Заседание на двадесет и втори април двехиляди и втора година в следния съставжүктеу 67.37 Kb.
Дата02.04.2019
өлшемі67.37 Kb.
түріРешение

Р Е Ш Е Н И Е
Гр.София, 30.04.2009г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Софийски окръжен съд, гражданско отделение, в публично заседание на двадесет и втори април двехиляди и втора година в следния състав:

Председател: Евгения Генева


при секретаря Казакова разгледа докладваното от Генева гр.д. № 181/2008г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано при действието на ГПК/отм./, по искова молба на Д. М. Л. от с.Б., С. област,с която са предявени субективно съединени искове против А. Д. К. и А. Г. К. от същото село с правно основание чл.52, вр.чл.50, ЗЗД. претендира се ответниците да заплатят солидарно сумата 15 000 лв., произхождаща от понесени от ищцата болки и страдания във връзка с увреждания, получени при инцидент с бик, собственост на ответниците, на 28.07.2007г.Претендира се и законната лихва на осн.чл.86 ЗЗД от датата на увреждането до окончателното плащане на сумата, както и съдебни разноски.Твърди, че при нападението паднала под каруцата и била прегазена от дясното колело в областта на главата и дясната половина на тялото, а лявата й ръка била счупена.На втори август получила неврологични симптоми-главоболие, гадене и повръщнае-поради което била хоспитализирана в неврологично отделение на „Пирогов” за пет дни и изписана с диагноза „мозъчно сътресение с хематом”.Освен болките в ръката и главата , имала страхови изживявания и битов дискомфорт поради невъзможност да се обслужва сама.Твърди, че ответниците не са проявили никакъв интерес към състоянието и , нито са предложили помощ.


Ответниците оспорват исковете; възразяват, че бикът бил предизвикан от коня и вредите били компенсирани натурално от оказана на пострадалата помощ чрез дъщерята на ответницата.
След преценка на данните по делото поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира исковете процесуално допустими и частично основателни по следните съображения:
По делото е безспорно, че на 28.07.2007г. конят на ищцата бил нападнат от бика на ответниците, който в момента бил под надзора на ответницата.Видно от постановление за отказ от образуване на наказателно производство по пр.пр.№ 738/07 на РП-С. от 17.10.2007г.,на 28.07.2007г. в с.Б. бик, собственост на Асен Кръстанов нападнал коня на каруцата, в която се возела ищцата и съпруга и Рангел Величков, вследствие на което каруцата се обърнала и затиснала лявата й ръка, която се счупила.
Ответницата, разпитана по чл.114 ГПК/отм./ признава, че при инцидента е надзиравала бика; ищцата паднала от каруцата.Твърди, че след като я видяла да се връща от „Пирогов” с бинтована ръка, й предложила 20 лв. и помощ в натура.
Свидетелят Р. установява, че бикът се „засилил” към коня, последният рязко завил наляво ,поради което каруцата се блъснала в циментов стълб.Бикът повдигнал коня във въздуха два пъти,ищцата паднала ,каруцата се завъртяла и разкачила, след което минала през гърба и ръката на ищцата.Твърди, че конят не е предизвикал бика, а ответницата не се е опитала да спре последния; конят бил възрастен и със спокоен нрав, докато бика бил нападал и други хора.Конят носел „мундщук”,без специална причина.Свидетелката Г. -дъщеря на ответницата, разбрала за инцидента от майка й, след като последната се прибрала в къщи.тъй като били приятелски семейства, се отправила към дома на пострадалата ,за да й помогне, а преди това наредила на съпруга си да търси кола за транспортиране в болница.помогнала та ищцата да се облече, след което последната била откарана в „Пирогов „ от сина си.След това посещавала пострадалата в дома й всеки ден и й помагала в домакинската работа докато гипсът на ръката й бил свален.Свидетелката отрича да е имало други инциденти с бика, докато конят носел „мундщук”, тъй като бил”плашлив”.Конят бил ползван в домакинството на ответниците много пъти,но нямало инциденти.

Свидетелката Г. установява, че след травмата ищцата била в тежко състояние и 2-3 месеца се нуждаела от чужда помощ., каквато тя й оказвала при постоянния си престой на село през лятото.Не била виждала св. Г. да помага на пострадалата. Конят бил кротък, но бикът бил известен и с други нападения.


Съдът кредитира свидетелските показания относно механизма на инцидента, тъй като в тази част са безпротиворечиви.Съдът счита, че поради близките отношения на всяка от страните с ангажираните от тях свидетели, последните са пристрастни и не следва да бъдат кредитирани показанията им, които си противоречат и подкрепят благоприятни за съответната страна факти.Такива са твърденията, че конят бил”плашлив”, респ.”кротък”,както и че бикът бил/или не/ нападал и други хора.При тези данни съдът стига до извода, че не е налице обективно съпричиняване чрез дразнене или предизвикване на животното.Съпричиняването по чл.51, ал.2 ЗЗД следва да бъде обсъдено служебно от съда като в случая с вреди от животни съдебната практика приема съпричиняване при предизвикване на животното-нападател.Не следва да се кредитира и показанието за оказана помощ от дъщерята на ответницата ,поради заинтересованост, дължаща се на родствената им връзка .
От медицинско направление на ЕТ”АИППМП-д-р В. С.”гр.С. е видно,че непосредствено след инцидента пострадалата имала счупване на лявата ръка, хематоми по тялото с размери 10/5 см, охлузвания 3/2 см и множество рани 1/1 см.От копие от карта на травматология при МБАЛСМ”Пирогов” № 21790 от 28.07.2007г. се установява, че е била подложена на лечение още същата вечер след инцидента.
От епикриза, изготвена на 07.08.2007г. в Секция по спешна неврохирургия в МБАЛСМ”Пирогов” ИАД се установява,че е била приета на 02.08.2007г. и е изписана на 07.08.2007г. Оплакванията от главоболие, гадене и повръщане са отшумели без инвазивни процедури;липсват огнищни травматични промени в мозъчния паренхим, липсват съществени субективни оплаквания от централната нервна система.
В ” мед.направление „№ 298/22.01.2008г.на д-р С., адресирано специално до съда /вероятно с оглед на предстоящото депозиране на искова молба” е вписано, че ищцата има хипертония след мозъчно сътресение, оперирана е била от миома, има астигматизъм и кератоконус, чести хоспитализации в кожно отделение по повод активиране на псориазис;главоболие, гадене; поддържаща терапия за хипертония.От ЕР0536/25.04.2007г. на НЕЛК се установява,че ищцата е преосвидетелствана с призната 47.6% инвалидност за три години, с начална дата на инвалидизиране 22.01.88г. и диагноза, псориазис вулгарис, псориатична артропатия, артериална хипертонияІ-ІІ стадий лека към умерена степен и кератоконус на двете очи.От съпоставянето на двата документа съдът стига до извода, че ищцата е имала описаните хронични заболявания преди инцидента и липсват доказателства за последващо хоспитализиране в кожен диспансер заради обостряне, както се твърди в „медицинското направление”, адресирано специално до съда.Следователно, няма доказателства инцидентът да е предизвикал усложнение на болестите, от които ищцата страда хронично.
Приетата на 22.04.2009г. комплексна съдебно-медицинска експертиза от специалисти-д-рМ. - невролог и неврохирург и д-рД. -ортопед травматолог установява, че поради транспортна злополука от битов характер на 28.07.2007г./падане от каруца вследствие нападение на бик/ е получила травма на главата и счупване на ръката.Функцията на лявата ръка е възстановена с остатъчна болка при физическо натоварване;вследствие черепномозъчната травма с подкожен хематом в дясната теменна области тежен психичен стрес е получила невротичен синдром на невровегетативна дистония.Фактът, че е била лекувана в неврохирургията за пет дни доказвал, че травматичните поражения на нервната система са били сериозни.Силните болки в областта на ръката и главата са продължили един месец, след което са се хронифицирали в по-слаба степен и продължават досега.Статистически е прието, че в такива случаи, мозъчното сътресение оздравява до един месец, болките от наранените меки тъкани и периоста продължават до две години, а функционалните нервни разстройства могат да продължат неопределено време.В случая травмите на меките тъкани са възстановени, но функционалните неврологични оплаквания продължават.Експертизата установява, че посттравматичните оплаквания са причинени изцяло от инцидента и не са повлияни от наличните хронични заболявания.
При така установеното от фактическа страна съдът намира, че искът е доказан по основание.Това е така, защото са установени категорично предпоставките на чл.50 вр.чл.45 ЗЗД:понесени болки и страдания; причинна връзка между тях и нападението от животно, собственост на ответника и под надзор на ответницата. Отговорността по чл.50 ЗЗД е невиновна и има гаранционен характер , основаващ се на принципа,че собственикът на вещта носи риска.

Що се отнася до размера на обезщетението, съдът счита, че същия е завишен.Действително ищцата е претърпяла силни болки в ръката за период от един месец, дискомфорт от невъзможността да се обслужва през този период и още 2 месеца предвид свидетелските показания, поради остатъчни болки; силно главоболие и гадене около 10 дни и същите функционални оплаквания в по- слаба степен-за неопределено време.Ето защо справедливия размер на обезщетение съгласно чл.52 ЗЗД възлиза на 8 000 лв. Съдът счита, че тази сума не следва да се намалява поради съпричиняване, тъй като такова не се установява.Не следва да се редуцира и поради престиране на облаги в натура чрез осигуряване на помощ от трето лице поради недоказаност на това твърдение.


Предвид уважаването на основния иск, следва да бъде уважен и акцесорния иск за лихва на осн.чл.86 ЗЗД с начална дата-28.07.2008г. на осн.чл.84, ал.3 ЗЗД.
Предвид разпоредбата на чл.50 от ЗЗД, отговорността на ответниците е солидарна.

За разликата до предявения размер исковете следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.


Ответниците следва да заплатят държавна такса 4 % върху уважената част на иска , възлизащи на 320 лв., както и 300 лв. съдебни разноски за вещи лица, платени от бюджета на съда поради освобождаване на ищцата от задължение за внасяне на същите. Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :


ОСЪЖДА А. Д. К. и А. Г. К. с, двамата от с.Б., С. област, да заплатят СОЛИСАРНО на Д. М. Л. от с.Б., С. област, обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в понесени болки и страдания вследствие транспортен битов инцидент на 28.07.2007г. в с.Б. поради нападение на бик, собственост на ответниците, на осн.чл.52 вр.чл.50 от ЗЗД в размер на 8000/осем хиляди / лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 28.07.2007г. до окончателното заплащане на сумата.
ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата до предявения размер като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА А. Д. К. и А. Г. К., двамата от с. Б., С. област, да заплатят солидарно на С. окръжен съд държавна такса в размер на 320/триста и двадесет / лева и съдебни разноски в размер на 300 /триста /лева.
Решението може да бъде обжалвано пред С. апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му.
Председател:
Каталог: Acts -> Регистър%20на%20решения%20по%20чл.%20235%20от%20ГПК
Acts -> Заседание на дванадесети март две хиляди и тринадесета година в състав: районен съдия: петко г
Acts -> Заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и единадесета година, в състав: районен съдия: недко петров
Acts -> Заседание на тринадесети декември две хиляди и шестнадесета година в състав: районен съдия: петко георгиев
Регистър%20на%20решения%20по%20чл.%20235%20от%20ГПК -> Виметонанарод а


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет