Звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку публічне акціонерне товариство «акцент-банк» Скорочене офіційне найменування пат


Примітка 1.14. Взаємозалік статей активів та зобов’язаньбет5/5
Дата14.03.2018
өлшемі0.7 Mb.
#20837
түріЗвіт
1   2   3   4   5

Примітка 1.14. Взаємозалік статей активів та зобов’язань

Виходячи з принципу забезпеченості та з метою мінімізації ризиків по наданим кредитам позичальникам, а також у відповідності до статті 601 Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003 року із змінами і доповненнями, Банк може приймати грошове покриття кредиту у вигляді застави майнових прав на грошові кошти позичальника, що розміщується у вигляді депозиту в банку-кредиторі, за умови відповідності строків надання кредиту строкам залучення депозиту.

Банк може укладати договір з позичальником про заставу майнових прав на грошові кошти, що зберігаються на рахунках у Банку, за яким надається право у разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором стягувати кошти з його рахунків на погашення цього боргу.

Зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, зобов’язання припиняються зарахуванням зустрічних однорідних вимог згідно заяви однієї з сторін.

У звітному періоді Банком операції взаємозаліку окремих статей активів та зобов’язань не здійснювалися.

Примітка 1.15. Звітність за сегментами

Сегмент – це відокремлюваний компонент Банку, який надає продукти або послуги (операційний сегмент), або займається наданням продукції або послуг в окремому економічному регіоні (географічний сегмент) і зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінну від тих, які притаманні іншим сегментам. Інформація по сегментах, які отримують більшу частину свого доходу від третіх осіб, та доходи, результати від діяльності або активи яких становлять не менше десяти процентів від усіх сегментів, подається окремо від інших сегментів.Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснював свою діяльність

Упродовж 2009 р. на банк впливали загальні тенденції розвитку банківської системи України, особливе значення мало вплив зовнішнє економічне середовище, під час проявлення і бурхливого поширення світової фінансово-економічної кризи на теренах України.

На території України на початку 2009 року спостерігалося значне зниження зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію, згортання іноземних інвестицій, суттєве ускладнення доступу до зовнішніх фінансових ресурсів викликало падіння виробництва, експорту, зменшення всіх видів доходів, особливо валютних, що обумовило труднощі у всіх секторах економіки. Перевищення попиту на іноземну валюту над її пропозицією спровокувало девальваційні процеси, ажіотажні настрої у населення щодо купівлі валюти та вилучення коштів з банківської системи, що відобразилося на її ослабленні, зменшенні кредитування економіки.

Покращення показників розвитку реального сектору економіки, платіжного балансу та скасування законодавчих обмежень у проведенні грошово-кредитної політики, починаючи з середини 2009 року сприяли деякому покращенню фінансової ситуації. Починаючи з квітня 2009 року спостерігався щомісячний приріст депозитів населення в банківській системі України. Утім така динаміка не змогла компенсувати падіння депозитів населення в І кварталі і річні темпи їх приросту загалом залишились від’ємними.

За таких умов Банком пильно відстежувались показники нормативів ліквідності, платоспроможності та адекватному розподіленню ресурсів.

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти
В 2009 році ПАТ «А-БАНК» провжував перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності.

В процесі своєї діяльності Банк намагається керуватися Міжнародними та Національними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Управлінський персонал Банку не здійснював рохрахунок впливу запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень на його фінансовий стан та не результати діяльності за 2008 та 2009 фінансові роки.

Перелік стандартів і тлумачень, які застосовуються банком, або можуть бути застосовані надалі: • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 Подання фінансових звітів

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 Запаси

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 Звіти про рух грошових коштів

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10 Події після дати балансу

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 Податки на прибуток

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 14 Події після дати звітності

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 Основні засоби

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 Оренда

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 Дохід

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 Виплати працівникам

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 Вплив змін валютних курсів

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку МСБО 23 Витрати на позики

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 Консолідовані та окремі фінансові звіти

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 Фінансові інструменти: розкриття та подання

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 Проміжна фінансова звітність

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 Зменшення корисності активів

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 Нематеріальні активи

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка

 • Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

 • Міжнародний стандарт фінансової звітності 4 Страхові контракти

 • Зміни до МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка

 • Зміни до МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття

 • ПКТ-15 Операційна оренда: заохочення

 • ПКТ-21 Податки на прибуток: відшкодування переоцінених активів, що не амортизуються.Голова Правління

ПАТ «А-БАНК» Н.А. Малихіна

Головний бухгалтер

ПАТ «А-БАНК» І.Ф. Маркова


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет