ЕООД (4 бобъра)ВТОРНИК

с. Главан – (320 кофи +24 бобъра)

с.Искрица (120 кофи +4 бобъра)

Рудник 3 (30 бобъра)СРЯДА

с.Мъдрец (450 кофи +8 бобъра)ЧЕТВЪРТЪК

с.Медникарово (220 кофи +6бобъра)

„КНАУФ България”ЕООД (4 бобъра)

с. Обручище, кв. „Лимонадена фабрика” (80 кофи)+8бр. бобърПЕТЪК

с.Обручище (260 кофи + 11 бобъра)

Рудник -3 (30 бобъра)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Община Гълъбово – сметовозна кола

Контейнеровоз МАН 1226

График за сметосъбиране и сметоизвозване на

контейнери – 4м³ по дни –общо

1-ва и 3-та седмица
ПОНЕДЕЛНИК

ТЕЦ 3 – 3 бр.; р-т „Белите Гълъби” – 2бр.; Културен дом–1бр.; ДСО-2бр.

Общо контейнери- 8 броя.
ВТОРНИК

ТЕЦ 3 – 3 бр.; Болница – 2 бр.; пл. „Лозенец” – 1 бр.; кв. „Лозенец” – 2 бр.; Гребна база – 1 бр.;

Общо контейнери - 9 броя.
СРЯДА

ТЕЦ 3 – 3бр.; Пазара – 1бр.; Бензиностанция – 1бр.; СБА – 1бр.; „Енемона” – 1бр.; Хижа с. Главан – 1бр.;

Общо контейнери- 8 броя.
ЧЕТВЪРТЪК

ТЕЦ 3 – 3бр.; п-д Диков–1бр.;п-д Трандев –1бр.; Петрол-1 бр.; Маджара-1бр.;Пожарна, Подстнация № 5 -1бр.

Общо контейнери - 8 броя.
ПЕТЪК

Кравекомплекс – 1бр.; „Черно море” – 1бр.; Язовори и каскади – 1бр.; ТЕЦ 3 – 3бр; Рудник 3 – 1бр.; Подстанция в ТЕЦ-3 – 2бр.

Общо контейнери - 9 броя.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Община Гълъбово – сметовозна кола

Контейнеровоз МАН СТ1226

График за сметосъбиране и сметоизвозване на

контейнери – 4м³ по дни –общо

2-ра и 4-та седмица
ПОНЕДЕЛНИК

ТЕЦ-3–3бр.; Пазара–1бр.; ул.”Опълченска”-1бр.; кв.”Лозенец”-2бр; Гробищен парк Гълъбово-2бр.

Общо контейнери–9 броя
ВТОРНИК

ТЕЦ- 3–3бр.; Мелница „Загария”–1бр.; Подлез – 1бр.;Гробищен парк-Главан-1бр., Бетонов център, с. Обручище – 1 бр.

Общо контейнери–7 броя
СРЯДА

ДСО–2бр.; ТЕЦ 3–3бр.; ф-ма „Данико” – 1бр.; ПГГЕ – 1бр.; п-д Трандев –1бр; ДСО – 1бр.

Общо контейнери– 9броя
ЧЕТВЪРТЪК

ТЕЦ- 3–3бр.; Автобусен ДАП – 2бр.; Хижа Радичков с. Главан – 1бр.; с. Великово – 3бр.

Общо контейнери–9 броя
ПЕТЪК

ТЕЦ- 3–3бр.; с. Разделна – 4 бр.; Стопански двор с. Разделна – 1бр.; с. Великово – 3бр


Общо контейнери–11 броя


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет