Звіт про результати проведення процедури відкритих І двоступеневих торгівжүктеу 70.69 Kb.
Дата16.06.2018
өлшемі70.69 Kb.
түріЗвіт

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів


N 41 від 25.09.2013 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне космічне агенство України (ДКАУ)

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00041482

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 8, 01010

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Семенов Лев Петрович, тел. +38(044) 281 62 92, факс +38(044) 281 6292, e-mail: lymarenko@nkau.gov.ua.

1. 5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне космічне агентство України, код ЄДРПОУ – 00041482

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: ДК015-97 код I.1 01 - Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук (Закупівля послуг з виконання НДР «Забезпечення трансферу космічних технологій спостереження Землі в реальний сектор економіки. Методологічне забезпечення оброблення аерокосмічної інформації», шифр «GEO-Ukraine-Зондування»)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: одна послуга

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01010

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.04.2013 до 25.12.2013.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5. 2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація

про закупівлю (у разі такого наявності): www.nkau.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 15.04.2013 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель № 30 (773), інформація № 109360 (НДР)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі-Закон): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 01. 07. 2013 р. в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель

№ 51 (794), оголошення № 145025 (НДР), на веб-порталі – повідомлення № 145025 (НДР) від 01. 07. 2013р.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом):-

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних

торгів:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: чотири6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

- ПрАТ «ЕСОММ Со»

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник – Сек’юріті»

- Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту

геологічних наук НАНУ»

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна»

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

- ПрАТ «ЕСОММ Со» - 23735402

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник – Сек’юріті» - 34299381

- Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту

геологічних наук НАНУ» - 04778363

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна» - 32485166

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

- ПрАТ «ЕСОММ Со» - 01133, Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 920 тел. (044) 502-41-21

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник – Сек’юріті» -

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12,тел. (044) 362-00-00

- Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук

НАНУ - 01601, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б ,тел. 9044) 486-94-05

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна» -

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 56-А

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 27.05. 2013р. 12-00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 27.05.2012р. 14-15

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: чотири

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі

застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

- Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук НАНУ

ціна-309 000,00 (триста дев’ть тисяч)гривень

- ПрАТ «ЕСОММ Со» , ціна - 400 000,00 (чотириста тисяч)гривень

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник – Сек’юріті»,

ціна –388 200,00 (триста вісімдесят вісім тисяч двісті)гривень

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна»,

ціна - 383 010,00 (триста вісімдесят три тисячі десять)гривень

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав

відхилення:

- Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук НАНУ

- ПрАТ «ЕСОММ Со»

Дві пропозиції відхилено відповідно до положень підпункту 3 пункту 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: -

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: -

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: -

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: -

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної

особи), телефон, телефакс: -

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: -

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: 21. 06. 2013

12.2. Причини: відсутність подальшої потреби у закупівлі послуг.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність

учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають

встановленим законодавством вимогам:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна»

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник – Сек’юріті»,
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна»

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник – Сек’юріті»,


13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): Оцінка пропозицій конкурсних торгів не проводилась на підставі рішення комітету з конкурсних торгів ДКАУ від 21. 06. 2013 року протокол № 175. Торги відмінені відповідно до рекомендацій науково-технічної ради ДКА України (Протокол №2\2013 від 12 червня 2013 року).

Моніторинг закупівлі Міністерством економічного розвитку і торгівлі України не

здійснювався.  1. Склад комітету конкурсних торгів:

Баулін С.О.

- Перший заступник Голови ДКАУ, голова комітету

Члени комітету:

Засуха С. О.


-заступник Голови ДКАУМіняйло В.П.

-начальник управління фінансового забезпечення космічної діяльності

Бойко Г.С.

-начальник управління організаційного забезпечення космічної діяльності

Гусинін В.П.

-директор департаменту космічних комплексів

Колобков О.В.

-директор департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації

Атаманенко Б.А.

Махонін Є.І.

Семенов Л.П.


-начальник управління міжнародних зв’язків

-начальник управління спеціальних програм

-начальник управління космічних наукових досліджень

та телекомунікаційних системПриступа М.Є.

-завідувач юридичного сектору

Мироненко В.М.

-начальник відділу договірної роботи та державних закупівель

Жилкова І.М.

-головний спеціаліст відділу договірної роботи та державних закупівель

Іващенко С.В.

-головний спеціаліст сектору кадрової політики


Заступник голови комітету з конкурсних торгів В.П.Міняйло


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет