Звіт про результати проведення процедури відкритих І двоступеневих торгівжүктеу 102.3 Kb.
Дата16.06.2018
өлшемі102.3 Kb.
түріЗвіт

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів


N 07 від 16. 04. 2013 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне космічне агенство України (ДКАУ)

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00041482

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 8, 01010

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Семенов Лев Петрович, тел. +38(044) 281 62 92, факс +38(044) 281 6292, e-mail: lymarenko@nkau.gov.ua.

1. 5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне космічне агентство України, код ЄДРПОУ – 00041482

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: ДК015-97 код I.1 01 - Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук (Закупівля послуг з виконання НДР «Забезпечення трансферу космічних технологій спостереження Землі в реальний сектор економіки. Методологічне забезпечення оброблення аерокосмічної інформації», шифр «GEO-Ukraine-Зондування»)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: одна послуга

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01010

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.04.2013 до 25.12.2013.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5. 2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація

про закупівлю (у разі такого наявності): www.nkau.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 25. 02. 2013 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель № 16 (759), інформація № 062237 (НДР)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі-Закон): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 08. 04. 2013 р. в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель

№ 28 (771), оголошення № 106607 (НДР), на веб-порталі – повідомлення №106607 (НДР) від 08. 04. 2013р.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом):-

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних

торгів:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: чотири6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

- Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук НАНУ

- ПрАТ «ЕСОММ Со»

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник – Сек’юріті»

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна»

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

- Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук

НАНУ - 04778363

- ПрАТ «ЕСОММ Со» - 23735402

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник – Сек’юріті» - 34299381

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна» - 32485166

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

- Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук

НАНУ - 01601, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б ,тел. 9044) 486-94-05

- ПрАТ «ЕСОММ Со» - 01133, Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 920 тел. (044) 502-41-21

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник – Сек’юріті» -

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12,тел. (044) 362-00-00

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна» -

03124, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 5А

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 27 березня 2012р. 12-00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 27 березня 2012р. 14-30

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: чотири

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі

застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

- Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук НАНУ

ціна-398 000,00 (триста дев’яносто вісім тисяч)гривень

- ПрАТ «ЕСОММ Со» , ціна - 400 000,00 (чотириста тисяч)гривень

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник – Сек’юріті»,

ціна –399 500,00 (триста дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот)гривень

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна»,

ціна - 397 770,00 (триста дев’яносто сім тисяч сімсот сімдесят)гривень

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав

відхилення:

- Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук НАНУ

- ПрАТ «ЕСОММ Со»

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Супутник – Сек’юріті»

Три пропозиції відхилено відповідно до положень підпункту 3 пункту 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: -

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: -

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: -

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: -

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної

особи), телефон, телефакс: -

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: -

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: 01. 04. 2013

12.2. Причини: до оцінки допущено менше ніж двох учасників

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність

учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають

встановленим законодавством вимогам:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Беніш Джі Пі еС Україна»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1. Ціна.

2. Якість надання послуги.

3. Умови розрахунків.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів за критерієм «Ціна» - 60 балів.

2. Кількість балів за критерієм «Якість надання послуги» - 30 балів.

3. Кількість балів за критерієм «Умови розрахунків» - 10 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, розташовуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається таким чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення показника за критерієм «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:Zобчисл = zmin /zi* 60, де

Zобчисл - обчислювана кількість балів;

zmin - найнижче значення показника за критерієм «Ціна» (у гривнях) серед усіх учасників конкурсних торгів;

zi - значення показника за критерієм «Ціна» (у гривнях) пропозиції конкурсних торгів, для якої обчислюється кількість балів;

Максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна» - 60.

2. Кількість балів за критерієм «Якість надання послуги» визначається як сума балів за двома частковими критеріями:

а) досвід виконання аналогічних договорів за останні два роки - 20 балів.

Кількість балів за частковим критерієм «Досвід виконання аналогічних договорів за останні два роки» визначається таким чином. Пропозиції конкурсних торгів з найбільшою кількістю договорів присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Dобчисл = dі / dmax * 20, де

Dобчисл - обчислювана кількість балів;

dmax – найбільше значення показника за критерієм «Досвід виконання аналогічних договорів за останні два роки» (у кількості договорів) серед усіх учасників конкурсних торгів;

dі - значення поточного показника за критерієм «Досвід виконання аналогічних договорів за останні два роки» (у кількості договорів) пропозиції конкурсних торгів, для якої обчислюється кількість балів.

б) питома вага вартості послуг співвиконавців у загальній вартості послуги - 10 балів.

Кількість балів за частковим критерієм «Питома вага вартості послуг співвиконавців у загальній вартості послуг» визначається таким чином. Пропозиції конкурсних торгів, питома вага вартості послуг співвиконавців у загальній вартості послуг якої є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:Собчисл = сmin i * 10, де

Собчисл - обчислювана кількість балів;

cmin – найнижче (найменше) значення показника за критерієм «Питома вага вартості послуг співвиконавців у загальній вартості послуг» (у відсотках до загальної вартості послуги) серед усіх учасників конкурсних торгів;

ci - значення показника за критерієм «Питома вага вартості послуг співвиконавців у загальній вартості послуг» (у відсотках до загальної вартості послуги) пропозиції конкурсних торгів, для якої обчислюється кількість балів.

Максимально можлива кількість балів за критерієм «Якість надання послуги» - 30.

3. Кількість балів за критерієм «Умови розрахунків» визначається таким чином. Пропозиції конкурсних торгів, в якій не вимагається передоплата (аванс) або відсоток передоплати (% авансування) є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Yобчисл = ymin /yi * 10, де

Уобчисл - обчислювана кількість балів;

ymin – найнижче (найменше) значення показника передоплати виконання послуги (авансу) за критерієм «Умови розрахунків» (у відсотках до загальної вартості послуги) серед усіх учасників конкурсних торгів;

yi - значення значення показника за критерієм «Умови розрахунків» (у відсотках до загальної вартості послуги ) пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється, для якої обчислюється кількість балів.

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується як сума балів за окремими критеріями.

Запитів щодо роз’яснення змісту документації конкурсних торгів не було.

Моніторинг закупівлі Міністерством економічного розвитку і торгівлі України не

здійснювався.


  1. Склад комітету конкурсних торгів:

Баулін С.О.

- Перший заступник Голови ДКАУ, голова комітету

Члени комітету:

Засуха С. О.


-заступник Голови ДКАУМіняйло В.П.

-начальник управління фінансового забезпечення космічної діяльності

Бойко Г.С.

-начальник управління організаційного забезпечення космічної діяльності

Гусинін В.П.

-директор департаменту космічних комплексів

Колобков О.В.

-директор департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації

Атаманенко Б.А.

Махонін Є.І.

Семенов Л.П.


-начальник управління міжнародних зв’язків

-начальник управління спеціальних програм

-начальник управління космічних наукових досліджень

та телекомунікаційних системПриступа М.Є.

-завідувач юридичного сектору

Мироненко В.М.

-начальник відділу договірної роботи та державних закупівель

Жилкова І.М.

-головний спеціаліст відділу договірної роботи та державних закупівель

Іващенко С.В.

-головний спеціаліст сектору кадрової політики


Голова комітету з конкурсних торгів С. О. Баулін


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет